Bevolking; Islamieten en hindoes in Nederland, 1 januari

Bevolking; Islamieten en hindoes in Nederland, 1 januari

Perioden Islamieten Totaal islamieten (x 1 000) Islamieten Totaal islamieten, relatief (%) Islamieten Islamieten naar generatie Totaal islamieten (x 1 000) Islamieten Islamieten naar generatie Eerste generatie (x 1 000) Islamieten Islamieten naar generatie Tweede generatie (x 1 000) Islamieten Islamieten naar herkomstgroepering Niet-westers Totaal niet-westers (x 1 000) Islamieten Islamieten naar herkomstgroepering Niet-westers Totaal niet-westers, relatief (%) Islamieten Islamieten naar herkomstgroepering Niet-westers Afghanistan (x 1 000) Islamieten Islamieten naar herkomstgroepering Niet-westers Irak (x 1 000) Islamieten Islamieten naar herkomstgroepering Niet-westers Iran (x 1 000) Islamieten Islamieten naar herkomstgroepering Niet-westers Marokko (x 1 000) Islamieten Islamieten naar herkomstgroepering Niet-westers Somalië (x 1 000) Islamieten Islamieten naar herkomstgroepering Niet-westers Suriname (x 1 000) Islamieten Islamieten naar herkomstgroepering Niet-westers Turkije (x 1 000) Islamieten Islamieten naar herkomstgroepering Niet-westers Overig niet-westers (x 1 000) Islamieten Islamieten naar herkomstgroepering Westers Totaal westers (x 1 000) Islamieten Islamieten naar herkomstgroepering Westers Totaal westers, relatief (%) Hindoes Totaal hindoes (x 1 000) Hindoes Totaal hindoes; relatief (%) Hindoes Hindoes naar generatie Totaal hindoes (x 1 000) Hindoes Hindoes naar generatie Eerste generatie (x 1 000) Hindoes Hindoes naar generatie Tweede generatie (x 1 000) Hindoes Hindoes naar herkomstgroepering Niet-westers Totaal niet-westers (x 1 000) Hindoes Hindoes naar herkomstgroepering Niet-westers Niet-westerse, relatief (%) Hindoes Hindoes naar herkomstgroepering Niet-westers India (x 1 000) Hindoes Hindoes naar herkomstgroepering Niet-westers Suriname (x 1 000) Hindoes Hindoes naar herkomstgroepering Niet-westers Overig niet-westers (x 1 000) Hindoes Hindoes naar herkomstgroepering Westers Totaal westers (x 1 000) Hindoes Hindoes naar herkomstgroepering Westers Totaal westers, relatief (%)
1971 54 0,4 54 . . . . . . . . . . . . . . 3 0,0 3 . . . . . . . . .
1980 236 1,7 236 . . . . . . . . . . . . . . 34 0,2 34 . . . . . . . . .
1990 458 3,1 458 . . . . . . . . . . . . . . 61 0,4 61 . . . . . . . . .
2000 801 5,1 801 509 292 767 54,4 21 32 23 255 29 30 290 88 34 2,5 91 0,6 91 57 34 90 6,4 9 77 4 1 0,0
2003 919 5,7 919 573 346 877 54,1 34 41 28 285 28 31 319 112 42 2,9 97 0,6 97 59 38 96 5,9 10 81 4 1 0,0
2004 944 5,8 944 582 362 901 54,0 36 42 28 296 25 32 328 116 43 3,0 99 0,6 99 60 39 98 5,9 11 83 5 1 0,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat informatie over de Islamitische en Hindoestaanse inwoners
van Nederland op 1 januari.

De gegevens in de tabel kunnen als volgt worden uitgesplitst:
- Islamieten naar generatie (eerste of tweede).
- Islamieten naar herkomstgroepering.
- Hindoestanen naar generatie (eerste of tweede).
- Hindoestanen naar herkomstgroepering.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1971

Frequentie: per jaar

Status van de cijfers:
De aantallen vermeld in deze tabel zijn geen waarnemingen maar door
het CBS berekend.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:
30 augustus 2004
Cijfers per 1 januari 2004 toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De tabel is stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Islamieten
Islamiet:
Belijder van de islamitische godsdienst.
Totaal islamieten
Totaal islamieten, relatief
Islamieten per honderd van de totale bevolking in Nederland.
Islamieten naar generatie
Generatie:
Nadere onderscheiding van de allochtone bevolking onderverdeeld naar
eerste generatie allochtoon en tweede generatie allochtoon.
Een eerste generatie allochtoon heeft als herkomstgroepering het land
waar hij of zij is geboren.
Een tweede generatie allochtoon heeft als herkomstgroepering het
geboorteland van de moeder, tenzij dat ook Nederland is. In dat geval is
de herkomstgroepering bepaald door het geboorteland van de vader. Bij de
tweede generatie is er ook een onderscheid tussen personen met één of
twee in het buitenland geboren ouders.
Totaal islamieten
Eerste generatie
Eerste generatie:
Persoon die in het buitenland is geboren met ten minste één in het
buitenland geboren ouder.
Tweede generatie
Tweede generatie:
Persoon die in Nederland is geboren met ten minste één in het buitenland
geboren ouder.
Islamieten naar herkomstgroepering
Herkomstgroepering:
Kenmerk dat weergeeft met welk land een persoon verbonden is op basis van
het geboorteland van de ouders of van zichzelf.
Niet-westers
Niet-westerse herkomstgroepering:
Allochtoon met als herkomstgroepering een van de landen in Afrika,
Latijns-Amerika en Azië (exclusief Indonesië en Japan) of Turkije.
Op grond van hun sociaal-economische en sociaal-culturele positie worden
allochtonen uit Indonesië en Japan tot de westerse allochtonen gerekend.
Het gaat vooral om mensen die in het voormalig Nederlands-Indië zijn
geboren en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin.
Totaal niet-westers
Totaal niet-westers, relatief
Niet-westerse islamieten per honderd van het aantal niet-westerse
allochtonen in Nederland.
Afghanistan
Irak
Iran
Marokko
Somalië
Suriname
Turkije
Overig niet-westers
Totaal niet-westers minus Afghanistan, Irak, Iran, Marokko, Somalië,
Suriname en Turkije.
Westers
Westerse herkomstgroepering:
Allochtoon met als herkomstgroepering een van de landen in Europa
(exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Op grond van hun sociaal- economische en sociaal-culturele positie worden
allochtonen uit Indonesië en Japan tot de westerse allochtonen gerekend.
Het gaat vooral om mensen die in het voormalig Nederlands-Indië zijn
geboren en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin.
Totaal westers
Totaal westers, relatief
Westerse islamieten per honderd van het aantal westerse allochtonen in
Nederland.
Hindoes
Hindoe:
Belijder van het hindoeïsme.
Totaal hindoes
Totaal hindoes; relatief
Totaal hindoes per honderd van de totale bevolking in Nederland.
Hindoes naar generatie
Generatie:
Nadere onderscheiding van de allochtone bevolking onderverdeeld naar
eerste generatie allochtoon en tweede generatie allochtoon.
Een eerste generatie allochtoon heeft als herkomstgroepering het land
waar hij of zij is geboren.
Een tweede generatie allochtoon heeft als herkomstgroepering het
geboorteland van de moeder, tenzij dat ook Nederland is. In dat geval is
de herkomstgroepering bepaald door het geboorteland van de vader. Bij de
tweede generatie is er ook een onderscheid tussen personen met één of
twee in het buitenland geboren ouders.
Totaal hindoes
Eerste generatie
Eerste generatie:
Persoon die in het buitenland is geboren met ten minste één in het
buitenland geboren ouder.
Tweede generatie
Tweede generatie:
Persoon die in Nederland is geboren met ten minste één in het buitenland
geboren ouder.
Hindoes naar herkomstgroepering
Herkomstgroepering:
Kenmerk dat weergeeft met welk land een persoon verbonden is op basis van
het geboorteland van de ouders of van zichzelf.
Niet-westers
Niet-westerse herkomstgroepering:
Allochtoon met als herkomstgroepering een van de landen in Afrika,
Latijns-Amerika en Azië (exclusief Indonesië en Japan) of Turkije.
Op grond van hun sociaal-economische en sociaal-culturele positie worden
allochtonen uit Indonesië en Japan tot de westerse allochtonen gerekend.
Het gaat vooral om mensen die in het voormalig Nederlands-Indië zijn
geboren en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin.
Totaal niet-westers
Niet-westerse, relatief
Niet-westerse hindoes per honderd van het aantal niet-westerse allochtonen
in Nederland.
India
Suriname
Overig niet-westers
Totaal niet-westers minus India en Suriname.
Westers
Westerse herkomstgroepering:
Allochtoon met als herkomstgroepering een van de landen in Europa
(exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Op grond van hun sociaal- economische en sociaal-culturele positie worden
allochtonen uit Indonesië en Japan tot de westerse allochtonen gerekend.
Het gaat vooral om mensen die in het voormalig Nederlands-Indië zijn
geboren en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin.
Totaal westers
Totaal westers, relatief
Westerse Hindoes per honderd van het aantal westerse allochtonen in
Nederland.