Verkiezingsuitslag en zetelverdeling Provinciale Staten, 1999

Verkiezingsuitslag en zetelverdeling Provinciale Staten, 1999

Politieke groeperingen Uitgebrachte geldige stemmen Totaal geldige stemmen (absoluut) Uitgebrachte geldige stemmen In % van totaal geldige stemmen (%) Provinciale Statenleden Totaal mannen en vrouwen (absoluut) Gedeputeerde Statenleden Totaal mannen en vrouwen (absoluut) Commissarissen van de Koningin Totaal mannen en vrouwen (absoluut)
Totaal politieke groeperingen 5.370.746 100,0 760 75 12
AOV/SENIOREN 2000 10.113 0,2 - - -
AOV/UNIE 55+/SENIOREN 2000 36.538 0,7 2 - -
AOV-OUDEREN-UNIE 55+ 23.498 0,4 2 - -
Centrumdemocraten 19.811 0,4 - - -
Christen Democratisch Appèl 1.309.960 24,4 194 26 4
de Groningers 3.434 0,1 - - -
de Inwonerspartijen 7.556 0,1 1 - -
Democraten 66 315.710 5,9 39 - 2
DRENTSE OUDERENPARTIJEN 3.734 0,1 1 - -
FEDERATIE B.O.F. 14.097 0,3 1 - -
Federatie Gemeentebelangen Frl. 5.267 0,1 1 - -
Fryske Nasjonale Partij 21.333 0,4 4 - -
GELOVIG DEMOCRATISCHE UNIE 258 0,0 - - -
Gereformeerd Politiek Verbond 36.454 0,7 8 - -
GPV/RPF 148.161 2,8 23 - -
GPV/RPF/SGP 33.624 0,6 3 - -
GROENLINKS 532.752 9,9 73 1 -
GROENLINKS/DELTA ANDERS 11.310 0,2 4 - -
Het Nederlands Blok 3.400 0,1 - - -
Islamitische Partij Nederland 646 0,0 - - -
Leefbaar Gelderland/De Groenen 8.676 0,2 1 - -
LEEFBAAR OVERIJSSEL/De Groenen 4.760 0,1 - - -
LIJST LINSSEN 3.423 0,1 - - -
Natuurwetpartij 1.336 0,0 - - -
NEDERLAND-MOBIEL 36.985 0,7 3 - -
Nieuwe Communistische Partij-NCPN 4.081 0,1 - - -
Noord-Holland Anders/De Groenen 17.564 0,3 1 - -
Onafhankelijke Partij Provincie Gr. 854 0,0 - - -
Onafhankelijke Partijen Drenthe O.P.D. 10.503 0,2 3 - -
Onafhankelijken Zuid-Holland 23.168 0,4 1 - -
OUDEREN-UNIE 55+ 10.036 0,2 - - -
OUDEREN-UNIE 55+/S.O.L. 8.054 0,1 1 - -
Partij Nieuw Gelderland (Fed Lok Gr) 11.537 0,2 1 - -
Partij Nieuw Limburg 34.657 0,6 6 - -
Partij van de Arbeid 1.018.821 19,0 154 27 3
PARTIJ VOOR ZEELAND 10.813 0,2 4 - -
Reformatorische Politieke Federatie 19.803 0,4 3 - -
RPF/SGP 15.344 0,3 3 - -
Socialistische Partij 175.112 3,3 19 - -
Staatkundig Gereformeerde Partij 142.711 2,7 22 1 -
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 1.274.852 23,7 182 20 3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze publicatie geeft informatie over geldig uitgebrachte stemmen en de zetelverdeling voor Nederland totaal met betrekking tot de verkiezingen voor de Provinciale Staten, 3 maart 1999.

Gegevens beschikbaar over 3 maart 1999.

Status van de cijfers:
De gegevens van deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 18 mei 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Uitgebrachte geldige stemmen
Totaal geldige stemmen
In % van totaal geldige stemmen
Provinciale Statenleden
Totaal mannen en vrouwen
Gedeputeerde Statenleden
Totaal mannen en vrouwen
Commissarissen van de Koningin
Totaal mannen en vrouwen