Prognose bevolking; intervallen bevolkingsontwikkeling, 2000 - 2049

Prognose bevolking; intervallen bevolkingsontwikkeling, 2000 - 2049

Prognose(-interval) Perioden Levendgeborenen (absoluut) Overledenen (absoluut) Migratie Immigratie (absoluut) Migratie Emigratie (absoluut) Migratie Migratiesaldo (absoluut)
Prognose 2000 206.598 140.991 131.954 79.748 52.206
Prognose 2010 186.588 152.843 130.995 90.735 40.260
Prognose 2020 193.499 174.440 129.986 96.473 33.513
Prognose 2030 200.556 203.275 129.986 99.238 30.748
Prognose 2040 195.843 227.171 129.986 99.742 30.244
Prognose 2049 196.197 232.126 129.986 100.188 29.798
95% Ondergrens prognose-interval 2000 196.911 128.940 116.135 73.423 34.895
95% Ondergrens prognose-interval 2010 157.761 125.715 75.518 66.183 -10.400
95% Ondergrens prognose-interval 2020 149.987 138.670 66.760 60.289 -15.342
95% Ondergrens prognose-interval 2030 143.915 164.142 64.226 56.900 -16.548
95% Ondergrens prognose-interval 2040 127.335 182.285 63.356 53.167 -14.640
95% Ondergrens prognose-interval 2049 114.263 189.871 63.069 51.380 -12.667
95% Bovengrens prognose-interval 2000 215.910 152.135 148.060 86.932 69.957
95% Bovengrens prognose-interval 2010 214.018 182.960 195.537 116.319 98.368
95% Bovengrens prognose-interval 2020 236.495 212.534 211.544 134.449 98.194
95% Bovengrens prognose-interval 2030 262.075 247.821 221.126 148.635 95.660
95% Bovengrens prognose-interval 2040 279.479 268.260 226.994 158.845 93.657
95% Bovengrens prognose-interval 2049 297.672 278.501 230.420 170.122 95.740
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Intervallen levendgeborenen, overledenen en buitenlandse migratie
Prognose intervallen 95% en 67% (onder - en bovengrens)
2000 - 2049
Gewijzigd op 25 februari 2003.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Levendgeborenen
Overledenen
Migratie
Immigratie
Vestiging in Nederland vanuit het buitenland.
Emigratie
Vertrek vanuit Nederland naar het buitenland.
Migratiesaldo
Immigratie minus emigratie.