Arbeidskosten particuliere bedrijven per bedrijfstak >=10 werknemers: 2000

Arbeidskosten naar bedrijfssector en bedrijfsgrootte.
Particuliere bedrijven met 10 of meer werknemers (SBI 10 - 74)
2000
Gewijzigd op 27 november 2002.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Arbeidskosten particuliere bedrijven per bedrijfstak >=10 werknemers: 2000

Economische activiteit Arbeidskosten per bedrijfsgrootteTotale arbeidskostenTotaal werknemers (x mld euro) Arbeidskosten per bedrijfsgrootteTotale arbeidskosten10-99 werknemers (x mld euro) Arbeidskosten per bedrijfsgrootteTotale arbeidskosten100-499 werknemers (x mld euro) Arbeidskosten per bedrijfsgrootteTotale arbeidskosten500 of meer werknemers (x mld euro) Arbeidskosten per bedrijfsgroottePer voltijdeenheidTotaal werknemers (x 1 000 euro) Arbeidskosten per bedrijfsgroottePer voltijdeenheid10-99 werknemers (x 1 000 euro) Arbeidskosten per bedrijfsgroottePer voltijdeenheid100-499 werknemers (x 1 000 euro) Arbeidskosten per bedrijfsgroottePer voltijdeenheid500 of meer werknemers (x 1 000 euro) Arbeidskosten per bedrijfsgroottePer gewerkt uurTotaal werknemers (euro) Arbeidskosten per bedrijfsgroottePer gewerkt uur10-99 werknemers (euro) Arbeidskosten per bedrijfsgroottePer gewerkt uur100-499 werknemers (euro) Arbeidskosten per bedrijfsgroottePer gewerkt uur500 of meer werknemers (euro) Arbeidskosten per bedrijfsgroottePer betaald uurTotaal werknemers (euro) Arbeidskosten per bedrijfsgroottePer betaald uur10-99 werknemers (euro) Arbeidskosten per bedrijfsgroottePer betaald uur100-499 werknemers (euro) Arbeidskosten per bedrijfsgroottePer betaald uur500 of meer werknemers (euro) Arbeidskosten per bedrijfsgrootteGewerkte uren per voltijdeenheidTotaal werknemers (uur) Arbeidskosten per bedrijfsgrootteGewerkte uren per voltijdeenheid10-99 werknemers (uur) Arbeidskosten per bedrijfsgrootteGewerkte uren per voltijdeenheid100-499 werknemers (uur) Arbeidskosten per bedrijfsgrootteGewerkte uren per voltijdeenheid500 of meer werknemers (uur) Structuur van de arbeidskostenTotale structuur (%) Structuur van de arbeidskostenDirect loon (%) Structuur van de arbeidskostenBijzondere beloningen (%) Structuur van de arbeidskostenBijdragen spaarregelingen (%) Structuur van de arbeidskostenLoon voor niet-gewerkte tijd (%) Structuur van de arbeidskostenLoon in natura (%) Structuur van de arbeidskostenPremie wao (%) Structuur van de arbeidskostenPremie zfw (%) Structuur van de arbeidskostenPremie ww (%) Structuur van de arbeidskostenOverhevelingstoeslag (%) Structuur van de arbeidskostenPensioenpremies (%) Structuur van de arbeidskostenOverige premies (%) Structuur van de arbeidskostenLoon bij ziekte (%) Structuur van de arbeidskostenOntslagvergoedingen (%) Structuur van de arbeidskostenTegemoetkoming ziektekosten (%) Structuur van de arbeidskostenOpleidingskosten (%) Structuur van de arbeidskostenOverige uitgaven (%) Structuur van de arbeidskostenSubsidies (%) Structuur van de arbeidsduurPotentiële arbeidsduur (%) Structuur van de arbeidsduurVerlofuren en uren van feestdagen (%) Structuur van de arbeidsduurZiekte-uren en kort verzuim (%) Structuur van de arbeidsduurGewerkte uren excl. overwerkuren (%) Structuur van de arbeidsduurGewerkte uren (%)
Totaal SBI: 10-74 120,5 43,3 27,7 49,5 37,9 35,1 40,0 39,4 22,99 20,60 24,29 24,75 18,69 17,14 19,58 19,74 1.647 1.702 1.647 1.593 100,0 58,4 9,1 0,3 8,9 1,3 5,1 2,6 1,9 1,4 4,4 0,3 3,5 0,5 0,8 1,7 0,8 0,8 100,0 12,3 7,3 80,4 82,7
10-14 Delfstoffenwinning 0,5 x x x 64,1 x x x 37,79 x x x 31,08 x x x 1.695 x x x 100,0 57,9 12,2 0,2 9,1 0,8 4,2 0,9 1,7 1,2 3,1 0,1 2,6 0,5 2,8 2,3 0,9 0,5 100,0 12,6 5,5 81,9 83,7
15-37 Industrie 31,7 9,8 10,3 11,6 38,9 34,6 41,2 41,3 24,11 20,72 25,42 26,58 19,35 17,02 20,32 20,88 1.615 1.671 1.620 1.555 100,0 58,4 9,0 0,3 9,0 0,7 5,2 2,7 1,7 1,4 4,6 0,3 4,0 0,5 0,7 1,3 0,9 0,6 100,0 12,5 7,8 79,8 82,2
40-41 Energie- en waterleidingbedrijven 1,8 x x x 53,6 x x x 33,59 x x x 26,62 x x x 1.595 x x x 100,0 55,3 7,7 0,7 9,5 0,8 4,8 0,0 1,4 1,3 6,9 0,1 3,7 2,8 3,4 1,3 0,8 0,5 100,0 13,7 7,6 78,7 81,3
45 Bouwnijverheid 11,7 6,8 2,8 2,2 37,9 35,5 39,9 44,1 23,18 21,86 24,38 26,57 19,18 18,31 19,78 21,61 1.634 1.626 1.638 1.658 100,0 59,0 6,5 0,1 9,5 1,7 5,2 2,9 2,3 1,4 4,3 0,8 3,1 0,1 0,5 2,6 0,5 0,4 100,0 12,5 6,2 81,2 82,4
50-52 Handel en reparatie 20,8 10,9 4,8 5,1 32,3 32,8 37,7 27,7 19,48 19,45 22,80 17,20 15,99 16,21 18,50 13,84 1.658 1.685 1.652 1.613 100,0 59,7 9,7 0,2 8,9 1,6 5,3 2,9 1,5 1,4 4,3 0,2 3,0 0,3 0,6 1,0 0,7 1,4 100,0 12,2 6,2 81,7 83,6
55 Horeca 2,1 1,1 0,5 0,6 24,0 21,1 27,2 28,8 14,22 12,18 16,71 17,77 11,67 10,27 13,45 13,82 1.688 1.736 1.625 1.618 100,0 63,7 6,1 0,0 9,0 0,5 6,0 4,1 2,0 1,5 2,9 0,6 3,6 0,1 0,1 0,7 0,4 1,7 100,0 11,6 6,5 81,8 83,0
60-64 Vervoer, opslag en communicatie 13,7 3,9 2,2 7,6 39,2 35,5 39,5 41,4 22,11 17,95 21,91 25,23 18,07 15,28 17,84 20,06 1.773 1.979 1.802 1.640 100,0 59,3 8,3 0,2 8,4 0,7 5,3 2,7 1,8 1,4 4,7 0,2 3,6 0,8 0,7 1,6 0,8 0,5 100,0 12,2 7,4 80,4 87,3
65-67 Financiële instellingen 10,5 1,3 1,2 8,0 52,2 47,3 53,6 52,9 32,79 28,11 33,40 33,62 26,43 23,22 26,80 26,98 1.592 1.684 1.604 1.573 100,0 51,8 14,6 0,5 8,2 2,6 4,1 1,6 1,1 1,3 4,8 0,1 3,7 0,9 1,3 2,7 0,9 0,1 100,0 12,5 7,0 80,4 81,1
70-74 Zakelijke dienstverlening 27,6 9,2 5,6 12,8 37,6 39,7 38,8 35,8 23,06 23,49 23,53 22,57 18,71 19,43 19,04 18,09 1.631 1.689 1.650 1.586 100,0 58,9 8,5 0,3 9,0 1,6 5,1 2,4 2,5 1,4 4,1 0,2 3,3 0,5 0,8 1,9 0,7 1,2 100,0 12,2 8,2 79,6 80,7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens