Huishoudens naar migratieachtergrond, 1 januari 2001 - 2019

Huishoudens naar migratieachtergrond, 1 januari 2001 - 2019

Migratieachtergrond Wel/Geen kinderen Perioden Eenpersoonshuishouden (aantal) Meerpersoonshuishouden Eenouderhuishouden (aantal) Meerpersoonshuishouden Totaal beide partners Nederlandse ach... (aantal) Meerpersoonshuishouden Gehuwd paar Beide partners Nederlandse achtergrond (aantal) Meerpersoonshuishouden Gehuwd paar Beide partners een migratieachtergrond Man leidend voor migratieachtergrond Totaal beide partners migratieachterg... (aantal) Meerpersoonshuishouden Gehuwd paar Beide partners een migratieachtergrond Man leidend voor migratieachtergrond Totaal mannen eerste generatie (aantal) Meerpersoonshuishouden Gehuwd paar Beide partners een migratieachtergrond Man leidend voor migratieachtergrond Totaal beide partners eerste generatie (aantal) Meerpersoonshuishouden Gehuwd paar Beide partners een migratieachtergrond Man leidend voor migratieachtergrond Beiden eerste generatie (gelijk land) (aantal) Meerpersoonshuishouden Gehuwd paar Beide partners een migratieachtergrond Man leidend voor migratieachtergrond Beiden eerste generatie (ongelijk land) (aantal) Meerpersoonshuishouden Gehuwd paar Beide partners een migratieachtergrond Man leidend voor migratieachtergrond Beiden tweede generatie (aantal) Meerpersoonshuishouden Gehuwd paar Beide partners een migratieachtergrond Man leidend voor migratieachtergrond Man eerste, vrouw tweede generatie (aantal) Meerpersoonshuishouden Gehuwd paar Beide partners een migratieachtergrond Man leidend voor migratieachtergrond Man tweede, vrouw eerste generatie (aantal) Meerpersoonshuishouden Gehuwd paar Beide partners een migratieachtergrond Vrouw leidend voor migratieachtergrond Totaal beide partners migratieachterg... (aantal) Meerpersoonshuishouden Gehuwd paar Beide partners een migratieachtergrond Vrouw leidend voor migratieachtergrond Totaal vrouwen eerste generatie (aantal) Meerpersoonshuishouden Gehuwd paar Beide partners een migratieachtergrond Vrouw leidend voor migratieachtergrond Totaal beide partners eerste generatie (aantal) Meerpersoonshuishouden Gehuwd paar Beide partners een migratieachtergrond Vrouw leidend voor migratieachtergrond Beiden eerste generatie (gelijk land) (aantal) Meerpersoonshuishouden Gehuwd paar Beide partners een migratieachtergrond Vrouw leidend voor migratieachtergrond Beiden eerste generatie (ongelijk land) (aantal) Meerpersoonshuishouden Gehuwd paar Beide partners een migratieachtergrond Vrouw leidend voor migratieachtergrond Beiden tweede generatie (aantal) Meerpersoonshuishouden Gehuwd paar Beide partners een migratieachtergrond Vrouw leidend voor migratieachtergrond Vrouw eerste, man tweede generatie (aantal) Meerpersoonshuishouden Gehuwd paar Beide partners een migratieachtergrond Vrouw leidend voor migratieachtergrond Vrouw tweede, man eerste generatie (aantal) Meerpersoonshuishouden Gehuwd paar Eén partner een migratieachtergrond Totaal één partner migratieachtergrond (aantal) Meerpersoonshuishouden Gehuwd paar Eén partner een migratieachtergrond Vrouw eerste generatie, man Nederla... (aantal) Meerpersoonshuishouden Gehuwd paar Eén partner een migratieachtergrond Vrouw tweede generatie, man Nederla... (aantal) Meerpersoonshuishouden Gehuwd paar Eén partner een migratieachtergrond Man eerste generatie, vrouw Nederla... (aantal) Meerpersoonshuishouden Gehuwd paar Eén partner een migratieachtergrond Man tweede generatie, vrouw Nederla... (aantal) Meerpersoonshuishouden Niet-gehuwd paar Beide partners Nederlandse achtergrond (aantal) Meerpersoonshuishouden Niet-gehuwd paar Beide partners een migratieachtergrond Man leidend voor migratieachtergrond Totaal beide partners migratieachterg... (aantal) Meerpersoonshuishouden Niet-gehuwd paar Beide partners een migratieachtergrond Man leidend voor migratieachtergrond Totaal mannen eerste generatie (aantal) Meerpersoonshuishouden Niet-gehuwd paar Beide partners een migratieachtergrond Man leidend voor migratieachtergrond Totaal beide partners eerste generatie (aantal) Meerpersoonshuishouden Niet-gehuwd paar Beide partners een migratieachtergrond Man leidend voor migratieachtergrond Beiden eerste generatie (gelijk land) (aantal) Meerpersoonshuishouden Niet-gehuwd paar Beide partners een migratieachtergrond Man leidend voor migratieachtergrond Beiden eerste generatie (ongelijk land) (aantal) Meerpersoonshuishouden Niet-gehuwd paar Beide partners een migratieachtergrond Man leidend voor migratieachtergrond Beiden tweede generatie (aantal) Meerpersoonshuishouden Niet-gehuwd paar Beide partners een migratieachtergrond Man leidend voor migratieachtergrond Man eerste, vrouw tweede generatie (aantal) Meerpersoonshuishouden Niet-gehuwd paar Beide partners een migratieachtergrond Man leidend voor migratieachtergrond Man tweede, vrouw eerste generatie (aantal) Meerpersoonshuishouden Niet-gehuwd paar Beide partners een migratieachtergrond Vrouw leidend voor migratieachtergrond Totaal beide partners migratieachterg... (aantal) Meerpersoonshuishouden Niet-gehuwd paar Beide partners een migratieachtergrond Vrouw leidend voor migratieachtergrond Totaal vrouwen eerste generatie (aantal) Meerpersoonshuishouden Niet-gehuwd paar Beide partners een migratieachtergrond Vrouw leidend voor migratieachtergrond Totaal beiden partners eerste generatie (aantal) Meerpersoonshuishouden Niet-gehuwd paar Beide partners een migratieachtergrond Vrouw leidend voor migratieachtergrond Beiden eerste generatie (gelijk land) (aantal) Meerpersoonshuishouden Niet-gehuwd paar Beide partners een migratieachtergrond Vrouw leidend voor migratieachtergrond Beiden eerste generatie (ongelijk land) (aantal) Meerpersoonshuishouden Niet-gehuwd paar Beide partners een migratieachtergrond Vrouw leidend voor migratieachtergrond Beiden tweede generatie (aantal) Meerpersoonshuishouden Niet-gehuwd paar Beide partners een migratieachtergrond Vrouw leidend voor migratieachtergrond Vrouw eerste, man tweede generatie (aantal) Meerpersoonshuishouden Niet-gehuwd paar Beide partners een migratieachtergrond Vrouw leidend voor migratieachtergrond Vrouw tweede, man eerste generatie (aantal) Meerpersoonshuishouden Niet-gehuwd paar Eén partner een migratieachtergrond Totaal één partner migratieachtergrond (aantal) Meerpersoonshuishouden Niet-gehuwd paar Eén partner een migratieachtergrond Vrouw eerste generatie, man Nederla... (aantal) Meerpersoonshuishouden Niet-gehuwd paar Eén partner een migratieachtergrond Vrouw tweede generatie, man Nederla... (aantal) Meerpersoonshuishouden Niet-gehuwd paar Eén partner een migratieachtergrond Man eerste generatie, vrouw Nederla... (aantal) Meerpersoonshuishouden Niet-gehuwd paar Eén partner een migratieachtergrond Man tweede generatie, vrouw Nederla... (aantal)
Totaal Totaal huishoudens 2001 2.307.075 396.351 3.191.798 2.710.147 266.711 233.862 217.907 193.353 24.554 17.578 15.955 15.271 266.707 233.174 217.903 193.353 24.550 17.578 15.271 15.955 465.094 104.508 141.903 76.021 142.662 481.651 54.674 42.749 36.220 23.548 12.672 6.275 6.529 5.650 54.672 41.868 36.219 23.548 12.671 6.275 5.649 6.529 137.751 33.304 38.230 28.737 37.480
Totaal Totaal huishoudens 2005 2.449.383 444.126 3.169.846 2.640.522 294.054 256.338 235.604 208.414 27.190 19.015 20.734 18.701 294.047 254.298 235.597 208.414 27.183 19.015 18.701 20.734 467.683 110.755 140.419 75.271 141.238 529.324 62.104 47.458 39.616 24.431 15.185 7.792 7.842 6.854 62.104 46.470 39.617 24.431 15.186 7.792 6.853 7.842 155.623 39.927 42.697 31.096 41.903
Totaal Totaal huishoudens 2010 2.669.410 486.239 3.150.853 2.562.739 308.448 263.857 239.591 210.799 28.792 23.080 24.266 21.511 308.439 261.093 239.583 210.799 28.784 23.080 21.510 24.266 468.305 116.633 138.951 73.083 139.638 588.114 75.530 56.668 47.013 28.186 18.827 10.408 9.655 8.454 75.531 55.467 47.014 28.186 18.828 10.408 8.453 9.656 172.665 43.446 48.228 32.568 48.423
Totaal Totaal huishoudens 2015 2.867.797 545.289 3.109.890 2.470.486 336.564 281.825 253.288 224.263 29.025 29.681 28.537 25.058 336.560 278.343 253.285 224.263 29.022 29.681 25.058 28.536 468.303 122.965 136.439 71.773 137.126 639.404 107.330 85.212 73.942 52.891 21.051 12.631 11.270 9.487 107.329 83.428 73.941 52.891 21.050 12.631 9.487 11.270 187.935 48.055 53.496 32.572 53.812
Totaal Totaal huishoudens 2019 3.037.622 582.106 3.072.487 2.394.372 384.062 318.842 287.171 251.600 35.571 37.276 31.671 27.944 384.059 315.113 287.169 251.600 35.569 37.276 27.944 31.670 469.918 128.877 134.768 71.291 134.982 678.103 134.240 107.990 95.242 68.279 26.963 14.984 12.748 11.266 134.240 106.508 95.242 68.279 26.963 14.984 11.266 12.748 203.647 54.054 56.796 34.630 58.167
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat informatie over particuliere huishoudens op 1 januari naar samenstelling, migratieachtergrond van de partners in het huishouden en wel of geen kinderen.

Het CBS gaat over op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Voortaan is meer bepalend waar iemand zelf geboren is, naast waar iemands ouders geboren zijn. Daarbij wordt het woord migratieachtergrond niet meer gebruikt. De hoofdindeling westers/niet-westers wordt vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze indeling wordt geleidelijk ingevoerd in tabellen en publicaties met bevolking naar herkomst.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2001

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.
De manier waarop de cijfers over huishoudens worden geproduceerd is in 2014 gewijzigd. Dit heeft tot gevolg dat de cijfers over huishoudens per 1 januari 2014 in verschillende tabellen soms niet overeenkomen. De verschillen zijn minimaal en treden alleen op per 1 januari 2014.

Wijzigingen per 13 november 2023:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers uit?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door tabel 'Particuliere huishoudens; samenstelling en herkomstland, 1 januari'. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Eenpersoonshuishouden
Een particulier huishouden bestaande uit één persoon.

Trendbreuk (personen in) particuliere huishoudens
Door de verbeterde waarneming van personen in institutionele huishoudens treedt vanaf 2014 een trendbreuk op in de ontwikkeling van het aantal eenpersoonshuishoudens/alleenstaanden. Circa 35 duizend personen die eerst voornamelijk als alleenstaanden getypeerd waren, verschuiven nu naar de institutionele huishoudens. Het aantal alleenstaanden steeg daardoor van 2013 op 2014 met maar duizend personen. Van 2012 op 2013 was die stijging nog 41 duizend personen. Ook de totale stijging van het aantal huishoudens liep als gevolg hiervan terug van 57 duizend van 2012 op 2013 naar 21 duizend van 2013 op 2014.
Vanaf 2011 is er voor de samenstelling van huishoudensgegevens gebruik gemaakt van een nieuwe productiemethode. In deze nieuwe methode worden voor het bepalen van de huishoudenssamenstelling naast de gegevens uit het gemeentelijke bevolkingsregister ook belastingdienstgegevens over samenwonende paren gebruikt. De uitkomsten op basis van de nieuwe methode sluiten goed aan op de voorgaande uitkomsten, maar er treden vanaf 2011 wel kleine verschuivingen op in het aantal huishoudens naar samenstelling. De grootste verandering betreft het aantal overige huishoudens en de niet-gehuwde paren. In 2011 valt het aantal overige huishoudens 10 duizend lager uit dan in 2010. Het aantal niet gehuwde paren valt navenant hoger uit.

Particulier huishouden:
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf, dus niet-bedrijfsmatig, voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.
Meerpersoonshuishouden
Een particulier huishouden bestaande uit twee of meer personen.

Trendbreuk (personen in) particuliere huishoudens
Door de verbeterde waarneming van personen in institutionele huishoudens treedt vanaf 2014 een trendbreuk op in de ontwikkeling van het aantal eenpersoonshuishoudens/alleenstaanden. Circa 35 duizend personen die eerst voornamelijk als alleenstaanden getypeerd waren, verschuiven nu naar de institutionele huishoudens. Het aantal alleenstaanden steeg daardoor van 2013 op 2014 met maar duizend personen. Van 2012 op 2013 was die stijging nog 41 duizend personen. Ook de totale stijging van het aantal huishoudens liep als gevolg hiervan terug van 57 duizend van 2012 op 2013 naar 21 duizend van 2013 op 2014.
Vanaf 2011 is er voor de samenstelling van huishoudensgegevens gebruik gemaakt van een nieuwe productiemethode. In deze nieuwe methode worden voor het bepalen van de huishoudenssamenstelling naast de gegevens uit het gemeentelijke bevolkingsregister ook belastingdienstgegevens over samenwonende paren gebruikt. De uitkomsten op basis van de nieuwe methode sluiten goed aan op de voorgaande uitkomsten, maar er treden vanaf 2011 wel kleine verschuivingen op in het aantal huishoudens naar samenstelling. De grootste verandering betreft het aantal overige huishoudens en de niet-gehuwde paren. In 2011 valt het aantal overige huishoudens 10 duizend lager uit dan in 2010. Het aantal niet gehuwde paren valt navenant hoger uit.

Particulier huishouden:
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf, dus niet-bedrijfsmatig, voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.
Eenouderhuishouden
Een meerpersoonshuishouden bestaande uit één ouder met thuiswonende kinderen.

Thuiswonend kind:
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouderrelatie heeft met heeft de tot het huishouden behorende ouder.
Adoptie- en stiefkinderen in het huishouden worden wel gezien als thuiswonende kinderen, maar pleegkinderen niet.
Totaal beide partners Nederlandse ach...
Totaal beide partners Nederlandse achtergrond

Totaal van gehuwde en niet-gehuwde paren, waarbij beide partners een Nederlandse achtergrond hebben

Persoon met een Nederlandse achtergrond:
Persoon van wie de beide ouders in Nederland zijn geboren, ongeacht het land waar men zelf is geboren.

Paar:
Twee op basis van huwelijk, partnerschapsregistratie of samenwoonrelatie bij elkaar behorende personen.

Partner:
Persoon die een paar vormt met een andere persoon in een particulier huishouden.

Partnerschapsregistratie:
Een op het huwelijk lijkende vorm van vastlegging van een relatie in een akte van de Burgerlijke Stand. De registratie staat open voor paren van gelijk en van verschillend geslacht.
De registratie is ingevoerd in Nederland per 1 januari 1998.
Gehuwd paar
Twee personen die met elkaar gehuwd zijn of samen een geregistreerd partnerschap hebben gesloten.

Partnerschapsregistratie:
Een op het huwelijk lijkende vorm van vastlegging van een relatie in een akte van de Burgerlijke Stand. De registratie staat open voor paren van gelijk en van verschillend geslacht.
De registratie is ingevoerd in Nederland per 1 januari 1998.
Beide partners Nederlandse achtergrond
Gehuwd paar, waarbij beide partners een Nederlandse achtergrond hebben.

Persoon met een Nederlandse achtergrond:
Persoon van wie de beide ouders in Nederland zijn geboren, ongeacht het land waar men zelf is geboren.
Beide partners een migratieachtergrond
Gehuwd paar, waarbij beide partners een migratieachtergrond hebben.

Persoon met een migratieachtergrond:
Persoon van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.
Man leidend voor migratieachtergrond
Gehuwd paar, waarbij de migratieachtergrond van de man leidend is voor de migratieachtergrond van het paar.
Totaal beide partners migratieachterg...
Totaal beide partners migratieachtergrond

Totaal van gehuwde paren, waarbij beide partners een migratieachtergrond hebben.
Totaal mannen eerste generatie
Totaal van gehuwde paren, waarbij de man tot de eerste generatie behoort en de vrouw tot de eerste of de tweede generatie.

Persoon met een eerste generatie migratieachtergrond:
Persoon die in het buitenland is geboren en van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.

Persoon met een tweede generatie migratieachtergrond:
Persoon die in Nederland is geboren en van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.
Totaal beide partners eerste generatie
Totaal van gehuwde paren, waarbij beide partners behoren tot de eerste generatie.

Persoon met een eerste generatie migratieachtergrond:
Persoon die in het buitenland is geboren en van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.
Beiden eerste generatie (gelijk land)
Gehuwd paar, waarbij beide partners tot de eerste generatie behoren en dezelfde migratieachtergrond hebben.

Persoon met een eerste generatie migratieachtergrond:
Persoon die in het buitenland is geboren en van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.
Beiden eerste generatie (ongelijk land)
Gehuwd paar, waarbij beide partners tot de eerste generatie behoren, maar een van elkaar verschillende migratieachtergrond hebben.

Persoon met een eerste generatie migratieachtergrond:
Persoon die in het buitenland is geboren en van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.
Beiden tweede generatie
Gehuwd paar, waarbij beide partners behoren tot de tweede generatie.

Persoon met een tweede generatie migratieachtergrond:
Persoon die in Nederland is geboren en van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.
Man eerste, vrouw tweede generatie
Gehuwd paar, waarbij de man tot de eerste en de vrouw tot de tweede generatie behoort.

Persoon met een eerste generatie migratieachtergrond:
Persoon die in het buitenland is geboren en van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.

Persoon met een tweede generatie migratieachtergrond:
Persoon die in Nederland is geboren en van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.
Man tweede, vrouw eerste generatie
Gehuwd paar, waarbij de man tot de tweede en de vrouw tot de eerste generatie behoort.

Persoon met een eerste generatie migratieachtergrond:
Persoon die in het buitenland is geboren en van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.

Persoon met een tweede generatie migratieachtergrond:
Persoon die in Nederland is geboren en van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.
Vrouw leidend voor migratieachtergrond
Gehuwd paar, waarbij de migratieachtergrond van de vrouw leidend is voor de migratieachtergrond van het paar.
Totaal beide partners migratieachterg...
Totaal beide partners migratieachtergrond

Totaal van gehuwde paren, waarbij beide partners een migratieachtergrond hebben.
Totaal vrouwen eerste generatie
Totaal van gehuwde paren, waarbij de vrouw tot de eerste generatie behoort en de man tot de eerste of de tweede generatie.

Persoon met een eerste generatie migratieachtergrond:
Persoon die in het buitenland is geboren en van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren

Persoon met een tweede generatie migratieachtergrond:
Persoon die in Nederland is geboren en van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.
Totaal beide partners eerste generatie
Totaal van gehuwde paren, waarbij beide partners behoren tot de eerste generatie.

Persoon met een eerste generatie migratieachtergrond:
Persoon die in het buitenland is geboren en van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.
Beiden eerste generatie (gelijk land)
Gehuwd paar, waarbij beide partners tot de eerste generatie behoren en dezelfde migratieachtergrond hebben.

Persoon met een eerste generatie migratieachtergrond:
Persoon die in het buitenland is geboren en van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.
Beiden eerste generatie (ongelijk land)
Gehuwd paar, waarbij beide partners tot de eerste generatie behoren, maar een van elkaar verschillende migratieachtergrond hebben.

Persoon met een eerste generatie migratieachtergrond:
Persoon die in het buitenland is geboren en van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.
Beiden tweede generatie
Gehuwd paar, waarbij beide partners behoren tot de tweede generatie.

Persoon met een tweede generatie migratieachtergrond:
Persoon die in Nederland is geboren en van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.
Vrouw eerste, man tweede generatie
Gehuwd paar, waarbij de vrouw tot de eerste en de man tot de tweede generatie behoort.

Persoon met een eerste generatie migratieachtergrond:
Persoon die in het buitenland is geboren en van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.

Persoon met een tweede generatie migratieachtergrond:
Persoon die in Nederland is geboren en van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.
Vrouw tweede, man eerste generatie
Gehuwd paar, waarbij de vrouw tot de tweede en de man tot de eerste generatie behoort.

Persoon met een eerste generatie migratieachtergrond:
Persoon die in het buitenland is geboren en van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.

Persoon met een tweede generatie migratieachtergrond:
Persoon die in Nederland is geboren en van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.
Eén partner een migratieachtergrond
Gehuwd paar, waarbij één van beide partners een migratieachtergrond heeft.

Persoon met een migratieachtergrond:
Persoon van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.
Totaal één partner migratieachtergrond
Totaal van gehuwde paren, waarbij één van beide partners een migratieachtergrond heeft.
Vrouw eerste generatie, man Nederla...
Gehuwd paar, waarbij de vrouw tot de eerste generatie behoort en de man een Nederlandse achtergrond heeft.

Persoon met een eerste generatie migratieachtergrond:
Persoon die in het buitenland is geboren en van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.

Persoon met een Nederlandse achtergrond:
Persoon van wie de beide ouders in Nederland zijn geboren, ongeacht het land waar men zelf is geboren.

Vrouw tweede generatie, man Nederla...
Gehuwd paar, waarbij de vrouw tot de tweede generatie behoort en de man een Nederlandse achtergrond heeft.

Persoon met een tweede generatie migratieachtergrond:
Persoon die in Nederland is geboren en van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.

Persoon met een Nederlandse achtergrond:
Persoon van wie de beide ouders in Nederland zijn geboren, ongeacht het land waar men zelf is geboren.

Man eerste generatie, vrouw Nederla...
Gehuwd paar, waarbij de man tot de eerste generatie behoort en de vrouw een Nederlandse achtergrond heeft.

Persoon met een eerste generatie migratieachtergrond:
Persoon die in het buitenland is geboren en van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.

Persoon met een Nederlandse achtergrond:
Persoon van wie de beide ouders in Nederland zijn geboren, ongeacht het land waar men zelf is geboren.

Man tweede generatie, vrouw Nederla...
Gehuwd paar, waarbij de man tot de tweede generatie behoort en de vrouw een Nederlandse achtergrond heeft.

Persoon met een tweede generatie migratieachtergrond:
Persoon die in Nederland is geboren en van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.

Persoon met een Nederlandse achtergrond:
Persoon van wie de beide ouders in Nederland zijn geboren, ongeacht het land waar men zelf is geboren.

Niet-gehuwd paar
Twee personen die een samenwoonrelatie hebben maar niet met elkaar zijn gehuwd of een partnerschapsregistratie hebben gesloten.

Partnerschapsregistratie:
Een op het huwelijk lijkende vorm van vastlegging van een relatie in een akte van de Burgerlijke Stand. De registratie staat open voor paren van gelijk en van verschillend geslacht.
De registratie is ingevoerd in Nederland per 1 januari 1998.
Beide partners Nederlandse achtergrond
Niet-gehuwd paar, waarbij beide partners een Nederlandse achtergrond hebben.

Persoon met een Nederlandse achtergrond:
Persoon van wie de beide ouders in Nederland zijn geboren, ongeacht het land waar men zelf is geboren.
Beide partners een migratieachtergrond
Niet-gehuwd paar, waarbij beide partners een migratieachtergrond hebben.

Persoon met een migratieachtergrond:
Persoon van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.
Man leidend voor migratieachtergrond
Niet-gehuwd paar, waarbij de migratieachtergrond van de man leidend is voor de migratieachtergrond van het paar.
Totaal beide partners migratieachterg...
Totaal beide partners migratieachtergrond

Totaal van niet-gehuwde paren, waarbij beide partners een migratieachtergrond hebben.
Totaal mannen eerste generatie
Totaal van niet-gehuwde paren, waarbij de man tot de eerste generatie behoort en de vrouw tot de eerste of de tweede generatie.

Persoon met een eerste generatie migratieachtergrond:
Persoon die in het buitenland is geboren en van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.

Persoon met een tweede generatie migratieachtergrond:
Persoon die in Nederland is geboren en van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.
Totaal beide partners eerste generatie
Totaal van niet-gehuwde paren, waarbij beide partners behoren tot de eerste generatie.

Persoon met een eerste generatie migratieachtergrond:
Persoon die in het buitenland is geboren en van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.
Beiden eerste generatie (gelijk land)
Niet-gehuwd paar, waarbij beide partners tot de eerste generatie behoren en dezelfde migratieachtergrond hebben.

Persoon met een eerste generatie migratieachtergrond:
Persoon die in het buitenland is geboren en van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.
Beiden eerste generatie (ongelijk land)
Niet-gehuwd paar, waarbij beide partners tot de eerste generatie behoren, maar een van elkaar verschillende migratieachtergrond hebben.

Persoon met een eerste generatie migratieachtergrond:
Persoon die in het buitenland is geboren en van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.
Beiden tweede generatie
Niet-gehuwd paar, waarbij beide partners behoren tot de tweede generatie.

Persoon met een tweede generatie migratieachtergrond:
Persoon die in Nederland is geboren en van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.
Man eerste, vrouw tweede generatie
Niet-gehuwd paar, waarbij de man tot de eerste en de vrouw tot de tweede generatie behoort.

Persoon met een eerste generatie migratieachtergrond:
Persoon die in het buitenland is geboren en van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.

Persoon met een tweede generatie migratieachtergrond:
Persoon die in Nederland is geboren en van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.
Man tweede, vrouw eerste generatie
Niet-gehuwd paar, waarbij de man tot de tweede en de vrouw tot de eerste generatie behoort.

Persoon met een eerste generatie migratieachtergrond:
Persoon die in het buitenland is geboren en van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.

Persoon met een tweede generatie migratieachtergrond:
Persoon die in Nederland is geboren en van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.
Vrouw leidend voor migratieachtergrond
Niet-gehuwd paar, waarbij de migratieachtergrond van de vrouw leidend is voor de migratieachtergrond van het paar.
Totaal beide partners migratieachterg...
Totaal beide partners migratieachtergrond

Totaal van niet-gehuwde paren, waarbij beide partners een migratieachtergrond hebben.
Totaal vrouwen eerste generatie
Totaal van niet-gehuwde paren, waarbij de vrouw tot de eerste generatie behoort en de man tot de eerste of de tweede generatie.

Persoon met een eerste generatie migratieachtergrond:
Persoon die in het buitenland is geboren en van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren

Persoon met een tweede generatie migratieachtergrond:
Persoon die in Nederland is geboren en van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.
Totaal beiden partners eerste generatie
Totaal van niet-gehuwde paren, waarbij beide partners behoren tot de eerste generatie.

Persoon met een eerste generatie migratieachtergrond:
Persoon die in het buitenland is geboren en van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.
Beiden eerste generatie (gelijk land)
Niet-gehuwd paar, waarbij beide partners tot de eerste generatie behoren en dezelfde migratieachtergrond hebben.

Persoon met een eerste generatie migratieachtergrond:
Persoon die in het buitenland is geboren en van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.
Beiden eerste generatie (ongelijk land)
Niet-gehuwd paar, waarbij beide partners tot de eerste generatie behoren, maar een van elkaar verschillende migratieachtergrond hebben.

Persoon met een eerste generatie migratieachtergrond:
Persoon die in het buitenland is geboren en van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.
Beiden tweede generatie
Niet-gehuwd paar, waarbij beide partners behoren tot de tweede generatie.

Persoon met een tweede generatie migratieachtergrond:
Persoon die in Nederland is geboren en van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.
Vrouw eerste, man tweede generatie
Niet-gehuwd paar, waarbij de vrouw tot de eerste en de man tot de tweede generatie behoort.

Persoon met een eerste generatie migratieachtergrond:
Persoon die in het buitenland is geboren en van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.

Persoon met een tweede generatie migratieachtergrond:
Persoon die in Nederland is geboren en van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.
Vrouw tweede, man eerste generatie
Niet-gehuwd paar, waarbij de vrouw tot de tweede en de man tot de eerste generatie behoort.

Persoon met een eerste generatie migratieachtergrond:
Persoon die in het buitenland is geboren en van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.

Persoon met een tweede generatie migratieachtergrond:
Persoon die in Nederland is geboren en van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.
Eén partner een migratieachtergrond
Niet-gehuwd paar, waarbij één van beide partners een migratieachtergrond heeft.

Persoon met een migratieachtergrond:
Persoon van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.
Totaal één partner migratieachtergrond
Totaal van niet-gehuwde paren, waarbij één van beide partners een migratieachtergrond heeft.
Vrouw eerste generatie, man Nederla...
Niet-gehuwd paar, waarbij de vrouw tot de eerste generatie behoort en de man een Nederlandse achtergrond heeft.

Persoon met een eerste generatie migratieachtergrond:
Persoon die in het buitenland is geboren en van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.

Persoon met een Nederlandse achtergrond:
Persoon van wie de beide ouders in Nederland zijn geboren, ongeacht het land waar men zelf is geboren.
Vrouw tweede generatie, man Nederla...
Niet-gehuwd paar, waarbij de vrouw tot de tweede generatie behoort en de man een Nederlandse achtergrond heeft.

Persoon met een tweede generatie migratieachtergrond:
Persoon die in Nederland is geboren en van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.

Persoon met een Nederlandse achtergrond:
Persoon van wie de beide ouders in Nederland zijn geboren, ongeacht het land waar men zelf is geboren.
Man eerste generatie, vrouw Nederla...
Niet-gehuwd paar, waarbij de man tot de eerste generatie behoort en de vrouw een Nederlandse achtergrond heeft.

Persoon met een eerste generatie migratieachtergrond:
Persoon die in het buitenland is geboren en van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.

Persoon met een Nederlandse achtergrond:
Persoon van wie de beide ouders in Nederland zijn geboren, ongeacht het land waar men zelf is geboren.
Man tweede generatie, vrouw Nederla...
Niet-gehuwd paar, waarbij de man tot de tweede generatie behoort en de vrouw een Nederlandse achtergrond heeft.

Persoon met een tweede generatie migratieachtergrond:
Persoon die in Nederland is geboren en van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.

Persoon met een Nederlandse achtergrond:
Persoon van wie de beide ouders in Nederland zijn geboren, ongeacht het land waar men zelf is geboren.