Zuivering van stedelijk afvalwater; procesgegevens, 1981-2013

Zuivering van stedelijk afvalwater; procesgegevens, 1981-2013

Indelingen Stroomgebieddistricten Perioden Aanvoer van afvalwater (influent) Hoeveelheden Volume afvalwater (1 000 m3) Aanvoer van afvalwater (influent) Hoeveelheden Chemisch Zuurstof Verbruik (1 000 kg) Aanvoer van afvalwater (influent) Hoeveelheden Stikstofverbindingen als N (1 000 kg) Aanvoer van afvalwater (influent) Hoeveelheden Koper (kg) Afvoer van afvalwater (effluent) Hoeveelheden Volume afvalwater (1 000 m3) Afvoer van afvalwater (effluent) Hoeveelheden Chemisch Zuurstof Verbruik (1 000 kg) Afvoer van afvalwater (effluent) Hoeveelheden Stikstofverbindingen als N (1 000 kg) Afvoer van afvalwater (effluent) Hoeveelheden Koper (kg) Rendement zuiveringsproces Totale zuiveringsrendement Chemisch Zuurstof Verbruik (%) Rendement zuiveringsproces Totale zuiveringsrendement Stikstofverbindingen als N (%) Gemiddelde parameters actief-slibproces Slibbelasting CZV (g/kg droge stof) Gemiddelde parameters actief-slibproces Specifiek energieverbruik per verw TZV (Wh/kg)
Totaal alle installaties Nederland 2013 1.873.263 943.414 87.733 152.832 1.873.263 68.429 14.639 10.226 93 83 180 336
Totaal alle installaties Eems 2013 70.417 32.735 3.270 5.198 70.417 3.480 629 281 89 81 125 36
Totaal alle installaties Rijn-Noord 2013 91.697 42.381 4.082 6.133 91.697 3.785 580 362 91 86 103 .
Totaal alle installaties Rijn-Oost 2013 247.895 143.265 12.499 21.614 247.895 8.924 1.935 1.815 94 85 141 406
Totaal alle installaties Rijn-Midden 2013 114.162 79.439 6.786 6.435 114.162 3.869 877 289 95 87 105 149
Totaal alle installaties Rijn-West 2013 836.912 396.243 38.717 68.871 836.912 29.346 6.390 4.258 93 83 256 353
Totaal alle installaties Schelde 2013 93.567 40.543 3.840 5.576 93.567 4.485 832 392 89 78 122 351
Totaal alle installaties Maas 2013 418.613 208.807 18.539 39.004 418.613 14.540 3.396 2.829 93 82 133 360
Aeratietanks Nederland 2013 674.747 342.209 32.152 61.333 674.747 25.963 6.201 4.158 92 81 156 227
Aeratietanks Eems 2013 20.546 9.448 908 1.223 20.546 923 136 66 90 85 138 37
Aeratietanks Rijn-Noord 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
Aeratietanks Rijn-Oost 2013 67.753 37.518 3.300 4.554 67.753 2.433 619 295 94 81 184 346
Aeratietanks Rijn-Midden 2013 18.930 12.301 1.082 880 18.930 818 172 42 93 84 85 .
Aeratietanks Rijn-West 2013 292.480 144.936 14.548 29.909 292.480 10.415 2.541 1.814 93 83 158 213
Aeratietanks Schelde 2013 71.293 32.402 2.993 4.559 71.293 3.752 691 320 88 77 147 244
Aeratietanks Maas 2013 203.745 105.605 9.321 20.207 203.745 7.622 2.043 1.622 93 78 147 222
Carrousels Nederland 2013 588.619 289.640 26.952 42.860 588.619 20.000 3.434 2.670 93 87 110 337
Carrousels Eems 2013 17.291 7.185 613 1.448 17.291 745 102 78 90 83 104 41
Carrousels Rijn-Noord 2013 59.796 27.340 2.739 4.202 59.796 2.343 341 263 91 88 93 .
Carrousels Rijn-Oost 2013 54.113 31.112 2.675 4.412 54.113 1.822 294 593 94 89 100 357
Carrousels Rijn-Midden 2013 86.005 59.817 5.042 4.989 86.005 2.678 625 221 96 88 127 194
Carrousels Rijn-West 2013 266.032 119.103 11.601 20.000 266.032 9.232 1.487 1.057 92 87 118 355
Carrousels Schelde 2013 2.496 927 100 184 2.496 87 14 8 91 86 137 274
Carrousels Maas 2013 102.886 44.155 4.182 7.624 102.886 3.094 571 451 93 86 115 403
Lozing op regionale wateren, totaal Nederland 2013 1.054.119 556.677 50.001 85.472 1.054.119 38.907 7.713 5.428 93 85 156 336
Lozing op regionale wateren, totaal Eems 2013 70.417 32.735 3.270 5.198 70.417 3.480 629 281 89 81 125 36
Lozing op regionale wateren, totaal Rijn-Noord 2013 89.004 40.850 3.924 5.973 89.004 3.696 566 350 91 86 107 .
Lozing op regionale wateren, totaal Rijn-Oost 2013 156.585 92.031 7.736 13.510 156.585 5.639 1.078 842 94 86 125 431
Lozing op regionale wateren, totaal Rijn-Midden 2013 91.190 62.781 5.478 5.152 91.190 3.090 726 215 95 87 108 149
Lozing op regionale wateren, totaal Rijn-West 2013 288.327 150.017 13.829 23.086 288.327 10.034 1.816 1.268 93 87 226 362
Lozing op regionale wateren, totaal Schelde 2013 40.471 16.401 1.623 2.285 40.471 1.935 337 244 88 79 111 398
Lozing op regionale wateren, totaal Maas 2013 318.125 161.862 14.141 30.267 318.125 11.034 2.562 2.228 93 82 134 346
Lozing op Rijkswateren, totaal Nederland 2013 819.145 386.737 37.732 67.360 819.145 29.522 6.926 4.798 92 82 244 336
Lozing op Rijkswateren, totaal Eems 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
Lozing op Rijkswateren, totaal Rijn-Noord 2013 2.693 1.531 157 160 2.693 89 14 12 94 91 75 .
Lozing op Rijkswateren, totaal Rijn-Oost 2013 91.311 51.234 4.763 8.105 91.311 3.285 857 973 94 82 225 265
Lozing op Rijkswateren, totaal Rijn-Midden 2013 22.972 16.658 1.308 1.282 22.972 779 151 74 95 88 85 .
Lozing op Rijkswateren, totaal Rijn-West 2013 548.586 246.226 24.888 45.785 548.586 19.312 4.574 2.990 92 82 296 344
Lozing op Rijkswateren, totaal Schelde 2013 53.096 24.143 2.217 3.291 53.096 2.551 495 149 89 78 147 234
Lozing op Rijkswateren, totaal Maas 2013 100.487 46.945 4.398 8.737 100.487 3.506 834 601 93 81 130 389
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over stedelijke ofwel openbare rioolwaterzuiveringsinstallaties in beheer bij waterschappen. De tabel geeft informatie over het functioneren van het zuiveringsproces van stedelijke afvalwaterzuiveringsinstallaties: de aan- en afvoer van verontreinigingen, de behaalde zuiveringsrendementen en de gemiddelde waarden van een aantal specifieke procesparameters (=variabele waarmee het zuiveringsproces gecontroleerd en geoptimaliseerd kan worden). De gegevens zijn beschikbaar voor de volgende selecties:
- type zuiveringsinstallatie
- type en beheersvorm van het oppervlaktewater waarop wordt geloosd.
- grootteklasse indeling naar capaciteit, nationale indeling.
- grootteklasse indeling naar capaciteit, volgens EU Richtlijn Stedelijk Afvalwater.
Tevens kunnen de gegevens per stroomgebieddistrict worden weergegeven.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1981 tot en met 2013

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 13 april 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Niet meer van toepassing.

Deze tabel wordt opgevolgd door "Zuivering van stedelijk afvalwater; procesgegevens afvalwaterbehandeling".

Toelichting onderwerpen

Aanvoer van afvalwater (influent)
Jaarlijkse gegevens over de concentraties (gehaltes) en hoeveelheden van verontreinigende stoffen in het aangevoerde afvalwater van rioolwaterzuiveringsinstallaties (influent).
Hoeveelheden
Jaarlijkse gegevens over de hoeveelheden van verontreinigende stoffen in het aangevoerde afvalwater van rioolwaterzuiveringsinstallaties (influent).
Volume afvalwater
De aangevoerde hoeveelheid afvalwater per jaar.
Chemisch Zuurstof Verbruik
Somparameter die aangeeft hoeveel kg zuurstof nodig is om de totale emissie van afbreekbare verontreinigingen chemisch om te zetten of af te breken.
Stikstofverbindingen als N
De totale hoeveelheid stikstof, aanwezig in organische verbindingen (zoals eiwitten) en anorganische verbindingen (zoals nitraat en ammonium).
Koper
Afvoer van afvalwater (effluent)
Jaarlijkse gegevens over de concentraties en hoeveelheden verontreinigende stoffen in het gezuiverde afvalwater (effluent) dat vanuit de rioolwaterzuiveringsinstallaties wordt geloosd.
Hoeveelheden
Jaarlijkse gegevens over de resterende hoeveelheden verontreinigende stoffen in het gezuiverde afvalwater (effluent) dat vanuit de rioolwaterzuiveringsinstallaties wordt geloosd.
Volume afvalwater
De hoeveelheid behandeld afvalwater per jaar.
Chemisch Zuurstof Verbruik
Somparameter die aangeeft hoeveel kg zuurstof nodig is om de totale emissie van afbreekbare verontreinigingen chemisch om te zetten of af te breken.
Stikstofverbindingen als N
De totale hoeveelheid stikstof, aanwezig in organische verbindingen (zoals eiwitten) en anorganische verbindingen (zoals nitraat en ammonium).
Koper
Rendement zuiveringsproces
Gegevens over de effectiviteit van het zuiveringsproces voor de parameters CZV, BZV, N-totaal en P-totaal. De zuiveringsrendementen geven weer welk percentage van de inkomende vuilvracht gedurende het zuiveringsproces wordt verwijderd.
Totale zuiveringsrendement
Het rendement wordt berekend over het totaal van de aangevoerde en afgevoerde vuilvrachten van alle (of een selectie van) zuiveringsinstallaties.
Chemisch Zuurstof Verbruik
Somparameter die aangeeft hoeveel kg zuurstof nodig is om de totale emissie van afbreekbare verontreinigingen chemisch om te zetten of af te breken.
Stikstofverbindingen als N
De totale hoeveelheid stikstof, aanwezig in organische verbindingen (zoals eiwitten) en anorganische verbindingen (zoals nitraat en ammonium).
Gemiddelde parameters actief-slibproces
Deze procesparameters zijn met name van belang voor de controle en sturing van het zuiveringsproces. Gegevens voor de even jaren vanaf 1992 ontbreken. Alhoewel voor deze parameters geldt dat vooral individuele actuele waarden bruikbaar zijn, worden in deze publicatie toch de landelijke gemiddelden gepubliceerd. De parameters zijn van belang voor installaties die werken volgens het zogenaamde actief-slibproces: alle installaties waarbij gesuspendeerde bacteriën ('actief slib') in een belucht bassin zorgen voor de afbraak van de verontreinigingen. Hieronder vallen onder andere de aeratietanks, de oxidatietanks en -sloten en de carrousels.
Slibbelasting CZV
Slibbelasting Chemisch Zuurstof Verbruik.
De hoeveelheid CZV die per dag per kilogram actieve bacteriemassa (ofwel 'actief slib') wordt aangevoerd in het bassin waarin de biologische zuivering plaatsvindt.
Specifiek energieverbruik per verw TZV
Specifiek energieverbruik per verwijderde Totaal Zuurstof Verbruik.
De hoeveelheid elektriciteit nodig voor de beluchting om 1 kg TZV te verwijderen uit het afvalwater.
TZV = Totaal Zuurstof Verbruik
TZV wordt berekend als de hoeveelheid CZV + 4,57 * de hoeveelheid N-Kjeldahl.