Zuivering van stedelijk afvalwater; kenmerken installaties, 1981-2013

Zuivering van stedelijk afvalwater; kenmerken installaties, 1981-2013

Zuiveringstype Kenmerken Perioden Aantal en capaciteit rioolwaterzuivering Aantal rioolwaterzuiveringsinstallaties (aantal) Aantal en capaciteit rioolwaterzuivering Capaciteit volgens nationale richtlijn (1 000 inwonerequivalenten) Aantal en capaciteit rioolwaterzuivering Capaciteit volgens EU richtlijn (1 000 inwonerequivalenten)
Totaal installaties Totaal alle installaties 2013 341 24.354 21.918
Totaal installaties Installaties met fosfaatverwijdering 2013 301 23.178 20.860
Totaal installaties Extra stikstofverwijdering 2013 283 22.702 20.432
Totaal installaties Stabilisatie in enkeltrapsgisting, warm 2013 72 11.810 10.629
Totaal installaties Slibontwatering met centrifuges 2013 53 10.604 9.544
Totaal installaties Lozing op regionale wateren, totaal 2013 240 14.146 12.731
Totaal installaties Lozing op Rijkswateren, totaal 2013 101 10.208 9.187
Mechanische installaties Totaal alle installaties 2013 0 0 0
Mechanische installaties Installaties met fosfaatverwijdering 2013 0 0 0
Mechanische installaties Extra stikstofverwijdering 2013 0 0 0
Mechanische installaties Stabilisatie in enkeltrapsgisting, warm 2013 0 0 0
Mechanische installaties Slibontwatering met centrifuges 2013 0 0 0
Mechanische installaties Lozing op regionale wateren, totaal 2013 0 0 0
Mechanische installaties Lozing op Rijkswateren, totaal 2013 0 0 0
Oxidatiebedden Totaal alle installaties 2013 4 204 183
Oxidatiebedden Installaties met fosfaatverwijdering 2013 4 204 183
Oxidatiebedden Extra stikstofverwijdering 2013 2 67 60
Oxidatiebedden Stabilisatie in enkeltrapsgisting, warm 2013 2 105 95
Oxidatiebedden Slibontwatering met centrifuges 2013 1 92 82
Oxidatiebedden Lozing op regionale wateren, totaal 2013 3 159 143
Oxidatiebedden Lozing op Rijkswateren, totaal 2013 1 45 41
Aeratietanks Totaal alle installaties 2013 60 8.690 7.821
Aeratietanks Installaties met fosfaatverwijdering 2013 57 8.544 7.690
Aeratietanks Extra stikstofverwijdering 2013 55 8.481 7.633
Aeratietanks Stabilisatie in enkeltrapsgisting, warm 2013 36 6.464 5.818
Aeratietanks Slibontwatering met centrifuges 2013 16 4.749 4.274
Aeratietanks Lozing op regionale wateren, totaal 2013 42 4.223 3.801
Aeratietanks Lozing op Rijkswateren, totaal 2013 18 4.467 4.020
Oxidatietanks Totaal alle installaties 2013 66 3.483 3.135
Oxidatietanks Installaties met fosfaatverwijdering 2013 58 3.308 2.977
Oxidatietanks Extra stikstofverwijdering 2013 56 3.344 3.009
Oxidatietanks Stabilisatie in enkeltrapsgisting, warm 2013 9 1.233 1.109
Oxidatietanks Slibontwatering met centrifuges 2013 10 1.399 1.259
Oxidatietanks Lozing op regionale wateren, totaal 2013 45 2.278 2.050
Oxidatietanks Lozing op Rijkswateren, totaal 2013 21 1.205 1.085
Oxidatiesloten Totaal alle installaties 2013 58 1.037 934
Oxidatiesloten Installaties met fosfaatverwijdering 2013 40 872 785
Oxidatiesloten Extra stikstofverwijdering 2013 41 880 792
Oxidatiesloten Stabilisatie in enkeltrapsgisting, warm 2013 0 0 0
Oxidatiesloten Slibontwatering met centrifuges 2013 1 226 203
Oxidatiesloten Lozing op regionale wateren, totaal 2013 45 889 800
Oxidatiesloten Lozing op Rijkswateren, totaal 2013 13 148 133
Carrousels Totaal alle installaties 2013 116 7.556 6.801
Carrousels Installaties met fosfaatverwijdering 2013 110 7.144 6.429
Carrousels Extra stikstofverwijdering 2013 100 6.837 6.153
Carrousels Stabilisatie in enkeltrapsgisting, warm 2013 16 2.095 1.885
Carrousels Slibontwatering met centrifuges 2013 22 3.356 3.021
Carrousels Lozing op regionale wateren, totaal 2013 78 4.818 4.336
Carrousels Lozing op Rijkswateren, totaal 2013 38 2.738 2.465
Discontinue systemen Totaal alle installaties 2013 2 41 37
Discontinue systemen Installaties met fosfaatverwijdering 2013 1 32 29
Discontinue systemen Extra stikstofverwijdering 2013 2 41 37
Discontinue systemen Stabilisatie in enkeltrapsgisting, warm 2013 0 0 0
Discontinue systemen Slibontwatering met centrifuges 2013 0 0 0
Discontinue systemen Lozing op regionale wateren, totaal 2013 2 41 37
Discontinue systemen Lozing op Rijkswateren, totaal 2013 0 0 0
Parallelle installaties Totaal alle installaties 2013 17 1.215 1.093
Parallelle installaties Installaties met fosfaatverwijdering 2013 16 1.125 1.012
Parallelle installaties Extra stikstofverwijdering 2013 15 1.191 1.072
Parallelle installaties Stabilisatie in enkeltrapsgisting, warm 2013 4 488 440
Parallelle installaties Slibontwatering met centrifuges 2013 2 312 281
Parallelle installaties Lozing op regionale wateren, totaal 2013 11 694 624
Parallelle installaties Lozing op Rijkswateren, totaal 2013 6 521 469
Meertrapsinstallaties Totaal alle installaties 2013 16 2.045 1.840
Meertrapsinstallaties Installaties met fosfaatverwijdering 2013 13 1.867 1.680
Meertrapsinstallaties Extra stikstofverwijdering 2013 10 1.778 1.600
Meertrapsinstallaties Stabilisatie in enkeltrapsgisting, warm 2013 4 1.365 1.229
Meertrapsinstallaties Slibontwatering met centrifuges 2013 1 470 423
Meertrapsinstallaties Lozing op regionale wateren, totaal 2013 12 962 866
Meertrapsinstallaties Lozing op Rijkswateren, totaal 2013 4 1.083 975
Compactinstallaties Totaal alle installaties 2013 1 60 54
Compactinstallaties Installaties met fosfaatverwijdering 2013 1 60 54
Compactinstallaties Extra stikstofverwijdering 2013 1 60 54
Compactinstallaties Stabilisatie in enkeltrapsgisting, warm 2013 1 60 54
Compactinstallaties Slibontwatering met centrifuges 2013 0 0 0
Compactinstallaties Lozing op regionale wateren, totaal 2013 1 60 54
Compactinstallaties Lozing op Rijkswateren, totaal 2013 0 0 0
Membraanbioreactors Totaal alle installaties 2013 1 23 21
Membraanbioreactors Installaties met fosfaatverwijdering 2013 1 23 21
Membraanbioreactors Extra stikstofverwijdering 2013 1 23 21
Membraanbioreactors Stabilisatie in enkeltrapsgisting, warm 2013 0 0 0
Membraanbioreactors Slibontwatering met centrifuges 2013 0 0 0
Membraanbioreactors Lozing op regionale wateren, totaal 2013 1 23 21
Membraanbioreactors Lozing op Rijkswateren, totaal 2013 0 0 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over stedelijke ofwel openbare rioolwaterzuiveringsinstallaties in beheer bij waterschappen. De tabel geeft een telling van de aantallen en capaciteit van de stedelijke afvalwaterzuiveringsinstallaties, per zuiveringstype, naar de volgende selecties:
- toegepaste methode van fosfaatverwijdering.
- toegepaste methode van stikstofverwijdering.
- toegepaste methode van slibstabilisatie (vergisting/demineralisatie).
- toegepaste methode van slibontwatering.
- type en beheersvorm van het oppervlaktewater waarop wordt geloosd.
- grootteklasse indeling op basis van capaciteit, nationale indeling.
- grootteklasse indeling op basis van capaciteit, volgens EU Richtlijn Stedelijk Afvalwater.

Gegevens beschikbaar van 1981 tot en met 2013.

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 13 april 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Niet meer van toepassing.

Deze tabel wordt opgevolgd door "Zuivering van stedelijk afvalwater; technische kenmerken installaties", zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Aantal en capaciteit rioolwaterzuivering
Zuiveringsinstallatie:
Installatie voor het verwijderen van verontreinigingen uit afvalwater.

Overzicht van aantallen en de capaciteit van de rioolwaterzuiveringsinstallaties in Nederland. Deze installaties zuiveren vrijwel al het afvalwater van huishoudens en bedrijven die lozen op het riool. Alle installaties worden beheerd door de regionale waterkwaliteitsbeheerders: zuiveringschappen en waterschappen.
Aantal rioolwaterzuiveringsinstallaties
Capaciteit volgens nationale richtlijn
Capaciteit zuiveringsinstallatie:
Het vermogen van een installatie die bestemd is voor de verwijdering van afbreekbare voornamelijk organische verontreinigingen uit afvalwater.

De capaciteit volgens nationale richtlijn wordt uitgedrukt in inwonerequivalenten à 54 g BZV (Biologisch Zuurstof Verbruik).
Een inwonerequivalent is een maat voor de hoeveelheid zuurstofbindende stoffen die zich in het afvalwater van een persoon per dag bevinden.
Capaciteit volgens EU richtlijn
Capaciteit zuiveringsinstallatie:
Het vermogen van een installatie die bestemd is voor de verwijdering van afbreekbare voornamelijk organische verontreinigingen uit afvalwater.

De capaciteit volgens Europese richtlijn wordt uitgedrukt in inwonerequivalenten à 60 g BZV (Biologisch Zuurstof Verbruik).
Een inwonerequivalent is een maat voor de hoeveelheid zuurstofbindende stoffen die zich in het afvalwater van een persoon per dag bevinden.