Beroepsbevolking; gemeenten 1996/1998-2004/2006

Beroepsbevolking; gemeenten 1996/1998-2004/2006

Geslacht Regio's Perioden Werkzame beroepsbevolking Totaal werkzame beroepsbevolking (x1000)
Mannen en vrouwen Achtkarspelen 1996/1998 11,6
Mannen en vrouwen Achtkarspelen 1997/1999 11,7
Mannen en vrouwen Achtkarspelen 1998/2000 12,9
Mannen en vrouwen Achtkarspelen 1999/2001 14,0
Mannen en vrouwen Achtkarspelen 2000/2002 13,2
Mannen en vrouwen Achtkarspelen 2001/2003 12,7
Mannen en vrouwen Achtkarspelen 2002/2004 11,1
Mannen en vrouwen Achtkarspelen 2003/2005 11,7
Mannen en vrouwen Achtkarspelen 2004/2006 11,7
Mannen en vrouwen Almere 1996/1998 53,8
Mannen en vrouwen Almere 1997/1999 59,2
Mannen en vrouwen Almere 1998/2000 63,4
Mannen en vrouwen Almere 1999/2001 66,6
Mannen en vrouwen Almere 2000/2002 69,5
Mannen en vrouwen Almere 2001/2003 73,5
Mannen en vrouwen Almere 2002/2004 76,2
Mannen en vrouwen Almere 2003/2005 76,8
Mannen en vrouwen Almere 2004/2006 78,7
Mannen en vrouwen Appingedam 1996/1998 4,3
Mannen en vrouwen Appingedam 1997/1999 3,8
Mannen en vrouwen Appingedam 1998/2000 4,5
Mannen en vrouwen Appingedam 1999/2001 3,2
Mannen en vrouwen Appingedam 2000/2002 3,9
Mannen en vrouwen Appingedam 2001/2003 3,5
Mannen en vrouwen Appingedam 2002/2004 4,5
Mannen en vrouwen Appingedam 2003/2005 3,7
Mannen en vrouwen Appingedam 2004/2006 4,1
Mannen en vrouwen Assen 1996/1998 19,2
Mannen en vrouwen Assen 1997/1999 20,2
Mannen en vrouwen Assen 1998/2000 21,8
Mannen en vrouwen Assen 1999/2001 21,8
Mannen en vrouwen Assen 2000/2002 23,2
Mannen en vrouwen Assen 2001/2003 26,2
Mannen en vrouwen Assen 2002/2004 28,9
Mannen en vrouwen Assen 2003/2005 30,0
Mannen en vrouwen Assen 2004/2006 28,4
Mannen en vrouwen Almelo 1996/1998 21,8
Mannen en vrouwen Almelo 1997/1999 25,0
Mannen en vrouwen Almelo 1998/2000 27,2
Mannen en vrouwen Almelo 1999/2001 27,8
Mannen en vrouwen Almelo 2000/2002 28,7
Mannen en vrouwen Almelo 2001/2003 31,2
Mannen en vrouwen Almelo 2002/2004 32,8
Mannen en vrouwen Almelo 2003/2005 31,5
Mannen en vrouwen Almelo 2004/2006 29,3
Mannen en vrouwen Aalten 1996/1998 10,7
Mannen en vrouwen Aalten 1997/1999 10,5
Mannen en vrouwen Aalten 1998/2000 11,5
Mannen en vrouwen Aalten 1999/2001 12,7
Mannen en vrouwen Aalten 2000/2002 13,4
Mannen en vrouwen Aalten 2001/2003 12,1
Mannen en vrouwen Aalten 2002/2004 12,6
Mannen en vrouwen Aalten 2003/2005 11,5
Mannen en vrouwen Aalten 2004/2006 11,7
Mannen en vrouwen Putten 1996/1998 8,2
Mannen en vrouwen Putten 1997/1999 7,7
Mannen en vrouwen Putten 1998/2000 8,4
Mannen en vrouwen Putten 1999/2001 8,7
Mannen en vrouwen Putten 2000/2002 8,1
Mannen en vrouwen Putten 2001/2003 7,0
Mannen en vrouwen Putten 2002/2004 6,0
Mannen en vrouwen Putten 2003/2005 7,1
Mannen en vrouwen Putten 2004/2006 8,5
Mannen en vrouwen Amersfoort 1996/1998 42,9
Mannen en vrouwen Amersfoort 1997/1999 45,0
Mannen en vrouwen Amersfoort 1998/2000 50,5
Mannen en vrouwen Amersfoort 1999/2001 54,7
Mannen en vrouwen Amersfoort 2000/2002 58,5
Mannen en vrouwen Amersfoort 2001/2003 58,4
Mannen en vrouwen Amersfoort 2002/2004 59,6
Mannen en vrouwen Amersfoort 2003/2005 60,5
Mannen en vrouwen Amersfoort 2004/2006 62,1
Mannen en vrouwen Aalsmeer 1996/1998 11,8
Mannen en vrouwen Aalsmeer 1997/1999 12,7
Mannen en vrouwen Aalsmeer 1998/2000 13,5
Mannen en vrouwen Aalsmeer 1999/2001 13,0
Mannen en vrouwen Aalsmeer 2000/2002 12,4
Mannen en vrouwen Aalsmeer 2001/2003 11,5
Mannen en vrouwen Aalsmeer 2002/2004 13,1
Mannen en vrouwen Aalsmeer 2003/2005 13,4
Mannen en vrouwen Aalsmeer 2004/2006 14,3
Mannen en vrouwen Alblasserdam 1996/1998 7,4
Mannen en vrouwen Alblasserdam 1997/1999 6,2
Mannen en vrouwen Alblasserdam 1998/2000 6,5
Mannen en vrouwen Alblasserdam 1999/2001 7,5
Mannen en vrouwen Alblasserdam 2000/2002 8,0
Mannen en vrouwen Alblasserdam 2001/2003 8,5
Mannen en vrouwen Alblasserdam 2002/2004 7,8
Mannen en vrouwen Alblasserdam 2003/2005 7,8
Mannen en vrouwen Alblasserdam 2004/2006 6,2
Mannen en vrouwen Borsele 1996/1998 9,2
Mannen en vrouwen Borsele 1997/1999 10,5
Mannen en vrouwen Borsele 1998/2000 12,0
Mannen en vrouwen Borsele 1999/2001 12,4
Mannen en vrouwen Borsele 2000/2002 12,3
Mannen en vrouwen Borsele 2001/2003 11,8
Mannen en vrouwen Borsele 2002/2004 11,3
Mannen en vrouwen Borsele 2003/2005 10,2
Mannen en vrouwen Borsele 2004/2006 9,9
Mannen en vrouwen Aalburg 1996/1998 5,8
Mannen en vrouwen Aalburg 1997/1999 6,6
Mannen en vrouwen Aalburg 1998/2000 6,2
Mannen en vrouwen Aalburg 1999/2001 5,5
Mannen en vrouwen Aalburg 2000/2002 3,8
Mannen en vrouwen Aalburg 2001/2003 3,6
Mannen en vrouwen Aalburg 2002/2004 3,1
Mannen en vrouwen Aalburg 2003/2005 3,8
Mannen en vrouwen Aalburg 2004/2006 4,4
Mannen en vrouwen Landgraaf 1996/1998 19,9
Mannen en vrouwen Landgraaf 1997/1999 21,0
Mannen en vrouwen Landgraaf 1998/2000 21,2
Mannen en vrouwen Landgraaf 1999/2001 20,5
Mannen en vrouwen Landgraaf 2000/2002 17,1
Mannen en vrouwen Landgraaf 2001/2003 15,4
Mannen en vrouwen Landgraaf 2002/2004 14,6
Mannen en vrouwen Landgraaf 2003/2005 15,2
Mannen en vrouwen Landgraaf 2004/2006 16,5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De gegevens in deze tabel zijn gebaseerd op de Enquête beroepsbevolking (EBB). De EBB is een onderzoek dat door het CBS wordt uitgevoerd om informatie te verzamelen
over de relatie tussen mens en arbeidsmarkt. Hierbij worden kenmerken van personen in verband gebracht met hun huidige dan wel toekomstige positie op de arbeidsmarkt.

Deze tabel bevat gegevens over de beroepsbevolking met indelingen naar gemeenten. De indeling naar gemeenten is gebaseerd op de woongemeenten. De gemeenten zijn
ingedeeld naar de situatie op 1 januari 2006. De aantallen betreffen driejaarsgemiddelden. De uitkomsten van gemeenten met minder dan 10.000 inwoners zijn om betrouwbaarheidsredenen niet gepubliceerd. De cijfers van de oude jaren veranderen elk jaar omdat de basis van de publicatie elk jaar de gemeentelijke indeling van het nieuwe toegevoegde jaar is.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1996/1998

Status van de cijfers
Cijfers op basis van de EBB zijn altijd definitief.

Wijziging per 10 januari 2017:
Tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Gestopt.

Toelichting onderwerpen

Werkzame beroepsbevolking
Personen (15 tot 65 jaar) die in Nederland wonen en betaald werk hebben
van twaalf uur of meer per week.
Totaal werkzame beroepsbevolking
Personen (15 tot 65 jaar) die in Nederland wonen en betaald werk hebben
van twaalf uur of meer per week.