Leerlingen en geslaagden naar schoolgemeente, 2000 - 2005

Leerlingen en geslaagden naar schoolgemeente, 2000 - 2005

Onderwijssoorten Regio's Geslacht Perioden Aantal leerlingen-studenten (aantal) Aantal geslaagden-afgestudeerden (aantal)
Totaal alle onderwijssoorten Nederland Totaal mannen en vrouwen 2005/'06 3.759.850 .
Totaal alle onderwijssoorten Amsterdam Totaal mannen en vrouwen 2005/'06 210.650 .
Totaal alle onderwijssoorten Apeldoorn Totaal mannen en vrouwen 2005/'06 43.860 .
Totaal alle onderwijssoorten Arnhem Totaal mannen en vrouwen 2005/'06 64.870 .
Basisonderwijs Nederland Totaal mannen en vrouwen 2005/'06 1.549.460
Basisonderwijs Amsterdam Totaal mannen en vrouwen 2005/'06 56.580
Basisonderwijs Apeldoorn Totaal mannen en vrouwen 2005/'06 13.960
Basisonderwijs Arnhem Totaal mannen en vrouwen 2005/'06 11.580
Speciaal basisonderwijs Nederland Totaal mannen en vrouwen 2005/'06 48.320
Speciaal basisonderwijs Amsterdam Totaal mannen en vrouwen 2005/'06 1.860
Speciaal basisonderwijs Apeldoorn Totaal mannen en vrouwen 2005/'06 590
Speciaal basisonderwijs Arnhem Totaal mannen en vrouwen 2005/'06 490
Speciale scholen Nederland Totaal mannen en vrouwen 2005/'06 59.050
Speciale scholen Amsterdam Totaal mannen en vrouwen 2005/'06 3.590
Speciale scholen Apeldoorn Totaal mannen en vrouwen 2005/'06 670
Speciale scholen Arnhem Totaal mannen en vrouwen 2005/'06 2.370
Voortgezet onderwijs Nederland Totaal mannen en vrouwen 2005/'06 940.450 .
Voortgezet onderwijs Amsterdam Totaal mannen en vrouwen 2005/'06 35.360 .
Voortgezet onderwijs Apeldoorn Totaal mannen en vrouwen 2005/'06 13.180 .
Voortgezet onderwijs Arnhem Totaal mannen en vrouwen 2005/'06 9.980 .
Speciaal voortgezet onderwijs Nederland Totaal mannen en vrouwen 2005/'06
Speciaal voortgezet onderwijs Amsterdam Totaal mannen en vrouwen 2005/'06
Speciaal voortgezet onderwijs Apeldoorn Totaal mannen en vrouwen 2005/'06
Speciaal voortgezet onderwijs Arnhem Totaal mannen en vrouwen 2005/'06
Beroepsopleidende leerweg Nederland Totaal mannen en vrouwen 2005/'06 347.240 .
Beroepsopleidende leerweg Amsterdam Totaal mannen en vrouwen 2005/'06 20.530 .
Beroepsopleidende leerweg Apeldoorn Totaal mannen en vrouwen 2005/'06 8.620 .
Beroepsopleidende leerweg Arnhem Totaal mannen en vrouwen 2005/'06 9.570 .
Beroepsbegeleidende leerweg Nederland Totaal mannen en vrouwen 2005/'06 134.410 .
Beroepsbegeleidende leerweg Amsterdam Totaal mannen en vrouwen 2005/'06 6.270 .
Beroepsbegeleidende leerweg Apeldoorn Totaal mannen en vrouwen 2005/'06 3.280 .
Beroepsbegeleidende leerweg Arnhem Totaal mannen en vrouwen 2005/'06 2.420 .
Educatie Nederland Totaal mannen en vrouwen 2005/'06 119.190 .
Educatie Amsterdam Totaal mannen en vrouwen 2005/'06 6.730 .
Educatie Apeldoorn Totaal mannen en vrouwen 2005/'06 3.560 .
Educatie Arnhem Totaal mannen en vrouwen 2005/'06 2.430 .
Hoger beroepsonderwijs Nederland Totaal mannen en vrouwen 2005/'06 356.540 .
Hoger beroepsonderwijs Amsterdam Totaal mannen en vrouwen 2005/'06 36.620 .
Hoger beroepsonderwijs Apeldoorn Totaal mannen en vrouwen 2005/'06
Hoger beroepsonderwijs Arnhem Totaal mannen en vrouwen 2005/'06 26.030 .
Wetenschappelijk onderwijs Nederland Totaal mannen en vrouwen 2005/'06 205.180 .
Wetenschappelijk onderwijs Amsterdam Totaal mannen en vrouwen 2005/'06 43.100 .
Wetenschappelijk onderwijs Apeldoorn Totaal mannen en vrouwen 2005/'06
Wetenschappelijk onderwijs Arnhem Totaal mannen en vrouwen 2005/'06
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over leerlingen en geslaagden in het primair,
secundair en tertiair onderwijs naar:
- schoolregio;
- onderwijssoort;
- geslacht;
- school- /studiejaar.

Gegevens beschikbaar: 2000/'01 - 2005/'06
Frequentie: stopgezet

Definitieve cijfers:
Voor de leerlingen in het schooljaren 2000/'01 - 2005/'06.

Deze tabel wordt na 2005/'06 niet meer voortgezet in de huidige vorm.

Deze tabel wordt voortgezet in drie afzonderlijke tabellen, te weten:
href="http://statline.cbs.nl/StatWeb/Table.asp?LA=nl&DM=SLNL&PA=71450ned"
>Leerlingkenmerken naar woongemeente
href="http://statline.cbs.nl/StatWeb/table.asp?PA=71493ned&LA=nl&DM=SLNL"
>Geslaagdenkenmerken naar woongemeente
href="http://statline.cbs.nl/StatWeb/table.asp?PA=71478ned&LA=nl&DM=SLNL"
>Primair onderwijs naar schoolgemeente

In de toekomst zal ook het primair onderwijs worden weergegeven naar
woongemeente.

Toelichting onderwerpen

Aantal leerlingen-studenten
Aantal geslaagden-afgestudeerden