Arbeidskosten particuliere bedrijven: bedrijfsklasse >=10 werknemers: 2000

Arbeidskosten particuliere bedrijven: bedrijfsklasse >=10 werknemers: 2000

SBI 1993 Totale arbeidskosten (x mld euro) Per voltijdeenheid (x 1 000 euro) Per gewerkt uur (euro) Per betaald uur (euro) Gewerkte uren per voltijdeenheid (uur) Structuur Totale structuur (%) Structuur Lonen (%) Structuur Wettelijke sociale lasten (%) Structuur Contractuele premies (%) Structuur Toegerekende sociale premies (%) Structuur Overige kosten (%)
10-74 Totaal 120,5 37,9 22,99 18,69 1.647 100,0 78,0 10,9 4,7 4,8 1,6
10-14 Delfstoffenwinning 0,5 64,1 37,79 31,08 1.695 100,0 80,2 8,0 3,2 5,9 2,7
10 Turfwinning . . . . . . . . . . .
11 Aardolie- en aardgaswinning 0,4 72,5 43,43 35,62 1.670 100,0 80,7 7,1 2,6 6,4 3,3
14 Zand-, grind-, klei- en zoutwinning 0,1 43,3 24,66 20,41 1.757 100,0 78,2 11,8 5,9 3,7 0,3
15-37 Industrie 31,7 38,9 24,11 19,35 1.615 100,0 77,3 11,1 4,9 5,2 1,6
15 Voedingsmidd.- en drankenindustrie 4,4 39,5 23,91 19,32 1.652 100,0 75,8 11,3 6,5 4,8 1,6
16 Tabakverwerkende industrie 0,3 52,4 33,57 26,65 1.562 100,0 74,5 9,8 8,6 5,5 1,7
17 Textielindustrie 0,6 35,8 22,45 17,98 1.594 100,0 76,5 11,3 6,4 4,7 1,1
18 Kleding- en bontindustrie 0,1 28,8 18,05 14,60 1.595 100,0 78,3 11,2 6,0 4,6 -0,2
19 Leer-, lederw.- en schoenindustrie 0,1 32,6 20,21 16,08 1.613 100,0 78,0 12,5 5,1 4,8 -0,3
20 Houtindustrie (excl. meubels) 0,5 32,6 19,74 16,06 1.653 100,0 78,3 12,3 4,3 4,0 1,1
21 Papier- en kartonnindustrie 1,0 43,0 26,84 21,57 1.601 100,0 76,8 11,3 5,3 5,2 1,4
22 Grafische industrie 3,0 45,4 28,30 22,93 1.605 100,0 77,0 10,1 5,7 5,4 1,8
23 Aardolie-, steenkoolverwerk. ind. 0,3 63,7 38,49 31,91 1.655 100,0 80,9 7,9 3,1 5,8 2,3
24 Chemische industrie 3,4 52,0 32,00 25,95 1.626 100,0 78,3 9,6 5,7 4,7 1,6
25 Rubber- en kunststofproducten ind. 1,2 37,7 23,14 18,60 1.629 100,0 77,3 11,9 4,6 4,9 1,3
26 Glas- en bouwmaterialenindustrie 1,2 40,7 24,60 19,81 1.656 100,0 75,7 11,8 6,1 4,7 1,7
27 Basismetaalindustrie 1,1 49,6 30,59 24,29 1.622 100,0 72,5 10,3 10,4 5,0 1,8
28 Metaalproductenindustrie 3,0 36,4 21,71 17,70 1.679 100,0 77,4 11,6 5,3 4,0 1,6
29 Machine- en apparatenindustrie 3,2 40,1 23,92 19,58 1.674 100,0 77,8 10,7 5,8 4,0 1,7
30 Kantoormachine- en computerind. 0,3 40,8 25,14 20,11 1.623 100,0 77,1 10,7 5,7 5,0 1,4
31 Overige electrische apparatenind. 0,7 39,7 24,46 19,76 1.624 100,0 77,7 10,8 5,3 4,6 1,5
32 Audio-, video- en telecom.- app. x x x x x x x x x x x
33 Medische en optische apparatenind. 0,7 38,4 23,25 19,09 1.651 100,0 79,4 10,6 4,9 4,1 1,0
34 Auto-, aanhangwagen-, opleggerind. 1,0 39,0 24,57 19,31 1.586 100,0 75,6 11,5 4,8 6,0 2,1
35 Overige transportmiddelenindustrie 1,0 39,9 24,79 19,84 1.608 100,0 76,8 11,1 4,2 5,9 2,0
36 Meubel- en ov. industrie n.e.g. 3,2 26,4 17,98 13,72 1.470 100,0 72,9 12,2 5,5 8,7 0,7
37 Voorbereiding tot recycling x x x x x x x x x x x
40-41 Energie- en waterleidingbedrijven 1,8 53,6 33,59 26,62 1.595 100,0 74,1 7,6 6,9 9,8 1,6
40 Openbare energievoorzieningsbedr. 1,5 54,7 34,06 26,99 1.605 100,0 74,1 7,6 7,1 9,6 1,7
41 Waterleidingbedrijven 0,3 49,3 31,67 25,12 1.556 100,0 73,8 7,9 6,1 10,9 1,3
45 Bouwnijverheid 11,7 37,9 23,18 19,18 1.634 100,0 76,8 11,9 5,0 3,8 2,6
50-52 Handel en reparatie 20,8 32,3 19,48 15,99 1.658 100,0 80,2 11,1 4,5 3,9 0,4
50 Handel, repar. auto's en motorfietsen 2,4 33,3 20,05 16,68 1.659 100,0 79,5 11,5 5,1 3,2 0,7
51 Groothandel 12,0 40,4 24,02 19,72 1.680 100,0 80,4 10,2 4,8 3,9 0,9
52 Detailhandel (incl. reparatie) 6,3 23,2 14,23 11,63 1.633 100,0 80,2 12,7 3,8 4,1 -0,8
55 Horeca 2,1 24,0 14,22 11,67 1.688 100,0 79,4 13,7 3,5 3,9 -0,5
60-64 Vervoer, opslag en communicatie 13,7 39,2 22,11 18,07 1.773 100,0 76,9 11,2 4,9 5,1 1,9
60 Vervoer over land 5,3 36,1 18,81 15,76 1.918 100,0 77,8 12,6 3,7 4,8 1,2
61 Vervoer over water x x x x x x x x x x x
62 Vervoer door de lucht x x x x x x x x x x x
63 Dienstverlening voor het vervoer 2,5 39,5 24,15 19,47 1.635 100,0 78,0 10,4 5,2 5,0 1,4
64 Post en telecommunicatie 3,9 38,4 22,97 18,30 1.672 100,0 75,6 11,1 5,0 5,6 2,8
65-67 Financiële instellingen 10,5 52,2 32,79 26,43 1.592 100,0 77,6 8,0 4,9 5,9 3,6
65 Finan. instel. (excl. verzekering) 6,6 52,9 33,71 27,15 1.571 100,0 78,3 7,8 4,2 5,9 3,8
66 Verzekeringswezen, pensioenfondsen 2,6 54,3 33,77 27,03 1.607 100,0 74,7 8,6 6,1 6,8 3,7
67 Activiteiten t.b.v. finan. instel. 1,2 45,1 27,09 22,16 1.665 100,0 79,7 8,1 6,3 3,8 2,1
70-74 Zakelijke dienstverlening 27,6 37,6 23,06 18,71 1.631 100,0 78,4 11,3 4,3 4,6 1,4
70 Verhuur van en handel in o.g. 1,4 43,1 27,51 22,21 1.566 100,0 78,0 9,9 5,2 4,9 1,9
71 Verhuur van roerende goederen 0,5 38,5 22,64 18,47 1.701 100,0 77,9 10,5 5,1 4,6 1,9
72 Computerservice, informatietechn. 4,2 48,3 28,29 23,29 1.708 100,0 81,2 9,2 3,1 4,2 2,4
73 Speur- en ontwikkelingswerk 1,6 55,0 33,11 27,15 1.660 100,0 78,9 8,1 4,8 5,5 2,8
74 Overige zakelijke dienstverlening 19,9 34,8 21,47 17,37 1.620 100,0 77,8 12,2 4,4 4,6 1,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Arbeidskosten(structuur) in particuliere bedrijven met 10 of meer
werknemers naar bedrijfsklasse (SBI '93)
2000
Gewijzigd op 27 november 2002.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Totale arbeidskosten
Alle kosten die samenhangen met het in dienst hebben van personeel. Deze
kosten omvatten de beloning van werknemers, de opleidingskosten en een
aantal overige kosten. De beloning van werknemers heeft twee componenten,
te weten: lonen en ten laste van de werkgevers komende sociale premies.
Op de arbeidskosten zijn subsidies in mindering gebracht.
Per voltijdeenheid
Het aantal voltijdeenheden wordt bepaald door per baan van de
werknemer de overeengekomen arbeidsuren te delen door de arbeidsduur
die behoort bij een voltijdbaan in het bedrijf waar deze werknemer
werkzaam is.
Per gewerkt uur
Gewerkte uren zijn de tussen werkgevers en werknemers overeengekomen
arbeidsuren, verminderd met verlof- en adv-uren, uren van feestdagen,
ziekte-uren, kort verzuim en vanwege stakingen, werkduurverkorting of
weersomstandigheden niet-gewerkte uren en vermeerderd met betaalde
overwerkuren
Per betaald uur
Betaalde uren zijn de tussen werkgevers en werknemers overeengekomen
arbeidsuren, verminderd met adv-uren, niet-doorbetaalde ziekte-uren en
vanwege stakingen of werkduurverkorting niet-betaalde uren en vermeerderd
met betaalde overwerkuren.
Deze omschrijving is in overeenstemming met de Eurostat-definitie van
betaalde uren, maar wijkt af van de omschrijving die door
Arbeidsrekeningen wordt gehanteerd.
Gewerkte uren per voltijdeenheid
Structuur
Totale structuur
Lonen
Alle betalingen in geld of natura aan werknemers met uitzondering van
het loon bij ziekte, de ontslagvergoedingen en de tegemoetkomingen
in de ziektekosten.
Wettelijke sociale lasten
Onder wettelijke sociale premies worden verstaan:
De premies die werkgevers verschuldigd zijn op grond van een aantal
sociale verzekeringswetten, te weten de WAO, de ZFW en de WW, alsmede de
overhevelingstoeslag.
Contractuele premies
Onder contractuele premies worden verstaan:
De werkgeversbijdragen die betaald zijn in het kader van een
pensioenverzekering voor werknemers, alsmede de premies voor aanvullende
invaliditeits- en werkloosheidsverzekeringen, ziekteverzuimverzekeringen
en sociale fondsen (exclusief opleidingsfondsen).
Toegerekende sociale premies
Toegerekende sociale premies zijn: loon bij ziekte, ontslagvergoedingen
en tegemoetkomingen in de ziektekosten.
Overige kosten
Overige kosten omvatten: opleidingskosten, werkgeversbijdragen in de
exploitatiekosten van kantines en van sociale, culturele en medische
voorzieningen (exclusief loonkosten van eigen werknemers),
kosten van werving en selectie van personeel, eindheffingen van de
Belastingdienst op bepaalde loonbestanddelen.
In mindering zijn gebracht: loonkostensubsidies en afdrachtverminderingen.
Hierdoor kunnen in sommige economische activiteiten de overige kosten
negatief uitkomen.