Civiele rechtszaken 2001-2009

Civiele rechtszaken 2001-2009

Perioden Bij de rechtbanken, sector kanton Zaken begonnen met een dagvaarding In dit jaar begonnen zaken Totaal begonnen zaken (x 1 000) Bij de rechtbanken, sector kanton Zaken begonnen met een dagvaarding In dit jaar begonnen zaken Dagvaardingsformulier (x 1 000) Bij de rechtbanken, sector kanton Zaken begonnen met een dagvaarding In dit jaar begonnen zaken Deurwaardersexploot (x 1 000) Bij de rechtbanken, sector kanton Zaken begonnen met een dagvaarding In dit jaar begonnen zaken Verzetzaken (x 1 000) Bij de rechtbanken, sector kanton Zaken begonnen met een dagvaarding In dit jaar begonnen zaken Kort gedingen (x 1 000) Bij de rechtbanken, sector kanton Zaken begonnen met een dagvaarding In dit jaar beëindigde zaken Totaal beëindigde zaken (x 1 000) Bij de rechtbanken, sector kanton Zaken begonnen met een dagvaarding In dit jaar beëindigde zaken Beëindigd met een eindvonnis Totaal eindvonnissen (x 1 000) Bij de rechtbanken, sector kanton Zaken begonnen met een dagvaarding In dit jaar beëindigde zaken Beëindigd met een eindvonnis Arbeidszaken, contradictoir vonnis (x 1 000) Bij de rechtbanken, sector kanton Zaken begonnen met een dagvaarding In dit jaar beëindigde zaken Beëindigd met een eindvonnis Overige zaken, contradictoir vonnis (x 1 000) Bij de rechtbanken, sector kanton Zaken begonnen met een dagvaarding In dit jaar beëindigde zaken Beëindigd met een eindvonnis Verstekvonnis (x 1 000) Bij de rechtbanken, sector kanton Zaken begonnen met een dagvaarding In dit jaar beëindigde zaken Beëindigd met een eindvonnis Kort gedingen (x 1 000) Bij de rechtbanken, sector kanton Zaken begonnen met een dagvaarding In dit jaar beëindigde zaken Beëindigd door intrekking (x 1 000) Bij de rechtbanken, sector kanton Zaken begonnen met een dagvaarding In dit jaar beëindigde zaken Anders beëindigd (x 1 000) Bij de rechtbanken, sector kanton Zaken begonnen met een verzoekschrift In dit jaar begonnen zaken Totaal begonnen zaken (x 1 000) Bij de rechtbanken, sector kanton Zaken begonnen met een verzoekschrift In dit jaar begonnen zaken Huurzaken (x 1 000) Bij de rechtbanken, sector kanton Zaken begonnen met een verzoekschrift In dit jaar begonnen zaken Ontslagzaken (x 1 000) Bij de rechtbanken, sector kanton Zaken begonnen met een verzoekschrift In dit jaar begonnen zaken Familiezaken (x 1 000) Bij de rechtbanken, sector kanton Zaken begonnen met een verzoekschrift In dit jaar begonnen zaken Overige zaken (x 1 000) Bij de rechtbanken, sector kanton Zaken begonnen met een verzoekschrift In dit jaar beëindigde zaken Totaal beëindigde zaken (x 1 000) Bij de rechtbanken, sector kanton Zaken begonnen met een verzoekschrift In dit jaar beëindigde zaken Beëindigd met een eindbeschikking Totaal eindbeschikkingen (x 1 000) Bij de rechtbanken, sector kanton Zaken begonnen met een verzoekschrift In dit jaar beëindigde zaken Beëindigd met een eindbeschikking Huurzaken (x 1 000) Bij de rechtbanken, sector kanton Zaken begonnen met een verzoekschrift In dit jaar beëindigde zaken Beëindigd met een eindbeschikking Bijstandszaken (x 1 000) Bij de rechtbanken, sector kanton Zaken begonnen met een verzoekschrift In dit jaar beëindigde zaken Beëindigd met een eindbeschikking Ontslagzaken (x 1 000) Bij de rechtbanken, sector kanton Zaken begonnen met een verzoekschrift In dit jaar beëindigde zaken Beëindigd met een eindbeschikking Familiezaken voogdij (x 1 000) Bij de rechtbanken, sector kanton Zaken begonnen met een verzoekschrift In dit jaar beëindigde zaken Beëindigd met een eindbeschikking Familiezaken bewind meerderjarigen (x 1 000) Bij de rechtbanken, sector kanton Zaken begonnen met een verzoekschrift In dit jaar beëindigde zaken Beëindigd met een eindbeschikking Overige familiezaken (x 1 000) Bij de rechtbanken, sector kanton Zaken begonnen met een verzoekschrift In dit jaar beëindigde zaken Beëindigd met een eindbeschikking Overige eindbeschikkingen (x 1 000) Bij de rechtbanken, sector kanton Zaken begonnen met een verzoekschrift In dit jaar beëindigde zaken Beëindigd door intrekking (x 1 000) Bij de rechtbanken, sector kanton Zaken begonnen met een verzoekschrift In dit jaar beëindigde zaken Anders beëindigd (x 1 000) Bij de rechtbanken, sector civiel Zaken begonnen met een dagvaarding In dit jaar begonnen zaken Totaal begonnen zaken (x 1 000) Bij de rechtbanken, sector civiel Zaken begonnen met een dagvaarding In dit jaar begonnen zaken Kort gedingen (x 1 000) Bij de rechtbanken, sector civiel Zaken begonnen met een dagvaarding In dit jaar begonnen zaken Overige zaken (x 1 000) Bij de rechtbanken, sector civiel Zaken begonnen met een dagvaarding In dit jaar beëindigde zaken Totaal beëindigde zaken (x 1 000) Bij de rechtbanken, sector civiel Zaken begonnen met een dagvaarding In dit jaar beëindigde zaken Beëindigd met een eindvonnis Totaal eindvonnissen (x 1 000) Bij de rechtbanken, sector civiel Zaken begonnen met een dagvaarding In dit jaar beëindigde zaken Beëindigd met een eindvonnis Kort gedingen, contradictoir vonnis (x 1 000) Bij de rechtbanken, sector civiel Zaken begonnen met een dagvaarding In dit jaar beëindigde zaken Beëindigd met een eindvonnis Kort gedingen, verstekvonnissen (x 1 000) Bij de rechtbanken, sector civiel Zaken begonnen met een dagvaarding In dit jaar beëindigde zaken Beëindigd met een eindvonnis Overige eindvonnissen (x 1 000) Bij de rechtbanken, sector civiel Zaken begonnen met een dagvaarding In dit jaar beëindigde zaken Anders beëindigd (x 1 000) Bij de rechtbanken, sector civiel Zaken begonnen met een verzoekschrift In dit jaar begonnen zaken Totaal begonnen zaken (x 1 000) Bij de rechtbanken, sector civiel Zaken begonnen met een verzoekschrift In dit jaar begonnen zaken Echtscheiding (x 1 000) Bij de rechtbanken, sector civiel Zaken begonnen met een verzoekschrift In dit jaar begonnen zaken Ondertoezichtstelling minderjarigen e.d. (x 1 000) Bij de rechtbanken, sector civiel Zaken begonnen met een verzoekschrift In dit jaar begonnen zaken Gezag over minderjarigen (x 1 000) Bij de rechtbanken, sector civiel Zaken begonnen met een verzoekschrift In dit jaar begonnen zaken Adoptie (x 1 000) Bij de rechtbanken, sector civiel Zaken begonnen met een verzoekschrift In dit jaar begonnen zaken Wet BOPZ (x 1 000) Bij de rechtbanken, sector civiel Zaken begonnen met een verzoekschrift In dit jaar begonnen zaken Insolventie (x 1 000) Bij de rechtbanken, sector civiel Zaken begonnen met een verzoekschrift In dit jaar begonnen zaken Overige zaken (x 1 000) Bij de rechtbanken, sector civiel Zaken begonnen met een verzoekschrift In dit jaar beëindigde zaken Totaal beëindigde zaken (x 1 000) Bij de rechtbanken, sector civiel Zaken begonnen met een verzoekschrift In dit jaar beëindigde zaken Beëindigd met eindbeschikking Totaal eindbeschikkingen (x 1 000) Bij de rechtbanken, sector civiel Zaken begonnen met een verzoekschrift In dit jaar beëindigde zaken Beëindigd met eindbeschikking Echtscheiding (x 1 000) Bij de rechtbanken, sector civiel Zaken begonnen met een verzoekschrift In dit jaar beëindigde zaken Beëindigd met eindbeschikking Ondertoezichtstelling minderjarigen e.d. (x 1 000) Bij de rechtbanken, sector civiel Zaken begonnen met een verzoekschrift In dit jaar beëindigde zaken Beëindigd met eindbeschikking Gezag over minderjarigen (x 1 000) Bij de rechtbanken, sector civiel Zaken begonnen met een verzoekschrift In dit jaar beëindigde zaken Beëindigd met eindbeschikking Adoptie (x 1 000) Bij de rechtbanken, sector civiel Zaken begonnen met een verzoekschrift In dit jaar beëindigde zaken Beëindigd met eindbeschikking Wet BOPZ (x 1 000) Bij de rechtbanken, sector civiel Zaken begonnen met een verzoekschrift In dit jaar beëindigde zaken Beëindigd met eindbeschikking Insolventie (x 1 000) Bij de rechtbanken, sector civiel Zaken begonnen met een verzoekschrift In dit jaar beëindigde zaken Beëindigd met eindbeschikking Overige eindbeschikkingen (x 1 000) Bij de rechtbanken, sector civiel Zaken begonnen met een verzoekschrift In dit jaar beëindigde zaken Anders beëindigd (x 1 000) Bij de gerechtshoven Zaken begonnen met een dagvaarding In dit jaar begonnen zaken (absoluut) Bij de gerechtshoven Zaken begonnen met een dagvaarding In dit jaar beëindigde zaken Totaal beëindigde zaken (absoluut) Bij de gerechtshoven Zaken begonnen met een dagvaarding In dit jaar beëindigde zaken Beëindigd met eindarrest (absoluut) Bij de gerechtshoven Zaken begonnen met een dagvaarding In dit jaar beëindigde zaken Beëindigd door intrekking (absoluut) Bij de gerechtshoven Zaken begonnen met een dagvaarding In dit jaar beëindigde zaken Anders beëindigd (absoluut) Bij de gerechtshoven Zaken begonnen met een verzoekschrift In dit jaar begonnen zaken (absoluut) Bij de gerechtshoven Zaken begonnen met een verzoekschrift In dit jaar beëindigde zaken Totaal beëindigde zaken (absoluut) Bij de gerechtshoven Zaken begonnen met een verzoekschrift In dit jaar beëindigde zaken Beëindigd met een eindbeschikking (absoluut) Bij de gerechtshoven Zaken begonnen met een verzoekschrift In dit jaar beëindigde zaken Beëindigd door intrekking (absoluut) Bij de gerechtshoven Zaken begonnen met een verzoekschrift In dit jaar beëindigde zaken Anders beëindigd (absoluut) Bij de Hoge Raad; cassatieberoepen Zaken begonnen met een dagvaarding Zaken op 1 januari aanhangig (absoluut) Bij de Hoge Raad; cassatieberoepen Zaken begonnen met een dagvaarding In dit jaar begonnen zaken (absoluut) Bij de Hoge Raad; cassatieberoepen Zaken begonnen met een dagvaarding In dit jaar beëindigde zaken Totaal beëindigde zaken (absoluut) Bij de Hoge Raad; cassatieberoepen Zaken begonnen met een dagvaarding In dit jaar beëindigde zaken Beëindigd door eindarrest (absoluut) Bij de Hoge Raad; cassatieberoepen Zaken begonnen met een dagvaarding In dit jaar beëindigde zaken Anders beëindigd (absoluut) Bij de Hoge Raad; cassatieberoepen Zaken begonnen met een dagvaarding Zaken op 31 december aanhangig (absoluut) Bij de Hoge Raad; cassatieberoepen Zaken begonnen met een verzoekschrift Zaken op 1 januari aanhangig (absoluut) Bij de Hoge Raad; cassatieberoepen Zaken begonnen met een verzoekschrift In dit jaar begonnen zaken (absoluut) Bij de Hoge Raad; cassatieberoepen Zaken begonnen met een verzoekschrift In dit jaar beëindigde zaken Totaal beëindigde zaken (absoluut) Bij de Hoge Raad; cassatieberoepen Zaken begonnen met een verzoekschrift In dit jaar beëindigde zaken Beëindigd met een eindbeschikking (absoluut) Bij de Hoge Raad; cassatieberoepen Zaken begonnen met een verzoekschrift In dit jaar beëindigde zaken Anders beëindigd (absoluut) Bij de Hoge Raad; cassatieberoepen Zaken begonnen met een verzoekschrift Zaken op 31 december aanhangig (absoluut)
2001 316,1 14,0 287,7 1,4 13,0 310,7 254,7 4,4 40,9 201,0 8,5 44,1 11,9 156,9 1,5 44,5 106,4 4,4 153,9 145,6 1,5 0,9 38,9 26,3 10,1 65,1 2,8 4,4 3,9 49,3 15,0 34,3 46,9 29,2 6,1 2,4 20,7 17,7 137,6 39,2 30,9 2,7 1,4 13,1 23,0 27,4 133,4 121,2 36,9 30,1 2,4 1,2 12,2 16,4 21,9 12,2 5.281 4.966 3.368 78 1.520 4.057 3.611 3.042 567 2 618 360 379 339 40 599 133 145 162 150 12 113
2002 311,9 0,2 299,1 1,3 11,4 314,0 255,6 4,5 43,9 200,5 6,7 43,2 15,2 191,5 1,7 68,3 119,0 2,6 189,1 178,8 1,3 0,1 63,3 29,4 11,4 71,5 1,7 5,2 5,2 44,8 14,9 29,9 48,9 30,4 6,6 2,4 21,4 18,4 133,8 35,2 30,8 2,9 1,3 13,5 23,5 26,7 135,9 123,1 34,0 30,3 2,5 1,4 13,4 17,1 24,3 12,9 6.494 5.081 3.514 120 1.447 3.961 4.063 3.520 539 4 599 340 400 373 27 539 113 100 118 115 3 95
2003 386,0 371,7 1,2 13,0 380,9 318,8 4,5 52,0 254,3 8,1 47,4 14,8 211,1 1,7 78,5 128,7 2,3 209,7 201,8 1,3 0,0 74,8 29,2 13,0 81,7 1,7 2,5 5,5 46,6 14,0 32,6 50,1 32,0 6,4 2,0 23,6 18,2 140,9 33,4 31,6 2,9 1,3 15,1 28,9 27,8 138,1 126,4 31,9 30,5 2,5 1,4 14,4 20,5 25,2 11,7 7.373 6.616 3.892 142 2.582 4.566 4.385 3.903 468 14 539 320 413 375 38 446 95 151 126 115 11 120
2004 460,0 445,3 1,3 13,4 456,0 382,3 4,7 64,7 304,7 8,2 57,6 16,1 218,1 1,2 72,0 142,6 2,2 215,0 206,2 1,1 0,0 68,2 32,4 14,0 88,9 1,6 3,3 5,5 50,7 13,8 36,8 53,7 34,6 6,1 2,0 26,5 19,1 150,2 33,3 33,0 3,1 1,7 17,3 33,4 28,4 147,9 135,2 32,2 31,5 2,7 1,5 16,0 25,3 26,0 12,7 7.588 7.272 4.331 146 2.795 5.283 4.923 4.466 447 10 446 355 379 344 35 422 120 145 131 122 9 134
2005 467,4 453,6 1,3 12,5 471,2 398,3 4,8 69,0 317,0 7,5 56,6 16,3 224,9 1,3 67,6 153,5 2,5 224,0 213,4 1,0 0,0 64,6 34,1 16,0 95,9 1,9 4,5 6,1 49,2 13,9 35,3 52,0 32,7 6,3 1,9 24,5 19,3 154,6 34,0 36,2 3,2 1,5 17,7 33,4 28,4 153,3 140,2 32,6 34,0 2,9 1,7 17,2 25,7 26,2 13,1 7.771 6.969 4.689 150 2.130 6.462 5.903 5.355 540 8 422 341 340 308 32 424 134 172 154 144 10 151
2006 455,7 443,4 1,3 11,0 456,8 388,4 3,9 65,1 312,6 6,8 52,3 16,0 234,3 1,2 54,2 172,4 6,5 227,4 219,0 1,0 0,0 53,2 37,4 17,5 105,6 4,4 3,4 5,0 49,2 13,5 35,7 49,8 31,3 6,3 1,7 23,3 18,5 159,2 33,7 41,1 3,5 1,2 18,4 32,0 29,3 157,0 143,7 32,5 38,3 2,8 1,2 18,0 24,7 26,2 13,3 7.195 7.660 4.659 143 2.858 6.810 6.553 5.985 559 9 424 353 344 314 30 440 152 189 160 149 11 173
2007 454,3 443,3 1,4 9,7 451,4 386,1 3,3 61,8 315,4 5,7 49,7 15,5 235,6 1,3 30,0 192,7 11,6 225,4 215,7 1,0 - 28,2 38,2 20,2 121,8 6,2 3,2 6,5 46,2 13,8 32,6 47,3 29,7 6,4 1,7 21,8 17,7 165,7 33,5 46,5 5,3 1,0 19,5 29,7 30,2 163,7 150,7 32,6 44,1 3,9 1,0 18,4 23,5 27,1 13,0 6.981 7.996 4.559 128 3.344 6.810 6.428 6.082 332 15 440 362 286 268 18 516 181 220 213 207 6 180
2008 522,4 511,3 1,5 9,6 525,2 452,4 3,0 64,9 379,0 5,5 55,4 17,4 259,6 1,2 23,6 216,8 18,1 250,7 238,3 1,0 0,0 21,2 41,3 25,5 135,6 13,8 4,8 7,6 48,3 14,2 34,3 48,3 31,1 6,9 1,7 22,6 17,3 165,6 34,1 50,7 7,0 0,9 19,9 22,7 30,3 162,9 150,1 32,9 47,5 5,6 0,9 18,1 17,9 27,2 12,8 7.201 7.651 4.736 132 2.831 7.065 6.934 6.767 116 51 553 343 351 314 37 545 188 242 228 216 12 195
2009 613,0 600,8 1,7 10,4 599,9 519,8 3,1 68,7 442,3 5,8 62,6 17,4 291,4 1,2 29,9 243,8 16,6 284,9 269,2 0,9 - 26,1 44,1 28,1 153,4 16,6 7,3 8,4 53,4 15,3 38,4 53,0 35,5 7,1 2,0 26,5 17,6 173,4 32,7 52,7 8,1 0,9 20,9 29,3 28,7 171,6 157,7 31,7 51,3 7,0 0,9 19,3 21,6 25,9 13,8 7.835 8.190 4.756 113 3.348 7.395 7.539 7.159 343 88 545 352 360 319 41 494 195 217 222 208 14 180
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De tabel Civiele rechtszaken geeft een overzicht van de aard en de omvang
van de civiele of burgerlijke rechtszaken in Nederland.
Het burgerlijk recht regelt de rechten tussen natuurlijke personen en/of
rechtspersonen zoals bedrijven.
Civiele zaken worden behandeld door de rechtbanken, gerechtshoven en
de Hoge Raad der Nederlanden.
Bij de rechtbanken vindt sinds 1 januari 2002 de behandeling van de
civiele zaken plaats in de 'sector kanton' of de 'sector civiel'.
De oude termen 'kantongerechten' en 'arrondissementsrechtbanken' zijn op
die datum vervallen.
Hoewel de hier gepubliceerde uitkomsten beginnen met het verslagjaar 2001,
wordt ook voor dat jaar de nieuwe aanduiding gebruikt.

Een civiele zaak begint met een dagvaarding of met een verzoekschrift.
Dagvaardingsprocedures zijn rechtszaken die, volgens de wet, beginnen
met een oproep om voor het gerecht te verschijnen (dagvaarding).
Deze rechtszaken eindigen met een vonnis. Verzoekschriftprocedures zijn
rechtszaken die, volgens de wet, beginnen met een verzoekschrift (rekest)
aan de rechter om een bepaalde beslissing te nemen.
Deze rechtszaken eindigen met een beschikking.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2001.
Frequentie: jaarlijks.

Status van de cijfers:
De in de tabel opgenomen cijfers zijn definitieve cijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet per 20 augustus 2012 en voortgezet als Burgerlijke rechtszaken; soort procedure. Zie ook paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Bij de rechtbanken, sector kanton
De sector kanton (voorheen kantongerecht) is een sector binnen een
rechtbank, waar de kantonrechter rechtspreekt. De burgerrechtelijke
kantonrechter behandelt onder meer arbeidszaken, huurzaken en zaken met
een beperkt financieel belang.
Zaken begonnen met een dagvaarding
Dagvaardingsprocedures zijn de rechtszaken die, volgens de wet, beginnen
met een oproep om voor het gerecht te verschijnen (dagvaarding). Deze
rechtszaken eindigen met een vonnis.
In dit jaar begonnen zaken
Totaal begonnen zaken
Dagvaardingsformulier
Formulier om een procedure bij de kantonrechter te beginnen.
Rechtzoekenden konden dit formulier zelf invullen. Deze voorziening is in
1991 ingevoerd om de toegang tot de rechter te vereenvoudigen en is per 1
januari 2002 afgeschaft
Deurwaardersexploot
Een deurwaardersexploot is een akte waarmee aan een gedaagde wordt
meegedeeld dat hij op een bepaald tijdstip voor de rechter moet
verschijnen.
Verzetzaken
Via een verzetzaak kan een gedaagde die niet aanwezig was bij de
rechtszaak en toen bij verstek is veroordeeld alsnog voor de rechter
verschijnen en zich verweren.
Kort gedingen
Een kort geding is een spoedeisende rechtszaak, waarin een onmiddellijke
(voorlopige) voorziening wordt vereist.
In dit jaar beëindigde zaken
Totaal beëindigde zaken
Beëindigd met een eindvonnis
Totaal eindvonnissen
Arbeidszaken, contradictoir vonnis
Arbeidszaken via een dagvaarding zijn doorgaans het initiatief van de
werknemer. Het gaat dan bijvoorbeeld om het aanvechten van ontslag of over
een conflict over de betaling van het loon. Als een werkgever een
werknemer wil ontslaan, dan gaat dit niet via een dagvaardingsprocedure,
maar door middel van een verzoekschrift. Een contradictoir vonnis is een
eindbeslissing in een rechtszaak waarbij de gedaagde partij ter zitting is
verschenen.
Overige zaken, contradictoir vonnis
Een contradictoir vonnis is een eindbeslissing in een rechtszaak waarbij
de gedaagde partij ter zitting is verschenen.
Verstekvonnis
Een verstekvonnis is een vonnis in een rechtszaak waarbij de gedaagde
partij niet op de zitting is verschenen of verweer heeft gevoerd
Kort gedingen
Een kort geding is een spoedeisende rechtszaak, waarin een onmiddellijke
(voorlopige) voorziening wordt vereist.
Beëindigd door intrekking
Anders beëindigd
Zaken begonnen met een verzoekschrift
Verzoekschriftprocedures zijn de rechtszaken die, volgens de wet, beginnen
met een verzoekschrift (rekest) aan de rechter om een bepaalde beslissing
te nemen. Deze rechtszaken eindigen met een beschikking. Voorbeelden van
zaken die met een verzoekschrift beginnen zijn adopties, ontslagaanvragen,
voogdij en echtscheiding.
In dit jaar begonnen zaken
Totaal begonnen zaken
Huurzaken
Ontslagzaken
Ontslagzaken zijn arbeidszaken op grond van artikel 7:685 van het
Burgerlijk Wetboek. Het gaat dan om het ontbinden van arbeidsovereenkomst
bij de kantonrechter.
Familiezaken
Overige zaken
In dit jaar beëindigde zaken
Totaal beëindigde zaken
Beëindigd met een eindbeschikking
Een eindbeschikking is de uitspraak door de rechter waarmee een
burgerlijke zaak die is begonnen met een verzoekschrift wordt beëindigd.
Totaal eindbeschikkingen
Huurzaken
Bijstandszaken
Ontslagzaken
Ontslagzaken zijn arbeidszaken op grond van artikel 7:685 van het
Burgerlijk Wetboek. Het gaat dan om het ontbinden van arbeidsovereenkomst
bij de kantonrechter.
Familiezaken voogdij
Familiezaken bewind meerderjarigen
Overige familiezaken
Overige eindbeschikkingen
Beëindigd door intrekking
Anders beëindigd
Bij de rechtbanken, sector civiel
De sector civiel is een sector binnen een rechtbank. De civiele rechter
behandelt de zaken die niet volgens de wet aan de kantonrechter worden
voorgelegd. Voorbeelden van zaken die bij de sector civiel worden
behandeld zijn echtscheidingen, adopties, faillissementen en
schuldsaneringen.
Zaken begonnen met een dagvaarding
Dagvaardingsprocedures zijn de rechtszaken die, volgens de wet, beginnen
met een oproep om voor het gerecht te verschijnen (dagvaarding). Deze
rechtszaken eindigen met een vonnis.
In dit jaar begonnen zaken
Totaal begonnen zaken
Kort gedingen
Een kort geding is een spoedeisende rechtszaak, waarin een onmiddellijke
(voorlopige) voorziening wordt vereist.
Overige zaken
In dit jaar beëindigde zaken
Totaal beëindigde zaken
Beëindigd met een eindvonnis
Totaal eindvonnissen
Kort gedingen, contradictoir vonnis
Een contradictoir vonnis is een eindbeslissing in een rechtszaak waarbij
de gedaagde partij ter zitting is verschenen.
Kort gedingen, verstekvonnissen
Een verstekvonnis is een vonnis in een rechtszaak waarbij de gedaagde
partij niet op de zitting is verschenen of verweer heeft gevoerd.
Overige eindvonnissen
Anders beëindigd
Zaken begonnen met een verzoekschrift
Verzoekschriftprocedures zijn de rechtszaken die, volgens de wet, beginnen
met een verzoekschrift (rekest) aan de rechter om een bepaalde beslissing
te nemen. Deze rechtszaken eindigen met een beschikking. Voorbeelden van
zaken die met een verzoekschrift beginnen zijn adopties, ontslagaanvragen,
voogdij en echtscheiding.
In dit jaar begonnen zaken
Totaal begonnen zaken
Echtscheiding
Ondertoezichtstelling minderjarigen e.d.
Gezag over minderjarigen
Adoptie
Wet BOPZ
De wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen regelt de
gedwongen opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen.
Insolventie
Insolventie betreft de situatie waarin een persoon of onderneming niet aan
zijn/haar financiële verplichtingen kan voldoen (faillissement, surseance
van betaling, schuldsanering).
Overige zaken
In dit jaar beëindigde zaken
Totaal beëindigde zaken
Beëindigd met eindbeschikking
Een eindbeschikking is de uitspraak door de rechter waarmee een
burgerlijke zaak die is begonnen met een verzoekschrift wordt beëindigd.
Totaal eindbeschikkingen
Echtscheiding
Ondertoezichtstelling minderjarigen e.d.
Gezag over minderjarigen
Adoptie
Wet BOPZ
De wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen regelt de
gedwongen opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen.
Insolventie
Insolventie betreft de situatie waarin een persoon of onderneming niet aan
zijn/haar financiële verplichtingen kan voldoen (faillissement, surseance
van betaling, schuldsanering).
Overige eindbeschikkingen
Anders beëindigd
Bij de gerechtshoven
De gerechtshoven behandelen het hoger beroep in zaken waarin een rechtbank
(sector kanton of civiel) al een beslissing heeft gegeven. Er zijn in
Nederland 5 gerechtshoven. Het rechtsgebied (ressort) van ieder
gerechtshof is verdeeld in arrondissementen.
Zaken begonnen met een dagvaarding
Dagvaardingsprocedures zijn de rechtszaken die, volgens de wet, beginnen
met een oproep om voor het gerecht te verschijnen (dagvaarding). Deze
rechtszaken eindigen bij de gerechtshoven met een arrest.
In dit jaar begonnen zaken
In dit jaar beëindigde zaken
Totaal beëindigde zaken
Beëindigd met eindarrest
Een eindarrest is de uitspraak door het gerechtshof waarmee een
burgerlijke zaak die is begonnen met een dagvaarding wordt beëindigd.
Beëindigd door intrekking
Anders beëindigd
Zaken begonnen met een verzoekschrift
Verzoekschriftprocedures zijn de rechtszaken die, volgens de wet, beginnen
met een verzoekschrift (rekest) aan de rechter om een bepaalde beslissing
te nemen. Deze rechtszaken eindigen met een beschikking.
In dit jaar begonnen zaken
In dit jaar beëindigde zaken
Totaal beëindigde zaken
Beëindigd met een eindbeschikking
Een eindbeschikking is de uitspraak door de rechter waarmee een
burgerlijke zaak die is begonnen met een verzoekschrift wordt beëindigd.
Beëindigd door intrekking
Anders beëindigd
Bij de Hoge Raad; cassatieberoepen
De Hoge Raad is het hoogste rechtscollege in Nederland. De Raad behandelt
het beroep in vrijwel alle zaken waartegen geen ander rechtsmiddel
openstaat. De Raad houdt zich aan de feiten zoals die door een eerdere
rechter zijn vastgesteld, en kijkt alleen of het recht goed is toegepast.
De optellingen kloppen soms niet.
Dit komt doordat soms een zaak die als afgedaan werd beschouwd tóch
weer geopend wordt en daardoor ergens nog een keer wordt meegeteld en
vanwege een nieuw zaakafhandelingssysteem.
Zaken begonnen met een dagvaarding
Dagvaardingsprocedures zijn de rechtszaken die, volgens de wet, beginnen
met een oproep om voor het gerecht te verschijnen (dagvaarding). Deze
rechtszaken eindigen bij de Hoge Raad met een arrest.
Zaken op 1 januari aanhangig
In dit jaar begonnen zaken
In dit jaar beëindigde zaken
Totaal beëindigde zaken
Beëindigd door eindarrest
Een eindarrest is de uitspraak door de Hoge Raad waarmee een
burgerlijke zaak die is begonnen met een dagvaarding wordt beëindigd.
Anders beëindigd
Zaken op 31 december aanhangig
Zaken begonnen met een verzoekschrift
Verzoekschriftprocedures zijn de rechtszaken die, volgens de wet, beginnen
met een verzoekschrift (rekest) aan de rechter om een bepaalde beslissing
te nemen. Deze rechtszaken eindigen met een beschikking.
Zaken op 1 januari aanhangig
In dit jaar begonnen zaken
In dit jaar beëindigde zaken
Totaal beëindigde zaken
Beëindigd met een eindbeschikking
Een eindbeschikking is de uitspraak door de rechter waarmee een
burgerlijke zaak die is begonnen met een verzoekschrift wordt beëindigd.
Anders beëindigd
Zaken op 31 december aanhangig