Arbeidsdeelname; paren 1992-2006


In deze tabel vindt u jaarcijfers over de arbeidsdeelname van paren. Er is
hierbij gekeken naar het fulltime dan wel parttime werken van één of beide
partners en naar de samenstelling van het huishouden op basis van de
leeftijd van de kinderen. De gegevens in deze tabel zijn gebaseerd op de
Enquête beroepsbevolking (EBB). De EBB is een onderzoek dat door het CBS
wordt uitgevoerd om informatie te verzamelen over de relatie tussen mens
en arbeidsmarkt. Hierbij worden kenmerken van personen in verband gebracht
met hun huidige dan wel toekomstige positie op de arbeidsmarkt.

Vanwege een nieuwe weegmethode van de EBB zijn alle EBB tabellen stopgezet
en verplaatst naar het archief. In plaats hiervan worden nieuwe tabellen
gemaakt.
In deze nieuwe tabellen zijn de cijfers met een nieuwe weegmethode
gecorrigeerd tot en met 2001. Vanaf 2001 is het daarnaast ook mogelijk om
voor een beperkte set van variabelen kwartaalcijfers te publiceren. De
jaren voor 2001 zijn niet gecorrigeerd en betreffen de eerder gepubliceerde
cijfers. Een uitgebreide beschrijving van de nieuwe weegmethode van de EBB
is te vinden op de themapagina.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1992

Frequentie: stopgezet

Status van de cijfers
Cijfers op basis van de EBB zijn altijd definitief.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet.

Arbeidsdeelname; paren 1992-2006

Kenmerken Perioden Totaal paren (x 1 000) Beide partners werkzaamTotaal fulltime - fulltime (x 1 000) Beide partners werkzaamFulltime-parttimeTotaal fulltime-parttime (x 1 000) Beide partners werkzaamParttime-parttimeTotaal parttime-parttime (x 1 000) Eén van de partners werkzaamFulltimeTotaal fulltime (x 1 000) Eén van de partners werkzaamParttimeTotaal parttime (x 1 000) Géén van de partners werkzaamTotaal géén werkenden (x 1 000)
Totaal aantal paren 1992 3.357 477 782 63 1.415 160 460
Totaal aantal paren 1993 3.391 470 831 69 1.372 167 481
Totaal aantal paren 1994 3.430 460 841 74 1.368 192 494
Totaal aantal paren 1995 3.443 463 905 85 1.326 191 472
Totaal aantal paren 1996 3.458 481 934 87 1.317 188 452
Totaal aantal paren 1997 3.461 506 990 96 1.261 181 426
Totaal aantal paren 1998 3.500 534 1.075 110 1.214 173 394
Totaal aantal paren 1999 3.516 545 1.116 119 1.177 180 379
Totaal aantal paren 2000 3.524 524 1.183 134 1.130 179 369
Totaal aantal paren 2001 3.513 525 1.199 134 1.092 202 354
Totaal aantal paren 2002 3.499 472 1.238 161 1.055 207 360
Totaal aantal paren 2003 3.513 480 1.254 165 1.012 216 378
Totaal aantal paren 2004 3.492 445 1.263 159 1.005 228 382
Totaal aantal paren 2005 3.459 444 1.264 176 960 230 373
Totaal aantal paren 2006 3.441 465 1.303 180 913 234 345
Bron: CBS.
Verklaring van tekens