Gezondheidsmetingen kinderen: 2001-2013


Deze tabel bevat gegevens over specifieke gezondheidsaspecten van kinderen. Vanaf 2001 zijn in de module Gezondheid en Arbeid van het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS) een zestal nieuwe onderwerpen opgenomen die specifiek ingaan op de gezondheidssituatie van kinderen.
Deze vragen zijn vanaf 2010 opgenomen in de gezondheidsenquĂȘte. Er worden onder andere vragen gesteld over aangeboren aandoeningen, hyperactiviteit, zindelijkheid, dyslexie en overkoepelende maten voor fysieke en psychosociale gezondheid. Sinds 2011 is ook een vraag over autisme opgenomen.

In de tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken:
- geslacht
- leeftijd (afhankelijk van onderwerp:0 tot 12 jaar; 2 tot 12 jaar of 4 tot 12 jaar)

Gegevens beschikbaar vanaf van 2001 tot en met 2013.

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 23 februari 2015
Geen, deze tabel is stopgezet.
De tabel wordt niet meer aangevuld met nieuwe cijfers omdat sinds 2014 de vragenlijst gewijzigd is. De vragen nodig voor de berekening normscore fysiek en normscore psychisch worden niet meer gesteld.
In 2017 zal een nieuwe tabel worden gemaakt over gezondheidsmetingen bij kinderen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Gezondheidsmetingen kinderen: 2001-2013

Geslacht Leeftijd Cijfersoort Perioden Aangeboren aandoeningen (0 tot 12) (%) Hyperactiviteit (2 tot 12 jaar) (%) Dyslexie (4 tot 12 jaar) (%) Autisme (4 tot 12 jaar) (%) Normscore fysiek (4 tot 12 jaar) (score) Normscore psychisch (4 tot 12 jaar) (score) Zindelijk overdag (2 tot 12 jaar) (%) Zindelijk 's-nachts (2 tot 12 jaar) (%)
Jongens en meisjes Totaal leeftijden Percentage/score 2001/2003 10,9 4,7 3,9 . 55,9 52,4 88,0 76,2
Jongens en meisjes Totaal leeftijden Percentage/score 2004/2006 10,3 5,1 3,5 . 56,1 52,7 85,7 73,6
Jongens en meisjes Totaal leeftijden Percentage/score 2005/2007 10,4 5,0 3,7 . 55,9 52,8 85,2 73,4
Jongens en meisjes Totaal leeftijden Percentage/score 2006/2008 10,7 4,7 3,8 . 55,8 52,8 85,4 73,2
Jongens en meisjes Totaal leeftijden Percentage/score 2007/2009 10,5 4,6 4,7 . 55,8 52,8 86,1 74,0
Jongens en meisjes Totaal leeftijden Percentage/score 2008/2010 9,5 3,8 5,0 . 56,3 52,5 86,7 75,9
Jongens en meisjes Totaal leeftijden Percentage/score 2009/2011 8,5 3,4 5,2 . 56,5 52,6 86,9 76,9
Jongens en meisjes Totaal leeftijden Percentage/score 2010/2012 7,8 2,9 5,0 . 56,9 52,6 87,0 77,3
Jongens en meisjes Totaal leeftijden Percentage/score 2011/2013 7,8 2,8 5,2 2,8 56,9 52,6 87,1 76,8
Jongens Totaal leeftijden Percentage/score 2001/2003 12,3 5,6 5,0 . 55,8 52,0 86,2 72,3
Jongens Totaal leeftijden Percentage/score 2004/2006 11,1 6,1 4,8 . 56,2 52,0 84,3 71,0
Jongens Totaal leeftijden Percentage/score 2005/2007 11,7 5,9 5,3 . 56,0 52,3 83,4 70,7
Jongens Totaal leeftijden Percentage/score 2006/2008 12,1 5,3 5,6 . 56,0 52,4 83,2 69,7
Jongens Totaal leeftijden Percentage/score 2007/2009 11,6 5,2 5,6 . 55,9 52,4 84,2 71,3
Jongens Totaal leeftijden Percentage/score 2008/2010 10,4 4,4 5,4 . 56,3 52,0 85,0 73,1
Jongens Totaal leeftijden Percentage/score 2009/2011 9,4 4,2 5,7 . 56,6 52,0 84,8 74,2
Jongens Totaal leeftijden Percentage/score 2010/2012 8,7 3,7 5,8 . 56,9 52,1 85,5 74,8
Jongens Totaal leeftijden Percentage/score 2011/2013 8,8 3,6 6,5 3,8 57,0 52,1 85,6 74,5
Meisjes Totaal leeftijden Percentage/score 2001/2003 9,5 3,8 2,8 . 56,1 52,8 90,0 80,3
Meisjes Totaal leeftijden Percentage/score 2004/2006 9,4 3,9 2,2 . 55,8 53,3 87,1 76,4
Meisjes Totaal leeftijden Percentage/score 2005/2007 8,9 4,0 2,0 . 55,8 53,4 87,2 76,4
Meisjes Totaal leeftijden Percentage/score 2006/2008 9,2 4,2 1,9 . 55,7 53,2 87,7 77,0
Meisjes Totaal leeftijden Percentage/score 2007/2009 9,2 3,9 3,8 . 55,6 53,2 88,2 76,9
Meisjes Totaal leeftijden Percentage/score 2008/2010 8,6 3,1 4,7 . 56,2 53,0 88,5 78,9
Meisjes Totaal leeftijden Percentage/score 2009/2011 7,5 2,5 4,7 . 56,4 53,2 89,1 79,8
Meisjes Totaal leeftijden Percentage/score 2010/2012 6,9 2,0 4,2 . 56,9 53,1 88,7 79,8
Meisjes Totaal leeftijden Percentage/score 2011/2013 6,7 1,9 3,9 1,7 56,8 53,2 88,6 79,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens