Energieverbruiksklassen industrie; bedrijfstak (SBI'93), 2000


In deze publicatie wordt het verbruik van energie in de
industrie gegeven, ingedeeld in klassen van het
energieverbruik.
De cijfers zijn berekend exclusief niet-energetisch
verbruik (zoals bijvoorbeeld nafta voor de
plasticfabricage).
De ondercheiden energiedragers zijn elektriciteit en
aardgas.
De waarneming is onderdeel van de productiestatistieken.
Productiestatistieken meten de structuur van productie,
opbrengsten, verbruik en kosten van bedrijven. Het
energieverbruik is een onderdeel hiervan.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2000
Frequentie: stopgezet
Deze tabel wordt niet meer aangevuld in verband met
problemen bij de verwerking van de gegevens en zal
te zijner tijd door een andere tabel worden vervangen.

Energieverbruiksklassen industrie; bedrijfstak (SBI'93), 2000

Energieafnemers (SBI '93) AardgasBedrijven naar aardgasverbruik (m3)Aantal bedrijven (absoluut) AardgasBedrijven naar aardgasverbruik (m3)Geen aardgasverbruik (absoluut) AardgasBedrijven naar aardgasverbruik (m3)0 - 5000 (absoluut) AardgasBedrijven naar aardgasverbruik (m3)5000 - 170 000 (absoluut) AardgasBedrijven naar aardgasverbruik (m3)170 000 - 1mln (absoluut) AardgasBedrijven naar aardgasverbruik (m3)1 mln - 10 mln (absoluut) AardgasBedrijven naar aardgasverbruik (m3)10 mln - 15 mln (absoluut) AardgasBedrijven naar aardgasverbruik (m3)15 mln en meer (absoluut) AardgasAardgasverbruik naar verbruiksklasse(m3)Totaal aardgasverbruik (mln m3) AardgasAardgasverbruik naar verbruiksklasse(m3)0 - 5000 (mln m3) AardgasAardgasverbruik naar verbruiksklasse(m3)5000 - 170 000 (mln m3) AardgasAardgasverbruik naar verbruiksklasse(m3)170 000 - 1mln (mln m3) AardgasAardgasverbruik naar verbruiksklasse(m3)1 mln - 10 mln (mln m3) AardgasAardgasverbruik naar verbruiksklasse(m3)10 mln - 15 mln (mln m3) AardgasAardgasverbruik naar verbruiksklasse(m3)15 mln en meer (mln m3) ElektriciteitBedrijven naar elekt.verbruik (kWh)Aantal bedrijven (absoluut) ElektriciteitBedrijven naar elekt.verbruik (kWh)Geen elektriciteitsverbruik (absoluut) ElektriciteitBedrijven naar elekt.verbruik (kWh)0 - 10 000 (absoluut) ElektriciteitBedrijven naar elekt.verbruik (kWh)10 000 - 50 000 (absoluut) ElektriciteitBedrijven naar elekt.verbruik (kWh)50 000 - 1 mln (absoluut) ElektriciteitBedrijven naar elekt.verbruik (kWh)1 mln - 10 mln (absoluut) ElektriciteitBedrijven naar elekt.verbruik (kWh)10 mln - 20 mln (absoluut) ElektriciteitBedrijven naar elekt.verbruik (kWh)20 mln - 50 mln (absoluut) ElektriciteitBedrijven naar elekt.verbruik (kWh)50 mln - 100 mln (absoluut) ElektriciteitBedrijven naar elekt.verbruik (kWh)100 mln en meer (absoluut) ElektriciteitElekt.verbruik naar verbruiksklasse(kWh)Totaal elektriciteitsverbruik (mln kWh) ElektriciteitElekt.verbruik naar verbruiksklasse(kWh)Geen elektriciteitsverbruik (mln kWh) ElektriciteitElekt.verbruik naar verbruiksklasse(kWh)0 - 10 000 (mln kWh) ElektriciteitElekt.verbruik naar verbruiksklasse(kWh)10 000 - 50 000 (mln kWh) ElektriciteitElekt.verbruik naar verbruiksklasse(kWh)50 000 - 1 mln (mln kWh) ElektriciteitElekt.verbruik naar verbruiksklasse(kWh)1 mln - 10 mln (mln kWh) ElektriciteitElekt.verbruik naar verbruiksklasse(kWh)10 mln - 20 mln (mln kWh) ElektriciteitElekt.verbruik naar verbruiksklasse(kWh)20 mln - 50 mln (mln kWh) ElektriciteitElekt.verbruik naar verbruiksklasse(kWh)50 mln - 100 mln (mln kWh) ElektriciteitElekt.verbruik naar verbruiksklasse(kWh)100 mln en meer (mln kWh)
14-37 Industrie+winning(niet v.olie,gas) 45.400 4.820 19.685 19.080 1.215 475 40 85 9.449 48 519 494 1.439 480 6.469 45.400 1.775 13.940 16.165 11.580 1.575 245 45 40 40 33.499 -1.388 98 386 2.341 4.927 4.107 1.626 2.543 18.859
15+16 Voedings- en genotmiddelenind. 5.070 160 415 4.010 310 140 10 20 1.911 1 114 140 449 151 1.055 5.070 85 150 2.230 2.150 360 65 5 10 5 4.715 -126 1 67 376 1.278 1.133 249 811 928
17-19 Textiel,kleding en lederindustrie 3.430 580 1.875 870 70 30 0 0 143 3 20 28 78 15 0 3.430 310 1.430 1.185 430 75 5 0 0 0 494 0 4 24 89 249 67 60 0 0
20 Hout-, kurk- en rietwarenindustrie 1.915 235 825 835 20 0 0 0 42 2 21 6 0 14 0 1.915 80 745 510 545 35 0 0 0 0 217 -7 5 13 114 75 16 0 0 0
21 Papier(waren)- en karton(waren)ind 385 40 5 265 40 20 5 10 844 0 11 16 72 47 698 385 30 0 70 185 75 20 5 0 5 1.331 -125 0 2 49 247 402 114 74 569
22 Uitgeverij, drukkerij, reproductie 7.030 715 3.745 2.510 50 10 0 0 111 9 53 22 27 0 0 7.030 185 2.995 2.170 1.570 95 10 0 0 0 841 0 24 57 272 272 184 33 0 0
23 Aardolie-, steenkoolverwerkend ind 35 15 0 10 5 5 0 5 630 0 0 1 17 0 610 35 15 0 0 10 5 0 0 0 5 -226 -839 0 0 4 13 15 48 0 534
24 Chemische industrie 760 195 40 320 95 80 5 25 3.444 0 15 40 274 82 3.033 760 75 110 130 240 120 45 10 15 20 9.818 -290 0 4 75 463 743 480 958 7.386
25 Rubber-, kunststofverwerkende ind 1.190 185 290 610 85 20 0 0 145 1 22 33 64 24 0 1.190 75 55 400 455 170 30 5 0 0 1.468 0 0 15 118 642 443 189 62 0
14+26 Bouwmat.ind+winning zand,grnd,klei 1.865 235 785 680 75 70 5 15 880 2 20 35 239 74 510 1.865 105 145 980 480 125 25 0 5 5 1.865 0 1 15 123 353 335 82 333 623
27 Basismetaalindustrie 245 45 55 95 20 25 5 5 590 0 5 7 71 62 445 245 30 50 40 65 35 15 5 5 5 8.637 0 0 1 21 118 244 101 181 7.971
28 Metaalproductenindustrie 6.840 560 2.990 3.100 165 30 0 0 216 6 85 64 61 0 0 6.840 105 2.480 1.900 2.180 170 5 0 0 0 1.123 0 18 52 434 424 122 74 0 0
29 Machine- en apparatenindustrie 4.390 520 1.880 1.870 110 10 0 0 126 5 60 37 23 0 0 4.390 260 855 1.830 1.340 100 5 0 0 0 647 0 6 36 279 246 81 0 0 0
30-33 Verv. v. elektrische apparaten 3.610 490 1.785 1.275 40 15 0 0 173 4 30 14 26 0 100 3.610 210 1.410 1.305 610 55 10 5 0 0 1.387 0 8 30 118 142 154 154 62 720
34+35 Transportmiddelenindustrie 2.265 205 920 1.065 60 10 0 0 105 3 27 24 20 12 18 2.265 75 265 1.360 480 80 5 0 0 0 639 0 2 29 107 216 94 0 63 128
36+37 Verv.meubels, ov.ind.voorb.v recyc 6.365 645 4.075 1.575 65 5 0 0 91 11 37 26 17 0 0 6.365 145 3.250 2.045 840 75 5 0 0 0 542 0 29 41 163 189 77 43 0 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens