Kerncijfers wijken en buurten 2001

Kerncijfers wijken en buurten 2001

Regio Wijken en Buurten Gemeentecode (code) Wijken en Buurten Wijkcode (code) Wijken en Buurten Buurtcode (code) Wijken en Buurten Regio aanduiding (code) Wijken en Buurten Meest voorkomende numerieke postcode (code) Wijken en Buurten Omgevingsadressendichtheid (absoluut) Wijken en Buurten stedelijkheid gemeente, wijk of buurt (code) Bevolking Aantal inwoners (absoluut) Bevolking Bevolking naar geslacht Mannen (absoluut) Bevolking Bevolking naar geslacht Vrouwen (absoluut) Bevolking Bevolking naar leeftijd Personen 0 -14 jr (%) Bevolking Bevolking naar leeftijd Personen 15 - 24 jr (%) Bevolking Bevolking naar leeftijd Personen 25 - 44 jr (%) Bevolking Bevolking naar leeftijd Personen 45 - 64 jr (%) Bevolking Bevolking naar leeftijd Personen 65 jr en ouder (%) Bevolking Bevolkingsdichtheid per km² (absoluut) Bevolking Huishoudens Eenpersoonshuishoudens (%) Bevolking Huishoudens Huishoudens met kinderen (%) Bevolking Huishoudens Huishoudens zonder kinderen (%) Bevolking Huishoudens Gemiddelde huishoudensgrootte (%) Bevolking Huishoudens Aantal huishoudens (absoluut) Bevolking Allochtonen (%)
Lijsterlaan 0484 06 02 Buurt 2406 2356 2 2.000 970 1.030 10 14 33 25 17 7.988 43 23 34 1,9 1.040 7
Rode Schouw 0748 04 04 Buurt 4661 936 4 2.840 1.440 1.410 24 12 32 27 5 4.989 13 57 30 2,8 1.000 2
Berkel en Rodenrijs 0493 Gemeente . 720 4 16.980 8.550 8.420 21 11 30 26 12 912 21 45 34 2,6 6.340 4
Wijk 00 Berkel en Rodenrijs 0493 00 Wijk . 720 4 16.980 8.550 8.420 21 11 30 26 12 912 21 45 34 2,6 6.340 4
Rodenrijs-Oud 0493 00 01 Buurt 2651 321 5 950 490 460 19 9 30 29 12 473 21 38 42 2,4 380 4
Rodenrijs-Nieuw 0493 00 05 Buurt 2651 561 4 2.480 1.260 1.220 24 10 35 20 10 4.283 16 49 35 2,7 880 3
Wijk 01 Nistelrode 1721 01 Wijk . 457 5 5.950 3.000 2.960 22 11 30 25 12 263 18 50 32 2,7 2.120 1
Nistelrode 1721 01 00 Buurt 5388 518 4 4.730 2.360 2.370 21 11 30 25 12 2.404 20 48 32 2,6 1.730 1
Verspr. h. Nistelrode 1721 01 09 Buurt 5388 181 5 1.230 640 590 23 12 27 25 13 59 12 58 30 3,1 390 .
Nijenrode-Noord 0311 00 03 Buurt 3621 724 4 2.220 1.100 1.120 29 7 42 17 5 4.357 17 57 26 2,8 770 2
Nijenrode 0311 00 04 Buurt 3621 505 4 180 130 60 3 24 65 5 3 387 83 4 14 1,2 130 24
Rode Beek 0899 03 14 Buurt 6442 987 4 40 20 20 . . . . . 205 25 56 19 2,5 20 .
Het Rode Dorp 0503 25 05 Buurt 2625 4280 1 1.130 520 610 27 9 36 18 9 11.260 39 43 19 2,2 500 39
Rode Dorp 0150 02 00 Buurt 7413 3215 1 2.510 1.260 1.250 21 17 34 19 8 5.716 41 35 24 2,2 1.130 30
Zandvoortselaan en Berkenrode e.o. 0397 00 02 Buurt 2106 1604 2 2.070 990 1.080 22 8 24 29 18 3.564 31 39 30 2,4 840 2
Rodenburg e.o. 0022 00 03 Buurt 9351 1047 3 4.090 2.040 2.040 21 12 29 26 12 2.706 25 41 34 2,4 1.640 3
Wijk 00 Roden 1699 00 Wijk . 828 4 17.090 8.390 8.700 18 10 26 29 16 1.482 27 37 37 2,3 7.160 3
Roden 1699 00 00 Buurt 9301 933 4 7.160 3.380 3.780 13 10 20 30 26 2.151 31 28 40 2,1 3.290 2
Roden West 1699 00 10 Buurt 9301 905 4 6.740 3.390 3.360 24 10 32 27 7 3.083 24 44 32 2,5 2.630 4
Industrieterrein Roden 1699 00 20 Buurt 9301 438 5 300 160 140 19 13 33 29 6 199 14 50 36 2,7 110 .
Nieuw-Roden 1699 00 30 Buurt 9311 530 4 1.180 610 580 21 11 28 29 12 1.163 21 44 35 2,6 460 1
Roderwolde 1699 00 70 Buurt 9315 39 5 280 130 150 19 9 32 29 11 424 22 41 37 2,5 110 .
Wijk 01 Roden 1699 01 Wijk . 146 5 1.440 770 670 18 9 26 34 13 29 20 38 41 2,4 580 .
Roderesch 1699 01 00 Buurt 9305 56 5 300 160 140 20 7 29 32 12 777 14 40 47 2,5 120 .
Buitengebied Roden noord 1699 01 20 Buurt 9314 56 5 170 100 70 21 10 24 34 12 8 22 35 43 2,6 60 1
Buitengebied Roden zuid 1699 01 30 Buurt 9307 173 5 550 300 260 15 11 27 34 13 26 27 36 37 2,3 240 .
Buitengebied Roden-West 1699 01 40 Buurt 9311 233 5 340 190 160 20 6 23 37 14 55 14 40 46 2,6 130 .
Molsberg-Rodeput 0965 00 03 Buurt 6369 411 5 940 500 440 23 11 35 23 8 1.361 16 56 28 2,7 330 2
Wijk 04 Middelrode 0845 04 Wijk . 201 5 2.050 1.040 1.010 17 14 26 31 12 323 17 47 36 2,7 740 1
Middelrode 0845 04 00 Buurt 5258 223 5 1.290 640 640 15 15 23 35 12 2.923 16 44 40 2,6 480 1
Verspr. h. Middelrode 0845 04 08 Buurt 5258 224 5 450 230 220 22 10 32 23 12 154 21 48 31 2,7 160 1
Sint-Oedenrode 0846 Gemeente . 539 4 17.080 8.580 8.500 20 11 30 27 12 265 21 45 35 2,6 6.380 2
Wijk 00 Sint-Oedenrode 0846 00 Wijk . 691 4 11.980 5.930 6.040 19 11 30 27 13 484 23 42 35 2,5 4.610 2
Sint-Oedenrode Centrum 0846 00 00 Buurt 5492 824 4 2.780 1.260 1.530 13 8 22 24 33 1.638 37 24 39 2,0 1.270 2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Kerncijfers wijken en buurten
Gegevens beschikbaar: 2001
Frequentie: deze tabel bevat alleen de gegevens over 2001 en is daarna stopgezet.
De publicatie "Kerncijfers Wijken en Buurten 2001" bevat statistische gegevens voor alle gemeenten, wijken en buurten van Nederland. Aan elk van deze gebieden is een unieke code van acht posities toegekend in de 'Landelijke wijk- en buurtindeling op 1 januari 2001'. Deze wijk- en buurtcode is opgebouwd uit een gemeentecode van vier posities, gevolgd door een wijkcode van twee posities, gevolgd door een buurtcode van twee posities. De kerncijfers hebben hoofdzakelijk tot doel de verschillende onderdelen van gemeenten onderling te vergelijken. Door de landelijke aanpak is het ook mogelijk om buurten van verschillende gemeenten onderling te vergelijken

Toelichting onderwerpen

Wijken en Buurten
De gemeenten zijn onderverdeeld in wijken en buurten. Buurten vormen
het laagste regionaal niveau en zijn afgebakend vanuit
bebouwingsoogpunt of sociaal-economische structuur. Wijken zijn
optellingen van een of meer aaneengesloten buurten.
Gemeentecode
De gemeentecode geeft de numerieke aanduiding van gemeenten weer, die door
het CBS in overleg met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (BZK) wordt vastgesteld. Deze viercijferige code is
gekoppeld aan de naam van de gemeente: wijzigt de naam van een gemeente,
dan wijzigt ook de code.
Wijkcode
Voor de codering van de binnen gemeenten onderscheiden wijken is een twee-
cijferige code opgenomen.
Buurtcode
Voor de codering van de binnen wijken onderscheiden buurten is een
tweecijferige code opgenomen.
Regio aanduiding
De gekozen regioaanduiding betreft:
Gemeente, Wijk of Buurt.
Meest voorkomende numerieke postcode
Meest voorkomende numerieke postcode in een buurt, op grond van het aantal
afgifte punten van PTT post per 1 januari 2001.
Omgevingsadressendichtheid
In theorie wordt dit gegeven bepaald door voor ieder adres in een buurt,
wijk of gemeente de adressendichtheid vast te stellen in een gebied met
een straal van 1 km rondom dat adres. We noemen deze dichtheid de
omgevingsadressendichtheid van het adres. Om praktische redenen wordt deze
dichtheid echter niet per adres berekend, maar per vierkant van 500 x 500
meter volgens de Rijksdriehoeksmeting. Daarna wordt het met het aantal
adressen gewogen gemiddelde van de omgevingsadressendichtheden van alle
afzonderlijke vierkanten binnen de buurt, wijk of gemeente berekend. Dit
gegeven is ontleend aan het Geografisch Basisregister 2001 (definitieve
versie).
stedelijkheid gemeente, wijk of buurt
Op grond van de omgevingsadressendichtheid is aan iedere buurt, wijk of
gemeente een stedelijkheidsklasse toegekend. De volgende klassenindeling
is gehanteerd:
1: zeer sterk stedelijk > = 2500 omgevingsadressen per km2
2: sterk stedelijk 1500 - < 2500 omgevingsadressen per km2
3: matig stedelijk 1000 - < 1500 omgevingsadressen per km2
4: weinig stedelijk 500 - < 1000 omgevingsadressen per km2
5: niet stedelijk < 500 omgevingsadressen per km2.
Bevolking
Het aantal inwoners heeft betrekking op 1 januari 2001. Aantallen inwoners
zijn aselect afgerond op tientallen en zijn ontleend aan de
Structuurtelling Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) 2001.
Aantal inwoners
Het aantal inwoners heeft betrekking op 1 januari 2001.
De cijfers zijn afgerond op tientallen.
Bevolking naar geslacht
Mannen
Het aantal mannen heeft betrekking op 1 januari 2001. Aantallen mannen
zijn aselect afgerond op tientallen en zijn ontleend aan de
Structuurtelling Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) 2001.
De cijfers zijn afgerond op tientallen.
Vrouwen
Het aantal vrouwen heeft betrekking op 1 januari 2001. Aantallen vrouwen
zijn aselect afgerond op tientallen en zijn ontleend aan de
Structuurtelling Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) 2001.
De cijfers zijn afgerond op tientallen.
Bevolking naar leeftijd
Personen 0 -14 jr
Dit veld geeft het aantal inwoners weer dat op 1 januari 2001 tussen 0 en
14 jaar oud is, uitgedrukt in hele procenten van het aantal inwoners. Dit
gegeven is ontleend aan de Structuurtelling Gemeentelijke
Basisadministratie (GBA) 2001.
Het percentage is vermeld bij meer dan 50 inwoners per buurt.
Personen 15 - 24 jr
Dit veld geeft het aantal inwoners weer dat op 1 januari 2001 tussen 15 en
24 jaar oud is,uitgedrukt in hele procenten van het aantal inwoners. Dit
gegeven is ontleend aan de Structuurtelling Gemeentelijke
Basisadministratie (GBA) 2001.
Het percentage is vermeld bij meer dan 50 inwoners per buurt.
Personen 25 - 44 jr
Dit veld geeft het aantal inwoners weer dat op 1 januari 2001 tussen 25 en
44 jaar oud is, uitgedrukt in hele procenten van het aantal inwoners. Dit
gegeven is ontleend aan de Structuurtelling Gemeentelijke
Basisadministratie (GBA) 2001.
Het percentage is vermeld bij meer dan 50 inwoners per buurt.
Personen 45 - 64 jr
Dit veld geeft het aantal inwoners weer dat op 1 januari 2001 tussen 45 en
64 jaar oud is, uitgedrukt in hele procenten van het aantal inwoners. Dit
gegeven is ontleend aan de Structuurtelling Gemeentelijke
Basisadministratie (GBA) 2001.
Het percentage is vermeld bij meer dan 50 inwoners per buurt.
Personen 65 jr en ouder
Dit veld geeft het aantal inwoners weer dat op 1 januari 2001 65 jaar of
ouder is, uitgedrukt in hele procenten van het aantal inwoners. Dit
gegeven is ontleend aan de Structuurtelling Gemeentelijke
Basisadministratie (GBA) 2001.
Het percentage is vermeld bij meer dan 50 inwoners per buurt.
Bevolkingsdichtheid per km²
Het aantal inwoners per km² land is bepaald door het niet afgerond aantal
inwoners op 1 januari 2001 te delen door de landoppervlakte in km².
Huishoudens
Eenpersoonshuishoudens
Dit veld betreft het aantal huishoudens met één persoon, die ouder is dan
14 jaar, uitgedrukt in hele procenten van het totaal aantal particuliere
huishoudens. Dit gegeven is ontleend aan de Structuurtelling
Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) 2001.
Het percentage is opgenomen indien er meer dan 10 huishoudens in de buurt
voorkomen.
Huishoudens met kinderen
Meerpersoonshuishoudens met kinderen bestaan uit niet-gehuwde paren met
kinderen, echtparen met kinderen en eenouderhuishoudens. Dit gegeven is
uitgedrukt in hele procenten van het totaal aantal particuliere
huishoudens en ontleend aan de Structuurtelling Gemeentelijke
Basisadministratie (GBA) 2001. Het percentage is opgenomen indien er meer
dan 10 huishoudens in de buurt voorkomen.
Huishoudens zonder kinderen
Meerpersoonshuishoudens zonder kinderen bestaan uit niet-gehuwde paren
zonder kinderen, echtparen zonder kinderen en overige huishoudens. Dit
gegeven is uitgedrukt in hele procenten van het totaal aantal particuliere
huishoudens en ontleend aan de Structuur telling Gemeentelijke
Basisadministratie (GBA) 2001. Het percentage is opgenomen indien er meer
dan 10 huishoudens in de buurt voorkomen.
Gemiddelde huishoudensgrootte
Dit veld geeft het gemiddeld aantal personen in particuliere huishoudens
met een cijfer achter de komma. Dit gemiddelde is berekend als het aantal
in particuliere huishoudens levende personen gedeeld door het aantal
particuliere huishoudens. De gemiddelde huishoudensgrootte is ontleend
aan de Structuurtelling Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) 2001.
Aantal huishoudens
Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer personen die alleen of
samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud
voorzien. De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. Het
aantal particuliere huishoudens is ontleend aan de Structuurtelling
Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) 2001.
Her vermelde aantal is afgerond op tienvoud.
Allochtonen
Dit veld geeft het aantal niet-westerse allochtonen op 1 januari 2001
weer, uitgedrukt in hele procenten van het aantal inwoners Het CBS rekent
tot de allochtonen alle personen van wie ten minste één ouder in het
buitenland is geboren. Allochtonen die zelf in het buitenland zijn geboren
vormen de eerste generatie en allochtonen die in Nederland zijn geboren de
tweede generatie. Een persoon die in het buitenland is geboren maar zijn
beide ouders in Nederland wordt als een autochtoon beschouwd en niet als
een eerste generatie allochtoon. Allochtonen van de eerste generatie
worden onderverdeeld in westers en niet-westers op grond van hun
geboorteland.
Ze worden tot de niet-westerse allochtonen gerekend als ze zijn geboren in
Turkije, Afrika, Latijns Amerika of Azië, met uitzondering van Japan en
Indonesië. De tweede generatie wordt onderverdeeld in westers en
niet-westers op grond van het geboorteland van hun moeder. Als dat
Nederland is, dan is het geboorteland van de vader bepalend. Voor de
tweede generatie is het onderscheid tussen westers en niet-westers
gebaseerd op dezelfde landenindeling als voor de eerste generatie. Voordat
het aantal niet-westerse allochtonen is uitgedrukt als percentage van het
aantal inwoners, is het eerst aselect afgerond op vijftallen. Dit gegeven
is ontleend aan de Structuurtelling Gemeentelijke Basis- administratie
(GBA) 2001.
Het percentage is vermeld bij meer dan 50 inwoners per buurt.