Arbeidsdeelname; paren 1992-2006

Arbeidsdeelname; paren 1992-2006

Kenmerken Perioden Totaal paren (x 1 000) Beide partners werkzaam Totaal fulltime - fulltime (x 1 000) Beide partners werkzaam Fulltime-parttime Totaal fulltime-parttime (x 1 000) Beide partners werkzaam Parttime-parttime Totaal parttime-parttime (x 1 000) Eén van de partners werkzaam Fulltime Totaal fulltime (x 1 000) Eén van de partners werkzaam Parttime Totaal parttime (x 1 000) Géén van de partners werkzaam Totaal géén werkenden (x 1 000)
Totaal aantal paren 1992 3.357 477 782 63 1.415 160 460
Totaal aantal paren 1993 3.391 470 831 69 1.372 167 481
Totaal aantal paren 1994 3.430 460 841 74 1.368 192 494
Totaal aantal paren 1995 3.443 463 905 85 1.326 191 472
Totaal aantal paren 1996 3.458 481 934 87 1.317 188 452
Totaal aantal paren 1997 3.461 506 990 96 1.261 181 426
Totaal aantal paren 1998 3.500 534 1.075 110 1.214 173 394
Totaal aantal paren 1999 3.516 545 1.116 119 1.177 180 379
Totaal aantal paren 2000 3.524 524 1.183 134 1.130 179 369
Totaal aantal paren 2001 3.513 525 1.199 134 1.092 202 354
Totaal aantal paren 2002 3.499 472 1.238 161 1.055 207 360
Totaal aantal paren 2003 3.513 480 1.254 165 1.012 216 378
Totaal aantal paren 2004 3.492 445 1.263 159 1.005 228 382
Totaal aantal paren 2005 3.459 444 1.264 176 960 230 373
Totaal aantal paren 2006 3.441 465 1.303 180 913 234 345
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel vindt u jaarcijfers over de arbeidsdeelname van paren. Er is
hierbij gekeken naar het fulltime dan wel parttime werken van één of beide
partners en naar de samenstelling van het huishouden op basis van de
leeftijd van de kinderen. De gegevens in deze tabel zijn gebaseerd op de
Enquête beroepsbevolking (EBB). De EBB is een onderzoek dat door het CBS
wordt uitgevoerd om informatie te verzamelen over de relatie tussen mens
en arbeidsmarkt. Hierbij worden kenmerken van personen in verband gebracht
met hun huidige dan wel toekomstige positie op de arbeidsmarkt.

Vanwege een nieuwe weegmethode van de EBB zijn alle EBB tabellen stopgezet
en verplaatst naar het archief. In plaats hiervan worden nieuwe tabellen
gemaakt.
In deze nieuwe tabellen zijn de cijfers met een nieuwe weegmethode
gecorrigeerd tot en met 2001. Vanaf 2001 is het daarnaast ook mogelijk om
voor een beperkte set van variabelen kwartaalcijfers te publiceren. De
jaren voor 2001 zijn niet gecorrigeerd en betreffen de eerder gepubliceerde
cijfers. Een uitgebreide beschrijving van de nieuwe weegmethode van de EBB
is te vinden op de themapagina.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1992

Frequentie: stopgezet

Status van de cijfers
Cijfers op basis van de EBB zijn altijd definitief.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Totaal paren
Bij de beschrijving van de arbeidsmarktpositie van paren is aangesloten
bij de definitie van de werkzame beroepsbevolking. Dit betekent dat beide
partners in de leeftijd van 15 tot 65 jaar zijn en als werkend worden
beschouwd als ze
een baan hebben van tenminste twaalf uur per week.
Beide partners werkzaam
Totaal fulltime - fulltime
Beide partners werken 35 uur of meer per week.
Fulltime-parttime
Een partner werkt 35 uur of meer per week, de andere partner tussen de 12
en 34 uur.
Totaal fulltime-parttime
Een partner werkt 35 uur of meer per week, de andere partner tussen de 12
en 34 uur.
Parttime-parttime
Beide partners werken tussen de 12 en 34 uur per week.
Totaal parttime-parttime
Beide partners werken tussen de 12 en 34 uur per week.
Eén van de partners werkzaam
Een partner werkt 12 uur of meer per week, de andere partner werkt niet of
heeft een kleine baan van minder dan 12 uur per week.
Fulltime
Een partner werkt 35 uur of meer per week, de andere partner werkt niet of
heeft een kleine baan van minder dan 12 uur per week.
Totaal fulltime
Een partner werkt 35 uur of meer per week, de andere partner werkt niet of
heeft een kleine baan van minder dan 12 uur per week.
Parttime
Een partner werkt tussen de 12 en 34 uur per week, de andere partner werkt
niet of heeft een kleine baan van minder dan 12 uur per week.
Totaal parttime
Een partner werkt tussen de 12 en 34 uur per week, de andere partner werkt
niet of heeft een kleine baan van minder dan 12 uur per week.
Géén van de partners werkzaam
Beide partners werken niet of hebben een kleine baan van
minder dan 12 uur per week.
Totaal géén werkenden
Beide partners werken niet of hebben een kleine baan van
minder dan 12 uur per week.