Delfstoffenwinning; arbeids- en financiële gegevens, per branche 2000-2005

Delfstoffenwinning; arbeids- en financiële gegevens, per branche 2000-2005

SBI'93 Perioden Bedrijven (aantal) Arbeid Werkzame personen eind september (x 1 000) Bedrijfsopbrengsten Totale bedrijfsopbrengsten (mln euro) Bedrijfslasten Totale bedrijfslasten (mln euro) Bedrijfsresultaat (mln euro) Financieel resultaat Saldo financieel resultaat (mln euro) Saldo voorzieningen Saldo voorzieningen (mln euro) Buitengewoon resultaat Saldo buitengewoon resultaat (mln euro) Resultaat voor belastingen (mln euro)
C Winning van delfstoffen 2000 245 11,3 16.784 13.014 3.770 -147 12 42 3.676
C Winning van delfstoffen 2001 245 11,1 21.076 16.604 4.472 -99 -92 -11 4.270
C Winning van delfstoffen 2002 240 10,9 19.300 15.578 3.722 -188 1 49 3.584
C Winning van delfstoffen 2003 220 10,6 20.659 16.414 4.245 -99 -184 425 4.387
C Winning van delfstoffen 2004 225 10,0 21.383 17.663 3.720 -113 78 6 3.691
C Winning van delfstoffen 2005 215 8,9 25.411 21.081 4.330 311 56 . .
CA Winning van energiehoudende delfst. 2000 90 8,4 15.898 12.219 3.679 -142 3 28 3.567
CA Winning van energiehoudende delfst. 2001 85 8,2 20.159 15.765 4.393 -101 -90 -3 4.200
CA Winning van energiehoudende delfst. 2002 85 8,1 18.327 14.696 3.631 -184 -31 46 3.462
CA Winning van energiehoudende delfst. 2003 75 7,7 19.707 15.543 4.164 -90 -182 462 4.354
CA Winning van energiehoudende delfst. 2004 80 7,4 20.493 16.864 3.630 -106 81 0 3.604
CA Winning van energiehoudende delfst. 2005 80 6,2 24.514 20.259 4.255 321 61 . .
10 Turfwinning 2000 10 0,0 1 1 0 0 0 0 0
10 Turfwinning 2001 5 0,0 1 1 0 0 0 0 0
10 Turfwinning 2002 5 - - - - - - - -
10 Turfwinning 2003 5 - - - - - - - -
10 Turfwinning 2004 10 - - - - - - - -
10 Turfwinning 2005 10 - - - - - - - -
11 Aardolie- en -gaswinning en dienstver 2000 80 8,4 15.897 12.218 3.679 -142 3 28 3.567
11 Aardolie- en -gaswinning en dienstver 2001 80 8,2 20.158 15.764 4.393 -100 -90 -3 4.200
11 Aardolie- en -gaswinning en dienstver 2002 80 8,1 18.327 14.696 3.631 -184 -31 46 3.462
11 Aardolie- en -gaswinning en dienstver 2003 70 7,7 19.707 15.543 4.164 -90 -182 462 4.354
11 Aardolie- en -gaswinning en dienstver 2004 70 7,4 20.493 16.863 3.630 -106 81 0 3.604
11 Aardolie- en -gaswinning en dienstver 2005 70 6,2 24.514 20.259 4.255 321 61 . .
111 Aardolie- en aardgaswinning 2000 25 4,7 13.700 10.714 2.986 -115 -6 3 2.868
111 Aardolie- en aardgaswinning 2001 25 4,6 18.055 14.365 3.690 -93 -75 0 3.522
111 Aardolie- en aardgaswinning 2002 30 4,7 16.274 13.125 3.149 -159 -24 29 2.995
111 Aardolie- en aardgaswinning 2003 25 5,1 17.457 14.077 3.380 -80 -186 10 3.124
111 Aardolie- en aardgaswinning 2004 25 4,8 18.360 15.351 3.010 -113 82 0 2.979
111 Aardolie- en aardgaswinning 2005 25 3,1 22.054 18.506 3.548 293 66 . .
112 Dienstverl aardolie- en -gaswinning 2000 55 3,7 2.197 1.504 693 -28 9 24 699
112 Dienstverl aardolie- en -gaswinning 2001 55 3,6 2.103 1.399 703 -7 -14 -3 678
112 Dienstverl aardolie- en -gaswinning 2002 50 3,4 2.053 1.571 482 -26 -8 18 466
112 Dienstverl aardolie- en -gaswinning 2003 45 2,7 2.250 1.466 784 -10 4 452 1.230
112 Dienstverl aardolie- en -gaswinning 2004 45 2,6 2.133 1.513 620 7 -1 0 625
112 Dienstverl aardolie- en -gaswinning 2005 50 3,2 2.460 1.752 707 28 -5 -2 728
14 Winning v zand, grind, klei, zout ed 2000 155 2,9 885 795 90 -5 9 14 109
14 Winning v zand, grind, klei, zout ed 2001 155 2,8 918 839 79 1 -2 -8 70
14 Winning v zand, grind, klei, zout ed 2002 155 2,8 973 882 91 -4 32 3 122
14 Winning v zand, grind, klei, zout ed 2003 145 2,8 952 871 81 -9 -2 -37 33
14 Winning v zand, grind, klei, zout ed 2004 145 2,6 889 799 90 -7 -2 6 87
14 Winning v zand, grind, klei, zout ed 2005 135 2,7 898 822 75 -10 -4 5 65
142 Zand-, grind- en kleiwinning 2000 110 1,5 464 411 54 1 9 15 79
142 Zand-, grind- en kleiwinning 2001 110 x x x x x x x x
142 Zand-, grind- en kleiwinning 2002 110 x x x x x x x x
142 Zand-, grind- en kleiwinning 2003 105 1,3 440 406 35 -4 -3 0 28
142 Zand-, grind- en kleiwinning 2004 110 x x x x x x x x
142 Zand-, grind- en kleiwinning 2005 100 x x x x x x x x
1421 Zand-, en grindwinning 2000 110 1,5 464 411 54 1 9 15 79
1421 Zand-, en grindwinning 2001 110 x x x x x x x x
1421 Zand-, en grindwinning 2002 110 x x x x x x x x
1421 Zand-, en grindwinning 2003 100 1,3 440 406 35 -4 -3 0 28
1421 Zand-, en grindwinning 2004 105 x x x x x x x x
1421 Zand-, en grindwinning 2005 100 x x x x x x x x
1422 Kleiwinning 2000 0 - - - - - - - -
1422 Kleiwinning 2001 0 - - - - - - - -
1422 Kleiwinning 2002 0 - - - - - - - -
1422 Kleiwinning 2003 0 - - - - - - - -
1422 Kleiwinning 2004 0 x x x x x x x x
1422 Kleiwinning 2005 5 x x x x x x x x
144 Zoutwinning 2000 0 x x x x x x x x
144 Zoutwinning 2001 0 x x x x x x x x
144 Zoutwinning 2002 5 x x x x x x x x
144 Zoutwinning 2003 5 x x x x x x x x
144 Zoutwinning 2004 5 x x x x x x x x
144 Zoutwinning 2005 0 x x x x x x x x
145 Overige delfstoffenwinning 2000 45 x x x x x x x x
145 Overige delfstoffenwinning 2001 45 1,1 236 213 23 0 0 -1 22
145 Overige delfstoffenwinning 2002 40 1,0 303 281 21 -4 -1 3 20
145 Overige delfstoffenwinning 2003 35 x x x x x x x x
145 Overige delfstoffenwinning 2004 35 x x x x x x x x
145 Overige delfstoffenwinning 2005 30 x x x x x x x x
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat voor de bedrijfstak Delfstoffenwinning de volgende
uitkomsten: aantallen bedrijven, werkzame personen en werknemers,
bedrijfsresultaat, bedrijfsopbrengsten en -lasten, financieel resultaat,
saldo voorzieningen en buitengewoon resultaat en onderverdelingen
daarvan. In de tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar een aantal
branches.

De aantallen bedrijven zijn bedrijven die op 1 januari van het
verslagjaar 'economisch actief' waren. Dit zijn bedrijven waar een of
meer mensen per week 15 uur of langer werken. Dit betekent dat bedrijven
waar minder werd gewerkt niet in het onderzoek zijn betrokken. Alle
overige uitkomsten in de tabel hebben betrekking op alle bedrijven die
tijdens het verslagjaar economisch actief waren.

Gegevens beschikbaar over de jaren 2000 tot en met 2005.

Frequentie: stopgezet

Status van de cijfers:
Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 15 oktober 2008:
Deze tabel gaat niet verder dan uitkomsten over het verslagjaar 2005. Het
statistische onderzoek dat de basis vormt van de uitkomsten in deze tabel
heeft namelijk voor het jaar 2006 een groot aantal wijzigingen ondergaan.
Zo is de vragenlijst die bedrijven in verband met het onderzoek
voorgelegd krijgen, ingrijpend gewijzigd. Tevens is de populatie van
bedrijven, die het onderzoek beschrijft, sterk gewijzigd als gevolg van
een herontwerp van het Algemeen Bedrijfsregister van het CBS. Door onder
meer deze wijzigingen zijn de uitkomsten van het jaar 2006 niet
vergelijkbaar met die van voorafgaande jaren. Daarom heeft het CBS ervoor
gekozen te starten met een nieuwe tabel met uitkomsten vanaf
het verslagjaar 2006, zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Bedrijven
Het betreft 'economisch actieve' bedrijven, dit zijn bedrijven waar een of
meer mensen per week 15 uur of langer werken. Onder een bedrijf wordt
verstaan de feitelijke deelnemer aan het proces van productie en/of
dienstverlening, gekenmerkt door zelfstandigheid ten aanzien van de
beslissingen over dat proces en door het aanbieden van zijn producten
en/of diensten aan derden. Onderdelen van een groot concern kunnen in de
CBS-optiek afzonderlijke bedrijven zijn. Dit is vooral het geval als die
onderdelen wezenlijk verschillende activiteiten uitoefenen, ieder met een
eigen management dat min of meer zelfstandig opereert ten aanzien van hun
productieproces. Een bedrijf komt niet altijd overeen met een juridische
eenheid, zoals een besloten of naamloze vennootschap. Zo kan een bedrijf
bestaan uit meer dan een juridische eenheid. Bijvoorbeeld: als een groot
bedrijf zijn verkoop- of computerserviceafdeling heeft ondergebracht in
een aparte juridische eenheid, die uitsluitend of voornamelijk werkt voor
de "eigen" zusters/moeder, dan wordt deze samen met de eigen zuster/moeder
als een bedrijf geteld. Een bedrijf kan uit een aantal vestigingen
bestaan. Verenigingen en stichtingen worden alleen als bedrijf beschouwd
als zij personeel in loondienst hebben.
Het aantal bedrijven dat in deze tabel gepubliceerd is, betreft het aantal
per 1 januari van het verslagjaar.
Arbeid
Werkzame personen eind september
Het aantal werknemers op de eigen loonlijst, verminderd met het
uitgeleend personeel en vermeerderd met het ingeleend personeel,
ingehuurde uitzendkrachten/gedetacheerden en overige werkzame personen
zoals medewerkende eigenaren en vennoten.
De peildatum voor het vaststellen van het aantal werkzame personen is 30
september.
Bedrijfsopbrengsten
De opbrengsten uit de normale bedrijfsuitoefening.
Deze bestaan uit de verkopen van goederen en diensten, alsook de waarde
van de voorraadmutatie onderhanden werk, geactiveerde productie voor het
eigen bedrijf, subsidies en schade-uitkeringen. Onder geactiveerde
productie voor het eigen bedrijf wordt verstaan de door het bedrijf zelf
vervaardigde vaste activa voor eigen gebruik, zoals machines en gebouwen.
Deze activa worden tegen de productiekosten gewaardeerd.
Totale bedrijfsopbrengsten
Bedrijfslasten
Alle kosten die zijn gemaakt om de bedrijfsopbrengsten te realiseren.
Totale bedrijfslasten
Bedrijfsresultaat
De bedrijfsopbrengsten minus de bedrijfslasten.
Financieel resultaat
De financiële baten minus de financiële lasten.
Saldo financieel resultaat
Saldo voorzieningen
De toevoegingen minus de onttrekkingen (inclusief vrijval) aan
voorzieningen.
Saldo voorzieningen
Buitengewoon resultaat
De buitengewone baten minus de buitengewone lasten.
Saldo buitengewoon resultaat
Resultaat voor belastingen
De som van het bedrijfsresultaat, financieel resultaat, saldo
voorzieningen en buitengewoon resultaat.