Negatieve vermogens; inkomenspositie, samenstelling huishouden, 1995-2000

Negatieve vermogens; inkomenspositie, samenstelling huishouden, 1995-2000

Perioden Totaal aantal huishoudens (% van betreffende groep huishoudens)
1995 12
1996 12
1997 12
1998 13
1999 14
2000 14
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat het aandeel huishoudens met een negatief vermogen naar samenstelling huishouden en inkomenspositie. Huishoudens van studenten en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn buiten beschouwing gelaten.

Gegevens beschikbaar van 1995 tot en met 2000

Wijzigingen per 12 januari 2018
Geen, deze tabel is stopgezet

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing

Toelichting onderwerpen

Totaal aantal huishoudens
Inclusief niet naar huishoudenstype ingedeelde huishoudens