Arbeidsdeelname; 15 tot 25 jarigen 2001-2006

Arbeidsdeelname; 15 tot 25 jarigen 2001-2006

Onderwijskenmerk Persoonskenmerken Perioden Totaal bevolking (15 tot 25 jaar) (x 1 000) Beroepsbevolking (x 1 000) Werkzame beroepsbevolking (x 1 000) Werkloze beroepsbevolking (x 1 000) Niet beroepsbevolking (x 1 000) Werkloosheidspercentage (%)
Totaal 15 tot 25 jarigen Mannen en vrouwen 2001 1.888 920 852 68 968 7,4
Totaal 15 tot 25 jarigen Mannen en vrouwen 2002 1.907 914 836 79 993 8,6
Totaal 15 tot 25 jarigen Mannen en vrouwen 2003 1.921 901 805 96 1.020 10,6
Totaal 15 tot 25 jarigen Mannen en vrouwen 2004 1.929 877 759 119 1.052 13,5
Totaal 15 tot 25 jarigen Mannen en vrouwen 2005 1.938 854 742 112 1.084 13,1
Totaal 15 tot 25 jarigen Mannen en vrouwen 2006 1.950 849 758 91 1.101 10,7
Totaal 15 tot 25 jarigen Mannen 2001 959 486 452 34 473 7,0
Totaal 15 tot 25 jarigen Mannen 2002 969 483 438 44 487 9,2
Totaal 15 tot 25 jarigen Mannen 2003 976 481 431 50 495 10,4
Totaal 15 tot 25 jarigen Mannen 2004 979 466 403 63 514 13,5
Totaal 15 tot 25 jarigen Mannen 2005 984 448 392 56 536 12,5
Totaal 15 tot 25 jarigen Mannen 2006 991 449 406 43 542 9,6
Totaal 15 tot 25 jarigen Vrouwen 2001 929 434 400 34 495 7,8
Totaal 15 tot 25 jarigen Vrouwen 2002 938 432 398 34 506 7,9
Totaal 15 tot 25 jarigen Vrouwen 2003 945 420 375 45 525 10,8
Totaal 15 tot 25 jarigen Vrouwen 2004 950 412 356 56 538 13,6
Totaal 15 tot 25 jarigen Vrouwen 2005 954 406 351 55 548 13,6
Totaal 15 tot 25 jarigen Vrouwen 2006 958 400 352 48 559 11,9
Onderwijsvolgenden 15 tot 25 jaar Mannen en vrouwen 2001 1.226 350 316 33 876 9,5
Onderwijsvolgenden 15 tot 25 jaar Mannen en vrouwen 2002 1.251 344 306 38 907 11,1
Onderwijsvolgenden 15 tot 25 jaar Mannen en vrouwen 2003 1.258 333 294 39 925 11,8
Onderwijsvolgenden 15 tot 25 jaar Mannen en vrouwen 2004 1.310 335 284 50 975 15,1
Onderwijsvolgenden 15 tot 25 jaar Mannen en vrouwen 2005 1.342 342 293 49 1.000 14,3
Onderwijsvolgenden 15 tot 25 jaar Mannen en vrouwen 2006 1.352 350 304 46 1.002 13,1
Onderwijsvolgenden 15 tot 25 jaar Mannen 2001 636 192 178 14 444 7,5
Onderwijsvolgenden 15 tot 25 jaar Mannen 2002 643 189 167 21 454 11,2
Onderwijsvolgenden 15 tot 25 jaar Mannen 2003 648 188 168 20 459 10,7
Onderwijsvolgenden 15 tot 25 jaar Mannen 2004 669 186 161 25 483 13,4
Onderwijsvolgenden 15 tot 25 jaar Mannen 2005 684 183 161 22 501 12,2
Onderwijsvolgenden 15 tot 25 jaar Mannen 2006 687 186 166 20 500 10,8
Onderwijsvolgenden 15 tot 25 jaar Vrouwen 2001 589 158 139 19 432 12,0
Onderwijsvolgenden 15 tot 25 jaar Vrouwen 2002 608 155 138 17 453 10,9
Onderwijsvolgenden 15 tot 25 jaar Vrouwen 2003 611 145 126 19 466 13,1
Onderwijsvolgenden 15 tot 25 jaar Vrouwen 2004 640 149 123 25 492 17,1
Onderwijsvolgenden 15 tot 25 jaar Vrouwen 2005 658 159 133 27 499 16,8
Onderwijsvolgenden 15 tot 25 jaar Vrouwen 2006 665 164 138 26 501 15,8
Niet onderwijsvolgenden 15 tot 25 jaar Mannen en vrouwen 2001 662 570 536 35 92 6,1
Niet onderwijsvolgenden 15 tot 25 jaar Mannen en vrouwen 2002 657 571 530 41 86 7,1
Niet onderwijsvolgenden 15 tot 25 jaar Mannen en vrouwen 2003 662 568 511 56 95 9,9
Niet onderwijsvolgenden 15 tot 25 jaar Mannen en vrouwen 2004 619 543 474 68 77 12,6
Niet onderwijsvolgenden 15 tot 25 jaar Mannen en vrouwen 2005 595 512 449 62 84 12,2
Niet onderwijsvolgenden 15 tot 25 jaar Mannen en vrouwen 2006 598 498 454 45 99 9,0
Niet onderwijsvolgenden 15 tot 25 jaar Mannen 2001 323 294 275 20 29 6,7
Niet onderwijsvolgenden 15 tot 25 jaar Mannen 2002 327 294 271 23 32 7,9
Niet onderwijsvolgenden 15 tot 25 jaar Mannen 2003 329 292 262 30 36 10,2
Niet onderwijsvolgenden 15 tot 25 jaar Mannen 2004 310 280 242 38 30 13,5
Niet onderwijsvolgenden 15 tot 25 jaar Mannen 2005 300 265 231 34 35 12,8
Niet onderwijsvolgenden 15 tot 25 jaar Mannen 2006 304 263 240 23 42 8,7
Niet onderwijsvolgenden 15 tot 25 jaar Vrouwen 2001 339 276 261 15 63 5,4
Niet onderwijsvolgenden 15 tot 25 jaar Vrouwen 2002 330 277 259 17 53 6,2
Niet onderwijsvolgenden 15 tot 25 jaar Vrouwen 2003 334 275 249 26 59 9,6
Niet onderwijsvolgenden 15 tot 25 jaar Vrouwen 2004 309 263 233 31 46 11,6
Niet onderwijsvolgenden 15 tot 25 jaar Vrouwen 2005 295 247 218 29 49 11,6
Niet onderwijsvolgenden 15 tot 25 jaar Vrouwen 2006 293 236 214 22 58 9,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel vindt u jaarcijfers over de arbeidsdeelname van de
Nederlandse bevolking van 15 tot 25 jaar.
De gegevens in deze tabel zijn gebaseerd op de Enquête beroepsbevolking
(EBB). De EBB is een onderzoek dat door het CBS wordt uitgevoerd om
informatie te verzamelen over de relatie tussen mens en arbeidsmarkt.
Hierbij worden kenmerken van personen in verband gebracht met hun huidige
dan wel toekomstige positie op de arbeidsmarkt.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2001

Frequentie: stopgezet.

Status van de cijfers
Cijfers op basis van de EBB zijn altijd definitief.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:
Vanwege een nieuwe weegmethode van de EBB zijn alle EBB tabellen stopgezet
en verplaatst naar het archief. In plaats hiervan worden nieuwe tabellen
gemaakt. In deze nieuwe tabellen zijn de cijfers met een nieuwe
weegmethode gecorrigeerd tot en met 2001. Vanaf 2001 is het daarnaast ook
mogelijk om voor een beperkte set van variabelen kwartaalcijfers te
publiceren. De jaren voor 2001 zijn niet gecorrigeerd en betreffen de
eerder gepubliceerde cijfers.
Een uitgebreide beschrijving van de nieuwe weegmethode van de EBB is te
vinden op de themapagina.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Totaal bevolking (15 tot 25 jaar)
Alle mensen van 15 tot 25 jaar woonachtig in Nederland,
exclusief personen in inrichtingen, instellingen en tehuizen.
Beroepsbevolking
Alle personen (15 tot 25 jaar) die:
- tenminste twaalf uur per week werken, of
- werk hebben aanvaard waardoor ze tenminste twaalf uur per week gaan
werken, of
- verklaren ten minste twaalf uur per week te willen werken, daarvoor
beschikbaar zijn en activiteiten ontplooien om werk voor ten minste
twaalf uur per week te vinden.
Werkzame beroepsbevolking
Personen (15 tot 25 jaar) die in Nederland wonen en betaald werk hebben
van twaalf uur of meer per week.
Werkloze beroepsbevolking
Personen (15 tot 25 jaar) zonder werk, of met werk voor minder dan twaalf
uur per week, die actief op zoek zijn naar betaald werk voor twaalf uur
of meer per week en die daarvoor direct beschikbaar zijn.
Niet beroepsbevolking
Het deel van de potentiële beroepsbevolking (15 tot 25 jaar) dat niet tot
de beroepsbevolking behoort.
Werkloosheidspercentage
De werkloze beroepsbevolking als percentage van de beroepsbevolking.