Arbeidsgehandicapten; profiel 2000-2011

Arbeidsgehandicapten; profiel 2000-2011

Kenmerken Perioden Totaal bevolking 15 tot 65 jaar (x 1000) Totaal 15 tot 65 jaar met aandoening (x 1000) Wel arbeidsgehandicapt (x 1000) Niet arbeidsgehandicapt (x 1000)
Totaal bevolking (15 tot 65 jaar) 2000 10.729 2.522 1.465 1.057
Totaal bevolking (15 tot 65 jaar) 2001 voor revisie 10.801 2.585 1.524 1.061
Totaal bevolking (15 tot 65 jaar) 2001 na revisie 10.800 2.633 1.568 1.066
Totaal bevolking (15 tot 65 jaar) 2002 10.863 2.693 1.797 896
Totaal bevolking (15 tot 65 jaar) 2003 10.903 2.718 1.806 912
Totaal bevolking (15 tot 65 jaar) 2004 10.925 2.704 1.799 904
Totaal bevolking (15 tot 65 jaar) 2005 10.940 2.722 1.764 959
Totaal bevolking (15 tot 65 jaar) 2006 10.948 2.692 1.683 1.009
Totaal bevolking (15 tot 65 jaar) 2007 10.968 . . .
Totaal bevolking (15 tot 65 jaar) 2008 10.997 2.510 . .
Totaal bevolking (15 tot 65 jaar) 2009 11.014 2.559 1.651 905
Totaal bevolking (15 tot 65 jaar) 2010 11.017 2.339 1.476 863
Totaal bevolking (15 tot 65 jaar) 2011 10.994 2.114 1.384 730
Totaal beroepsbevolking 2000 7.187 1.380 808 572
Totaal beroepsbevolking 2001 voor revisie 7.273 1.380 811 568
Totaal beroepsbevolking 2001 na revisie 7.187 1.370 803 566
Totaal beroepsbevolking 2002 7.312 1.408 825 583
Totaal beroepsbevolking 2003 7.364 1.437 827 610
Totaal beroepsbevolking 2004 7.417 1.439 830 609
Totaal beroepsbevolking 2005 7.455 1.447 798 649
Totaal beroepsbevolking 2006 7.460 1.439 762 677
Totaal beroepsbevolking 2007 7.653 . . .
Totaal beroepsbevolking 2008 7.801 1.370 . .
Totaal beroepsbevolking 2009 7.847 1.403 769 634
Totaal beroepsbevolking 2010 7.817 1.251 641 610
Totaal beroepsbevolking 2011 7.811 1.073 563 510
Werkzame beroepsbevolking 2000 6.917 1.302 763 539
Werkzame beroepsbevolking 2001 voor revisie 7.021 1.312 772 540
Werkzame beroepsbevolking 2001 na revisie 6.935 1.301 763 538
Werkzame beroepsbevolking 2002 7.010 1.319 768 552
Werkzame beroepsbevolking 2003 6.968 1.329 757 572
Werkzame beroepsbevolking 2004 6.941 1.305 742 563
Werkzame beroepsbevolking 2005 6.973 1.309 712 597
Werkzame beroepsbevolking 2006 6.994 1.295 667 627
Werkzame beroepsbevolking 2007 7.309 . . .
Werkzame beroepsbevolking 2008 7.501 1.285 . .
Werkzame beroepsbevolking 2009 7.459 1.306 707 599
Werkzame beroepsbevolking 2010 7.391 1.151 577 574
Werkzame beroepsbevolking 2011 7.392 979 505 474
Werkloze beroepsbevolking 2000 270 78 45 33
Werkloze beroepsbevolking 2001 voor revisie 252 67 39 28
Werkloze beroepsbevolking 2001 na revisie 252 69 41 28
Werkloze beroepsbevolking 2002 302 89 57 32
Werkloze beroepsbevolking 2003 396 108 70 38
Werkloze beroepsbevolking 2004 476 134 88 47
Werkloze beroepsbevolking 2005 482 138 86 52
Werkloze beroepsbevolking 2006 466 145 95 49
Werkloze beroepsbevolking 2007 344 . . .
Werkloze beroepsbevolking 2008 300 85 . .
Werkloze beroepsbevolking 2009 388 97 62 35
Werkloze beroepsbevolking 2010 426 100 64 37
Werkloze beroepsbevolking 2011 419 93 58 36
Totaal niet beroepsbevolking 2000 3.542 1.142 657 485
Totaal niet beroepsbevolking 2001 voor revisie 3.528 1.205 712 493
Totaal niet beroepsbevolking 2001 na revisie 3.613 1.263 764 499
Totaal niet beroepsbevolking 2002 3.551 1.285 973 312
Totaal niet beroepsbevolking 2003 3.539 1.281 979 302
Totaal niet beroepsbevolking 2004 3.508 1.264 969 295
Totaal niet beroepsbevolking 2005 3.485 1.276 966 310
Totaal niet beroepsbevolking 2006 3.487 1.253 920 332
Totaal niet beroepsbevolking 2007 3.315 . . .
Totaal niet beroepsbevolking 2008 3.196 1.140 . .
Totaal niet beroepsbevolking 2009 3.166 1.156 882 271
Totaal niet beroepsbevolking 2010 3.200 1.088 835 253
Totaal niet beroepsbevolking 2011 3.183 1.041 821 220
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over personen die wel of niet arbeidsgehandicapt zijn. Deze gegevens zijn uitgesplitst naar verschillende persoonskenmerken, arbeid gerelateerde kenmerken, soorten aandoeningen en of men wel of geen aanpassingen heeft gehad aan de werkplek.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2000

Status van de cijfers
Cijfers op basis van de EBB zijn altijd definitief.

Wijzigingen per 6 juli 2012:
De jaarcijfers van 2010 en 2011 zijn aan deze tabel toegevoegd. Daarnaast zijn in deze tabel ten opzichte van de vorige versie de gegevens over werknemers met een vaste dan wel een flexibele arbeidsrelatie voor alle jaren gewijzigd. De reden hiervoor is dat de definitie van een flexibele arbeidsrelatie is verruimd. Eerder werden werknemers met een tijdelijk contract en vaste uren met uitzicht op een vast contract en ook werknemers met een tijdelijk contract van een jaar of langer en vaste uren tot de vaste werknemers gerekend. Deze worden nu tot de flexibele werknemers gerekend. Andere cijfers in deze tabel zijn ook iets gewijzigd door het toepassen van de nieuwe weging van de EBB. Tot slot zijn de gegevens over bedrijfssector, die eerder niet beschikbaar waren, weer aan deze tabel toegevoegd. Gegevens over maatschappelijke positie zijn daarentegen vanaf 2010 niet meer beschikbaar.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet. De reden hiervoor is dat een aantal van de kenmerken in deze tabel al sinds 2007 niet meer beschikbaar is en er dus een deel van de tabel leeg blijft.

Toelichting onderwerpen

Totaal bevolking 15 tot 65 jaar
Alle mensen van 15 tot 65 jaar in Nederland, met uitzondering van personen in inrichtingen, instellingen en tehuizen (institutionele bevolking).
Totaal 15 tot 65 jaar met aandoening
Alle mensen van 15 tot 65 jaar in Nederland die aangeven een langdurige aandoening, ziekte of handicap te hebben.
Wel arbeidsgehandicapt
Arbeidsgehandicapten zijn personen die door een langdurige
aandoening, ziekte of handicap worden belemmerd bij het uitvoeren of verkrijgen van werk.
Niet arbeidsgehandicapt
Arbeidsgehandicapten zijn personen die door een langdurige
aandoening, ziekte of handicap worden belemmerd bij het uitvoeren of verkrijgen van werk.