Gemeenteraadsverkiezingen, 2002

Gemeenteraadsverkiezingen, 2002

Politieke groeperingen Uitgebrachte geldige stemmen Geldige stemmen (absoluut) Uitgebrachte geldige stemmen In % van totaal geldige stemmen (%) Gemeenteraadsleden Totaal mannen en vrouwen (absoluut) Gemeenteraadsleden Totaal mannen en vrouwen, relatief (%) Gemeenteraadsleden Mannen (absoluut) Gemeenteraadsleden Vrouwen (absoluut) Wethouders Totaal mannen en vrouwen (absoluut) Wethouders Totaal mannen en vrouwen, relatief (%) Wethouders Mannen (absoluut) Wethouders Vrouwen (absoluut) Wethouders Wethouders niet uit gemeenteraad gekozen Totaal mannen en vrouwen (absoluut) Wethouders Wethouders niet uit gemeenteraad gekozen Totaal mannen en vrouwen, relatief (%) Wethouders Wethouders niet uit gemeenteraad gekozen Mannen (absoluut) Wethouders Wethouders niet uit gemeenteraad gekozen Vrouwen (absoluut) Burgemeesters Totaal mannen en vrouwen (absoluut) Burgemeesters Totaal mannen en vrouwen, relatief (%) Burgemeesters Mannen (absoluut) Burgemeesters Vrouwen (absoluut)
Totaal politieke groepering 6.438.817 100,0 9.080 100,0 6.960 2.120 1.533 100,0 1.280 253 139 100,0 121 18 458 100,0 365 93
CDA 1.319.718 20,5 2.155 23,7 1.641 514 443 28,9 366 77 30 21,6 26 4 172 37,6 151 21
CU 199.561 3,1 279 3,1 248 31 44 2,9 42 2 6 4,3 6 - 8 1,7 8 -
D66 270.532 4,2 268 3,0 200 68 29 1,9 22 7 4 2,9 3 1 29 6,3 20 9
GL 390.059 6,1 410 4,5 246 164 44 2,9 32 12 11 7,9 9 2 6 1,3 3 3
PvdA 1.031.718 16,0 1.360 15,0 983 377 268 17,5 224 44 17 12,2 14 3 142 31,0 105 37
SGP 107.756 1,7 181 2,0 181 - 24 1,6 24 - 2 1,4 2 - 3 0,7 3 -
SP 180.698 2,8 143 1,6 95 48 10 0,7 8 2 - - - - - - - -
VVD 1.017.927 15,8 1.475 16,2 1.116 359 257 16,8 207 50 18 12,9 16 2 95 20,7 72 23
Overige landelijke groepering(en) 30.447 0,5 34 0,4 30 4 2 0,1 2 - - - - - - - - -
Lokale confessionele groepering(en) 100.817 1,6 135 1,5 133 2 18 1,2 18 - 3 2,2 3 - - - - -
Lokale onafhankelijke groepering(en) 1.611.141 25,0 2.368 26,1 1.895 473 37 2,4 306 51 42 30,2 37 5 2 0,4 2 -
Lokale progressieve groepering(en) 178.443 2,8 272 3,0 192 80 357 23,3 29 8 6 4,3 5 1 - - - -
Onbekend - - - - - - - - - - - - - - 1 0,2 1 -
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze publicatie geeft informatie over het aantal geldig uitgebrachte stemmen per politieke groepering getotaliseerd over alle gemeenten van Nederland waar op 6 maart 2002 een verkiezing voor de gemeenteraad is gehouden. Tevens zijn totaalcijfers over geheel Nederland opgenomen over de naar aanleiding van deze verkiezingen benoemde raadsleden, de nieuw gekozen wethouders en de burgemeesters.

Op 6 maart 2002 heeft de stemming voor de gemeenteraden plaatsgevonden in 458 van de 496 gemeenten. De uitslagen in deze publicatie betreft een samentelling van de uitslagen in alle 458 gemeenten welke op deze datum een verkiezing voor de gemeenteraad hebben gehouden.
Als gevolg van gemeentelijke herindeling of samenvoeging vond in 38 gemeenten op die dag geen stemming plaats.
De verkiezingsresultaten van deze 38 gemeenten zijn opgenomen in de publicatie 'Gemeenteraadsverkiezingen i.v.m. gemeentelijke herindelingen'.
Een link naar deze publicatie is opgenomen in hoofdstuk 2 van deze publicatie.

Gegevens beschikbaar over 6 maart 2002.

Status van de cijfers:
De gegevens van deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 18 mei 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Uitgebrachte geldige stemmen
Geldige stemmen
In % van totaal geldige stemmen
Geldige stemmen per politieke groepering in % van totaal uitgebrachte
geldige stemmen.
Gemeenteraadsleden
Gegevens betreffende gemeenteraadsleden in 458 gemeenten waar op 6 maart
2002 een gemeenteraadsverkiezing is gehouden.
Totaal mannen en vrouwen
Totaal mannen en vrouwen, relatief
Gemeenteraadsleden per politieke groepering in % van totaal aantal
gemeenteraadsleden.
Mannen
Vrouwen
Wethouders
Gegevens betreffende wethouders in 458 gemeenten waar op 6 maart 2002 een
gemeenteraadsverkiezing is gehouden.
Totaal mannen en vrouwen
Totaal mannen en vrouwen, relatief
Wethouders per politieke groepering in % van totaal aantal wethouders.
Mannen
Vrouwen
Wethouders niet uit gemeenteraad gekozen
Totaal mannen en vrouwen
Totaal mannen en vrouwen, relatief
Wethouders per politieke groepering in % van totaal aantal wethouders.
Mannen
Vrouwen
Burgemeesters
Gegevens betreffende burgemeesters in 458 gemeenten waar op 6 maart 2002
een gemeenteraadsverkiezing is gehouden.
Totaal mannen en vrouwen
Totaal mannen en vrouwen, relatief
Burgemeesters per politieke groepering in % van totaal aantal
burgemeesters.
Mannen
Vrouwen