Woningbezit sociale verhuurders per gemeente, provincie, regio, 2000 - 2001


Woningbezit sociale verhuurders naar soort woning (goedkoop, betaalbaar, duur) en per gemeente.

Gegevens beschikbaar voor de jaren 2000 - 2001.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 22-05-2003
De cijfers voor 2001 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet. Er worden geen nieuwe cijfers meer toegevoegd.

Woningbezit sociale verhuurders per gemeente, provincie, regio, 2000 - 2001

Soortwoning Regio's Perioden Voorraad per 1 januari (aantal) Nieuwbouw (aantal) Aankoop vanAankoop totaal (aantal) Aankoop vanToegelaten instellingen (aantal) Aankoop vanGemeenten (aantal) Aankoop vanOverige instellingen (aantal) Verkoop aanVerkoop totaal (aantal) Verkoop aanZittende huurders (aantal) Verkoop aanToegelaten instellingen (aantal) Verkoop aanOverige particulieren (aantal) Verkoop aanBeleggers (aantal) Verkoop aanAnderen (aantal) Sloop (aantal) Voorraad per 31december (aantal)
Totaal woningen Noord-Nederland 2000 237.003 930 1.093 1.017 1 75 3.305 1.534 1.055 697 17 2 1.769 234.131
Totaal woningen Noord-Nederland 2001 234.514 1.009 443 273 11 159 2.406 1.295 987 68 54 2 1.954 231.509
Totaal woningen Groningen (PV) 2000 91.148 379 615 553 0 62 1.669 874 362 414 17 2 1.077 89.473
Totaal woningen Groningen (PV) 2001 89.508 287 155 127 0 28 1.031 722 281 6 20 2 1.255 87.803
Totaal woningen Oost-Groningen (CR) 2000 21.229 199 61 0 0 61 191 106 83 0 0 2 407 20.891
Totaal woningen Oost-Groningen (CR) 2001 20.942 130 7 0 0 7 197 138 33 6 20 0 387 20.553
Totaal woningen Groningen (SA) 2000 41.369 24 264 263 0 1 760 558 61 124 17 0 355 40.486
Totaal woningen Groningen (SA) 2001 39.806 112 148 127 0 21 468 334 134 0 0 0 734 38.976
Totaal woningen Groningen (SG) 2000 53.756 220 265 263 0 2 851 605 105 124 17 0 413 52.921
Totaal woningen Groningen (SG) 2001 52.225 179 149 127 0 22 631 427 204 0 0 0 786 51.248
Totaal woningen Groningen 2000 40.098 24 264 263 0 1 734 553 57 124 0 0 347 39.249
Totaal woningen Groningen 2001 38.569 80 148 127 0 21 460 333 127 0 0 0 706 37.743
Bron: CFV
Verklaring van tekens