Zuivering van stedelijk afvalwater; procesgegevens slibstabilisatie


Deze tabel bevat cijfers over stedelijke ofwel openbare rioolwaterzuiveringsinstallaties in beheer bij de waterschappen. Deze tabel geeft informatie over het deelproces slibstabilisatie bij stedelijke afvalwaterzuiveringsinstallaties. Voor verschillende typen zuiveringsinstallaties en methoden van slibstabilisatie is de gemiddelde specifieke slibproductie na stabilisatie gegeven. Daarnaast worden voor alleen de oneven jaren specifiek een aantal procesparameters van de warme slibgisting gegeven. De gegevens zijn beschikbaar voor de volgende selecties:
- type zuiveringsinstallatie
- methode van slibstabilisatie

Gegevens beschikbaar vanaf: 1981.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 10 april 2020:
De tabel is aangevuld met cijfers over 2018.
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Kenmerken installaties) zijn aangepast.
Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Vanaf statistiekjaar 2016 worden de cijfers in deze tabel slechts eens per 2 jaar samengesteld. De cijfers over 2020 verschijnen in maart 2022.

Zuivering van stedelijk afvalwater; procesgegevens slibstabilisatie

Kenmerken installaties Perioden Specifieke slibproductie na stabilisatiePer kg verwijderde BZV, rekenkundig (kg droge stof/ kg BZV) Specifieke slibproductie na stabilisatiePer kg verwijderde BZV, landelijk (kg droge stof/ kg BZV) Specifieke slibproductie na stabilisatiePer i.e. aangevoerd, rekenkundig (kg droge stof/ i.e.) Specifieke slibproductie na stabilisatiePer i.e. aangevoerd, landelijk (kg droge stof/ i.e.) Procesgegevens voor warme slibgistingInstallaties met warme slibgisting (aantal) Procesgegevens voor warme slibgistingCapaciteit met warme slibgisting (1 000 i.e.) Procesgegevens voor warme slibgistingAsgehalte in aanvoer (% van droge stof) Procesgegevens voor warme slibgistingGistingstemperatuur (graden Celsius) Procesgegevens voor warme slibgistingVerblijftijd (dag) Procesgegevens voor warme slibgistingRendement droge stof verwijdering (%) Procesgegevens voor warme slibgistingRendement organische stof verwijdering (%) Procesgegevens voor warme slibgistingBiogasproductie per aangevoerde kg d.s. (liter) Procesgegevens voor warme slibgistingBiogasproductie per verwijderde kg d.s. (liter)
Totaal alle installaties 2015 0,96 0,88 15,58 14,28 60 10.836 25 35 27 37 49 365 1.036
Totaal alle installaties 2016 0,93 0,84 14,88 13,87 . . . . . . . . .
Totaal alle installaties 2018 0,92 0,83 16,06 14,04 52 9.196 27 36 29 40 55 366 968
Warme slibgisting, enkeltraps 2015 0,80 0,76 13,02 12,37 54 9.970 25 35 26 37 49 370 949
Warme slibgisting, enkeltraps 2016 0,77 0,72 12,72 12,28 . . . . . . . . .
Warme slibgisting, enkeltraps 2018 0,75 0,70 12,30 11,66 42 7.889 28 36 26 40 55 340 913
Warme slibgisting, tweetraps 2015 0,75 0,73 12,12 11,69 6 865 24 36 35 34 51 326 1.644
Warme slibgisting, tweetraps 2016 0,73 0,67 10,87 10,35 . . . . . . . . .
Warme slibgisting, tweetraps 2018 0,80 0,76 13,74 13,10 10 1.307 23 37 39 39 53 478 1.202
Simultaan aërobe slibstabilisatie 2015 1,02 1,01 16,65 16,44
Simultaan aërobe slibstabilisatie 2016 0,97 0,97 15,52 15,34
Simultaan aërobe slibstabilisatie 2018 0,97 0,96 16,99 16,27
Thermische slibstabilisatie 2015 0,59 0,59 6,40 6,40
Thermische slibstabilisatie 2016 0,90 0,90 7,05 7,05
Thermische slibstabilisatie 2018 0,85 0,85 18,10 18,10
Bron: CBS.
Verklaring van tekens