Woningbezit sociale verhuurders per gemeente, provincie, regio, 2000 - 2001

Woningbezit sociale verhuurders per gemeente, provincie, regio, 2000 - 2001

Soortwoning Regio's Perioden Voorraad per 1 januari (aantal) Nieuwbouw (aantal) Aankoop van Aankoop totaal (aantal) Aankoop van Toegelaten instellingen (aantal) Aankoop van Gemeenten (aantal) Aankoop van Overige instellingen (aantal) Verkoop aan Verkoop totaal (aantal) Verkoop aan Zittende huurders (aantal) Verkoop aan Toegelaten instellingen (aantal) Verkoop aan Overige particulieren (aantal) Verkoop aan Beleggers (aantal) Verkoop aan Anderen (aantal) Sloop (aantal) Voorraad per 31december (aantal)
Totaal woningen Noord-Nederland 2000 237.003 930 1.093 1.017 1 75 3.305 1.534 1.055 697 17 2 1.769 234.131
Totaal woningen Noord-Nederland 2001 234.514 1.009 443 273 11 159 2.406 1.295 987 68 54 2 1.954 231.509
Totaal woningen Groningen (PV) 2000 91.148 379 615 553 0 62 1.669 874 362 414 17 2 1.077 89.473
Totaal woningen Groningen (PV) 2001 89.508 287 155 127 0 28 1.031 722 281 6 20 2 1.255 87.803
Totaal woningen Oost-Groningen (CR) 2000 21.229 199 61 0 0 61 191 106 83 0 0 2 407 20.891
Totaal woningen Oost-Groningen (CR) 2001 20.942 130 7 0 0 7 197 138 33 6 20 0 387 20.553
Totaal woningen Groningen (SA) 2000 41.369 24 264 263 0 1 760 558 61 124 17 0 355 40.486
Totaal woningen Groningen (SA) 2001 39.806 112 148 127 0 21 468 334 134 0 0 0 734 38.976
Totaal woningen Groningen (SG) 2000 53.756 220 265 263 0 2 851 605 105 124 17 0 413 52.921
Totaal woningen Groningen (SG) 2001 52.225 179 149 127 0 22 631 427 204 0 0 0 786 51.248
Totaal woningen Groningen 2000 40.098 24 264 263 0 1 734 553 57 124 0 0 347 39.249
Totaal woningen Groningen 2001 38.569 80 148 127 0 21 460 333 127 0 0 0 706 37.743
Bron: CFV
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Woningbezit sociale verhuurders naar soort woning (goedkoop, betaalbaar, duur) en per gemeente.

Gegevens beschikbaar voor de jaren 2000 - 2001.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 22-05-2003
De cijfers voor 2001 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet. Er worden geen nieuwe cijfers meer toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Voorraad per 1 januari
Door wijzigingen in de huur en van de grenzen tussen de categorieën
goedkoop, betaalbaar en duur, kunnen woningen van categorie
veranderen. De beginstand kan daardoor niet afgeleid worden uit
de eindstand van het voorgaande jaar en de mutaties (nieuwbouw, sloop,
aan- en verkoop).
Nieuwbouw
In de loop van het jaar opgeleverde nieuwe woningen.
Aankoop van
Uitsplitsing naar diverse instanties is mogelijk.
Aankoop totaal
Toegelaten instellingen
Toegelaten instellingen zijn door het ministerie erkend als instellingen
die uitsluitend werkzaam zijn in het belang van de volkshuisvesting.
Gemeenten
Overige instellingen
Niet eerder genoemde categorie van wie woningen/wooneenheden zijn
aangekocht.
Verkoop aan
Uitsplitsing naar diverse instanties is mogelijk.
Verkoop totaal
Zittende huurders
Toegelaten instellingen
Toegelaten instellingen zijn door het ministerie erkend als instellingen
die uitsluitend werkzaam zijn in het belang van de volkshuisvesting.
Overige particulieren
Beleggers
Anderen
Niet eerder genoemde categorie aan wie woningen of wooneenheden
zijn verkocht.
Sloop
In de loop van het jaar gesloopte woningen.
Voorraad per 31december
Door wijzigingen in de huur en van de grenzen tussen de categorieën
goedkoop, betaalbaar en duur, kunnen woningen van categorie
veranderen. De eindstand kan daardoor niet afgeleid worden uit
de beginstand van het opvolgend jaar en de mutaties (nieuwbouw, sloop,
aan- en verkoop).