Rijk; belastingopbrengst conform ESR 95, 1999 - 2011

Bewerk tabel

Het CBS verzamelt, binnen het kader van de statistieken van de
overheidsfinanciën, gegevens over de omvang, de samenstelling en de
bestemming van de uitgaven en inkomsten en de balansstanden van het rijk.

Het rijk bestaat uit ministeries, begrotingsfondsen en agentschappen.
Ministeries zijn vooral actief bij het bepalen van het rijksbeleid. In
begrotingsfondsen worden bepaalde budgetten of inkomsten meerjarig
beschikbaar gehouden voor een speciaal beleidsterrein. Agentschappen zijn
belast met uitvoerende taken.

Deze tabel bevat een deel van de uitkomsten van de kwartaalanalyse van de
rijksfinanciën:
de opbrengst van de rijksbelastingen. In de tabel zijn de gegevens uit te
splitsen naar:
- transactie volgens het Europees Systeem van Rekeningen 1995;
- belastingsoort.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 1999
Frequentie: stopgezet

Status van de cijfers:
Cijfers t/m 2008 betreffen definitieve gegevens.
Cijfers vanaf 2009 t/m 2e kwartaal 2011 zijn voorlopige gegevens.

Wijzigingen per 30 september 2011:
Er zijn gegevens over een nieuwe periode toegevoegd en/of bijstellingen
doorgevoerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing.

Rijk; belastingopbrengst conform ESR 95, 1999 - 2011

Perioden Totaal rijksbelastingen (mln euro) Belastingen op inkomen en vermogenTotaal belasting op inkomen en vermogen (mln euro) Belastingen op inkomen en vermogenInkomstenbelasting (mln euro) Belastingen op inkomen en vermogenLoonbelasting (mln euro) Belastingen op inkomen en vermogenDividendbelasting (mln euro) Belastingen op inkomen en vermogenKansspelbelasting (loterijwinsten) (mln euro) Belastingen op inkomen en vermogenVermogensbelasting (mln euro) Belastingen op inkomen en vermogenVennootschapsbelasting (mln euro) Belastingen op inkomen en vermogenMotorrijtuigenbelasting privé (mln euro) Belastingen op inkomen en vermogenOverige belastingontvangsten (mln euro) Belastingen op productie en invoerTotaal belasting op productie en invoer (mln euro) Belastingen op productie en invoerMotorrijtuigenbelasting zakelijk (mln euro) Belastingen op productie en invoerKansspelbelasting (opbrengst casino's) (mln euro) Belastingen op productie en invoerOmzetbelasting (mln euro) Belastingen op productie en invoerPersonenauto's en motorrijwielen (mln euro) Belastingen op productie en invoerZware motorrijtuigen (mln euro) Belastingen op productie en invoerAccijns van lichte olie (mln euro) Belastingen op productie en invoerAccijns van minerale oliën (mln euro) Belastingen op productie en invoerWijnaccijns (mln euro) Belastingen op productie en invoerAccijns op tussenproducten (mln euro) Belastingen op productie en invoerAlcoholaccijns (mln euro) Belastingen op productie en invoerBieraccijns (mln euro) Belastingen op productie en invoerVerbruiksbelasting alcoholvrije dranken (mln euro) Belastingen op productie en invoerTabaksaccijns (mln euro) Belastingen op productie en invoerBelastingen van rechtsverkeer (mln euro) Belastingen op productie en invoerBelastingen op milieugrondslag (mln euro) Belastingen op productie en invoerBestemmingsheffingen (mln euro) Belastingen op productie en invoerLoonkostenheffingen (mln euro) Successierechten (mln euro)
2007 133.466 64.880 2.294 37.729 3.750 138 30 18.552 2.238 149 66.709 529 109 41.898 3.647 131 4.010 2.965 222 35 335 310 155 2.136 5.775 3.789 166 497 1.877
2008 135.578 66.013 -142 40.636 3.951 159 20 18.814 2.480 95 67.770 587 174 42.318 3.236 115 4.049 3.176 251 34 328 318 158 2.360 5.190 4.785 164 527 1.795
2009* 129.055 64.294 535 47.056 2.084 233 25 11.604 2.710 47 62.948 648 211 39.857 2.145 116 4.028 3.369 253 32 306 390 158 2.318 3.600 4.872 162 483 1.813
2010 1e kwartaal* 31.465 15.320 -104 10.121 638 51 7 3.860 739 8 15.788 177 51 9.566 627 43 980 830 65 9 96 86 35 572 985 1.525 41 100 357
2010 2e kwartaal* 35.326 18.543 607 12.986 995 55 7 3.196 735 -38 16.385 176 55 10.581 546 44 1.078 913 72 7 77 108 45 644 879 983 35 142 398
2010 3e kwartaal* 29.006 13.384 177 9.895 460 51 5 2.016 734 46 15.190 175 51 9.774 528 24 1.004 894 58 6 69 103 39 605 845 900 35 80 432
2010 4e kwartaal* 38.687 19.296 1.397 13.095 307 64 5 3.710 721 -3 18.857 172 64 12.537 394 44 1.025 937 79 9 88 92 38 617 937 1.500 54 270 534
2010* 134.484 66.543 2.077 46.097 2.400 221 24 12.782 2.929 13 66.220 700 221 42.458 2.095 155 4.087 3.574 274 31 330 389 157 2.438 3.646 4.908 165 592 1.721
2011 1e kwartaal* 32.242 16.186 179 10.487 436 67 -4 4.256 730 36 15.709 175 67 9.349 730 35 1.002 914 62 7 80 85 35 574 1.029 1.419 36 110 347
2011 2e kwartaal* 35.237 19.292 1.293 13.557 975 52 -2 2.684 732 1 15.517 175 52 9.790 645 29 1.014 945 69 6 75 106 48 644 876 913 33 97 428
Bron: CBS.
Verklaring van tekens