Kerncijfers detailhandel per SBI

Kerncijfers detailhandel per SBI

SBI'93 Perioden Bedrijven (absoluut) Arbeidsgegevens Werkzame personen Aantal werkzame personen eind september (* 1 000) Arbeidsgegevens Werkzame personen Tot.werkzame personen FTE eind september (* 1 000) Arbeidsgegevens Werknemers Aantal werknemers van de eigen loonlijst (* 1 000) Arbeidsgegevens Werknemers Aantal FTE werknemers op eigen loonlijst (* 1 000) Verlies- en Winstrekening Bedrijfsresultaat Opbrengsten Totale bedrijfsopbrengsten (mln euro) Verlies- en Winstrekening Bedrijfsresultaat Opbrengsten Netto Omzet Totaal netto omzet (mln euro) Verlies- en Winstrekening Bedrijfsresultaat Opbrengsten Netto Omzet Detailhandelsomzet Totaal detailhandelsomzet (mln euro) Verlies- en Winstrekening Bedrijfsresultaat Opbrengsten Netto Omzet Detailhandelsomzet Verkoop in winkel (mln euro) Verlies- en Winstrekening Bedrijfsresultaat Opbrengsten Netto Omzet Detailhandelsomzet Verkoop niet in winkel (mln euro) Verlies- en Winstrekening Bedrijfsresultaat Opbrengsten Netto Omzet Overige netto omzet (mln euro) Verlies- en Winstrekening Bedrijfsresultaat Opbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten (mln euro) Verlies- en Winstrekening Bedrijfsresultaat Kosten Totale bedrijfslasten (mln euro) Verlies- en Winstrekening Bedrijfsresultaat Kosten Inkoopwaarde omzet (mln euro) Verlies- en Winstrekening Bedrijfsresultaat Kosten Arbeidskosten Totaal arbeidskosten (mln euro) Verlies- en Winstrekening Bedrijfsresultaat Kosten Arbeidskosten Bruto lonen en salarissen (mln euro) Verlies- en Winstrekening Bedrijfsresultaat Kosten Arbeidskosten Pensioen lasten (mln euro) Verlies- en Winstrekening Bedrijfsresultaat Kosten Arbeidskosten Sociale lasten (mln euro) Verlies- en Winstrekening Bedrijfsresultaat Kosten Afschrijvingen op vaste activa (mln euro) Verlies- en Winstrekening Bedrijfsresultaat Kosten Overige kosten Totaal overige kosten (mln euro) Verlies- en Winstrekening Bedrijfsresultaat Kosten Overige kosten Andere personeelskosten (mln euro) Verlies- en Winstrekening Bedrijfsresultaat Kosten Overige kosten Verkoopkosten (mln euro) Verlies- en Winstrekening Bedrijfsresultaat Kosten Overige kosten Huisvestingskosten incl. energieverbruik (mln euro) Verlies- en Winstrekening Bedrijfsresultaat Kosten Overige kosten Kosten van dienstverlening door derden (mln euro) Verlies- en Winstrekening Bedrijfsresultaat Kosten Overige kosten Kosten inventaris (mln euro) Verlies- en Winstrekening Bedrijfsresultaat Kosten Overige kosten Kosten vervoermiddelen (mln euro) Verlies- en Winstrekening Bedrijfsresultaat Kosten Overige kosten Overige bedrijfslasten n.e.g. (mln euro) Verlies- en Winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfsresultaat (mln euro) Verlies- en Winstrekening Financieel resultaat Financiële baten (mln euro) Verlies- en Winstrekening Financieel resultaat Financiële lasten (mln euro) Verlies- en Winstrekening Financieel resultaat Financieel resultaat (mln euro) Verlies- en Winstrekening Mutatie voorzieningen Onttrekkingen, vrijval van voorzieningen (mln euro) Verlies- en Winstrekening Mutatie voorzieningen Toevoegingen aan voorzieningen (mln euro) Verlies- en Winstrekening Mutatie voorzieningen Saldo voorzieningen (mln euro) Verlies- en Winstrekening Buitengewone baten/lasten Buitengewone baten (mln euro) Verlies- en Winstrekening Buitengewone baten/lasten Buitengewone lasten (mln euro) Verlies- en Winstrekening Buitengewone baten/lasten Saldo buitengewone baten minus lasten (mln euro) Verlies- en Winstrekening Resultaat voor belastingen (mln euro) Verlies- en Winstrekening Brutowinst (mln euro)
5210a Detailhandel (geen apotheken) 2000 80.900 704,4 436,7 618,0 361,2 68.409 67.851 65.372 60.694 4.677 2.480 557 64.228 45.366 8.203 6.794 278 1.131 1.757 8.904 671 1.981 3.354 587 329 559 1.424 4.181 208 617 -407 81 177 -96 316 187 129 3.806 22.485
5210a Detailhandel (geen apotheken) 2001 80.940 723,4 457,2 625,9 368,7 71.778 71.048 68.885 64.162 4.722 2.163 729 67.433 47.322 8.784 7.252 335 1.198 1.875 9.450 710 2.077 3.596 675 342 551 1.498 4.345 259 710 -450 104 82 20 248 239 9 3.924 23.727
5210a Detailhandel (geen apotheken) 2002 76.325 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5210b Detailhandel 2000 82.335 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5210b Detailhandel 2001 82.360 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5210b Detailhandel 2002 77.575 754,2 474,4 647,8 377,5 78.856 78.099 75.484 66.311 5.225 2.616 757 74.073 51.750 9.770 7.982 440 1.348 2.066 10.486 773 2.242 3.931 761 393 633 1.752 4.784 262 752 -490 82 162 -79 254 173 80 4.295 26.349
5210d Winkels (geen apotheken) 2000 64.920 672,6 410,7 604,9 352,7 65.099 64.594 62.231 60.560 1.672 2.364 503 61.325 43.308 7.993 6.615 272 1.106 1.669 8.354 642 1.757 3.295 550 309 500 1.300 3.775 200 579 -378 77 169 -91 308 168 140 3.443 21.287
5210d Winkels (geen apotheken) 2001 65.065 687,6 428,7 610,2 358,9 68.301 67.635 65.642 63.990 1.652 1.993 666 64.381 45.271 8.541 7.048 326 1.168 1.784 8.786 677 1.778 3.517 623 323 495 1.373 3.920 248 675 -426 102 71 30 234 214 20 3.544 22.364
5210d Winkels (geen apotheken) 2002 61.015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5210c Detailhandel in winkel 2000 66.355 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5210c Detailhandel in winkel 2001 66.485 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5210c Detailhandel in winkel 2002 62.265 718,2 446,4 631,5 367,4 74.992 74.287 71.891 65.871 2.072 2.397 704 70.645 49.491 9.507 7.763 429 1.316 1.944 9.704 731 1.884 3.848 707 365 557 1.612 4.346 241 714 -472 79 156 -78 220 152 68 3.864 24.796
5211a Winkels in voedings-/genotmiddelen 2000 15.305 282,4 140,6 264,0 126,1 25.568 25.386 24.970 24.599 371 415 182 24.610 18.777 2.740 2.273 81 385 616 2.477 220 439 906 124 138 201 450 958 53 164 -110 46 98 -52 108 42 67 863 6.609
5211a Winkels in voedings-/genotmiddelen 2001 14.865 277,0 141,6 257,0 124,5 26.904 26.610 26.287 25.659 628 323 293 25.884 19.634 2.960 2.430 108 422 672 2.618 247 473 941 170 150 203 434 1.020 89 202 -113 84 37 47 82 149 -66 888 6.976
5211a Winkels in voedings-/genotmiddelen 2002 13.395 279,7 145,2 256,5 124,2 28.623 28.350 27.836 27.395 441 514 275 27.425 20.783 3.160 2.563 136 461 626 2.856 245 488 990 185 159 228 561 1.199 70 184 -113 30 71 -40 64 74 -9 1.036 7.566
5211 Supermarkten e.d. 2000 3.575 225,8 102,9 218,6 98,9 20.706 20.565 20.351 20.105 245 214 141 20.098 15.502 2.195 1.824 60 310 467 1.933 196 330 694 90 107 161 354 608 30 111 -82 45 97 -52 85 35 49 525 5.063
5211 Supermarkten e.d. 2001 3.435 221,4 103,3 213,7 98,5 21.974 21.713 21.614 21.314 300 99 260 21.366 16.286 2.433 2.000 86 346 547 2.102 223 379 734 133 124 167 344 606 70 155 -86 76 33 43 70 139 -69 495 5.428
5211 Supermarkten e.d. 2002 3.080 222,1 106,2 214,0 99,7 23.623 23.383 23.143 23.051 93 240 240 22.850 17.406 2.617 2.120 114 384 504 2.323 216 398 774 150 129 186 467 773 59 137 -78 29 68 -40 55 67 -12 643 5.977
5221 Winkels in agf 2000 2.040 9,8 6,4 7,5 4,2 630 627 626 593 33 2 3 565 387 76 64 1 10 20 81 3 13 29 6 5 8 18 65 1 5 -3 0 0 0 1 1 0 62 242
5221 Winkels in agf 2001 1.930 9,0 5,9 6,8 3,9 589 588 586 498 88 2 1 529 380 67 56 1 9 17 63 4 11 25 4 4 7 10 62 4 8 -4 0 0 0 2 1 1 59 208
5221 Winkels in agf 2002 1.655 7,6 5,1 5,5 3,1 574 572 566 486 80 6 2 515 371 68 57 1 10 17 59 2 9 21 5 5 8 9 60 1 7 -6 1 0 1 1 0 0 54 202
52221 Winkels in vlees en vleeswaren 2000 3.370 18,0 11,9 14,7 8,9 1.285 1.274 1.256 1.234 21 19 11 1.167 765 195 153 10 31 43 164 7 38 55 10 14 11 30 119 4 12 -8 0 0 0 5 0 4 115 509
52221 Winkels in vlees en vleeswaren 2001 3.265 17,7 12,3 14,5 8,8 1.289 1.280 1.266 1.192 74 14 10 1.150 767 190 149 9 33 39 153 8 33 52 11 11 10 27 139 9 18 -9 0 2 -2 2 1 1 129 513
52221 Winkels in vlees en vleeswaren 2002 2.840 20,4 13,8 16,0 9,2 1.330 1.319 1.304 1.227 78 15 11 1.186 774 202 161 7 35 44 167 8 31 61 13 13 11 30 144 8 16 -8 0 0 0 1 1 -1 135 546
52222 Winkels in wild en gevogelte 2000 305 1,4 1,0 1,0 0,7 106 105 92 86 6 12 0 95 68 10 8 0 1 4 13 0 3 5 0 1 1 2 11 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 10 37
52222 Winkels in wild en gevogelte 2001 285 1,1 0,9 0,8 0,5 98 98 98 85 13 0 1 86 63 9 8 0 1 3 11 0 2 4 1 1 1 1 12 3 3 0 0 0 0 0 0 0 12 35
52222 Winkels in wild en gevogelte 2002 255 1,1 0,8 0,7 0,3 94 94 94 55 39 0 0 80 54 9 8 0 1 2 14 0 2 6 0 1 1 3 15 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 14 40
5223 Winkels in vis 2000 670 3,2 2,0 2,5 1,4 202 202 200 188 11 2 0 179 113 25 21 1 4 11 30 1 5 13 1 1 3 5 24 0 2 -2 0 0 0 0 1 0 22 90
5223 Winkels in vis 2001 665 2,9 2,0 2,0 1,1 207 207 205 183 22 2 0 179 120 20 17 1 3 9 29 1 6 12 1 1 2 4 29 0 2 -1 0 0 0 0 0 0 27 87
5223 Winkels in vis 2002 625 3,2 2,1 2,2 1,3 204 203 201 170 31 2 0 182 116 25 21 1 3 9 31 3 5 13 1 1 3 4 23 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 21 87
52242 Winkels in chocolade en suikerwerk 2000 395 2,0 1,3 1,6 0,8 113 111 109 107 1 3 1 103 58 18 16 0 2 3 23 1 3 13 1 2 1 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 53
52242 Winkels in chocolade en suikerwerk 2001 385 2,0 1,3 1,7 1,0 117 116 114 104 10 2 0 110 60 21 17 2 3 4 25 2 3 13 2 1 1 3 6 0 1 0 0 0 0 1 1 0 6 56
52242 Winkels in chocolade en suikerwerk 2002 370 1,9 1,4 1,4 0,8 99 99 99 97 2 0 0 90 57 13 11 1 2 3 18 0 2 11 1 1 1 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 42
5225 Winkels in dranken 2000 1.005 6,8 4,8 5,8 3,8 1.007 995 855 855 0 141 12 1.016 800 96 79 5 11 33 87 5 20 36 6 3 6 13 -9 2 8 -6 1 1 0 3 2 1 -14 195
5225 Winkels in dranken 2001 1.005 6,0 4,3 4,9 3,2 1.053 1.042 864 809 56 177 11 1.016 822 88 72 6 11 17 90 5 17 34 8 2 5 18 36 1 6 -5 7 1 6 2 2 0 37 220
5225 Winkels in dranken 2002 960 5,9 4,1 4,5 2,8 1.065 1.054 848 813 35 206 11 1.038 850 86 71 6 10 16 85 5 12 37 8 4 5 17 28 0 6 -5 0 1 0 4 2 2 24 205
5226 Winkels in tabaksprodukten 2000 1.425 3,9 3,0 2,6 1,7 651 643 630 629 1 11 8 601 527 26 23 1 2 12 36 1 6 15 2 1 2 8 49 13 17 -4 0 0 0 4 0 4 49 115
5226 Winkels in tabaksprodukten 2001 1.380 4,0 3,1 2,5 1,5 691 685 675 675 0 11 6 645 575 22 19 0 3 10 38 0 6 19 2 1 3 7 46 0 4 -4 0 0 0 1 2 -1 42 110
5226 Winkels in tabaksprodukten 2002 1.270 4,8 3,5 2,8 1,8 715 708 694 694 0 14 7 657 585 28 23 1 4 9 35 3 8 16 1 1 1 7 57 0 6 -5 0 0 0 0 1 -1 51 123
52271 Winkels in kaas 2000 540 2,9 2,0 2,6 1,8 233 232 223 205 18 9 2 214 156 29 25 1 4 4 26 2 6 11 1 1 1 4 19 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 18 76
52271 Winkels in kaas 2001 530 2,6 1,7 2,0 1,2 204 204 191 173 18 12 0 189 140 23 19 1 4 4 21 0 5 10 2 2 1 2 15 2 1 1 0 0 0 2 1 1 17 64
52271 Winkels in kaas 2002 485 2,7 1,8 2,2 1,3 204 204 194 176 18 10 0 184 134 23 19 1 3 5 22 4 4 8 1 1 1 1 20 1 1 0 0 0 0 2 0 2 23 70
52272 Winkels in natuurvoed.,reformart. 2000 365 2,1 1,2 1,8 1,0 187 186 186 185 1 0 1 177 132 20 17 0 3 4 21 0 6 7 1 1 0 6 11 0 1 -1 0 0 0 4 0 4 14 54
52272 Winkels in natuurvoed.,reformart. 2001 380 2,6 1,6 2,1 1,1 206 205 204 199 4 0 2 191 141 22 19 1 3 5 22 1 4 10 2 1 1 4 15 0 2 -2 1 0 0 0 0 0 13 64
52272 Winkels in natuurvoed.,reformart. 2002 390 2,1 1,6 1,5 1,0 188 187 187 187 1 0 0 174 128 18 14 0 3 4 25 0 6 9 1 0 1 6 14 0 2 -2 0 0 0 0 0 0 13 61
5212a Winkels in non-food,geen apotheek 2000 49.615 390,3 270,0 340,9 226,6 39.531 39.208 37.261 35.960 1.301 1.948 321 36.715 24.532 5.253 4.343 191 720 1.054 5.877 423 1.318 2.390 425 171 299 850 2.816 147 416 -269 31 71 -39 200 126 73 2.581 14.678
5212a Winkels in non-food,geen apotheek 2001 50.200 410,6 287,1 353,2 234,4 41.398 41.025 39.355 38.331 1.025 1.670 372 38.497 25.637 5.581 4.618 217 745 1.112 6.168 430 1.305 2.576 454 172 291 939 2.900 159 473 -313 18 35 -17 152 66 87 2.656 15.389
5212a Winkels in non-food,geen apotheek 2002 47.620 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5212b Winkels in non-food artikelen 2000 51.050 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5212b Winkels in non-food artikelen 2001 51.620 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5212b Winkels in non-food artikelen 2002 48.870 438,5 301,2 374,9 243,2 46.368 45.938 44.055 38.475 1.631 1.883 430 43.221 28.708 6.347 5.199 293 855 1.318 6.848 486 1.396 2.858 521 206 330 1.051 3.147 171 530 -359 48 86 -37 154 78 77 2.828 17.230
5231 Apotheken 2000 1.435 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5231 Apotheken 2001 1.420 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5231 Apotheken 2002 1.250 20,8 14,7 20,3 13,9 3.981 3.957 3.948 . . 9 24 3.656 2.775 468 382 29 57 155 257 38 12 66 31 22 9 78 325 12 52 -40 5 1 3 8 5 3 291 1.182
52321 Winkels in drogisterijartikelen 2000 1.560 21,9 13,8 20,0 12,0 2.157 2.140 2.029 2.028 1 111 17 2.028 1.461 253 194 9 50 55 260 22 54 117 16 10 5 37 129 1 22 -20 11 15 -4 3 2 1 104 679
52321 Winkels in drogisterijartikelen 2001 1.565 24,7 14,8 22,9 13,4 2.356 2.347 2.215 2.197 18 132 9 2.230 1.591 280 219 8 52 63 295 23 59 132 21 6 4 49 126 4 23 -18 1 1 0 7 1 7 113 756
52321 Winkels in drogisterijartikelen 2002 1.385 26,0 15,9 23,7 14,5 2.550 2.532 2.405 2.392 14 127 19 2.441 1.716 317 258 11 49 66 341 26 81 155 16 11 5 45 109 1 15 -13 0 5 -5 9 3 6 97 816
5233 Winkels in parfums en cosmetica 2000 275 3,1 2,0 3,0 1,9 308 296 296 295 1 0 11 281 180 42 35 1 6 10 49 5 14 18 2 1 1 6 27 2 4 -3 0 0 0 0 0 0 24 116
5233 Winkels in parfums en cosmetica 2001 270 3,6 2,4 3,5 2,2 352 350 348 344 4 1 2 325 203 53 44 1 8 14 55 7 9 25 4 0 1 8 27 1 4 -2 0 0 0 0 0 0 25 147
5233 Winkels in parfums en cosmetica 2002 255 3,8 2,2 3,6 2,1 379 377 374 373 1 1 2 353 218 57 46 3 8 15 62 5 9 29 4 2 0 13 25 1 3 -2 0 1 0 1 0 0 23 157
5241 Winkels in stoffen, huishoudtextiel 2000 885 2,4 1,6 1,7 1,1 139 138 136 129 7 3 1 127 77 19 17 0 2 4 26 0 5 12 2 0 2 5 12 0 1 -1 0 0 0 2 0 2 12 61
5241 Winkels in stoffen, huishoudtextiel 2001 775 2,0 1,4 1,4 0,8 131 129 128 125 3 1 1 115 70 18 15 0 2 3 23 0 4 12 1 1 1 3 16 0 1 0 0 0 0 0 0 0 14 59
5241 Winkels in stoffen, huishoudtextiel 2002 685 2,4 1,7 1,4 0,7 121 120 119 110 10 2 1 109 66 15 12 0 2 3 26 0 4 11 1 1 1 7 12 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 11 54
5242a Winkels in bovenkleding 2000 7.135 70,6 45,7 64,0 40,1 6.133 6.076 5.887 5.808 80 189 56 5.723 3.515 915 763 35 116 197 1.095 65 197 539 81 25 41 149 410 33 71 -38 3 24 -21 79 46 34 384 2.561
5242a Winkels in bovenkleding 2001 7.275 71,6 46,8 65,5 41,2 6.503 6.411 6.229 6.113 116 181 93 6.044 3.666 970 803 40 127 214 1.194 67 217 569 85 26 39 192 459 36 95 -59 5 7 -2 52 14 38 436 2.745
5242a Winkels in bovenkleding 2002 6.975 74,4 47,2 66,6 39,4 6.601 6.529 6.396 6.178 218 134 72 6.186 3.642 1.031 845 47 139 228 1.283 66 220 653 80 23 44 197 415 45 88 -44 2 5 -3 40 18 22 392 2.887
52421 Winkels in herenbovenkleding 2000 920 4,6 3,3 3,8 2,7 538 535 532 523 9 2 3 485 309 72 60 3 9 19 86 5 19 39 3 3 4 14 53 4 6 -3 0 0 0 2 1 2 52 226
52421 Winkels in herenbovenkleding 2001 1.005 5,0 3,7 4,4 3,1 575 573 572 559 12 2 1 530 334 78 65 2 10 16 101 6 22 45 7 1 5 16 45 1 6 -5 0 0 0 1 1 0 41 240
52421 Winkels in herenbovenkleding 2002 960 5,1 3,6 4,3 2,9 630 628 628 573 55 0 2 582 358 90 72 5 12 22 113 6 22 52 9 3 5 16 48 10 14 -3 0 0 0 2 2 -1 44 270
52422 Winkels in damesbovenkleding 2000 2.675 21,5 14,0 18,8 11,8 1.879 1.860 1.771 1.742 28 89 18 1.738 1.085 266 220 10 36 61 327 20 57 165 23 6 12 43 141 12 22 -9 0 1 0 4 5 -1 131 775
52422 Winkels in damesbovenkleding 2001 2.940 22,3 14,6 20,3 12,7 2.122 2.106 1.995 1.922 74 111 18 1.944 1.210 308 254 13 41 67 359 19 56 179 26 6 13 59 178 10 29 -18 0 1 -1 22 4 18 177 896
52422 Winkels in damesbovenkleding 2002 2.730 24,0 15,2 20,9 12,0 2.006 1.998 1.954 1.873 81 44 8 1.865 1.101 314 258 14 42 67 381 22 64 197 23 6 14 56 142 13 19 -5 0 2 -2 15 2 14 148 897
52423 Winkels in baby- en kinderkleding 2000 725 1,9 1,3 1,4 0,8 164 163 162 156 6 1 0 155 102 15 12 0 3 5 33 1 6 15 4 1 2 5 8 2 6 -4 0 0 0 0 0 0 5 60
52423 Winkels in baby- en kinderkleding 2001 800 2,5 1,4 1,8 0,8 183 183 182 180 2 1 0 172 114 19 16 0 3 5 33 0 7 14 1 1 1 8 12 1 3 -1 0 0 0 0 0 0 11 69
52423 Winkels in baby- en kinderkleding 2002 810 3,0 1,9 1,8 0,9 228 227 227 218 8 0 0 217 142 21 17 0 3 6 49 1 13 20 2 1 1 11 11 2 3 -1 0 1 -1 0 1 0 8 87
52424 Winkels in kleding alg assortiment 2000 2.815 42,6 27,0 40,0 24,8 3.553 3.518 3.422 3.385 37 96 34 3.345 2.019 563 472 21 69 114 650 40 116 321 49 15 23 87 208 14 36 -23 3 23 -21 72 38 33 197 1.499
52424 Winkels in kleding alg assortiment 2001 2.530 41,7 27,1 39,1 24,6 3.622 3.549 3.481 3.452 29 68 74 3.399 2.007 564 468 23 73 125 701 41 133 331 50 17 20 109 224 22 58 -35 4 5 0 30 9 20 208 1.541
52424 Winkels in kleding alg assortiment 2002 2.475 42,3 26,3 39,5 23,6 3.738 3.676 3.587 3.513 74 89 62 3.523 2.042 607 498 27 83 134 740 37 121 384 46 13 23 115 215 19 53 -34 2 2 0 23 13 10 191 1.634
52427 Winkels in textiel algem ass. 2000 315 7,8 4,1 7,5 4,0 537 531 436 435 1 95 5 502 329 80 67 2 11 10 83 7 18 45 4 2 4 4 35 3 6 -2 0 0 0 5 1 3 36 202
52427 Winkels in textiel algem ass. 2001 255 7,3 4,0 7,0 3,7 526 522 434 433 1 87 5 491 315 82 69 2 11 11 81 7 17 46 3 2 2 5 36 4 7 -3 0 0 0 3 1 1 35 207
52427 Winkels in textiel algem ass. 2002 245 7,5 4,8 7,2 4,4 611 606 484 478 6 123 4 562 368 91 74 5 13 11 93 8 16 51 4 4 4 6 49 6 8 -2 0 0 0 2 0 2 50 239
52431 Winkels in schoeisel 2000 1.465 20,3 11,6 19,2 10,6 1.501 1.488 1.468 1.435 33 20 13 1.365 869 209 176 7 27 39 247 13 48 134 15 7 9 22 136 5 19 -13 0 0 0 4 3 0 123 619
52431 Winkels in schoeisel 2001 1.455 21,6 12,6 20,0 11,2 1.550 1.536 1.513 1.488 27 23 14 1.419 883 229 192 8 29 42 266 13 49 146 16 7 9 27 131 4 21 -16 1 0 0 0 1 -1 114 653
52431 Winkels in schoeisel 2002 1.375 23,3 13,4 21,4 11,6 1.633 1.619 1.609 1.606 3 9 14 1.499 921 251 209 10 33 46 281 12 44 163 19 5 9 29 134 3 17 -15 0 0 0 1 2 1 118 698
52432 Winkels in lederwaren, reisart. 2000 245 1,4 1,0 1,3 0,8 103 102 102 99 4 0 1 94 55 17 15 0 2 3 20 0 3 11 1 0 1 3 9 0 1 -1 0 0 0 1 0 1 8 48
52432 Winkels in lederwaren, reisart. 2001 250 1,6 1,0 1,4 0,8 112 112 112 109 3 0 0 100 61 16 13 1 2 3 20 0 3 12 1 0 1 3 12 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 11 51
52432 Winkels in lederwaren, reisart. 2002 240 1,8 1,0 1,3 0,8 107 107 107 102 4 0 1 96 61 13 10 0 3 3 18 2 1 10 1 0 1 2 12 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 12 46
52441 Winkels in meubels 2000 1.755 18,2 14,2 16,5 12,5 2.860 2.832 2.722 2.618 104 110 28 2.674 1.751 383 312 20 50 62 478 33 147 166 27 13 28 65 186 11 31 -20 5 2 3 20 4 16 184 1.081
52441 Winkels in meubels 2001 1.835 19,0 14,5 17,6 12,9 3.018 2.972 2.845 2.787 58 127 48 2.844 1.856 407 329 26 51 70 511 29 150 189 36 17 28 62 175 12 32 -20 1 5 -3 16 4 11 163 1.116
52441 Winkels in meubels 2002 1.785 18,7 14,4 16,5 12,5 2.904 2.855 2.736 2.685 51 119 49 2.766 1.782 407 328 28 53 70 506 27 156 186 35 14 28 59 138 10 34 -24 1 2 -1 20 1 19 132 1.073
52443 Winkels in verlichtingsartikelen 2000 340 1,4 1,1 1,1 0,8 154 154 153 129 24 1 0 139 90 19 16 1 2 3 28 1 4 16 1 0 1 4 16 0 2 -1 0 0 0 0 1 -1 13 64
52443 Winkels in verlichtingsartikelen 2001 350 1,3 1,0 1,0 0,8 155 154 154 154 0 0 0 141 89 20 16 2 2 3 30 1 5 16 3 0 1 4 13 1 2 -1 0 0 0 1 1 0 12 65
52443 Winkels in verlichtingsartikelen 2002 330 1,2 0,9 0,9 0,6 147 146 142 140 2 4 1 129 80 18 15 0 2 3 29 1 4 16 3 0 2 4 17 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 16 66
52444 Winkels in woninginricht alg ass. 2000 1.290 9,5 7,4 8,3 6,1 1.129 1.126 1.079 968 111 47 3 1.060 686 161 130 7 24 34 178 13 43 68 10 7 13 22 69 7 13 -6 0 1 -1 7 4 4 66 439
52444 Winkels in woninginricht alg ass. 2001 1.330 9,7 8,2 8,0 6,2 1.166 1.162 1.111 1.086 26 51 4 1.080 704 169 136 11 22 33 175 15 40 68 11 5 15 22 86 2 13 -11 0 0 0 2 2 0 75 459
52444 Winkels in woninginricht alg ass. 2002 1.265 9,3 7,4 7,5 5,9 1.125 1.118 1.058 1.032 26 61 7 1.036 666 160 127 12 21 35 176 15 39 68 10 3 17 25 89 5 11 -7 1 1 0 0 2 -2 79 452
5244b Winkels in woningtextiel e.d. 2000 1.495 7,8 6,6 6,1 5,1 862 856 835 789 45 22 5 786 482 140 113 8 19 24 142 13 33 49 11 3 12 20 76 5 11 -7 0 10 -9 2 3 0 59 375
5244b Winkels in woningtextiel e.d. 2001 1.445 7,4 6,3 5,7 4,7 803 798 782 757 25 16 5 743 440 137 111 8 18 20 144 12 31 56 13 3 12 19 61 2 11 -9 1 1 0 4 6 -3 49 358
5244b Winkels in woningtextiel e.d. 2002 1.335 6,9 5,8 5,1 4,3 765 756 742 706 36 13 9 718 406 132 106 7 19 22 158 16 31 61 12 3 13 21 47 3 10 -7 0 2 -2 2 6 -4 34 350
5244i Winkels in huishoudelijke art. 2000 1.455 17,2 11,5 15,5 10,1 1.540 1.522 1.276 1.253 23 247 18 1.443 981 209 174 6 29 32 221 14 50 108 17 3 10 19 98 5 12 -7 0 0 0 1 3 -3 88 541
5244i Winkels in huishoudelijke art. 2001 1.400 17,9 11,9 15,9 10,0 1.597 1.576 1.334 1.321 12 243 21 1.489 1.021 213 178 5 29 35 221 13 51 113 14 3 9 17 109 5 13 -9 0 1 0 6 2 5 104 555
5244i Winkels in huishoudelijke art. 2002 1.255 17,8 11,3 16,0 9,9 1.592 1.573 1.313 1.280 34 260 19 1.500 1.011 228 189 9 30 36 225 20 47 115 18 3 7 14 92 9 14 -6 0 2 -2 5 3 2 87 562
5244c Winkels glas,aardewk.+ov.huish.art 2000 605 2,0 1,4 1,6 1,0 180 180 180 170 10 0 1 161 99 23 20 0 3 4 37 2 8 12 6 0 1 7 19 0 2 -2 0 0 0 0 0 0 17 81
5244c Winkels glas,aardewk.+ov.huish.art 2001 575 2,0 1,3 1,5 0,9 180 179 179 174 5 0 1 160 107 21 17 0 3 4 28 0 9 12 1 1 1 4 20 0 2 -2 0 0 0 0 0 0 19 72
5244c Winkels glas,aardewk.+ov.huish.art 2002 520 1,8 1,2 1,4 0,9 162 162 160 152 9 1 1 160 99 22 18 1 3 5 34 8 8 11 2 1 1 3 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 63
52447 Winkels in huish art alg ass. 2000 850 15,2 10,1 13,9 9,1 1.360 1.342 1.096 1.083 13 246 17 1.281 883 186 154 5 27 27 185 13 41 96 10 2 9 12 78 5 10 -4 0 0 0 1 3 -3 71 460
52447 Winkels in huish art alg ass. 2001 825 16,0 10,6 14,4 9,1 1.418 1.397 1.154 1.146 8 242 20 1.329 914 192 160 5 26 31 192 13 44 102 12 2 7 12 88 4 12 -7 0 1 -1 6 2 5 84 483
52447 Winkels in huish art alg ass. 2002 735 16,0 10,1 14,8 9,0 1.429 1.412 1.152 1.128 25 258 19 1.340 912 206 170 8 27 32 191 12 40 104 16 2 6 12 89 7 12 -5 0 2 -1 5 3 2 84 499
5245c Winkels in wit- en bruingoed 2000 1.685 16,3 13,4 14,8 12,1 3.131 3.113 2.985 2.961 24 127 19 2.991 2.326 293 247 11 36 52 321 22 90 117 25 4 19 44 140 7 21 -14 1 2 -1 11 6 5 129 786
5245c Winkels in wit- en bruingoed 2001 1.680 17,2 14,2 15,0 12,1 3.119 3.099 2.985 2.880 105 114 20 3.009 2.349 302 255 10 37 55 301 23 72 111 27 4 18 47 111 9 30 -23 1 3 -2 4 2 2 89 750
5245c Winkels in wit- en bruingoed 2002 1.560 16,4 13,5 14,4 11,7 3.066 3.038 2.929 2.894 35 110 28 2.968 2.298 309 255 16 38 56 306 26 72 112 26 5 20 45 98 12 26 -13 2 3 -1 5 5 0 83 740
52453 Winkels in geluidsdragers 2000 650 4,1 2,7 3,5 2,1 468 461 427 418 8 35 5 436 322 44 38 2 6 9 60 4 12 24 4 2 2 13 31 9 4 5 0 0 0 0 0 0 36 140
52453 Winkels in geluidsdragers 2001 635 4,1 3,0 3,8 2,6 456 451 412 394 18 39 4 433 298 57 49 2 7 11 67 5 9 31 5 2 2 15 23 2 5 -3 0 0 0 1 0 1 20 154
52453 Winkels in geluidsdragers 2002 585 4,1 2,9 3,6 2,2 429 429 410 406 4 19 1 404 287 49 40 2 6 9 60 2 7 29 6 2 1 13 25 0 3 -3 0 0 0 0 0 0 22 141
52454 Winkels in ov elektr huish app. 2000 210 1,9 1,5 1,7 1,3 291 282 281 274 7 1 9 277 202 31 27 0 4 7 36 5 8 11 3 2 2 7 15 0 1 -1 0 0 0 0 3 -3 10 79
52454 Winkels in ov elektr huish app. 2001 260 2,5 2,0 2,1 1,6 353 344 342 327 15 1 9 354 254 40 35 1 5 9 52 6 13 16 2 1 2 11 -2 1 2 -2 0 0 0 1 0 1 -3 91
52454 Winkels in ov elektr huish app. 2002 300 2,9 2,5 2,2 1,8 433 426 388 375 13 38 8 419 307 41 35 1 5 12 58 8 8 23 2 1 3 13 14 0 5 -4 0 0 0 1 1 0 10 118
52457 Winkels in muziekinstrumenten 2000 395 1,1 0,9 0,8 0,6 166 166 153 117 36 13 0 151 109 18 14 0 2 3 21 0 4 6 2 0 1 8 14 0 3 -3 0 0 0 0 0 0 11 57
52457 Winkels in muziekinstrumenten 2001 385 1,6 1,4 0,8 0,7 169 169 159 140 19 10 1 151 109 18 14 1 2 3 20 1 4 7 2 1 2 4 18 0 3 -3 0 0 0 0 1 -1 15 58
52457 Winkels in muziekinstrumenten 2002 365 1,2 1,0 0,9 0,7 164 163 158 125 34 4 1 150 103 23 17 3 3 4 22 0 5 7 2 1 2 5 14 1 3 -2 0 0 0 0 1 -1 11 60
5246a Doe-het-zelf zaken 2000 2.510 26,0 18,3 23,3 15,8 3.056 3.037 2.839 2.761 78 198 20 2.824 1.969 347 290 9 49 80 427 46 110 146 33 14 16 62 233 12 36 -23 4 2 2 9 4 6 217 1.068
5246a Doe-het-zelf zaken 2001 2.485 27,2 19,5 24,2 17,2 3.272 3.251 3.085 3.016 69 167 21 3.002 2.110 381 317 11 53 82 430 40 110 146 35 11 14 74 269 11 38 -28 0 2 -1 10 5 6 245 1.141
5246a Doe-het-zelf zaken 2002 2.330 26,2 19,0 23,5 16,6 3.533 3.496 3.220 3.088 133 275 37 3.221 2.279 409 338 13 57 86 446 39 117 154 41 12 17 68 312 8 45 -37 0 2 -1 4 4 -1 273 1.216
52461 Winkels in ijzerwaren,gereedschap 2000 625 2,4 1,9 1,9 1,4 302 301 297 288 9 4 1 275 200 32 26 1 4 7 36 4 6 12 3 1 2 6 26 0 3 -3 0 0 0 0 0 0 24 101
52461 Winkels in ijzerwaren,gereedschap 2001 615 2,5 2,1 1,9 1,5 289 288 285 274 11 3 0 259 187 33 28 1 4 8 31 2 5 10 4 1 2 7 30 1 4 -3 0 0 0 0 0 0 26 101
52461 Winkels in ijzerwaren,gereedschap 2002 575 2,6 1,9 1,8 1,3 292 291 285 241 43 6 0 263 189 36 29 1 6 8 31 2 6 11 2 1 2 7 28 1 10 -9 0 0 0 0 1 -1 19 101
52462 Winkels in verf, verfwaren, behang 2000 590 2,3 1,8 1,5 1,2 206 205 204 202 2 2 0 182 121 25 20 1 4 6 30 2 8 11 2 1 2 5 24 1 2 -1 0 0 0 1 1 0 22 84
52462 Winkels in verf, verfwaren, behang 2001 570 2,4 2,0 1,7 1,3 220 219 215 207 9 4 0 203 132 32 25 1 5 7 34 2 7 15 3 1 1 6 16 4 3 1 0 0 0 2 1 2 18 87
52462 Winkels in verf, verfwaren, behang 2002 535 2,3 1,8 1,6 1,2 230 230 221 219 1 9 0 210 140 31 25 1 5 6 33 2 7 13 2 1 2 5 20 1 2 -2 0 0 0 0 0 0 19 90
52463 Winkels in houten bouw- en tuinmat 2000 190 0,7 0,5 0,6 0,4 84 84 83 75 8 1 0 79 54 13 12 1 1 2 9 0 1 2 0 0 1 2 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 29
52463 Winkels in houten bouw- en tuinmat 2001 195 0,6 0,5 0,5 0,4 90 90 89 89 0 1 0 85 61 13 11 1 2 2 9 0 1 4 0 0 1 1 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 28
52463 Winkels in houten bouw- en tuinmat 2002 185 0,7 0,6 0,5 0,4 94 94 91 87 4 2 0 87 61 12 10 0 2 3 11 0 2 4 1 0 1 1 8 0 2 -1 0 0 0 0 0 0 7 33
52464 Winkels in tegels 2000 175 1,1 0,8 0,9 0,7 128 127 127 124 2 0 1 119 76 24 21 0 3 4 14 0 4 3 1 1 2 2 10 0 1 -1 0 0 0 2 0 2 11 51
52464 Winkels in tegels 2001 185 0,7 0,6 0,5 0,4 119 119 117 114 3 1 0 107 76 12 10 0 2 4 16 1 3 5 0 0 3 3 12 0 1 -1 0 0 0 3 0 3 14 43
52464 Winkels in tegels 2002 180 0,8 0,7 0,6 0,5 120 118 118 115 3 0 1 108 70 16 13 0 2 2 18 1 6 6 2 0 2 3 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 48
52465 Winkels in keukens 2000 590 5,6 4,8 5,1 4,3 1.054 1.048 1.038 1.027 11 10 5 989 666 142 117 7 17 27 154 13 47 44 11 3 13 23 65 4 8 -4 0 3 -2 4 2 3 60 382
52465 Winkels in keukens 2001 640 5,9 4,9 5,5 4,7 1.063 1.056 1.029 1.012 17 26 7 1.011 675 151 124 8 19 25 162 15 44 51 12 2 13 24 51 5 10 -4 0 2 -1 2 3 0 45 381
52465 Winkels in keukens 2002 640 6,6 5,3 6,0 5,0 1.260 1.234 1.212 1.173 39 21 26 1.138 727 190 151 14 24 28 195 22 52 60 19 3 14 24 121 5 12 -7 1 3 -2 4 0 3 115 507
52466 Winkels in parket-,laminaatvloeren 2000 375 1,7 1,6 1,4 1,2 205 205 204 193 11 0 0 188 112 38 32 2 5 5 34 6 7 9 2 2 6 5 16 1 1 0 0 0 0 0 0 0 16 93
52466 Winkels in parket-,laminaatvloeren 2001 420 1,9 1,7 1,4 1,4 222 222 220 205 15 2 0 201 119 38 32 2 5 6 37 7 7 10 3 1 5 4 21 0 2 -1 0 1 0 0 0 0 20 102
52466 Winkels in parket-,laminaatvloeren 2002 435 2,6 1,9 1,7 1,2 228 227 215 197 17 13 0 215 127 35 27 2 6 7 45 4 7 11 3 2 6 12 13 0 1 0 0 1 0 0 0 0 11 99
52468 Bouwmarkten ed winkels in bouwmat. 2000 1.105 20,8 14,1 19,4 12,8 2.465 2.447 2.256 2.197 60 191 19 2.288 1.593 277 232 7 39 65 353 41 95 121 28 11 9 48 177 11 29 -18 4 2 2 8 3 5 167 854
52468 Bouwmarkten ed winkels in bouwmat. 2001 1.105 21,5 14,8 20,0 13,9 2.673 2.654 2.495 2.447 49 159 19 2.456 1.731 303 255 8 42 64 356 36 96 116 29 9 10 61 219 5 29 -24 0 1 -1 7 4 3 197 924
52468 Bouwmarkten ed winkels in bouwmat. 2002 1.035 20,6 14,8 19,5 13,7 2.917 2.881 2.622 2.539 83 257 36 2.660 1.888 330 275 10 45 69 372 35 103 126 35 10 10 53 256 6 32 -26 0 2 -1 3 3 -1 229 992
52471 Winkels in boeken,tijdschriften ed 2000 960 6,2 4,3 5,7 3,8 802 795 709 520 189 85 7 771 572 94 78 4 11 15 89 5 16 36 9 2 4 16 32 2 4 -2 0 1 -1 2 0 2 30 222
52471 Winkels in boeken,tijdschriften ed 2001 940 7,5 5,2 6,7 4,5 942 938 861 774 86 77 4 899 667 111 93 4 14 16 106 7 15 47 10 2 4 22 43 2 5 -4 0 0 0 2 1 2 41 272
52471 Winkels in boeken,tijdschriften ed 2002 860 7,5 4,6 6,4 3,7 912 906 818 748 71 87 6 864 641 102 85 4 13 13 108 6 16 47 8 3 4 24 48 1 5 -5 0 0 0 0 0 0 43 266
5247a Winkels kantoor-/schoolbenodigdh. 2000 895 5,6 3,6 4,8 3,0 623 621 610 583 27 10 3 585 435 58 48 2 8 17 74 6 14 33 4 2 4 14 39 1 6 -5 0 0 0 3 0 1 35 185
5247a Winkels kantoor-/schoolbenodigdh. 2001 905 5,6 3,7 4,5 2,7 569 567 551 536 14 17 2 528 394 57 47 3 7 14 63 2 11 28 6 3 3 11 42 1 6 -5 0 0 0 1 0 1 37 174
5247a Winkels kantoor-/schoolbenodigdh. 2002 820 6,3 3,8 5,1 3,0 590 587 568 535 32 19 4 563 401 73 61 2 9 17 72 2 13 32 6 2 4 11 27 0 10 -9 0 0 0 0 0 0 19 185
52481 Winkels in fotografische artikelen 2000 765 4,4 3,6 3,3 2,6 523 520 493 493 0 27 4 480 330 66 55 3 8 17 66 6 13 26 6 2 3 11 44 2 5 -3 1 0 1 3 0 2 44 189
52481 Winkels in fotografische artikelen 2001 765 4,6 3,8 3,2 2,5 506 504 475 466 7 29 2 464 319 54 44 3 7 18 72 5 13 29 5 2 4 14 43 1 6 -5 0 0 0 0 0 0 38 184
52481 Winkels in fotografische artikelen 2002 685 5,5 4,3 4,1 2,8 484 482 425 404 21 57 2 461 292 65 54 2 10 26 78 2 14 29 5 8 3 16 23 1 9 -7 0 1 -1 2 0 1 17 191
52482 Winkels in optische artikelen 2000 1.115 7,8 6,5 6,6 5,4 715 713 669 643 26 44 3 616 270 167 139 8 19 36 143 11 36 47 8 5 6 27 101 5 10 -4 0 0 0 4 2 2 98 443
52482 Winkels in optische artikelen 2001 1.155 8,1 7,0 6,6 5,5 777 771 716 706 10 56 6 665 290 173 144 9 19 43 160 14 39 53 9 7 7 31 111 3 9 -6 0 0 0 1 3 -2 103 482
52482 Winkels in optische artikelen 2002 1.120 8,2 6,4 7,1 5,3 748 746 726 707 20 20 2 662 280 178 145 12 21 38 168 20 43 56 9 8 6 27 86 4 13 -9 0 0 0 3 9 -7 71 466
52483 Winkels in juweliersart.,uurwerken 2000 1.405 7,1 5,3 5,6 3,8 680 674 633 622 12 40 6 598 374 96 80 5 13 17 110 3 40 35 7 2 4 18 82 2 13 -13 0 0 0 4 1 2 73 300
52483 Winkels in juweliersart.,uurwerken 2001 1.440 7,1 5,2 5,7 3,9 692 687 653 643 10 35 5 603 379 101 84 5 11 18 104 4 32 37 8 2 4 18 88 2 10 -8 0 3 -3 0 3 -3 74 308
52483 Winkels in juweliersart.,uurwerken 2002 1.375 7,0 5,2 5,2 3,4 636 629 596 596 0 33 7 569 343 95 78 4 13 20 111 5 36 37 9 2 3 19 68 1 11 -10 0 1 -1 1 3 -2 55 286
52485 Winkels in fietsen 2000 2.005 5,6 4,9 3,7 3,1 762 757 736 704 32 21 5 670 504 71 58 4 10 18 76 4 14 29 4 3 6 14 92 2 14 -12 0 1 -1 5 2 4 83 254
52485 Winkels in fietsen 2001 2.040 6,4 5,5 3,9 3,2 782 775 747 734 13 27 7 682 518 78 63 4 11 15 70 4 12 27 5 2 5 17 100 4 12 -9 0 0 0 1 1 0 92 256
52485 Winkels in fietsen 2002 1.920 6,8 6,0 3,7 2,9 813 810 775 760 15 35 3 719 545 80 65 4 11 16 78 3 11 30 7 3 7 17 95 1 9 -8 0 1 0 1 1 1 87 265
5248a Winkels in sport- en kampeerartik. 2000 1.595 11,1 7,3 9,7 6,3 1.198 1.194 1.179 1.108 71 15 3 1.109 760 128 108 3 17 32 189 7 43 79 14 4 9 33 89 3 16 -13 0 1 -1 2 0 0 76 434
5248a Winkels in sport- en kampeerartik. 2001 1.685 12,6 8,5 10,5 6,7 1.280 1.276 1.260 1.226 34 17 4 1.173 799 142 121 3 18 33 198 7 44 84 14 4 9 36 107 11 27 -16 0 0 0 2 3 -1 91 477
5248a Winkels in sport- en kampeerartik. 2002 1.605 12,5 8,5 9,9 6,1 1.338 1.332 1.327 1.261 66 5 6 1.248 843 142 120 4 19 36 228 8 47 101 15 4 10 43 90 7 24 -17 0 1 -1 3 3 -1 72 488
52489 Detailhandel in caravans 2000 275 1,4 1,2 1,2 0,9 364 364 358 323 35 6 0 329 273 26 22 1 3 4 26 2 9 7 2 1 2 4 35 0 3 -2 0 0 0 2 0 2 35 91
52489 Detailhandel in caravans 2001 285 1,4 1,2 1,1 0,8 344 344 336 314 22 9 0 328 280 23 19 1 3 3 21 2 5 8 2 0 1 3 17 0 2 -2 0 0 0 0 0 0 15 65
52489 Detailhandel in caravans 2002 285 1,3 1,0 1,1 0,9 367 367 356 260 96 10 0 345 288 25 20 1 3 4 28 2 5 10 2 0 1 7 23 0 3 -3 0 0 0 0 0 0 20 78
52491 Winkels in bloemen en planten 2000 3.965 14,6 10,0 11,5 7,4 867 861 843 738 105 19 5 756 475 118 98 2 18 25 137 5 24 48 7 6 17 32 110 1 10 -8 0 0 0 3 2 2 103 386
52491 Winkels in bloemen en planten 2001 3.970 16,4 11,7 11,6 7,3 905 902 892 819 72 10 3 783 493 124 104 3 18 26 141 4 21 52 11 5 16 32 122 3 11 -8 0 0 0 2 2 1 116 409
52491 Winkels in bloemen en planten 2002 3.595 15,3 10,9 10,3 6,6 916 912 862 779 83 51 4 797 486 135 110 5 19 21 155 5 29 53 11 7 16 37 119 4 11 -5 2 0 2 2 0 2 117 426
52492 Tuincentra 2000 630 8,2 5,7 7,6 5,2 719 716 705 686 20 10 4 664 423 116 98 2 16 26 98 8 28 29 7 5 6 15 57 4 10 -7 0 0 0 1 2 -1 48 293
52492 Tuincentra 2001 650 9,6 6,7 8,8 5,8 817 813 797 757 38 17 4 771 485 136 114 4 18 35 115 9 30 35 11 4 7 19 48 2 10 -7 0 0 0 0 1 -1 39 329
52492 Tuincentra 2002 595 9,8 6,5 9,2 5,7 854 849 830 812 18 19 7 797 497 142 118 5 19 31 127 9 32 40 12 5 7 24 58 3 9 -6 0 0 0 1 1 0 52 352
52493 Winkels in dieren, -benodigdheden 2000 1.405 4,3 3,3 2,9 2,3 365 363 363 352 11 0 2 327 232 35 29 0 6 8 53 1 11 24 2 2 3 8 39 1 4 -4 0 0 0 2 0 1 36 132
52493 Winkels in dieren, -benodigdheden 2001 1.405 4,6 3,4 2,9 1,9 378 378 378 370 7 0 0 342 241 36 31 0 5 11 55 1 9 28 2 1 3 10 36 1 5 -4 1 0 1 0 0 0 33 137
52493 Winkels in dieren, -benodigdheden 2002 1.320 4,8 3,8 3,0 2,0 434 432 431 413 18 0 3 390 279 34 28 0 6 12 66 2 13 28 4 3 4 12 44 2 6 -4 0 0 0 0 0 0 40 152
52494 Winkels in computers 2000 635 2,7 2,3 2,0 1,6 525 521 512 487 26 9 5 510 418 36 30 2 4 6 50 6 11 11 5 1 2 13 15 0 2 -1 0 1 0 0 0 0 13 102
52494 Winkels in computers 2001 775 2,8 2,3 1,9 1,4 571 570 566 545 20 5 1 544 461 34 30 0 5 5 44 5 8 13 3 1 3 11 27 1 1 0 0 0 0 0 0 0 27 109
52494 Winkels in computers 2002 860 3,3 2,9 2,4 2,0 589 587 584 532 52 3 2 546 447 44 37 2 5 8 47 3 12 13 4 2 5 8 43 1 5 -4 0 0 0 4 0 4 43 140
52495 Winkels in speelgoed 2000 625 5,8 3,7 4,6 2,8 577 568 466 456 9 103 9 536 377 61 51 2 8 13 85 3 22 41 5 2 2 10 42 1 4 -3 0 1 0 1 1 0 38 190
52495 Winkels in speelgoed 2001 640 6,3 3,9 5,0 2,9 595 585 471 465 6 114 10 562 394 62 52 2 8 16 91 3 24 41 6 2 3 12 34 1 4 -2 0 0 0 2 1 1 31 191
52495 Winkels in speelgoed 2002 620 6,2 3,7 5,2 2,8 644 635 510 488 23 124 9 596 421 67 57 2 8 15 92 4 23 45 6 1 5 9 48 3 5 -2 0 0 0 0 2 -1 43 213
526 Detailhandel niet in winkel 2000 15.980 31,8 26,1 13,1 8,5 3.311 3.257 3.140 134 3.006 117 54 2.904 2.058 209 179 6 25 87 549 29 222 59 37 20 58 123 407 9 38 -29 3 8 -4 8 19 -11 362 1.198
526 Detailhandel niet in winkel 2001 15.875 35,8 28,5 15,8 9,8 3.476 3.413 3.242 173 3.070 170 63 3.051 2.051 244 204 9 30 91 665 33 299 78 52 20 57 126 425 11 35 -24 2 12 -10 14 26 -11 380 1.362
526 Detailhandel niet in winkel 2002 15.310 36,0 27,9 16,3 10,2 3.865 3.812 3.593 440 3.153 219 53 3.428 2.259 264 220 12 33 123 783 42 358 83 55 28 76 140 437 19 38 -18 4 5 -1 34 22 12 430 1.553
5261 Postorderbedrijven 2000 750 5,3 4,2 4,1 3,1 1.104 1.058 970 34 936 88 46 1.010 557 107 90 4 12 35 312 21 168 12 24 11 4 70 94 4 22 -19 3 7 -3 2 16 -14 58 501
5261 Postorderbedrijven 2001 1.135 6,8 4,8 5,2 3,7 1.279 1.231 1.089 52 1.036 143 48 1.182 602 133 109 7 16 40 408 26 240 19 41 10 3 68 97 4 19 -17 2 9 -7 7 22 -15 60 630
5261 Postorderbedrijven 2002 1.230 7,9 5,9 5,9 4,3 1.461 1.418 1.232 72 1.160 186 43 1.358 693 151 126 6 18 44 471 29 291 22 37 11 5 75 103 4 20 -16 4 5 -1 31 21 10 96 725
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De zogenoemde productiestatistieken (PS-en) worden in de huidige vorm al
sinds het begin van de 70-er jaren samengesteld en geven jaarlijks een
beeld van het reilen en zeilen van het bedrijfsleven uitgedrukt in
financiële overzichten van exploitatie en verlies en winst. Deze
gegevens vormen op zichzelf een belangrijke bron voor beleid en praktijk
in Nederland, maar ze zijn ook een bron voor (verplichte) leveringen
aan Eurostat, het Europese Bureau voor de Statistiek. Ten slotte worden
ze intensief gebruikt bij de samenstelling van overkoepelende
statistische overzichten zoals de Nationale Rekeningen.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie

(Huidige versie)
Deze tabel is stopgezet en vervangen door Kerncijfers detailhandel, nieuwe
indeling. Voor meer informatie zie de toelichting op de nieuwe tabel van de
detailhandel.

(Versie 19-04-2005)
De resultaten 2000 tot en met 2002 zijn herzien. Deze herziening betreft
voornamelijk een methodologische wijziging. Daarnaast zijn kleinere
verbeteringen aangebracht als gevolg van het beschikbaar komen
van nieuwe informatie.

De cijfers hebben betrekking op:
- bedrijven met 20 of meer werknemers (werkzame personen vanaf
verslagjaar 2002) die gedurende het jaar bestonden en
- kleinere bedrijven waar op 1 december van het jaar minstens 1
persoon 15 uur of meer per week werkzaam was.
Vóór deze methodologische wijziging zaten in de laatste groep ook
bedrijven die vóór 1 december gestopt waren en marginaal actieve
bedrijven. Dit zijn bedrijven waar op 1 december van het jaar geen
enkel persoon 15 uur of meer per week werkzaam was.

Redenen voor deze wijziging zijn:
- betere aansluiting op Europese definities;
- kwaliteitsverbetering door vereenvoudiging van de waarneming bij
kleine bedrijven.

De herberekeningen ten gevolge van de methodologische wijziging zijn ook
benut om nagekomen gegevens in de statistische uitkomsten
te verwerken.

De kolommen "Aantal winkels" en "Verkoopvloeroppervlakte" zijn
verwijderd. Dit geldt ook voor de grootteklassen 0 tot 10 werknemers en
10 of meer werknemers. Uit nader onderzoek is gebleken dat de
betrouwbaarheid van deze gegevens tekort schiet.

(Versie 10-03-2005)
Het aantal winkels bij de Detailhandel(SBI 5210b) is bijgesteld. Ten
onrechte was het aantal marktkramen en -stallen bij deze SBI in de
variabele "Aantal winkels" opgenomen. In samenhang hiermee is bij deze SBI
ook de verkoopvloeroppervlakte bijgesteld.
Bij de de variabelen "Werkzame personen", "Werknemers", "Verkoop in
winkel", "Verkoop niet in winkel", "Verkoopvloeroppervlakte", "Sociale
lasten" en "Pensioenlasten" in combinatie met de SBI-codes 5210d, 5210c
en 52462 zijn in een aantal cellen puntjes geplaatst om onthulling van
minder betrouwbare gegevens te voorkomen.

(Versie 02-03-2005)
Bij een aantal branches van de detailhandel (SBI 52) waren de variabelen
"Verkoop in winkel", "Verkoop niet in winkel" en "Overige netto omzet"
onjuist in de tabel opgenomen. In deze gevallen zijn nu puntjes gezet.
Bij de Detailhandel niet in winkel (SBI 526) is bovendien het aantal
winkels en de verkoopvloeroppervlakte in 2002 gecorrigeerd.
Gegevens Winkels in kledingstoffen, huishoudtextiel, breiwol,
handwerken en fournituren (SBI 5241) over jaren 2000 en 2001 opgenomen,
gegevens Winkels in chocolade en suikerwerk (SBI 52242) over 2002
verwijderd.

(versie 18-02-2005)
Voor de jaren 2000 tot en met 2002 hebben de volgende aanpassingen
plaatsgevonden. Bij de winkels in voedings- en genotmiddelen is de
variabele "Huisvestingskosten incl. energieverbruik" bij de supermarkten en
de speciaalzaken aangepast. In deze variabele waren de huisvestingskosten
ten onrechte niet opgenomen. De huisvestingskosten waren wel opgenomen in
het totaal van de winkels in voedings en genotmiddelen en het totaal van de
detailhandel.
De variabele "Arbeidskosten" is aangepast. De andere
personeelskosten waren ten onrechte in de arbeidskosten opgenomen.

De variabele "Arbeidskosten" is nader gespecificeerd in "Bruto lonen en
salarissen", "Sociale lasten" en "Pensioenlasten".

Aan de tabel zijn de volgende variabelen toegevoegd:
Aantal winkels;
Verkoopvloeroppervlakte;
Detailhandelsomzet;
Verkoop in winkel;
Bruto winstmarge;
Kosten vervoermiddelen;
Lasten inventaris;
Andere personeelskosten.

(Versie 24-11-2004)
Voor de statistiekjaren 2000 en 2001 heeft voor deze statistiek een
tussentijdse revisie plaatsgevonden.
De belangrijkste redenen voor deze revisie zijn de volgende:
- Verbeterde afstelling nieuw verwerkingsysteem
Vanaf verslagjaar 2000 wordt een nieuw verwerkingsysteem gebruikt
(zie paragraaf 4 Overige opmerkingen). De in het gebruik opgedane
ervaringen hebben geleid tot een verbeterde afstelling van dit systeem,
waarvan ook oudere jaren kunnen profiteren.
- Het ter beschikking komen van nieuwe informatie.
Nieuwe informatie kan betrekking hebben op bijvoorbeeld financiële
gegevens of structuurinformatie van bedrijven. Ook kunnen achteraf
onjuistheden zijn geconstateerd. In voorkomende gevallen kan dit
noodzaken tot bijstelling van uitkomsten.
- Aanvullend onderzoek
Gegevens die het CBS als onvoldoende betrouwbaar beschouwt, worden
niet gepubliceerd. Door in het kader van een revisie aanvullend
onderzoek te verrichten, kunnen dergelijke ontbrekende gegevens in een
aantal gevallen alsnog ingevuld worden.

Deze factoren betekenen dat de hier gepubliceerde cijfers kunnen afwijken
van de eerder over 2000 en 2001 gepubliceerde gegevens.

Met betrekking tot de resultaten van verslagjaar 2002 heeft er in
een aantal branches een relatief grote bijstelling plaatsgevonden van
het aantal bedrijven. Dit komt vooral doordat vanaf dit
verslagjaar de niet-actieve bedrijven niet meer in de populatie
van de productiestatistieken zijn opgenomen.
Een deel van de uit de populatie verwijderde bedrijven blijkt
achteraf toch (marginaal) actief te zijn geweest. In het algemeen is
voor de totale detailhandel en onderliggende branches de invloed
daarvan op het aantal werkzame personen en de financiële gegevens gering.
De uitkomsten zijn hiervoor dan ook niet gecorrigeerd.

Toelichting onderwerpen

Bedrijven
Definitie:
Het aantal bedrijven dat in deze tabel gepubliceerd is, betreft het
aantal economisch actieve bedrijven per 1 januari van het verslagjaar.
Alleen bedrijven waarin ten minste voor 15 uur per week wordt gewerkt,
zijn meegeteld. Op deze manier wordt aangesloten bij de Europese definitie
zoals die wordt gehanteerd in de statistieken van economische demografie.
Verenigingen en stichtingen worden alleen als bedrijf beschouwd indien
zij personeel in loondienst hebben.
Arbeidsgegevens
Werkzame personen
Aantal werkzame personen eind september
. Peildatum is 30 september;
. Tot de werkzame personen van een bedrijf worden gerekend alle
personen die arbeid verrichten onder auspiciën van dat bedrijf,
ongeacht of zij als werknemer op de loonlijst staan van dat bedrijf.
Dit laatste impliceert dat:
. ook meewerkende eigenaren en gezinsleden meetellen;
. uitzendkrachten worden geteld bij het bedrijf, en dus in de branche,
waarin zij daadwerkelijk werkzaam zijn.
Tot.werkzame personen FTE eind september
. Peildatum is 30 september;
. FTE staat voor fulltime equivalent, dwz de absolute aantallen werkzame
personen zijn omgerekend naar volledige arbeidsjaren, waarbij een
arbeidsjaar staat voor het
aantal overeengekomen arbeidsuren per jaar.
. Tot de werkzame personen van een bedrijf worden gerekend alle
personen die arbeid verrichten onder auspiciën van dat bedrijf,
ongeacht of zij als werknemer op de loonlijst staan van dat bedrijf.
Dit laatste impliceert dat:
. ook meewerkende eigenaren en gezinsleden meetellen;
. uitzendkrachten worden geteld bij het bedrijf, en dus in de branche,
waarin zij daadwerkelijk werkzaam zijn.
Werknemers
Aantal werknemers van de eigen loonlijst
Toelichting:
. Peildatum is 30 september;
. Tot de werknemers van een bedrijf worden gerekend alle personen die op
de loonlijst staan van dat bedrijf, ook als ze daadwerkelijk in een
ander bedrijf werkzaam zijn.
Dit impliceert dat:
. Meewerkende eigenaren en gezinsleden die niet op de loonlijst staan,
niet meetellen;
. Uitzendkrachten worden geteld bij het (uitzend-)bedrijf van waaruit ze
worden uitgezonden, dus in de uitzendbranche.
Aantal FTE werknemers op eigen loonlijst
Toelichting:
. Peildatum is 30 september;
. FTE staat voor fulltime equivalent, dwz de absolute aantallen
werknemers zijn omgerekend naar volledige arbeidsjaren, waarbij een
arbeidsjaar staat voor het aantal overeengekomen arbeidsuren per jaar.
. Tot de werknemers van een bedrijf worden gerekend alle personen die op
de loonlijst staan van dat bedrijf, ook als ze daadwerkelijk in een
ander bedrijf werkzaam zijn.
Dit impliceert dat:
. Meewerkende eigenaren en gezinsleden die niet op de loonlijst staan,
niet meetellen;
. Uitzendkrachten worden geteld bij het (uitzend-)bedrijf van waaruit ze
worden uitgezonden, dus in de uitzendbranche.
Verlies- en Winstrekening
Bedrijfsresultaat
Opbrengsten
Totale bedrijfsopbrengsten
De totale opbrengsten uit de normale bedrijfsuitoefening,
i.c. de verkopen van goederen en diensten, alsmede de
waarde van voorraadmutaties, geactiveerde productie voor het eigen
bedrijf, subsidies en schade-uitkeringen.
Netto Omzet
Totaal netto omzet
Opbrengst - exclusief BTW - uit verkoop van goederen en diensten aan
derden, na aftrek van kortingen, bonussen, statiegeld en doorberekende
vrachtkosten.
Derden zijn in dit verband particulieren dan wel bedrijven buiten het
(Nederlandse deel van het) eigen concernverband.
Detailhandelsomzet
Totaal detailhandelsomzet
Netto omzet - exclusief BTW - uit het verhandelen van goederen die niet in
de eigen onderneming zijn vervaardigd aan gezinnen resp. aan
particulieren. Dit na aftrek van kortingen, bonussen, statiegeld en
doorberekende vrachtkosten.
Verkoop in winkel
Netto omzet - exclusief BTW - uit winkelverkopen aan gezinnen
resp. particulieren van goederen die niet in de eigen onderneming zijn
vervaardigd. Dit na aftrek van kortingen, bonussen, statiegeld en
doorberekende vrachtkosten
Verkoop niet in winkel
Netto omzet - exclusief BTW - uit verkoop op afstand (postorder, internet
e.d) en uit markt- en straathandel aan gezinnen resp. particulieren van
goederen die niet in de eigen onderneming zijn vervaardigd. Dit na aftrek
van kortingen, bonussen, statiegeld en doorberekende vrachtkosten.
Overige netto omzet
Netto omzet - exclusief BTW - uit verkoop van goederen en diensten aan
bedrijven buiten het (Nederlandse deel van) het eigen concernverband dan
wel verkoop van diensten aan particulieren en bedrijven, na aftrek van
kortingen, bonussen, statiegeld en doorberekende kosten.
Overige bedrijfsopbrengsten
Opbrengsten behaald uit reguliere bedrijfsuitoefening, anders dan uit
verkopen van goederen en diensten.
Het gaat hier met name om:
- De waarde van voorraadmutaties, incl. onderhanden werk;
- Vergoedingen voor uitgeleend personeel;
- Geactiveerde productie voor het eigen bedrijf;
- Subsidies en exportrestituties;
- Schade-uitkeringen.
Kosten
Totale bedrijfslasten
Het totaal van de kosten die zijn gemaakt om de bedrijfsopbrengsten te
realiseren.
Inkoopwaarde omzet
Kosten van grond- en hulpstoffen, verpakkingsmiddelen, handelsgoederen,
loondiensten en uitbestede werkzaamheden, voor zover verbruikt bij de
productie
van de in het verslagjaar verkochte goederen en diensten.
Let op: Dit laatste impliceert dat de kosten van de niet verkochte
productie niet in
deze post zijn begrepen, en de kosten van de uit voorraad afkomstige
omzet wel.
Arbeidskosten
Totaal arbeidskosten
Deze kosten bestaan uit de bruto lonen en salarissen van werknemers,
alsmede het werkgeversaandeel in sociale verzekeringspremies,
pensioenlasten en overige sociale lasten.
Bruto lonen en salarissen
Toelichting:
Betreft de lonen en salarissen van werknemers op de loonlijst.
In deze post is begrepen:
. Werknemersaandeel van de premies sociale verzekeringen;
. Overhevelingstoeslag;
. Gratificaties; tantièmes; vakantietoeslag; ontslaguitkeringen;
. Vergoedingen woon-werkverkeer;
. Bijdragen in spaarregelingen;
. Loon in natura;
. Extra belonigen in de vorm van toeslagen;
. 13e maand.
Pensioen lasten
Het werkgeversaandeel in de pensioenpremies, alsmede de inkoopsommen en
dotaties in verband met pensioenvoorzieningen van de eigen onderneming
Sociale lasten
Werkgeversaandeel sociale voorzieningen en overige sociale lasten.
Afschrijvingen op vaste activa
Vaste activa zijn bedrijfsmiddelen die langer dan een jaar meegaan:
- materiële vaste activa betreffen posten als gebouwen, machines, grond,
vervoermiddelen en computers;
- immateriële vaste activa betreffen posten als software, octrooien,
licenties, onderzoek en ontwikkeling.
Als waarde van de afschrijvingen geldt het op de jaarrekening vermelde
bedrag.
Overige kosten
Totaal overige kosten
De som van overige kosten m.b.t. personeel, kosten vervoermiddelen,
kosten energieverbruik, kosten van huisvesting,
kosten machines/installaties e.d., verkoopkosten, communicatiekosten,
kosten van dienstverlening door derden en overige bedrijfslasten n.e.g.
Andere personeelskosten
Hieronder vallen:
- betalingen i.v.m. uitzendkrachten en gedetacheerd personeel (van
uitzendbedrijven);
- Betalingen i.v.m. geleend personeel (van andere bedrijven)
- Opleidingskosten;
- Andere personeelskosten, zoals kosten van kantine, Arbo-diensten,
wervingsacties, bedrijfskleding, jubilea e.d.
Verkoopkosten
Tot de verkoopkosten worden gerekend de kosten voor reclame, beurzen,
advertenties, reizen, hotels, representatie, alsmede agentenprovisie en
research- en ontwikkelkosten.
Huisvestingskosten incl. energieverbruik
Deze post omvat de kosten van huisvesting en de kosten van het
energieverbruik voor de aandrijving van een krachtbron, voor
verlichting en/of voor verwarming. Van deze post zijn uitgesloten
de kosten van het energieverbruik door transportmiddelen, de
kosten van energiedragers die als grondstof worden benut, de
kosten verbonden aan het verbruik van water en de kosten van
het verbruik van technische gassen of menggassen.
Kosten van dienstverlening door derden
Kosten dienstverlening door derden = bankkosten (exclusief rentekosten
en/of valutaverliezen) + aan derden afgedragen premies voor verzekering
(zover nergens anders genoemd) + kosten accountants/ administratie/
advies/ rechtshulp e.d. + automatisering- en computerdiensten door derden
+ kosten vuilafvoer of vuilverwerking.
Kosten inventaris
Kosten van machines, apparatuur, installaties en kantoorinventaris.
Kosten vervoermiddelen
Hieronder vallen onder meer kosten in verband met huur, lease, reparatie,
onderhouden en verzekering van vervoermiddelen, alsmede
houderschapsbelasting en motorbrandstofkosten.
Overige bedrijfslasten n.e.g.
Uitsluitend door derden in rekening gebrachte kosten als:
licentierechten, octrooirechten, auteursrechten, royalty's; doorbelaste
kosten van algemeen beheer (intraconcerndiensten); kosten
kantoorbehoeften, contributies, abonnementen, vakliteratuur; kosten voor
de huur of de lease van bedrijfsmiddelen zoals software;
kostprijsverhogende heffingen die tijdens het onderzoek niet zijn
gespecificeerd; de overige algemene kosten die tijdens het onderzoek
evenmin zijn gespecificeerd.
Bedrijfsresultaat
Het resultaat behaald uit productie-activiteiten, i.c. de verkopen van
goederen en diensten, alsmede de waarde van voorraadmutaties,
geactiveerde productie voor het eigen bedrijf, subsidies en
schade-uitkeringen.
Financieel resultaat
Financiële baten
Omvat rente, dividenden, winst uit deelnemingen en beleggingen.
Financiële lasten
Omvat rente, kosten van deelnemingen, verlies op deelnemingen en
beleggingen.
Financieel resultaat
De financiële baten minus de financiële lasten. De baten bestaan uit
rentebaten, baten uit deelnemingen, ontvangen dividenden, winst op
beleggingen en overige financiële baten. De lasten omvatten de
rentelasten, de kosten van leningen, het verlies op deelnemingen en het
verlies op beleggingen.
Mutatie voorzieningen
Onttrekkingen, vrijval van voorzieningen
Toevoegingen aan voorzieningen
De toevoegingen aan de interne voorzieningsfondsen zoals aanloop- en
reorganisatiefondsen, onderhoudsfondsen en fondsen assurantie eigen
risico.
Saldo voorzieningen
Het verschil tussen toevoegingen en onttrekkingen (incl. vrijval) aan
voorzieningen.
Buitengewone baten/lasten
Buitengewone baten
Baten van incidentele aard, voortvloeiend uit activiteiten welke niet tot
de reguliere bedrijfsuitoefening
behoren, zoals:
- afstoten van deelnemingen;
- verkoop van vaste activa;
- winst op buitenlandse vestigingen.
Buitengewone lasten
Lasten van incidentele aard, voortvloeiend uit activiteiten welke niet
tot de reguliere bedrijfsuitoefening behoren, zoals:
- afstoting van deelnemingen;
- verkoop van vaste activa;
- verliezen op buitenlandse vestigingen;
- kosten van reorganisatie.
Saldo buitengewone baten minus lasten
Het resultaat van de buitengewone baten minus de buitengewone lasten.
Buitengewone baten: de winsten welke niet uit de eigenlijke
bedrijfs-voering voortvloeien, zoals koersverschillen, positieve
resultaten uit deelnemingen, buitenlandse vestigingen, beleggingen en
termijnhandel. Voorts ook de vrijgevallen bedragen van de
egalisatierekening voor de WIR-premies, de boekwinsten bij verkoop of
tenietgaan (brand e.d.) van vaste activa en ontvangsten voor goodwill
e.d. Buitengewone lasten: de verliezen welke niet uit de eigenlijke
bedrijfs-voering voortvloeien, zoals verliezen op vorderingen,
koersverschillen, negatieve resultaten uit deelnemingen, buitenlandse
vestigingen, beleggingen en termijnhandel. Voorts ook de boekverliezen
bij verkoop of tenietgaan (brand e.d.) van vaste activa,
reorganisatiekosten e.d.
Resultaat voor belastingen
De som van het Bedrijfsresultaat, het financieel resultaat, de mutatie
voorzieningen en het saldo buitengewone baten/lasten.
Brutowinst
Omzet handelsgoederen minus de inkoopwaarde van de verkochte
handelsgoederen