Arbeidskosten particuliere bedrijven per bedrijfstak >=10 werknemers: 2000

Arbeidskosten particuliere bedrijven per bedrijfstak >=10 werknemers: 2000

Economische activiteit Arbeidskosten per bedrijfsgrootte Totale arbeidskosten Totaal werknemers (x mld euro) Arbeidskosten per bedrijfsgrootte Totale arbeidskosten 10-99 werknemers (x mld euro) Arbeidskosten per bedrijfsgrootte Totale arbeidskosten 100-499 werknemers (x mld euro) Arbeidskosten per bedrijfsgrootte Totale arbeidskosten 500 of meer werknemers (x mld euro) Arbeidskosten per bedrijfsgrootte Per voltijdeenheid Totaal werknemers (x 1 000 euro) Arbeidskosten per bedrijfsgrootte Per voltijdeenheid 10-99 werknemers (x 1 000 euro) Arbeidskosten per bedrijfsgrootte Per voltijdeenheid 100-499 werknemers (x 1 000 euro) Arbeidskosten per bedrijfsgrootte Per voltijdeenheid 500 of meer werknemers (x 1 000 euro) Arbeidskosten per bedrijfsgrootte Per gewerkt uur Totaal werknemers (euro) Arbeidskosten per bedrijfsgrootte Per gewerkt uur 10-99 werknemers (euro) Arbeidskosten per bedrijfsgrootte Per gewerkt uur 100-499 werknemers (euro) Arbeidskosten per bedrijfsgrootte Per gewerkt uur 500 of meer werknemers (euro) Arbeidskosten per bedrijfsgrootte Per betaald uur Totaal werknemers (euro) Arbeidskosten per bedrijfsgrootte Per betaald uur 10-99 werknemers (euro) Arbeidskosten per bedrijfsgrootte Per betaald uur 100-499 werknemers (euro) Arbeidskosten per bedrijfsgrootte Per betaald uur 500 of meer werknemers (euro) Arbeidskosten per bedrijfsgrootte Gewerkte uren per voltijdeenheid Totaal werknemers (uur) Arbeidskosten per bedrijfsgrootte Gewerkte uren per voltijdeenheid 10-99 werknemers (uur) Arbeidskosten per bedrijfsgrootte Gewerkte uren per voltijdeenheid 100-499 werknemers (uur) Arbeidskosten per bedrijfsgrootte Gewerkte uren per voltijdeenheid 500 of meer werknemers (uur) Structuur van de arbeidskosten Totale structuur (%) Structuur van de arbeidskosten Direct loon (%) Structuur van de arbeidskosten Bijzondere beloningen (%) Structuur van de arbeidskosten Bijdragen spaarregelingen (%) Structuur van de arbeidskosten Loon voor niet-gewerkte tijd (%) Structuur van de arbeidskosten Loon in natura (%) Structuur van de arbeidskosten Premie wao (%) Structuur van de arbeidskosten Premie zfw (%) Structuur van de arbeidskosten Premie ww (%) Structuur van de arbeidskosten Overhevelingstoeslag (%) Structuur van de arbeidskosten Pensioenpremies (%) Structuur van de arbeidskosten Overige premies (%) Structuur van de arbeidskosten Loon bij ziekte (%) Structuur van de arbeidskosten Ontslagvergoedingen (%) Structuur van de arbeidskosten Tegemoetkoming ziektekosten (%) Structuur van de arbeidskosten Opleidingskosten (%) Structuur van de arbeidskosten Overige uitgaven (%) Structuur van de arbeidskosten Subsidies (%) Structuur van de arbeidsduur Potentiële arbeidsduur (%) Structuur van de arbeidsduur Verlofuren en uren van feestdagen (%) Structuur van de arbeidsduur Ziekte-uren en kort verzuim (%) Structuur van de arbeidsduur Gewerkte uren excl. overwerkuren (%) Structuur van de arbeidsduur Gewerkte uren (%)
Totaal SBI: 10-74 120,5 43,3 27,7 49,5 37,9 35,1 40,0 39,4 22,99 20,60 24,29 24,75 18,69 17,14 19,58 19,74 1.647 1.702 1.647 1.593 100,0 58,4 9,1 0,3 8,9 1,3 5,1 2,6 1,9 1,4 4,4 0,3 3,5 0,5 0,8 1,7 0,8 0,8 100,0 12,3 7,3 80,4 82,7
10-14 Delfstoffenwinning 0,5 x x x 64,1 x x x 37,79 x x x 31,08 x x x 1.695 x x x 100,0 57,9 12,2 0,2 9,1 0,8 4,2 0,9 1,7 1,2 3,1 0,1 2,6 0,5 2,8 2,3 0,9 0,5 100,0 12,6 5,5 81,9 83,7
15-37 Industrie 31,7 9,8 10,3 11,6 38,9 34,6 41,2 41,3 24,11 20,72 25,42 26,58 19,35 17,02 20,32 20,88 1.615 1.671 1.620 1.555 100,0 58,4 9,0 0,3 9,0 0,7 5,2 2,7 1,7 1,4 4,6 0,3 4,0 0,5 0,7 1,3 0,9 0,6 100,0 12,5 7,8 79,8 82,2
40-41 Energie- en waterleidingbedrijven 1,8 x x x 53,6 x x x 33,59 x x x 26,62 x x x 1.595 x x x 100,0 55,3 7,7 0,7 9,5 0,8 4,8 0,0 1,4 1,3 6,9 0,1 3,7 2,8 3,4 1,3 0,8 0,5 100,0 13,7 7,6 78,7 81,3
45 Bouwnijverheid 11,7 6,8 2,8 2,2 37,9 35,5 39,9 44,1 23,18 21,86 24,38 26,57 19,18 18,31 19,78 21,61 1.634 1.626 1.638 1.658 100,0 59,0 6,5 0,1 9,5 1,7 5,2 2,9 2,3 1,4 4,3 0,8 3,1 0,1 0,5 2,6 0,5 0,4 100,0 12,5 6,2 81,2 82,4
50-52 Handel en reparatie 20,8 10,9 4,8 5,1 32,3 32,8 37,7 27,7 19,48 19,45 22,80 17,20 15,99 16,21 18,50 13,84 1.658 1.685 1.652 1.613 100,0 59,7 9,7 0,2 8,9 1,6 5,3 2,9 1,5 1,4 4,3 0,2 3,0 0,3 0,6 1,0 0,7 1,4 100,0 12,2 6,2 81,7 83,6
55 Horeca 2,1 1,1 0,5 0,6 24,0 21,1 27,2 28,8 14,22 12,18 16,71 17,77 11,67 10,27 13,45 13,82 1.688 1.736 1.625 1.618 100,0 63,7 6,1 0,0 9,0 0,5 6,0 4,1 2,0 1,5 2,9 0,6 3,6 0,1 0,1 0,7 0,4 1,7 100,0 11,6 6,5 81,8 83,0
60-64 Vervoer, opslag en communicatie 13,7 3,9 2,2 7,6 39,2 35,5 39,5 41,4 22,11 17,95 21,91 25,23 18,07 15,28 17,84 20,06 1.773 1.979 1.802 1.640 100,0 59,3 8,3 0,2 8,4 0,7 5,3 2,7 1,8 1,4 4,7 0,2 3,6 0,8 0,7 1,6 0,8 0,5 100,0 12,2 7,4 80,4 87,3
65-67 Financiële instellingen 10,5 1,3 1,2 8,0 52,2 47,3 53,6 52,9 32,79 28,11 33,40 33,62 26,43 23,22 26,80 26,98 1.592 1.684 1.604 1.573 100,0 51,8 14,6 0,5 8,2 2,6 4,1 1,6 1,1 1,3 4,8 0,1 3,7 0,9 1,3 2,7 0,9 0,1 100,0 12,5 7,0 80,4 81,1
70-74 Zakelijke dienstverlening 27,6 9,2 5,6 12,8 37,6 39,7 38,8 35,8 23,06 23,49 23,53 22,57 18,71 19,43 19,04 18,09 1.631 1.689 1.650 1.586 100,0 58,9 8,5 0,3 9,0 1,6 5,1 2,4 2,5 1,4 4,1 0,2 3,3 0,5 0,8 1,9 0,7 1,2 100,0 12,2 8,2 79,6 80,7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Arbeidskosten naar bedrijfssector en bedrijfsgrootte.
Particuliere bedrijven met 10 of meer werknemers (SBI 10 - 74)
2000
Gewijzigd op 27 november 2002.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Arbeidskosten per bedrijfsgrootte
Totale arbeidskosten
Alle kosten die samenhangen met het in dienst hebben van personeel. Deze
kosten omvatten de beloning van werknemers, de opleidingskosten en een
aantal overige kosten. De beloning van werknemers heeft twee componenten,
te weten: lonen en ten laste van de werkgevers komende sociale premies.
Op de arbeidskosten zijn subsidies in mindering gebracht.
Totaal werknemers
10-99 werknemers
100-499 werknemers
500 of meer werknemers
Per voltijdeenheid
Het aantal voltijdeenheden wordt bepaald door per baan van de
werknemer de overeengekomen arbeidsuren te delen door de arbeidsduur
die behoort bij een voltijdbaan in het bedrijf waar deze werknemer
werkzaam is.
Totaal werknemers
10-99 werknemers
100-499 werknemers
500 of meer werknemers
Per gewerkt uur
Gewerkte uren zijn de tussen werkgevers en werknemers overeengekomen
arbeidsuren, verminderd met verlof- en adv-uren, uren van feestdagen,
ziekte-uren, kort verzuim en vanwege stakingen, werkduurverkorting of
weersomstandigheden niet-gewerkte uren en vermeerderd met betaalde
overwerkuren.
Totaal werknemers
10-99 werknemers
100-499 werknemers
500 of meer werknemers
Per betaald uur
Betaalde uren zijn de tussen werkgevers en werknemers overeengekomen
arbeidsuren, verminderd met adv-uren, niet-doorbetaalde ziekte-uren en
vanwege stakingen of werkduurverkorting niet-betaalde uren en vermeerderd
met betaalde overwerkuren.
Deze omschrijving is in overeenstemming met de Eurostat-definitie van
betaalde uren, maar wijkt af van de omschrijving die door
Arbeidsrekeningen wordt gehanteerd.
Totaal werknemers
10-99 werknemers
100-499 werknemers
500 of meer werknemers
Gewerkte uren per voltijdeenheid
Totaal werknemers
10-99 werknemers
100-499 werknemers
500 of meer werknemers
Structuur van de arbeidskosten
Totale structuur
Direct loon
Onder direct loon wordt verstaan:
De regelmatig verrichte betalingen in geld die tot het brutoloon sociale
verzekeringen behoren, vermeerderd met de waarde van niet-belastbare
vakantiebonnen, het spaarloon, de werknemersbijdrage pensioen en vut
en de vergoedingen voor woon-werkverkeer.
Tot het direct loon worden niet gerekend: bijzondere beloningen,
bijdragen spaarregelingen, loon voor niet-gewerkte tijd, loon bij ziekte
en tegemoetkomingen in de ziektekosten.
Bijzondere beloningen
Onder bijzondere beloningen wordt verstaan:
De niet-regelmatig verrichte betalingen in geld die tot het brutoloon
sociale verzekeringen behoren zoals vakantiegeld, 13e maand,
eindejaarsuitkeringen, gratificaties, tantièmes en winstuitkeringen.
Ook de onbelaste winstuitkeringen zijn in de bijzondere beloningen
begrepen. Tot de bijzondere beloningen worden niet gerekend:
bijdragen spaarregelingen, ontslagvergoedingen en tegemoetkomingen in
de ziektekosten.
Bijdragen spaarregelingen
Onder bijdragen spaarregelingen wordt verstaan: het bedrag dat de
werkgever heeft bijgestort op de premiespaarrekening van de werknemer.
Loon voor niet-gewerkte tijd
Onder loon voor niet-gewerkte tijd wordt verstaan: loon dat voor
verlofuren, uren van feestdagen en kort verzuim wordt betaald.
Loon in natura
Loon in natura is de waarde van alle goederen en diensten die door de
werkgever aan werknemers worden verstrekt.
Voorbeelden van loon in natura zijn: privé-gebruik auto van de zaak,
door de werkgever verzorgde kinderopvang, voordelig reizen met het
openbaar vervoer, laagrentende leningen en kerstpakketten.
Premie wao
Onder premie WAO wordt verstaan: de premie die werkgevers
verschuldigd zijn op grond van de Wet op de
arbeidsongeschiktheidsverzekering.
Deze premie omvat een verplichte basispremie en een gedifferentieerde
premie die niet verplicht is en die per bedrijf kan verschillen.
Premie zfw
Onder de premie ZFW wordt verstaan:
De premie die werkgevers verschuldigd zijn op grond van de Ziekenfondswet.
Premie ww
Onder de premie WW wordt verstaan:
De premie die werkgevers verschuldigd zijn op grond van de
Werkloosheidswet. Deze premie bestaat uit een Awf-deel voor het Algemeen
werkloosheidsfonds en een wachtgelddeel, waarvan de hoogte per
Wachtgeldfonds verschilt.
Overhevelingstoeslag
De overhevelingstoeslag is de toeslag die de werkgever op het loon van
de werknemer betaalt ter compensatie van de premies AWBZ en AAW
die op het loon van de werknemer worden ingehouden.
Pensioenpremies
Pensioenpremies zijn werkgeversbijdragen die betaald zijn in het kader
van een pensioenverzekering voor werknemers.
Terugstortingen van pensioenfondsen zijn als negatieve
bijdragen beschouwd.
Overige premies
Onder overige premies wordt verstaan:
De premies van werkgevers met betrekking tot aanvullende invaliditeits-
en werkloosheidsverzekeringen, ziekteverzuimverzekeringen en sociale
fondsen (exclusief opleidingsfondsen). Restituties zijn in mindering
gebracht.
Loon bij ziekte
Loon dat bij ziekte en bij zwangerschaps- en bevallingsverlof wordt
doorbetaald.
Ontslagvergoedingen
Ontslagvergoedingen zijn bijzondere betalingen (inclusief wachtgelden)
aan werknemers bij beëindiging van hun werkkring.
Tegemoetkoming ziektekosten
Tegemoetkoming ziektekosten zijn werkgeversbijdragen in de
ziektekostenverzekering van werknemers die niet verzekerd zijn voor
de ziekenfondswet.
Opleidingskosten
Opleidingskosten zijn betalingen aan opleidingsinstituten, vergoedingen
aan werknemers van studiekosten, premies opleidingsfondsen en
materiële opleidingsuitgaven.
Overige uitgaven
Onder overige uitgaven wordt verstaan:
Werkgeversbijdragen in de exploitatiekosten van kantines en van sociale,
culturele en medische voorzieningen (exclusief loonkosten van eigen
werknemers), kosten van werving en selectie van personeel, eindheffingen
van de Belastingdienst op bepaalde loonbestanddelen.
Subsidies
Hieronder vallen: loonkostensubsidies en afdrachtverminderingen.
Afdrachtverminderingen zijn kortingen op de door de werkgever aan
de Belastingdienst af te dragen loonheffingen die op het salaris van
werknemers zijn ingehouden.
De subsidies zijn in mindering gebracht op de arbeidskosten.
Structuur van de arbeidsduur
Potentiële arbeidsduur
Potentiële uren zijn de tussen werkgevers en werknemers overeengekomen
arbeidsuren, verminderd met adv-uren.
Verlofuren en uren van feestdagen
Ziekte-uren en kort verzuim
Ziekte uren zijn inclusief verlofuren vanwege zwangerschap en bevalling.
Kort verzuim omvat buitengewoon verlof wegens familieomstandigheden,
doktersbezoek en studieverlof.
Gewerkte uren excl. overwerkuren
Gewerkte uren zijn de tussen werkgevers en werknemers overeengekomen
arbeidsuren, verminderd met verlof- en adv-uren, uren van feestdagen,
ziekte-uren, kort verzuim en vanwege stakingen, werkduurverkorting of
weersomstandigheden niet-gewerkte uren en vermeerderd met betaalde
overwerkuren. Overwerkuren zijn uren die boven de voor de werknemer
geldende arbeidsduur werkelijk zijn gewerkt en volledig zijn uitbetaald.
Gewerkte uren
Gewerkte uren zijn de tussen werkgevers en werknemers overeengekomen
arbeidsuren, verminderd met verlof- en adv-uren, uren van feestdagen,
ziekte-uren, kort verzuim en vanwege stakingen, werkduurverkorting of
weersomstandigheden niet-gewerkte uren en vermeerderd met betaalde
overwerkuren