Bestedingen; consumptie huishoudens 1995-2019

Bestedingen; consumptie huishoudens 1995-2019

Goederen en diensten Perioden Volume Volumemutaties (%) Volume Volumemutaties koopdaggecorrigeerd (%) Volume Indexcijfers (2000 = 100) (2000=100)
Consumptie binnenland 2019 2e kwartaal* 2,0 2,0 116,4
Consumptie nationaal 2019 2e kwartaal* . . .
1000/4000 Goederen 2019 2e kwartaal* 0,0 2,3 104,4
1000/2000 Voedings- en genotmiddelen 2019 2e kwartaal* 0,4 0,4 112,9
1000 Voedingsmiddelen 2019 2e kwartaal* 0,0 . .
1100 Aardappelen, groenten en fruit 2019 2e kwartaal* . . .
1200 Vlees en vleeswaren 2019 2e kwartaal* . . .
1300 Vis 2019 2e kwartaal* . . .
1400 Zuivelproducten 2019 2e kwartaal* . . .
1500 Brood, beschuit en broodproducten 2019 2e kwartaal* . . .
1600 Overige voedingsmiddelen 2019 2e kwartaal* . . .
2000 Genotmiddelen 2019 2e kwartaal* 1,0 . .
2100 Consumptie-ijs 2019 2e kwartaal* . . .
2200 Zoetwaren 2019 2e kwartaal* . . .
2300 Dranken 2019 2e kwartaal* . . .
2400 Tabak 2019 2e kwartaal* . . .
3000 Duurzame goederen 2019 2e kwartaal* 3,9 4,0 114,1
3100 Textiel en kleding 2019 2e kwartaal* 6,2 . .
3200 Lederwaren en schoeisel 2019 2e kwartaal* -0,8 . .
3300 Woninginrichting 2019 2e kwartaal* 8,6 . .
3400 Huishoudelijke apparaten 2019 2e kwartaal* 10,4 . .
3500 Huishoudelijke artikelen 2019 2e kwartaal* -0,4 . .
3600 Voertuigen 2019 2e kwartaal* -8,1 . .
3700 Overige duurzame goederen 2019 2e kwartaal* 9,6 . .
4000 Overige goederen 2019 2e kwartaal* 2,2 2,2 90,7
4100 Motorbrandstoffen 2019 2e kwartaal* -1,0 . .
4200 Energie 2019 2e kwartaal* 11,2 . .
4300 Overige goederen 2019 2e kwartaal* 0,6 . .
5000 Diensten 2019 2e kwartaal* 1,8 1,8 125,9
5100 Huisvesting 2019 2e kwartaal* . . .
5200 Horecadiensten 2019 2e kwartaal* . . .
5300 Diensten mbt recreatie en cultuur 2019 2e kwartaal* . . .
5400 Diensten mbt vervoer & communicatie 2019 2e kwartaal* . . .
5500 Medische diensten en welzijnszorg 2019 2e kwartaal* . . .
5600 Financiële en zakelijke diensten 2019 2e kwartaal* . . .
5700 Overige diensten 2019 2e kwartaal* . . .
6000 Cons. niet-ingezeten huishoudens 2019 2e kwartaal* . . .
7000 Cons. Ned.huishoudens in buitenland 2019 2e kwartaal* . . .
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de bestedingen van huishoudens in waarde en volume. De cijfers zijn uitgesplitst naar binnenlandse en nationale consumptie door huishoudens.
Op maandbasis zijn cijferreeksen beschikbaar over de ontwikkeling van de consumptieve bestedingen door huishoudens. Uitgangspunt vormen de bestedingen van consumenten (dit is inclusief BTW).

Gegevens beschikbaar van januari 1995 tot en met juni 2019

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.
De voorlopige cijfers worden niet meer definitief gemaakt aangezien tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 19 zeptember 2019:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door Consumptieve bestedingen van huishoudens; nationale rekeningen, 2015=100. Zie paragraaf 3

Toelichting onderwerpen

Volume
Volume is de voor prijs gecorrigeerde waarde
Volumemutaties
De volumemutaties geven de voor prijsverandering gecorrigeerde
ontwikkeling weer ten opzicht van dezelfde periode een jaar eerder.
Volumemutaties koopdaggecorrigeerd
Volumemutaties ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder,
na correctie voor verschillen in koopdagen tussen beide perioden.
Indexcijfers (2000 = 100)
Volume-indexcijfers op basis van 2000 = 100