Civiele rechtszaken 2001-2009

Bewerk tabel

De tabel Civiele rechtszaken geeft een overzicht van de aard en de omvang
van de civiele of burgerlijke rechtszaken in Nederland.
Het burgerlijk recht regelt de rechten tussen natuurlijke personen en/of
rechtspersonen zoals bedrijven.
Civiele zaken worden behandeld door de rechtbanken, gerechtshoven en
de Hoge Raad der Nederlanden.
Bij de rechtbanken vindt sinds 1 januari 2002 de behandeling van de
civiele zaken plaats in de 'sector kanton' of de 'sector civiel'.
De oude termen 'kantongerechten' en 'arrondissementsrechtbanken' zijn op
die datum vervallen.
Hoewel de hier gepubliceerde uitkomsten beginnen met het verslagjaar 2001,
wordt ook voor dat jaar de nieuwe aanduiding gebruikt.

Een civiele zaak begint met een dagvaarding of met een verzoekschrift.
Dagvaardingsprocedures zijn rechtszaken die, volgens de wet, beginnen
met een oproep om voor het gerecht te verschijnen (dagvaarding).
Deze rechtszaken eindigen met een vonnis. Verzoekschriftprocedures zijn
rechtszaken die, volgens de wet, beginnen met een verzoekschrift (rekest)
aan de rechter om een bepaalde beslissing te nemen.
Deze rechtszaken eindigen met een beschikking.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2001.
Frequentie: jaarlijks.

Status van de cijfers:
De in de tabel opgenomen cijfers zijn definitieve cijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet per 20 augustus 2012 en voortgezet als Burgerlijke rechtszaken; soort procedure. Zie ook paragraaf 3.

Civiele rechtszaken 2001-2009

Perioden Zaken begonnen met een dagvaardingIn dit jaar begonnen zakenTotaal begonnen zaken (x 1 000) Zaken begonnen met een dagvaardingIn dit jaar begonnen zakenDagvaardingsformulier (x 1 000) Zaken begonnen met een dagvaardingIn dit jaar begonnen zakenDeurwaardersexploot (x 1 000) Zaken begonnen met een dagvaardingIn dit jaar begonnen zakenVerzetzaken (x 1 000) Zaken begonnen met een dagvaardingIn dit jaar begonnen zakenKort gedingen (x 1 000) Zaken begonnen met een dagvaardingIn dit jaar beëindigde zakenTotaal beëindigde zaken (x 1 000) In dit jaar beëindigde zakenBeëindigd met een eindvonnisTotaal eindvonnissen (x 1 000) In dit jaar beëindigde zakenBeëindigd met een eindvonnisArbeidszaken, contradictoir vonnis (x 1 000) In dit jaar beëindigde zakenBeëindigd met een eindvonnisOverige zaken, contradictoir vonnis (x 1 000) In dit jaar beëindigde zakenBeëindigd met een eindvonnisVerstekvonnis (x 1 000) In dit jaar beëindigde zakenBeëindigd met een eindvonnisKort gedingen (x 1 000) Zaken begonnen met een dagvaardingIn dit jaar beëindigde zakenBeëindigd door intrekking (x 1 000) Zaken begonnen met een dagvaardingIn dit jaar beëindigde zakenAnders beëindigd (x 1 000) Zaken begonnen met een verzoekschriftIn dit jaar begonnen zakenTotaal begonnen zaken (x 1 000) Zaken begonnen met een verzoekschriftIn dit jaar begonnen zakenHuurzaken (x 1 000) Zaken begonnen met een verzoekschriftIn dit jaar begonnen zakenOntslagzaken (x 1 000) Zaken begonnen met een verzoekschriftIn dit jaar begonnen zakenFamiliezaken (x 1 000) Zaken begonnen met een verzoekschriftIn dit jaar begonnen zakenOverige zaken (x 1 000) Zaken begonnen met een verzoekschriftIn dit jaar beëindigde zakenTotaal beëindigde zaken (x 1 000) In dit jaar beëindigde zakenBeëindigd met een eindbeschikkingTotaal eindbeschikkingen (x 1 000) In dit jaar beëindigde zakenBeëindigd met een eindbeschikkingHuurzaken (x 1 000) In dit jaar beëindigde zakenBeëindigd met een eindbeschikkingBijstandszaken (x 1 000) In dit jaar beëindigde zakenBeëindigd met een eindbeschikkingOntslagzaken (x 1 000) In dit jaar beëindigde zakenBeëindigd met een eindbeschikkingFamiliezaken voogdij (x 1 000) In dit jaar beëindigde zakenBeëindigd met een eindbeschikkingFamiliezaken bewind meerderjarigen (x 1 000) In dit jaar beëindigde zakenBeëindigd met een eindbeschikkingOverige familiezaken (x 1 000) In dit jaar beëindigde zakenBeëindigd met een eindbeschikkingOverige eindbeschikkingen (x 1 000) Zaken begonnen met een verzoekschriftIn dit jaar beëindigde zakenBeëindigd door intrekking (x 1 000) Zaken begonnen met een verzoekschriftIn dit jaar beëindigde zakenAnders beëindigd (x 1 000) Zaken begonnen met een dagvaardingIn dit jaar begonnen zakenTotaal begonnen zaken (x 1 000) 31 Zaken begonnen met een dagvaardingIn dit jaar begonnen zakenKort gedingen (x 1 000) 32 Zaken begonnen met een dagvaardingIn dit jaar begonnen zakenOverige zaken (x 1 000) Zaken begonnen met een dagvaardingIn dit jaar beëindigde zakenTotaal beëindigde zaken (x 1 000) 34 In dit jaar beëindigde zakenBeëindigd met een eindvonnisTotaal eindvonnissen (x 1 000) 35 In dit jaar beëindigde zakenBeëindigd met een eindvonnisKort gedingen, contradictoir vonnis (x 1 000) In dit jaar beëindigde zakenBeëindigd met een eindvonnisKort gedingen, verstekvonnissen (x 1 000) In dit jaar beëindigde zakenBeëindigd met een eindvonnisOverige eindvonnissen (x 1 000) Zaken begonnen met een dagvaardingIn dit jaar beëindigde zakenAnders beëindigd (x 1 000) Zaken begonnen met een verzoekschriftIn dit jaar begonnen zakenTotaal begonnen zaken (x 1 000) 40 Zaken begonnen met een verzoekschriftIn dit jaar begonnen zakenEchtscheiding (x 1 000) Zaken begonnen met een verzoekschriftIn dit jaar begonnen zakenOndertoezichtstelling minderjarigen e.d. (x 1 000) Zaken begonnen met een verzoekschriftIn dit jaar begonnen zakenGezag over minderjarigen (x 1 000) Zaken begonnen met een verzoekschriftIn dit jaar begonnen zakenAdoptie (x 1 000) Zaken begonnen met een verzoekschriftIn dit jaar begonnen zakenWet BOPZ (x 1 000) Zaken begonnen met een verzoekschriftIn dit jaar begonnen zakenInsolventie (x 1 000) Zaken begonnen met een verzoekschriftIn dit jaar begonnen zakenOverige zaken (x 1 000) 47 Zaken begonnen met een verzoekschriftIn dit jaar beëindigde zakenTotaal beëindigde zaken (x 1 000) 48 In dit jaar beëindigde zakenBeëindigd met eindbeschikkingTotaal eindbeschikkingen (x 1 000) In dit jaar beëindigde zakenBeëindigd met eindbeschikkingEchtscheiding (x 1 000) In dit jaar beëindigde zakenBeëindigd met eindbeschikkingOndertoezichtstelling minderjarigen e.d. (x 1 000) In dit jaar beëindigde zakenBeëindigd met eindbeschikkingGezag over minderjarigen (x 1 000) In dit jaar beëindigde zakenBeëindigd met eindbeschikkingAdoptie (x 1 000) In dit jaar beëindigde zakenBeëindigd met eindbeschikkingWet BOPZ (x 1 000) In dit jaar beëindigde zakenBeëindigd met eindbeschikkingInsolventie (x 1 000) In dit jaar beëindigde zakenBeëindigd met eindbeschikkingOverige eindbeschikkingen (x 1 000) Zaken begonnen met een verzoekschriftIn dit jaar beëindigde zakenAnders beëindigd (x 1 000) Bij de gerechtshovenZaken begonnen met een dagvaardingIn dit jaar begonnen zaken (absoluut) Zaken begonnen met een dagvaardingIn dit jaar beëindigde zakenTotaal beëindigde zaken (absoluut) Zaken begonnen met een dagvaardingIn dit jaar beëindigde zakenBeëindigd met eindarrest (absoluut) Zaken begonnen met een dagvaardingIn dit jaar beëindigde zakenBeëindigd door intrekking (absoluut) Zaken begonnen met een dagvaardingIn dit jaar beëindigde zakenAnders beëindigd (absoluut) Bij de gerechtshovenZaken begonnen met een verzoekschriftIn dit jaar begonnen zaken (absoluut) Zaken begonnen met een verzoekschriftIn dit jaar beëindigde zakenTotaal beëindigde zaken (absoluut) Zaken begonnen met een verzoekschriftIn dit jaar beëindigde zakenBeëindigd met een eindbeschikking (absoluut) Zaken begonnen met een verzoekschriftIn dit jaar beëindigde zakenBeëindigd door intrekking (absoluut) Zaken begonnen met een verzoekschriftIn dit jaar beëindigde zakenAnders beëindigd (absoluut) Bij de Hoge Raad; cassatieberoepenZaken begonnen met een dagvaardingZaken op 1 januari aanhangig (absoluut) Bij de Hoge Raad; cassatieberoepenZaken begonnen met een dagvaardingIn dit jaar begonnen zaken (absoluut) Zaken begonnen met een dagvaardingIn dit jaar beëindigde zakenTotaal beëindigde zaken (absoluut) 70 Zaken begonnen met een dagvaardingIn dit jaar beëindigde zakenBeëindigd door eindarrest (absoluut) Zaken begonnen met een dagvaardingIn dit jaar beëindigde zakenAnders beëindigd (absoluut) 72 Bij de Hoge Raad; cassatieberoepenZaken begonnen met een dagvaardingZaken op 31 december aanhangig (absoluut) Bij de Hoge Raad; cassatieberoepenZaken begonnen met een verzoekschriftZaken op 1 januari aanhangig (absoluut) Bij de Hoge Raad; cassatieberoepenZaken begonnen met een verzoekschriftIn dit jaar begonnen zaken (absoluut) Zaken begonnen met een verzoekschriftIn dit jaar beëindigde zakenTotaal beëindigde zaken (absoluut) 76 Zaken begonnen met een verzoekschriftIn dit jaar beëindigde zakenBeëindigd met een eindbeschikking (absoluut) 77 Zaken begonnen met een verzoekschriftIn dit jaar beëindigde zakenAnders beëindigd (absoluut) 78 Bij de Hoge Raad; cassatieberoepenZaken begonnen met een verzoekschriftZaken op 31 december aanhangig (absoluut)
2001 316,1 14,0 287,7 1,4 13,0 310,7 254,7 4,4 40,9 201,0 8,5 44,1 11,9 156,9 1,5 44,5 106,4 4,4 153,9 145,6 1,5 0,9 38,9 26,3 10,1 65,1 2,8 4,4 3,9 49,3 15,0 34,3 46,9 29,2 6,1 2,4 20,7 17,7 137,6 39,2 30,9 2,7 1,4 13,1 23,0 27,4 133,4 121,2 36,9 30,1 2,4 1,2 12,2 16,4 21,9 12,2 5.281 4.966 3.368 78 1.520 4.057 3.611 3.042 567 2 618 360 379 339 40 599 133 145 162 150 12 113
2002 311,9 0,2 299,1 1,3 11,4 314,0 255,6 4,5 43,9 200,5 6,7 43,2 15,2 191,5 1,7 68,3 119,0 2,6 189,1 178,8 1,3 0,1 63,3 29,4 11,4 71,5 1,7 5,2 5,2 44,8 14,9 29,9 48,9 30,4 6,6 2,4 21,4 18,4 133,8 35,2 30,8 2,9 1,3 13,5 23,5 26,7 135,9 123,1 34,0 30,3 2,5 1,4 13,4 17,1 24,3 12,9 6.494 5.081 3.514 120 1.447 3.961 4.063 3.520 539 4 599 340 400 373 27 539 113 100 118 115 3 95
2003 386,0 371,7 1,2 13,0 380,9 318,8 4,5 52,0 254,3 8,1 47,4 14,8 211,1 1,7 78,5 128,7 2,3 209,7 201,8 1,3 0,0 74,8 29,2 13,0 81,7 1,7 2,5 5,5 46,6 14,0 32,6 50,1 32,0 6,4 2,0 23,6 18,2 140,9 33,4 31,6 2,9 1,3 15,1 28,9 27,8 138,1 126,4 31,9 30,5 2,5 1,4 14,4 20,5 25,2 11,7 7.373 6.616 3.892 142 2.582 4.566 4.385 3.903 468 14 539 320 413 375 38 446 95 151 126 115 11 120
2004 460,0 445,3 1,3 13,4 456,0 382,3 4,7 64,7 304,7 8,2 57,6 16,1 218,1 1,2 72,0 142,6 2,2 215,0 206,2 1,1 0,0 68,2 32,4 14,0 88,9 1,6 3,3 5,5 50,7 13,8 36,8 53,7 34,6 6,1 2,0 26,5 19,1 150,2 33,3 33,0 3,1 1,7 17,3 33,4 28,4 147,9 135,2 32,2 31,5 2,7 1,5 16,0 25,3 26,0 12,7 7.588 7.272 4.331 146 2.795 5.283 4.923 4.466 447 10 446 355 379 344 35 422 120 145 131 122 9 134
2005 467,4 453,6 1,3 12,5 471,2 398,3 4,8 69,0 317,0 7,5 56,6 16,3 224,9 1,3 67,6 153,5 2,5 224,0 213,4 1,0 0,0 64,6 34,1 16,0 95,9 1,9 4,5 6,1 49,2 13,9 35,3 52,0 32,7 6,3 1,9 24,5 19,3 154,6 34,0 36,2 3,2 1,5 17,7 33,4 28,4 153,3 140,2 32,6 34,0 2,9 1,7 17,2 25,7 26,2 13,1 7.771 6.969 4.689 150 2.130 6.462 5.903 5.355 540 8 422 341 340 308 32 424 134 172 154 144 10 151
2006 455,7 443,4 1,3 11,0 456,8 388,4 3,9 65,1 312,6 6,8 52,3 16,0 234,3 1,2 54,2 172,4 6,5 227,4 219,0 1,0 0,0 53,2 37,4 17,5 105,6 4,4 3,4 5,0 49,2 13,5 35,7 49,8 31,3 6,3 1,7 23,3 18,5 159,2 33,7 41,1 3,5 1,2 18,4 32,0 29,3 157,0 143,7 32,5 38,3 2,8 1,2 18,0 24,7 26,2 13,3 7.195 7.660 4.659 143 2.858 6.810 6.553 5.985 559 9 424 353 344 314 30 440 152 189 160 149 11 173
2007 454,3 443,3 1,4 9,7 451,4 386,1 3,3 61,8 315,4 5,7 49,7 15,5 235,6 1,3 30,0 192,7 11,6 225,4 215,7 1,0 - 28,2 38,2 20,2 121,8 6,2 3,2 6,5 46,2 13,8 32,6 47,3 29,7 6,4 1,7 21,8 17,7 165,7 33,5 46,5 5,3 1,0 19,5 29,7 30,2 163,7 150,7 32,6 44,1 3,9 1,0 18,4 23,5 27,1 13,0 6.981 7.996 4.559 128 3.344 6.810 6.428 6.082 332 15 440 362 286 268 18 516 181 220 213 207 6 180
2008 522,4 511,3 1,5 9,6 525,2 452,4 3,0 64,9 379,0 5,5 55,4 17,4 259,6 1,2 23,6 216,8 18,1 250,7 238,3 1,0 0,0 21,2 41,3 25,5 135,6 13,8 4,8 7,6 48,3 14,2 34,3 48,3 31,1 6,9 1,7 22,6 17,3 165,6 34,1 50,7 7,0 0,9 19,9 22,7 30,3 162,9 150,1 32,9 47,5 5,6 0,9 18,1 17,9 27,2 12,8 7.201 7.651 4.736 132 2.831 7.065 6.934 6.767 116 51 553 343 351 314 37 545 188 242 228 216 12 195
2009 613,0 600,8 1,7 10,4 599,9 519,8 3,1 68,7 442,3 5,8 62,6 17,4 291,4 1,2 29,9 243,8 16,6 284,9 269,2 0,9 - 26,1 44,1 28,1 153,4 16,6 7,3 8,4 53,4 15,3 38,4 53,0 35,5 7,1 2,0 26,5 17,6 173,4 32,7 52,7 8,1 0,9 20,9 29,3 28,7 171,6 157,7 31,7 51,3 7,0 0,9 19,3 21,6 25,9 13,8 7.835 8.190 4.756 113 3.348 7.395 7.539 7.159 343 88 545 352 360 319 41 494 195 217 222 208 14 180
Bron: CBS.
Verklaring van tekens