Verkiezingsuitslag en zetelverdeling Provinciale Staten, 1999


Deze publicatie geeft informatie over geldig uitgebrachte stemmen en de zetelverdeling voor Nederland totaal met betrekking tot de verkiezingen voor de Provinciale Staten, 3 maart 1999.

Gegevens beschikbaar over 3 maart 1999.

Status van de cijfers:
De gegevens van deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 18 mei 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Verkiezingsuitslag en zetelverdeling Provinciale Staten, 1999

Politieke groeperingen Uitgebrachte geldige stemmenTotaal geldige stemmen (absoluut) Uitgebrachte geldige stemmenIn % van totaal geldige stemmen (%) Provinciale StatenledenTotaal mannen en vrouwen (absoluut) Gedeputeerde StatenledenTotaal mannen en vrouwen (absoluut) Commissarissen van de KoninginTotaal mannen en vrouwen (absoluut)
Totaal politieke groeperingen 5.370.746 100,0 760 75 12
AOV/SENIOREN 2000 10.113 0,2 - - -
AOV/UNIE 55+/SENIOREN 2000 36.538 0,7 2 - -
AOV-OUDEREN-UNIE 55+ 23.498 0,4 2 - -
Centrumdemocraten 19.811 0,4 - - -
Christen Democratisch Appèl 1.309.960 24,4 194 26 4
de Groningers 3.434 0,1 - - -
de Inwonerspartijen 7.556 0,1 1 - -
Democraten 66 315.710 5,9 39 - 2
DRENTSE OUDERENPARTIJEN 3.734 0,1 1 - -
FEDERATIE B.O.F. 14.097 0,3 1 - -
Federatie Gemeentebelangen Frl. 5.267 0,1 1 - -
Fryske Nasjonale Partij 21.333 0,4 4 - -
GELOVIG DEMOCRATISCHE UNIE 258 0,0 - - -
Gereformeerd Politiek Verbond 36.454 0,7 8 - -
GPV/RPF 148.161 2,8 23 - -
GPV/RPF/SGP 33.624 0,6 3 - -
GROENLINKS 532.752 9,9 73 1 -
GROENLINKS/DELTA ANDERS 11.310 0,2 4 - -
Het Nederlands Blok 3.400 0,1 - - -
Islamitische Partij Nederland 646 0,0 - - -
Leefbaar Gelderland/De Groenen 8.676 0,2 1 - -
LEEFBAAR OVERIJSSEL/De Groenen 4.760 0,1 - - -
LIJST LINSSEN 3.423 0,1 - - -
Natuurwetpartij 1.336 0,0 - - -
NEDERLAND-MOBIEL 36.985 0,7 3 - -
Nieuwe Communistische Partij-NCPN 4.081 0,1 - - -
Noord-Holland Anders/De Groenen 17.564 0,3 1 - -
Onafhankelijke Partij Provincie Gr. 854 0,0 - - -
Onafhankelijke Partijen Drenthe O.P.D. 10.503 0,2 3 - -
Onafhankelijken Zuid-Holland 23.168 0,4 1 - -
OUDEREN-UNIE 55+ 10.036 0,2 - - -
OUDEREN-UNIE 55+/S.O.L. 8.054 0,1 1 - -
Partij Nieuw Gelderland (Fed Lok Gr) 11.537 0,2 1 - -
Partij Nieuw Limburg 34.657 0,6 6 - -
Partij van de Arbeid 1.018.821 19,0 154 27 3
PARTIJ VOOR ZEELAND 10.813 0,2 4 - -
Reformatorische Politieke Federatie 19.803 0,4 3 - -
RPF/SGP 15.344 0,3 3 - -
Socialistische Partij 175.112 3,3 19 - -
Staatkundig Gereformeerde Partij 142.711 2,7 22 1 -
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 1.274.852 23,7 182 20 3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens