Prognose bevolking; geslacht, leeftijd, 1 januari 2000 - 2050

Prognose bevolking; geslacht, leeftijd, 1 januari 2000 - 2050

Leeftijd Perioden Totaal bevolking Mannen (absoluut) Vrouwen (absoluut)
Totaal over alle leeftijden 2000 15.863.950 7.846.317 8.017.633
Totaal over alle leeftijden 2010 16.864.472 8.358.066 8.506.406
Totaal over alle leeftijden 2020 17.492.098 8.679.369 8.812.729
Totaal over alle leeftijden 2030 17.918.871 8.883.349 9.035.522
Totaal over alle leeftijden 2040 18.058.048 8.943.875 9.114.173
Totaal over alle leeftijden 2050 18.004.927 8.922.156 9.082.771
0-19 jaar 2000 3.873.008 1.981.294 1.891.714
0-19 jaar 2010 4.079.758 2.085.387 1.994.371
0-19 jaar 2020 4.010.329 2.049.477 1.960.851
0-19 jaar 2030 4.008.227 2.048.743 1.959.488
0-19 jaar 2040 4.113.510 2.102.736 2.010.770
0-19 jaar 2050 4.090.317 2.090.873 1.999.439
20-64 jaar 2000 9.838.500 4.985.516 4.852.984
20-64 jaar 2010 10.286.150 5.185.184 5.100.967
20-64 jaar 2020 10.262.068 5.159.727 5.102.342
20-64 jaar 2030 10.062.695 5.056.538 5.006.156
20-64 jaar 2040 9.806.541 4.927.691 4.878.851
20-64 jaar 2050 10.018.276 5.036.913 4.981.366
65 jaar en ouder 2000 2.152.442 879.507 1.272.935
65 jaar en ouder 2010 2.498.564 1.087.495 1.411.068
65 jaar en ouder 2020 3.219.703 1.470.165 1.749.536
65 jaar en ouder 2030 3.847.944 1.778.068 2.069.878
65 jaar en ouder 2040 4.138.001 1.913.448 2.224.552
65 jaar en ouder 2050 3.896.337 1.794.370 2.101.966
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Prognose bevolking op 1 januari per geslacht
naar leeftijd
2000 - 2050
Gewijzigd op 25 februari 2003.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Totaal bevolking
De prognose beschrijft de verwachte toekomstige ontwikkeling.
Daarnaast worden onzekerheidsmarges berekend van de toekomstige
bevolkingsomvang en -samenstelling. De prognose en bijbehorende
marge is gebaseerd op veronderstellingen over de (onzekerheid van de)
toekomstige geboorte, sterfte, immigratie en emigratie (zie Statline
publicatie 'Prognose geboorte, sterfte en buitenlandse migratie').
In de Statline publicatie 'Prognose-intervallen' zijn onder- en
bovengrenzen vermeld van prognose-intervallen, waarvan wordt
aangenomen dat de kans 67% dan wel 95% is dat de toekomstige
bevolkingsomvang hiertussen zal liggen.
Mannen
Vrouwen