Verkiezing Tweede Kamer der Staten-Generaal, 2003

Verkiezing Tweede Kamer der Staten-Generaal, 2003

Regio's Kiesgerechtigden, opkomst en stemmen Kiesgerechtigden (absoluut) Kiesgerechtigden, opkomst en stemmen Opkomst (%) Kiesgerechtigden, opkomst en stemmen Totaal stemmen (absoluut) Kiesgerechtigden, opkomst en stemmen Geldige stemmen (absoluut) In % van totaal geldige stemmen AVD (%) In % van totaal geldige stemmen CDA (%) In % van totaal geldige stemmen CU (%) In % van totaal geldige stemmen D66 (%) In % van totaal geldige stemmen Conserv. (%) In % van totaal geldige stemmen DN (%) In % van totaal geldige stemmen GL (%) In % van totaal geldige stemmen LN (%) In % van totaal geldige stemmen LPF (%) In % van totaal geldige stemmen Veldhoen (%) In % van totaal geldige stemmen NCPN (%) In % van totaal geldige stemmen PvdA (%) In % van totaal geldige stemmen PvdT (%) In % van totaal geldige stemmen PvdD (%) In % van totaal geldige stemmen Ratelband (%) In % van totaal geldige stemmen SGP (%) In % van totaal geldige stemmen SP (%) In % van totaal geldige stemmen VIP (%) In % van totaal geldige stemmen VVD (%)
Nederland 12.076.711 80,0 9.666.602 9.654.475 0,0 28,6 2,1 4,1 0,0 0,1 5,1 0,4 5,7 0,0 0,1 27,3 0,1 0,5 0,1 1,6 6,3 0,0 17,9
Amsterdam 524.362 71,8 376.563 374.775 0,0 9,7 0,7 7,1 0,0 0,3 11,0 0,3 5,8 0,1 38,2 0,1 0,9 0,1 0,1 9,9 0,1 15,6
's-Gravenhage 358.076 70,8 253.507 252.929 0,0 18,3 1,1 5,6 0,2 6,7 0,3 8,5 0,0 0,1 29,1 0,1 0,9 0,1 0,5 5,8 0,2 22,5
Rotterdam 429.369 69,9 299.923 299.163 14,6 1,4 4,0 0,1 0,4 5,6 0,4 13,8 0,0 0,1 36,2 0,1 0,8 0,1 0,7 6,9 0,1 14,8
Utrecht 199.114 77,6 154.451 154.228 0,0 16,6 1,3 7,1 0,0 0,1 11,9 0,3 4,6 0,0 31,3 0,1 0,5 0,1 0,3 8,8 0,0 16,7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze publicatie geeft informatie over kiesgerechtigden, opkomst en uitgebrachte stemmen per gemeente met betrekking tot de verkiezing van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 22 januari 2003.

Gegevens beschikbaar over 22 januari 2003.

Status van de cijfers:
De gegevens van deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 18 mei 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Kiesgerechtigden, opkomst en stemmen
Kiesgerechtigden
De kiesgerechtigdheid van de inwoners wordt geregistreerd in de GBA
Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens).
Opkomst
Totaal aantal uitgebrachte stemmen in % van de kiesgerechtigden.
Het opkomstpercentage van een gemeente kan meer dan 100 zijn.
Dit kan worden verklaard doordat in deze gemeente (relatief veel) kiezers
hebben gestemd die in het bezit waren van een kiezerspas.
Hun stem telt dus in de teller (aantal uitgebrachte stemmen) wel mee, maar
in de noemer (aantal in het gemeentelijke kiezersregister opgenomen
personen) niet. Het betreft meestal gemeenten waar ten tijde van de
verkiezing veel vakantiegangers verblijven.
Een kiezerspas is een verklaring waaruit blijkt dat is voldaan aan
het door de kiezer gedane verzoek om zijn stem in een stembureau
naar keuze in Nederland te mogen uitbrengen.
Totaal stemmen
Totaal geldige, ongeldige en blanco stemmen.
Geldige stemmen
In % van totaal geldige stemmen
Geldige stemmen per politieke groepering in % van totaal uitgebrachte
geldige stemmen. Indien niets (blank) dan heeft deze groepering niet aan
de verkiezing deelgenomen.
AVD
Alliantie Vernieuwing en Democratie.
CDA
Christen Democratisch Appèl.
CU
ChristenUnie.
D66
Democraten 66.
Conserv.
De Conservatieven.nl.
DN
DUURZAAM NEDERLAND.
GL
GROENLINKS.
LN
LEEFBAAR NEDERLAND.
LPF
Lijst Pim Fortuyn.
Veldhoen
Lijst Veldhoen.
NCPN
Nieuwe Communistische Partij.
PvdA
Partij van de Arbeid.
PvdT
Partij van de Toekomst.
PvdD
Partij voor de Dieren.
Ratelband
Blanco lijst met als eerste kandidaat de heer Ratelband.
SGP
Staatkundig Gereformeerde Partij.
SP
Socialistische Partij.
VIP
Vooruitstrevende Integratie Partij.
VVD
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie.