Internationale handel; in - en uitvoer van reisverkeersdiensten, 2002

Internationale handel; in - en uitvoer van reisverkeersdiensten, 2002

Landen Perioden Invoer van reisverkeersdiensten Totaal invoer reisverkeersdiensten (mln euro) Invoer van reisverkeersdiensten Privé reizen (mln euro) Invoer van reisverkeersdiensten Zakenreizen (mln euro) Uitvoer van reisverkeersdiensten Totaal uitvoer reisverkeersdiensten (mln euro) Uitvoer van reisverkeersdiensten Privé reizen (mln euro) Uitvoer van reisverkeersdiensten Zakenreizen (mln euro)
Totaal landen 2002 1e kwartaal 2.554 1.784 770 1.741 965 776
Totaal landen 2002 2e kwartaal 3.719 2.753 966 2.214 1.354 860
Totaal landen 2002 3e kwartaal 4.890 4.190 700 2.265 1.738 527
Totaal landen 2002 4e kwartaal 2.725 2.011 715 1.929 1.260 669
Totaal landen 2002 13.888 10.738 3.150 8.150 5.317 2.832
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Sinds het eerste kwartaal van 2002 publiceert het CBS cijfers over de in-
en uitvoer van reisverkeersdiensten. Voorheen werden deze cijfers
samengesteld door De Nederlandsche Bank. In deze tabel vindt u kwartaal-
cijfers over de Nederlandse in- en uitvoer van reisverkeersdiensten
verbijzonderd naar (diensten in het kader van) privé- en zakenreizen en
naar de belangrijkste landen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2002

Status van de cijfers:
De cijfers over internationale handel in diensten zijn op kwartaal- en
jaarbasis beschikbaar. Voorlopige cijfers zijn een kwartaal na afloop van
de verslagperiode beschikbaar. Tevens worden met de publicatie van een
kwartaal de cijfers van het voorgaande kwartaal bijgesteld aan de hand van
nieuw bronmateriaal. Definitieve kwartaalcijfers komen in oktober van het
daaropvolgende jaar beschikbaar. Dan zijn ook de jaarcijfers beschikbaar
op StatLine.

Wijzigingen per 11 mei 2010:
De tabel is stopgezet.
Voor nadere informatie hierover zie punt 3 laatste alinea.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers zijn voor de eerste keer beschikbaar ongeveer 12 weken na de
verslagkwartaal.

Toelichting onderwerpen

Invoer van reisverkeersdiensten
Diensten en goederen verkregen voor eigen gebruik door Nederlandse
reizigers in het buitenland.
Totaal invoer reisverkeersdiensten
Privé reizen
Privé reizen (diensten in het kader van)
(Diensten en goederen verkregen voor eigen gebruik tijdens) reizen om
privé redenen, zoals:
- Dagtochten
- Vakanties
- Reizen in het kader van gezondheidszorg
- Reizen in het kader van een opleiding.
Zakenreizen
Zakenreizen (diensten in het kader van)
(Diensten en goederen verkregen voor eigen gebruik tijdens) reizen om
zakelijke redenen, zoals:
- Reizen in het kader van verkoopcampagnes, marktverkenning, commerciële
onderhandelingen, afvaardigingen, bijeenkomsten, productie- en
installatiewerkzaamheden
- Reizen ten behoeve van bemanning van transportmiddelen
- Officiële reizen door overheidsmedewerkers en medewerkers van
internationale organisaties
- Reizen van seizoen- en grensarbeiders.
Uitvoer van reisverkeersdiensten
Diensten en goederen verkregen voor eigen gebruik door
buitenlandse reizigers in Nederland.
Totaal uitvoer reisverkeersdiensten
Privé reizen
Privé reizen (diensten in het kader van)
(Diensten en goederen verkregen voor eigen gebruik tijdens) reizen om
privé redenen, zoals:
- Dagtochten
- Vakanties
- Reizen in het kader van gezondheidszorg
- Reizen in het kader van een opleiding.
Zakenreizen
Zakenreizen (diensten in het kader van)
(Diensten en goederen verkregen voor eigen gebruik tijdens) reizen om
zakelijke redenen, zoals:
- Reizen in het kader van verkoopcampagnes, marktverkenning, commerciële
onderhandelingen, afvaardigingen, bijeenkomsten, productie- en
installatiewerkzaamheden
- Reizen ten behoeve van bemanning van transportmiddelen
- Officiële reizen door overheidsmedewerkers en medewerkers van
internationale organisaties
- Reizen van seizoen- en grensarbeiders.