Adopties via rechtbanken; aantal tegelijk geadopteerde kinderen, 1995-2006

Adopties via rechtbanken; aantal tegelijk geadopteerde kinderen, 1995-2006

Perioden Totaal bij adopties betrokken gezinnen (aantal) 1 kind (aantal) 2 kinderen tegelijk (aantal) 3 of meer kinderen tegelijk (aantal)
1995 906 793 90 23
1996 876 751 107 18
1997 906 798 82 26
1998 796 686 86 24
1999 863 774 69 20
2000 898 823 60 15
2001 1.035 961 65 9
2002 1.108 996 101 11
2003 1.080 1.006 67 7
2004 1.286 1.209 73 4
2005 1.380 1.319 53 8
2006 928 875 50 3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De gegevens in de tabel 'Adopties via de rechtbanken; aantal
tegelijk geadopteerde kinderen' betreffen bij Nederlandse rechtbanken
ingediende adoptieverzoeken. In de tabel staan de adoptiegezinnen
betrokken bij de toegewezen verzoeken.
Onderscheiden worden gezinnen die bij hun verzoek 1, 2 of meer kinderen
tegelijk hebben geadopteerd.

De gegevens in deze tabel betreffen zowel gewone adopties als
stiefouderadopties. Adopties die onder het Haags Adoptieverdrag vallen
zijn niet opgenomen. Als een kind wordt geadopteerd uit een land dat is
aangesloten bij dit verdrag, wordt de adoptie automatisch en volledig
erkend zonder tussenkomst van een Nederlandse rechtbank.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995.

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitieve cijfers.

Wanneer komen de nieuwe cijfers?
Deze tabel wordt niet meer aangevuld.
In de loop van 2010 zal worden overgegaan op een nieuwe methode van
waarnemen en zal een herziene reeks worden gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Totaal bij adopties betrokken gezinnen
Totaal aantal gezinnen dat in het betreffende jaar betrokken is geweest
bij door Nederlandse rechtbanken toegewezen adoptieverzoeken
(incl. stiefouderadopties).
1 kind
Aantal gezinnen dat in het betreffende jaar betrokken is geweest
bij door Nederlandse rechtbanken toegewezen adoptieverzoeken
(incl. stiefouderadopties) en daarbij 1 kind heeft geadopteerd.
2 kinderen tegelijk
Aantal gezinnen dat in het betreffende jaar betrokken is geweest
bij door Nederlandse rechtbanken toegewezen adoptieverzoeken
(incl. stiefouderadopties) en daarbij 2 kinderen heeft geadopteerd.
3 of meer kinderen tegelijk
Aantal gezinnen dat in het betreffende jaar betrokken is geweest
bij door Nederlandse rechtbanken toegewezen adoptieverzoeken
(incl. stiefouderadopties) en daarbij 3 of meer kinderen tegelijk heeft
geadopteerd.