Verkiezingsuitslag en zetelverdeling Provinciale Staten, 1995


Deze publicatie geeft informatie over geldig uitgebrachte stemmen en de zetelverdeling voor Nederland totaal met betrekking tot de verkiezingen voor de Provinciale Staten, 8 maart 1995.

Gegevens beschikbaar over 8 maart 1995.

Status van de cijfers:
De gegevens van deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 18 mei 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Verkiezingsuitslag en zetelverdeling Provinciale Staten, 1995

Politieke groeperingen Uitgebrachte geldige stemmenGeldige stemmen (absoluut) Uitgebrachte geldige stemmenIn % van totaal geldige stemmen (%) Provinciale StatenledenTotaal mannen en vrouwen (absoluut) Gedeputeerde StatenledenTotaal mannen en vrouwen (absoluut) Commissarissen van de KoninginTotaal mannen en vrouwen (absoluut)
Totaal politieke groeperingen 5.750.835 100,0 756 72 12
ALGEMEEN OUDEREN VERBOND 59.040 1,0 9 - -
AOV-OUDEREN-UNIE 55+ 206.159 3,6 21 - -
Burger-, Wijk en Gemeentebelangen 7.084 0,1 - - -
Burgerpartij Nederland 1.800 0,0 - - -
Centrumdemocraten 56.978 1,0 3 - -
Centrumpartij '86 7.789 0,1 - - -
Christen Democratisch Appèl 1.317.882 22,9 186 25 5
De Groenen 28.231 0,5 1 - -
Delta Anders 3.159 0,1 1 - -
Democraten 66 528.836 9,2 67 2 1
FEDERATIE B.O.F. 13.410 0,2 1 - -
Federatie Gemeentebelangen Frl. 6.517 0,1 1 - -
Fryske Nasjonale Partij 17.046 0,3 3 - -
Gereformeerd Politiek Verbond 46.014 0,8 9 - -
GPV/RPF 140.014 2,4 15 - -
GPV/RPF/SGP 12.758 0,2 1 - -
Groen Brabant 4.430 0,1 - - -
GROENLINKS 248.198 4,3 32 - -
GROENLINKS/De Groenen 61.530 1,1 4 - -
Het Nederlands Blok 14.173 0,2 - - -
LIJST LINSSEN 2.533 0,0 - - -
Lok. Onafh. Groep. Overijssel 4.589 0,1 - - -
Natuurwetpartij 11.027 0,2 - - -
Nieuwe Communistische Partij-NCPN 7.175 0,1 - - -
Onafhankelijke Partijen Drenthe O.P.D. 7.167 0,1 2 - -
OUDEREN-UNIE 55+ 30.935 0,5 3 - -
Partij KANS Limburg 1.292 0,0 - - -
Partij Nieuw Gelderland (Fed Lok Gr) 13.085 0,2 1 - -
Partij Nieuw Limburg 30.275 0,5 5 - -
Partij van de Arbeid 979.450 17,0 142 20 3
Patriottisch Democratisch Appèl 1.414 0,0 - - -
Reformatorische Politieke Federatie 27.147 0,5 6 - -
RPF/SGP 15.649 0,3 3 - -
Socialistiese Arbeiderspartij 548 0,0 - - -
Socialistische Partij 121.912 2,1 12 - -
Staatkundig Gereformeerde Partij 144.124 2,5 19 - -
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 1.564.007 27,2 207 25 3
Zeeuwsch Vlaamse Volkspartij 7.458 0,1 2 - -
Bron: CBS.
Verklaring van tekens