Zuivering van stedelijk afvalwater; energieverbruik 1981-2012


Deze tabel bevat cijfers over stedelijke ofwel openbare rioolwaterzuiveringsinstallaties in beheer bij waterschappen. Deze tabel bevat de uitkomsten van het energieverbruik en de energie-opwekking bij het zuiveren van stedelijk afvalwater. De tabel bevat informatie over:
-de productie en het verbruik van biogas, onder andere voor elektriciteitsproductie en verwarming van het slibgistingsproces;
-het verbruik van aardgas, huisbrandolie en elektriciteit;
-warmteproductie door warm water of stoom;
-de productie van elektriciteit met behulp van biogas.
De uitkomsten worden gespecificeerd per type zuivering, per slibstabilisatiemethode en per grootteklasse van de zuiveringsinstallaties.

Gegevens beschikbaar vanaf:
1981 t/m 2012.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 26 juni 2015:
De tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door Zuivering van stedelijk afvalwater; energieproductie en energieverbruik. Zie paragraaf 3.

Zuivering van stedelijk afvalwater; energieverbruik 1981-2012

Kenmerken installaties Perioden Productie en verbruik van biogasProductie (1 000 m3) Productie en verbruik van biogasVerbruik gasmotoren WKK installatie (1 000 m3) Productie en verbruik van biogasVerbruik gasmotoren directe aandrijving (1 000 m3) Productie en verbruik van biogasVerbruik voor opwarming slibgistingstank (1 000 m3) Productie en verbruik van biogasVerbruik voor slibontwatering (1 000 m3) Productie en verbruik van biogasAfgefakkeld (1 000 m3) Productie en verbruik van biogasAfgeblazen (1 000 m3) Productie en verbruik van biogasVerbruik of toepassing onbekend (1 000 m3) Productie en verbruik van biogasAflevering (1 000 m3) Productie en verbruik overige energieElektriciteitAankoop (mln kWh) Productie en verbruik overige energieElektriciteitProductie in WKK installaties (mln kWh) Productie en verbruik overige energieElektriciteitTotaal verbruik (mln kWh) Productie en verbruik overige energieWarmteproductie (TJ) Productie en verbruik overige energieAardgasverbruik (1 000 m3) Productie en verbruik overige energieHuisbrandolie verbruik (1 000 l) Energie-efficiency zuiveringsprocesVerbruik per kg verwijd. BZV gemiddelde (kWh) Energie-efficiency zuiveringsprocesVerbruik per kg verwijd. BZV landelijk (kWh) Energie-efficiency zuiveringsprocesAandeel beluchting in totaalverbruik (% van elektriciteit)
Totaal alle installaties 2000 87.931 65.890 . 7.805 7.679 6.150 . 407 - 529 154 663 . 30.267 86 5,6 5,3 66
Totaal alle installaties 2001 94.339 70.435 . 9.186 7.854 6.248 . 616 - 564 163 712 . 31.255 111 6,0 5,7 65
Totaal alle installaties 2002 96.609 74.925 . 4.705 8.337 7.329 1.197 116 - 555 143 697 . 27.919 318 6,0 5,6 60
Totaal alle installaties 2003 93.942 72.777 . 4.548 8.786 7.530 278 24 - 550 149 682 . 32.703 301 6,1 5,5 62
Totaal alle installaties 2004 96.648 70.658 1.455 4.913 8.620 9.712 939 350 - 565 166 731 1.091 34.845 193 6,2 5,7 61
Totaal alle installaties 2005 91.139 68.346 1.527 5.073 6.258 7.536 400 1.251 748 573 153 724 1.036 34.106 194 6,2 5,8 60
Totaal alle installaties 2006 95.316 65.016 1.628 4.574 865 8.731 325 5.167 9.011 577 151 728 887 28.882 215 6,2 5,9 60
Totaal alle installaties 2007 93.139 66.672 1.610 4.452 793 8.591 800 1.086 9.134 582 155 709 933 29.574 276 6,1 5,8 61
Totaal alle installaties 2008 95.080 69.054 1.405 6.122 798 6.713 414 1.415 9.159 583 170 721 951 30.193 288 6,1 5,6 60
Totaal alle installaties 2009 97.542 69.035 1.178 5.119 793 8.028 1.684 1.749 9.956 586 157 717 698 25.750 332 6,1 5,6 60
Totaal alle installaties 2010 98.539 74.555 643 3.919 883 7.360 1.066 1.697 11.693 578 183 711 919 26.453 279 5,8 5,4 59
Totaal alle installaties 2011 99.421 76.100 - 3.618 840 6.449 379 2.167 9.576 561 185 710 986 24.364 286 5,5 5,2 60
Totaal alle installaties 2012 102.502 80.062 - 2.333 470 6.938 218 3.629 9.747 539 200 698 1.294 23.099 246 5,5 5,1 58
Bron: CBS.
Verklaring van tekens