Gemeenteraadsverkiezingen, 2002


Deze publicatie geeft informatie over het aantal geldig uitgebrachte stemmen per politieke groepering getotaliseerd over alle gemeenten van Nederland waar op 6 maart 2002 een verkiezing voor de gemeenteraad is gehouden. Tevens zijn totaalcijfers over geheel Nederland opgenomen over de naar aanleiding van deze verkiezingen benoemde raadsleden, de nieuw gekozen wethouders en de burgemeesters.

Op 6 maart 2002 heeft de stemming voor de gemeenteraden plaatsgevonden in 458 van de 496 gemeenten. De uitslagen in deze publicatie betreft een samentelling van de uitslagen in alle 458 gemeenten welke op deze datum een verkiezing voor de gemeenteraad hebben gehouden.
Als gevolg van gemeentelijke herindeling of samenvoeging vond in 38 gemeenten op die dag geen stemming plaats.
De verkiezingsresultaten van deze 38 gemeenten zijn opgenomen in de publicatie 'Gemeenteraadsverkiezingen i.v.m. gemeentelijke herindelingen'.
Een link naar deze publicatie is opgenomen in hoofdstuk 2 van deze publicatie.

Gegevens beschikbaar over 6 maart 2002.

Status van de cijfers:
De gegevens van deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 18 mei 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Gemeenteraadsverkiezingen, 2002

Politieke groeperingen Uitgebrachte geldige stemmenGeldige stemmen (absoluut) Uitgebrachte geldige stemmenIn % van totaal geldige stemmen (%) GemeenteraadsledenTotaal mannen en vrouwen (absoluut) GemeenteraadsledenTotaal mannen en vrouwen, relatief (%) GemeenteraadsledenMannen (absoluut) GemeenteraadsledenVrouwen (absoluut) WethoudersTotaal mannen en vrouwen (absoluut) WethoudersTotaal mannen en vrouwen, relatief (%) WethoudersMannen (absoluut) WethoudersVrouwen (absoluut) WethoudersWethouders niet uit gemeenteraad gekozenTotaal mannen en vrouwen (absoluut) WethoudersWethouders niet uit gemeenteraad gekozenTotaal mannen en vrouwen, relatief (%) WethoudersWethouders niet uit gemeenteraad gekozenMannen (absoluut) WethoudersWethouders niet uit gemeenteraad gekozenVrouwen (absoluut) BurgemeestersTotaal mannen en vrouwen (absoluut) BurgemeestersTotaal mannen en vrouwen, relatief (%) BurgemeestersMannen (absoluut) BurgemeestersVrouwen (absoluut)
Totaal politieke groepering 6.438.817 100,0 9.080 100,0 6.960 2.120 1.533 100,0 1.280 253 139 100,0 121 18 458 100,0 365 93
CDA 1.319.718 20,5 2.155 23,7 1.641 514 443 28,9 366 77 30 21,6 26 4 172 37,6 151 21
CU 199.561 3,1 279 3,1 248 31 44 2,9 42 2 6 4,3 6 - 8 1,7 8 -
D66 270.532 4,2 268 3,0 200 68 29 1,9 22 7 4 2,9 3 1 29 6,3 20 9
GL 390.059 6,1 410 4,5 246 164 44 2,9 32 12 11 7,9 9 2 6 1,3 3 3
PvdA 1.031.718 16,0 1.360 15,0 983 377 268 17,5 224 44 17 12,2 14 3 142 31,0 105 37
SGP 107.756 1,7 181 2,0 181 - 24 1,6 24 - 2 1,4 2 - 3 0,7 3 -
SP 180.698 2,8 143 1,6 95 48 10 0,7 8 2 - - - - - - - -
VVD 1.017.927 15,8 1.475 16,2 1.116 359 257 16,8 207 50 18 12,9 16 2 95 20,7 72 23
Overige landelijke groepering(en) 30.447 0,5 34 0,4 30 4 2 0,1 2 - - - - - - - - -
Lokale confessionele groepering(en) 100.817 1,6 135 1,5 133 2 18 1,2 18 - 3 2,2 3 - - - - -
Lokale onafhankelijke groepering(en) 1.611.141 25,0 2.368 26,1 1.895 473 37 2,4 306 51 42 30,2 37 5 2 0,4 2 -
Lokale progressieve groepering(en) 178.443 2,8 272 3,0 192 80 357 23,3 29 8 6 4,3 5 1 - - - -
Onbekend - - - - - - - - - - - - - - 1 0,2 1 -
Bron: CBS.
Verklaring van tekens