Personen met laag inkomen: stand, in- en uitstroom

Personen met laag inkomen: stand, in- en uitstroom

Perioden Stand op 1 januari van het jaar (x 1000) Uitstroom (x 1000) Doorstroom (x 1000) Instroom (x 1000) Stand op 31 december van het jaar (x 1000)
1992 1.758 555 1.203 553 1.756
1993 1.756 543 1.213 611 1.823
1994 1.823 567 1.257 673 1.930
1995 1.930 632 1.297 563 1.860
1996 1.860 598 1.261 613 1.874
1997 1.874 638 1.236 581 1.817
1998 1.817 694 1.123 540 1.663
1999 1.663 628 1.035 568 1.603
2000* 1.603 568 1.035 524 1.559
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Stand en ontwikkeling van het aantal personen in huishoudens met laag
inkomen; duur van en uitstroomkans uit laag inkomen
1992 - 2000
Gewijzigd op 28 juli 2003.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Stand op 1 januari van het jaar
Aantal personen dat in het begin van het jaar tot een huishouden behoren
waarvan het inkomen onder de lage inkomensgrens ligt.
Uitstroom
Personen die in het jaar t-1 tot een huishouden behoren waarvan het
inkomen onder de lage inkomensgrens ligt en in het jaar t niet.
Doorstroom
Personen die zowel in het jaar t-1 als in het jaar t tot een huishouden
behoren waarvan het inkomen onder de lage inkomensgrens ligt.
Dit is de stand in het voorafgaande jaar verminderd met de uitstroom.
Instroom
Personen die in het jaar t-1 niet tot een huishouden behoren waarvan het
inkomen onder de lage inkomensgrens ligt, maar wel in het jaar t.
Stand op 31 december van het jaar
Personen die aan het eind van het jaar tot een huishouden behoren waarvan
het inkomen onder de lage inkomensgrens ligt.
Dit is de stand aan het begin van het jaar verminderd met de uitstroom
en vermeerderd met de instroom.