Vermogensverdeling van huishoudens naar inkomenspositie, 2000

Vermogensverdeling van huishoudens naar inkomenspositie, 2000

Inkomenspositie Totaal alle vermogensklassen (% huishoudens) Vermogensklasse minder dan 0 euro (% huishoudens) Vermogensklasse 0 - 2.500 euro (% huishoudens) Vermogensklasse 2.500 - 5.000 euro (% huishoudens) Vermogensklasse 5.000 - 10.000 euro (% huishoudens) Vermogensklasse 10.000 euro en meer (% huishoudens)
Totaal huishoudens 100 . . . . .
Huishoudens onder de lage-inkomensgrens 100 21 36 10 10 23
Huishoudens boven de lage-inkomensgrens 100 12 9 5 6 67
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat het aantal particuliere huishoudens naar klasse van het vermogen en inkomenspositie. Huishoudens van studenten en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn buiten beschouwing gelaten.

Gegevens beschikbaar van 2000

Wijzigingen per 23 januari 2018
Geen, deze tabel is stopgezet

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing

Toelichting onderwerpen

Totaal alle vermogensklassen
Vermogen per 1 januari 2000
Vermogensklasse minder dan 0 euro
Vermogen per 1 januari 2000
Vermogensklasse 0 - 2.500 euro
Vermogen per 1 januari 2000
Vermogensklasse 2.500 - 5.000 euro
Vermogen per 1 januari 2000
Vermogensklasse 5.000 - 10.000 euro
Vermogen per 1 januari 2000
Vermogensklasse 10.000 euro en meer
Vermogen per 1 januari 2000