Rijk; uitgaven, inkomsten en financiering, sector, 1996 - 2009


Het CBS verzamelt, binnen het kader van de statistieken van de
overheidsfinanciën, gegevens over de omvang, de samenstelling en de
bestemming van de uitgaven en inkomsten en de balansstanden van het rijk.

Het rijk bestaat uit ministeries, begrotingsfondsen en agentschappen.
Ministeries zijn vooral actief bij het bepalen van het rijksbeleid. In
begrotingsfondsen worden bepaalde budgetten of inkomsten meerjarig
beschikbaar gehouden voor een speciaal beleidsterrein. Agentschappen zijn
belast met uitvoerende taken.

Deze tabel bevat een deel van de uitkomsten van de jaaranalyse van de
rijksfinanciën:
de uitgaven, inkomsten en financiering van het rijk. In de tabel zijn de
gegevens uit te splitsen naar:
- transactie volgens het Europees Systeem van Rekeningen 1995;
- sector.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1996
Frequentie: stopgezet

Status van de cijfers:
Cijfers t/m 2008 betreffen definitieve gegevens.
Cijfers over 2009 zijn voorlopige gegevens.

Wijzigingen per 27 oktober 2010:
De voorlopige cijfers voor 2009 zijn opgenomen.
De cijfers voor 2008 zijn nu definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing.

Rijk; uitgaven, inkomsten en financiering, sector, 1996 - 2009

Sectoren Perioden Saldo uitgaven en inkomsten (mln euro) UitgavenTotaal uitgaven (mln euro) InkomstenTotaal inkomsten (mln euro) FinancieringSaldo vorderingen en schulden (mln euro) FinancieringKredietverleningen, deelnemingen (mln euro) FinancieringKredietaflossingen (mln euro) FinancieringAflossing schuld (mln euro) FinancieringOpneming schuld (mln euro)
Overheid en marktbedrijven 2000 1.554 105.278 106.831 -1.554 -2.638 1.281 30.385 24.912
Overheid en marktbedrijven 2005 501 133.026 133.527 -501 17.349 5.286 27.086 38.649
Overheid en marktbedrijven 2006 4.077 141.455 145.532 -4.077 -760 5.473 28.092 17.791
Overheid en marktbedrijven 2007 2.720 151.174 153.894 -2.720 3.019 3.154 26.974 24.119
Overheid en marktbedrijven 2008 2.747 159.612 162.360 -2.747 21.427 2.793 21.392 37.278
Overheid en marktbedrijven 2009* -19.176 173.189 154.013 19.176 33.646 15.902 34.853 71.773
Overheid 2000 1.565 105.164 106.728 -1.565 -2.638 1.281 30.384 24.900
Overheid 2005 503 132.760 133.263 -503 17.327 5.286 27.078 38.617
Overheid 2006 4.085 141.174 145.259 -4.085 -760 5.447 28.088 17.797
Overheid 2007 2.728 150.865 153.593 -2.728 3.041 3.154 26.968 24.127
Overheid 2008 2.756 159.305 162.061 -2.756 21.427 2.793 21.379 37.257
Overheid 2009* -19.169 172.846 153.677 19.169 33.622 15.901 34.846 71.736
Marktbedrijven 2000 -11 114 103 11 0 - 1 12
Marktbedrijven 2005 -2 266 264 2 22 - 8 32
Marktbedrijven 2006 -8 281 273 8 - 26 4 -6
Marktbedrijven 2007 -8 309 301 8 -22 - 6 -8
Marktbedrijven 2008 -9 308 299 9 -1 - 13 21
Marktbedrijven 2009* -7 342 336 7 24 1 7 36
Bron: CBS.
Verklaring van tekens