Personen met laag inkomen: stand, in- en uitstroom

Bewerk tabel
Stand en ontwikkeling van het aantal personen in huishoudens met laag
inkomen; duur van en uitstroomkans uit laag inkomen
1992 - 2000
Gewijzigd op 28 juli 2003.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Personen met laag inkomen: stand, in- en uitstroom

Perioden Stand op 1 januari van het jaar (x 1000) Uitstroom (x 1000) Doorstroom (x 1000) Instroom (x 1000) Stand op 31 december van het jaar (x 1000)
1992 1.758 555 1.203 553 1.756
1993 1.756 543 1.213 611 1.823
1994 1.823 567 1.257 673 1.930
1995 1.930 632 1.297 563 1.860
1996 1.860 598 1.261 613 1.874
1997 1.874 638 1.236 581 1.817
1998 1.817 694 1.123 540 1.663
1999 1.663 628 1.035 568 1.603
2000* 1.603 568 1.035 524 1.559
Bron: CBS.
Verklaring van tekens