Belangrijke doodsoorzaken naar geslacht en per regio (afgeronde cijfers)

Belangrijke doodsoorzaken naar geslacht en per regio (afgeronde cijfers)

Geslacht Regio's Perioden Doodsoorzaken Totaal alle doodsoorzaken (aantal) Doodsoorzaken 1 Infectieuze en parasitaire ziekten Totaal infectieuze en parasitaire zktn (aantal) Doodsoorzaken 1 Infectieuze en parasitaire ziekten 1.1 Tuberculose (aantal) Doodsoorzaken 1 Infectieuze en parasitaire ziekten 1.2 Meningokokkeninfecties (aantal) Doodsoorzaken 1 Infectieuze en parasitaire ziekten 1.3 Virale hepatitis (aantal) Doodsoorzaken 1 Infectieuze en parasitaire ziekten 1.4 AIDS (aantal) Doodsoorzaken 1 Infectieuze en parasitaire ziekten 1.5 Ov. infectieuze en parasitaire zktn (aantal) Doodsoorzaken 2 Nieuwvormingen Totaal nieuwvormingen (aantal) Doodsoorzaken 2 Nieuwvormingen 2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen Totaal kwaadaardige nieuwvormingen (aantal) Doodsoorzaken 2 Nieuwvormingen 2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen 2.1.1 Kw. nv. van lip, mond en keel (aantal) Doodsoorzaken 2 Nieuwvormingen 2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen 2.1.2 Kw. nv. van slokdarm (aantal) Doodsoorzaken 2 Nieuwvormingen 2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen 2.1.3 Kw. nv. van maag (aantal) Doodsoorzaken 2 Nieuwvormingen 2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen 2.1.4 Kw. nv. van dikke darm (aantal) Doodsoorzaken 2 Nieuwvormingen 2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen 2.1.5 Kw. nv. van endeldarm en anus (aantal) Doodsoorzaken 2 Nieuwvormingen 2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen 2.1.6 Kw. nv. lever en intrah. galwegen (aantal) Doodsoorzaken 2 Nieuwvormingen 2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen 2.1.7 Kw. nv. van galblaas en galwegen (aantal) Doodsoorzaken 2 Nieuwvormingen 2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen 2.1.8 Kw. nv. van alvleesklier (aantal) Doodsoorzaken 2 Nieuwvormingen 2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen 2.1.9 Kw. nv. van strottehoofd (aantal) Doodsoorzaken 2 Nieuwvormingen 2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen 2.1.10 Kw. nv. van luchtpijp en long (aantal) Doodsoorzaken 2 Nieuwvormingen 2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen 2.1.11 Melanoom van huid (aantal) Doodsoorzaken 2 Nieuwvormingen 2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen 2.1.12 Kw. nv. van borst (aantal) Doodsoorzaken 2 Nieuwvormingen 2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen 2.1.13 Kw. nv. van baarmoederhals (aantal) Doodsoorzaken 2 Nieuwvormingen 2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen 2.1.14 Kw. nv. van baarmoederlichaam (aantal) Doodsoorzaken 2 Nieuwvormingen 2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen 2.1.15 Kw. nv. van eierstok (aantal) Doodsoorzaken 2 Nieuwvormingen 2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen 2.1.16 Kw. nv. van prostaat (aantal) Doodsoorzaken 2 Nieuwvormingen 2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen 2.1.17 Kw. nv. nier, behalve nierbekken (aantal) Doodsoorzaken 2 Nieuwvormingen 2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen 2.1.18 Kw. nv. van urineblaas (aantal) Doodsoorzaken 2 Nieuwvormingen 2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen 2.1.19 Kw. nv. lymf. en bloedv. weefsel (aantal) Doodsoorzaken 2 Nieuwvormingen 2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen 2.1.20 Ov. kwaadaardige nieuwvormingen (aantal) Doodsoorzaken 2 Nieuwvormingen 2.2 Overige nieuwvormingen (aantal) Doodsoorzaken 3 Ziekten van bloed, bloedber. organen.. (aantal) Doodsoorzaken 4 Endocriene, voedings-, stofw. zktn Totaal endocriene, voedings-, stofw. z.. (aantal) Doodsoorzaken 4 Endocriene, voedings-, stofw. zktn 4.1 Suikerziekte (aantal) Doodsoorzaken 4 Endocriene, voedings-, stofw. zktn 4.2 Ov. endocriene, voedings-, stofwis.. (aantal) Doodsoorzaken 5 Psychische stoornissen Totaal psychische stoornissen (aantal) Doodsoorzaken 5 Psychische stoornissen 5.1 Psychische stoornissen door alcohol (aantal) Doodsoorzaken 5 Psychische stoornissen 5.2 Psychische stoornissen drugs en vl.. (aantal) Doodsoorzaken 5 Psychische stoornissen 5.3 Overige psychische stoornissen (aantal) Doodsoorzaken 6 Ziekten van zenuwstelsel en zintuigen Totaal ziekten zenuwstelsel en zintuigen (aantal) Doodsoorzaken 6 Ziekten van zenuwstelsel en zintuigen 6.1 Hersenvliesontsteking (aantal) Doodsoorzaken 6 Ziekten van zenuwstelsel en zintuigen 6.2 Ziekte van Parkinson (aantal) Doodsoorzaken 6 Ziekten van zenuwstelsel en zintuigen 6.3 Ov. zktn zenuwstelsel en zintuigen (aantal) Doodsoorzaken 7 Ziekten van hart en vaatstelsel Totaal ziekten van hart en vaatstelsel (aantal) Doodsoorzaken 7 Ziekten van hart en vaatstelsel 7.1 Ziekten van de kransvaten Totaal ziekten van de kransvaten (aantal) Doodsoorzaken 7 Ziekten van hart en vaatstelsel 7.1 Ziekten van de kransvaten 7.1.1 Acuut hartinfarct (aantal) Doodsoorzaken 7 Ziekten van hart en vaatstelsel 7.1 Ziekten van de kransvaten 7.1.2 Overige ziekten van de kransvaten (aantal) Doodsoorzaken 7 Ziekten van hart en vaatstelsel 7.2 Overige hartziekten (aantal) Doodsoorzaken 7 Ziekten van hart en vaatstelsel 7.3 Hersenvaatletsels (aantal) Doodsoorzaken 7 Ziekten van hart en vaatstelsel 7.4 Overige ziekten hart en vaatstelsel (aantal) Doodsoorzaken 8 Ziekten van de ademhalingsorganen Totaal ziekten van de ademhalingsorganen (aantal) Doodsoorzaken 8 Ziekten van de ademhalingsorganen 8.1 Griep (aantal) Doodsoorzaken 8 Ziekten van de ademhalingsorganen 8.2 Longontsteking (aantal) Doodsoorzaken 8 Ziekten van de ademhalingsorganen 8.3 Chron. aand. onderste luchtwegen Totaal chronische aand. onderste lucht.. (aantal) Doodsoorzaken 8 Ziekten van de ademhalingsorganen 8.3 Chron. aand. onderste luchtwegen 8.3.1 Astma (aantal) Doodsoorzaken 8 Ziekten van de ademhalingsorganen 8.3 Chron. aand. onderste luchtwegen 8.3.2 Ov. chron. aand. onderste luchtw.. (aantal) Doodsoorzaken 8 Ziekten van de ademhalingsorganen 8.4 Overige ziekten ademhalingsorganen (aantal) Doodsoorzaken 9 Ziekten van de spijsverteringsorganen Totaal ziekten spijsverteringsorganen (aantal) Doodsoorzaken 9 Ziekten van de spijsverteringsorganen 9.1 Maagzweer en zweer aan twaalfvinge.. (aantal) Doodsoorzaken 9 Ziekten van de spijsverteringsorganen 9.2 Chronische leveraandoeningen Totaal chronische leveraandoeningen (aantal) Doodsoorzaken 9 Ziekten van de spijsverteringsorganen 9.2 Chronische leveraandoeningen 9.2.1 Chronische leveraand. alcohol (aantal) Doodsoorzaken 9 Ziekten van de spijsverteringsorganen 9.2 Chronische leveraandoeningen 9.2.2 Ov. chronische leveraandoeningen (aantal) Doodsoorzaken 9 Ziekten van de spijsverteringsorganen 9.3 Ov. ziekten spijsverteringsorganen (aantal) Doodsoorzaken 10 Ziekten huid, onderhuids bindweefsel (aantal) Doodsoorzaken 11 Ziekten spieren, beenderen, bindwfsl Totaal ziekten spieren, beend., bindwfsl (aantal) Doodsoorzaken 11 Ziekten spieren, beenderen, bindwfsl 11.1 Reumatoïde artritis en artrose (aantal) Doodsoorzaken 11 Ziekten spieren, beenderen, bindwfsl 11.2 Ov. zktn spieren, beend., bindwfsl (aantal) Doodsoorzaken 12 Ziekten urinewegen en gesl.organen Totaal zktn urinewegen en gesl. organen (aantal) Doodsoorzaken 12 Ziekten urinewegen en gesl.organen 12.1 Ziekten van nier en urineleider (aantal) Doodsoorzaken 12 Ziekten urinewegen en gesl.organen 12.2 Ov. zktn urinewegen en gesl.organen (aantal) Doodsoorzaken 13 Complicaties zwangerschap, bevallin.. (aantal) Doodsoorzaken 14 Aandoeningen v.d. perinatale periode (aantal) Doodsoorzaken 15 Aangeboren afwijkingen Totaal aangeboren afwijkingen (aantal) Doodsoorzaken 15 Aangeboren afwijkingen 15.1 Aangeboren afw. zenuwstelsel (aantal) Doodsoorzaken 15 Aangeboren afwijkingen 15.2 Aangeboren afw. hart en bloedvaten (aantal) Doodsoorzaken 15 Aangeboren afwijkingen 15.3 Overige aangeboren afwijkingen (aantal) Doodsoorzaken 16 Sympt. en onvoll. omschr. ziektebldn Totaal symp. en onvoll. omschr. ziekten (aantal) Doodsoorzaken 16 Sympt. en onvoll. omschr. ziektebldn 16.1 Wiegendood (aantal) Doodsoorzaken 16 Sympt. en onvoll. omschr. ziektebldn 16.2 Onvoll. omschr. en onbek. oorzaken (aantal) Doodsoorzaken 16 Sympt. en onvoll. omschr. ziektebldn 16.3 Ov. symptomen en onvolledig omsch.. (aantal) Doodsoorzaken 17 Uitwendige doodsoorzaken Totaal uitwendige doodsoorzaken (aantal) Doodsoorzaken 17 Uitwendige doodsoorzaken 17.1 Ongevallen Totaal ongevallen (aantal) Doodsoorzaken 17 Uitwendige doodsoorzaken 17.1 Ongevallen 17.1.1 Vervoersongevallen Totaal vervoersongevallen (aantal) Doodsoorzaken 17 Uitwendige doodsoorzaken 17.1 Ongevallen 17.1.1 Vervoersongevallen 17.1.1.1 Wegverkeersongevallen (aantal) Doodsoorzaken 17 Uitwendige doodsoorzaken 17.1 Ongevallen 17.1.1 Vervoersongevallen 17.1.1.2 Overige vervoersongevallen (aantal) Doodsoorzaken 17 Uitwendige doodsoorzaken 17.1 Ongevallen 17.1.2 Accidentele val (aantal) Doodsoorzaken 17 Uitwendige doodsoorzaken 17.1 Ongevallen 17.1.3 Accidentele verdrinking (aantal) Doodsoorzaken 17 Uitwendige doodsoorzaken 17.1 Ongevallen 17.1.4 Accidentele vergiftiging (aantal) Doodsoorzaken 17 Uitwendige doodsoorzaken 17.1 Ongevallen 17.1.5 Overige ongevallen (aantal) Doodsoorzaken 17 Uitwendige doodsoorzaken 17.2 Zelfdoding (aantal) Doodsoorzaken 17 Uitwendige doodsoorzaken 17.3 Moord en doodslag (aantal) Doodsoorzaken 17 Uitwendige doodsoorzaken 17.4 Gebeurtenissen opzet onbekend (aantal) Doodsoorzaken 17 Uitwendige doodsoorzaken 17.5 Overige uitwendige doodsoorzaken (aantal)
Mannen Nederland 1996 69.010 890 70 20 35 295 470 21.245 20.755 305 715 1.175 1.530 515 235 120 820 200 6.770 235 25 2.460 500 750 1.570 2.825 490 145 1.555 1.235 320 1.200 135 10 1.055 1.230 35 375 820 25.205 11.595 8.480 3.115 5.435 4.805 3.380 7.185 90 2.335 4.325 25 4.300 435 2.210 200 455 290 165 1.555 115 290 70 215 1.075 615 460 295 335 40 105 190 2.920 40 2.280 600 3.115 1.840 955 850 100 590 50 60 190 1.045 145 55 35
Mannen Nederland 2005 66.360 850 45 5 30 65 700 21.720 21.240 340 1.030 965 1.705 560 360 125 1.035 190 6.360 340 20 2.370 505 810 1.600 2.915 480 190 1.850 1.600 250 1.915 170 5 1.735 1.590 35 515 1.030 20.775 7.630 5.360 2.270 5.575 4.030 3.535 7.305 115 2.510 3.725 25 3.700 955 2.360 155 505 315 190 1.695 120 255 60 185 1.190 690 500 290 270 25 95 145 2.625 5 1.955 665 3.070 1.745 590 555 35 810 75 95 180 1.075 120 30 105
Mannen Aa en Hunze 1996
Mannen Aa en Hunze 2005 125 0 0 0 0 0 0 40 40 0 5 0 5 0 0 0 0 0 10 0 0 0 5 0 5 0 5 0 5 0 0 5 0 0 5 5 0 0 5 35 15 10 5 10 5 0 15 0 5 5 0 5 5 5 0 5 0 0 5 0 0 0 0 5 0 5 0 5 0 0 0 10 0 5 0 5 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
Mannen Aalburg 1996 50 0 0 0 0 0 0 15 15 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 5 5 0 5 5 5 5 0 5 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Mannen Aalburg 2005 45 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 10 5 0 5 5 0 10 0 0 5 0 5 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 10 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
Mannen Aalsmeer 1996 105 0 0 0 0 0 5 35 35 0 5 5 5 0 0 0 0 0 10 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 15 10 5 10 5 5 5 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 10 0 10 0 5 5 5 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0
Mannen Aalsmeer 2005 90 0 0 0 0 0 0 30 30 0 0 0 10 0 0 0 5 0 15 0 0 0 0 5 0 5 0 0 5 5 0 5 0 0 5 0 0 0 0 20 5 0 5 0 5 5 15 0 5 5 0 5 5 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
Mannen Noord-Nederland 1996 8.060 70 5 0 0 15 45 2.510 2.450 30 90 175 200 60 20 15 80 30 740 25 0 320 65 110 190 305 60 20 155 125 30 165 15 0 145 135 0 50 85 3.060 1.535 1.180 355 610 535 380 830 10 245 530 0 525 45 235 20 45 30 10 165 20 35 10 20 150 90 60 35 45 5 10 25 270 5 175 95 340 210 125 115 10 60 10 10 10 105 5 5 10
Mannen Noord-Nederland 2005 7.465 100 5 0 0 5 95 2.510 2.465 45 130 110 205 45 30 20 110 20 720 50 5 285 55 85 195 355 45 20 185 155 30 230 15 0 210 185 0 60 125 2.380 920 645 275 625 430 405 780 10 245 405 0 405 115 245 10 45 30 10 185 10 35 15 20 145 75 75 35 30 5 15 10 210 0 110 95 370 215 85 80 5 90 10 5 20 135 10 0 10
Mannen Oost-Nederland 1996 14.070 160 20 10 5 30 100 4.255 4.150 55 135 235 305 100 50 30 165 45 1.395 50 5 495 90 145 315 535 105 35 330 275 50 225 25 0 200 260 10 90 160 5.275 2.345 1.670 670 1.155 1.075 705 1.565 25 495 960 5 955 85 450 30 100 65 30 320 15 55 15 40 215 130 85 75 70 5 20 45 485 5 355 125 600 385 220 205 15 115 10 5 35 175 15 10 5
Mannen Oost-Nederland 2005 13.895 130 15 5 5 5 105 4.525 4.425 75 225 205 380 125 65 35 210 35 1.330 65 5 455 100 190 340 595 100 40 395 345 50 365 30 0 330 325 10 100 215 4.460 1.655 1.160 490 1.175 850 775 1.615 20 525 865 5 865 205 470 30 100 65 30 340 30 55 10 50 225 135 90 85 55 0 20 30 480 5 325 150 655 385 140 135 10 160 15 20 55 220 20 10 20
Mannen West-Nederland 1996 31.860 495 25 10 25 220 220 9.870 9.625 150 360 515 715 220 120 50 405 85 3.005 110 15 1.220 240 350 740 1.340 235 55 750 580 165 610 65 5 535 605 15 190 400 11.315 5.165 3.835 1.335 2.515 2.110 1.530 3.160 45 1.115 1.810 5 1.800 200 1.085 105 230 155 80 750 70 140 30 105 495 275 220 135 140 15 50 70 1.455 15 1.170 265 1.465 795 360 310 50 290 20 25 100 535 95 25 10
Mannen West-Nederland 2005 30.085 425 25 5 15 50 340 9.725 9.485 160 500 405 740 235 195 45 505 80 2.745 150 10 1.150 220 355 735 1.265 240 95 870 760 115 920 85 5 830 790 20 265 505 9.205 3.280 2.320 960 2.540 1.845 1.545 3.190 45 1.150 1.585 15 1.570 410 1.160 80 265 165 95 820 65 115 30 85 585 340 250 120 140 20 45 80 1.265 0 965 300 1.400 780 210 195 15 400 45 55 70 485 65 15 60
Mannen Zuid-Nederland 1996 15.015 160 20 5 0 30 100 4.615 4.525 80 145 255 310 130 45 25 170 40 1.635 50 0 425 110 150 320 645 85 40 320 255 65 195 20 5 175 225 5 45 170 5.555 2.550 1.795 750 1.160 1.090 760 1.625 15 480 1.025 10 1.015 105 440 40 80 45 35 315 15 60 15 45 215 125 90 55 75 10 15 50 705 10 580 110 715 445 250 220 25 125 5 20 45 225 25 10 10
Mannen Zuid-Nederland 2005 14.915 190 10 0 5 10 160 4.955 4.865 75 185 245 380 155 65 25 210 45 1.565 80 5 480 135 180 335 695 95 35 395 345 55 400 40 0 365 285 10 90 190 4.730 1.780 1.235 545 1.240 905 805 1.715 30 590 870 5 860 225 490 40 100 55 50 350 15 45 10 35 235 145 90 50 45 0 10 30 675 0 555 120 650 365 155 145 5 155 5 15 30 235 30 5 15
Mannen Groningen (PV) 1996 2.830 30 0 0 0 10 20 880 860 10 30 65 70 20 5 5 30 15 260 10 0 95 25 30 70 105 15 5 60 50 15 70 10 0 60 45 5 15 30 1.090 565 430 130 215 180 130 280 5 70 190 0 190 15 75 10 20 15 5 50 5 5 5 5 50 30 20 10 15 5 0 10 90 0 60 25 120 75 40 40 5 25 0 0 5 35 0 0 5
Mannen Groningen (PV) 2005 2.530 35 5 0 0 0 30 865 845 15 35 40 65 15 10 0 40 5 260 20 0 90 20 30 70 125 15 0 65 55 10 80 5 0 75 55 0 20 35 805 320 225 95 230 125 140 245 0 80 130 0 130 40 85 5 15 10 0 70 5 10 0 5 40 25 15 20 5 5 5 0 75 0 35 40 120 70 15 15 0 35 5 5 5 50 0 0 5
Mannen Friesland (PV) 1996 3.035 15 0 0 0 5 15 925 895 10 30 55 65 20 5 10 35 10 270 15 0 130 20 45 70 110 30 10 50 40 10 55 5 0 50 65 0 25 40 1.140 540 415 130 255 215 125 335 5 100 210 0 210 20 90 5 20 10 5 65 5 10 5 10 60 35 25 20 20 0 5 15 100 5 50 45 135 85 60 50 10 15 5 5 0 45 0 0 5
Mannen Friesland (PV) 2005 2.755 35 0 0 0 5 35 930 910 10 55 40 75 20 10 10 40 10 255 20 0 105 20 35 75 125 20 5 65 55 10 80 10 0 75 70 0 20 50 880 320 230 85 225 185 150 290 10 85 160 0 160 40 95 0 15 15 5 70 5 5 0 0 55 25 25 10 10 5 5 5 75 0 45 30 140 85 40 35 0 35 5 0 10 50 0 0 5
Mannen Drenthe (PV) 1996 2.195 20 5 0 0 0 15 705 690 5 25 50 70 20 10 0 15 0 205 5 0 90 20 35 50 85 10 5 50 30 15 40 0 5 40 25 0 10 15 835 430 335 100 135 145 125 220 0 75 125 0 130 15 70 5 10 5 5 55 10 15 5 10 35 25 20 5 10 0 0 5 80 0 60 20 85 50 25 25 0 15 0 5 5 25 5 0 0
Mannen Drenthe (PV) 2005 2.195 35 0 0 0 5 30 720 710 10 35 25 65 20 10 5 35 5 200 15 0 90 15 30 50 100 10 5 50 45 10 65 0 0 65 60 0 20 40 690 285 190 95 165 125 120 245 5 80 115 5 115 40 70 5 15 5 0 50 5 15 10 10 45 25 25 10 15 5 5 5 55 0 30 25 110 60 30 30 0 20 5 0 10 40 5 0 5
Mannen Oost-Groningen (CR) 1996 890 5 0 0 0 0 0 260 260 0 10 25 20 10 5 0 10 5 90 0 0 25 10 10 15 30 5 5 20 15 0 10 0 0 10 15 0 5 10 385 190 160 30 90 60 40 85 0 15 70 0 70 5 20 0 5 5 0 10 0 5 5 0 10 10 5 0 5 5 0 0 30 5 20 5 30 25 15 15 5 10 0 0 0 5 0 0 0
Mannen Oost-Groningen (CR) 2005 850 15 0 0 0 0 15 285 275 5 20 15 20 0 0 5 20 0 90 5 0 20 10 10 15 45 10 0 20 15 5 30 0 0 30 20 0 5 10 270 95 70 30 75 45 50 85 0 20 55 0 55 10 40 0 5 5 5 30 5 5 0 5 15 15 5 5 5 0 0 0 25 0 15 15 40 25 10 5 0 10 5 5 5 15 0 0 0
Mannen Delfzijl en omgeving (CR) 1996 295 5 0 0 0 0 0 95 90 0 5 10 5 0 0 0 5 0 25 5 0 15 0 5 5 15 0 0 10 10 0 10 5 0 5 5 5 0 0 110 50 35 10 25 15 15 25 0 5 20 0 20 0 10 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 5 0 5 0 0 0 5 10 0 5 5 10 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
Mannen Delfzijl en omgeving (CR) 2005 245 0 0 0 0 0 5 85 80 0 0 5 5 0 0 0 0 0 25 0 0 10 5 0 10 20 0 0 10 10 0 5 0 0 0 5 0 0 5 90 35 30 5 20 15 15 25 0 5 15 0 15 0 5 0 0 0 0 5 0 5 0 0 5 5 5 0 0 0 0 5 10 0 5 10 5 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0
Mannen Overig Groningen (CR) 1996 1.645 20 5 0 0 5 10 520 505 5 20 30 40 10 0 5 15 10 145 5 0 60 15 15 50 70 15 0 35 20 10 45 5 0 40 30 5 5 20 595 320 230 90 100 100 75 170 5 55 105 0 100 15 45 0 15 10 0 30 0 0 0 0 30 15 10 5 5 0 0 0 55 0 35 20 75 40 25 25 0 15 0 5 0 25 0 0 0
Mannen Overig Groningen (CR) 2005 1.425 20 0 0 0 0 15 495 490 10 15 25 40 10 5 0 20 5 150 10 0 60 5 15 55 65 5 5 40 30 10 45 5 0 40 35 0 15 20 450 185 125 60 130 65 70 135 0 50 60 0 60 25 45 5 5 5 0 40 0 5 0 5 20 10 10 10 5 0 0 5 45 0 25 20 70 40 10 10 0 20 0 5 0 30 5 0 5
Mannen Groningen (GA) 1996
Mannen Groningen (GA) 2005 735 5 0 0 0 5 5 250 250 5 10 10 25 5 0 0 15 0 75 5 0 30 5 0 25 35 0 5 20 15 10 30 5 0 25 25 0 15 10 220 85 55 30 70 25 40 70 0 30 30 0 30 10 30 0 5 0 0 25 0 0 0 0 15 10 10 5 5 0 0 0 15 0 10 5 40 15 5 5 0 5 0 5 0 20 0 0 5
Mannen Leeuwarden (GA) 1996
Mannen Leeuwarden (GA) 2005 395 5 0 0 0 0 5 125 120 5 10 0 5 0 0 0 5 0 30 0 0 20 5 5 10 20 5 5 10 10 5 15 0 0 15 15 0 5 15 120 40 25 15 30 30 25 30 0 10 15 0 20 5 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 10 5 5 0 5 0 5 0 10 0 10 5 20 10 0 5 0 5 5 5 5 5 0 0 0
Mannen Zwolle (GA) 1996
Mannen Zwolle (GA) 2005 430 5 0 0 0 0 5 120 120 0 10 0 10 5 0 0 5 0 30 5 0 10 0 5 5 20 0 5 10 15 5 10 0 0 10 20 0 10 10 135 45 30 15 45 20 25 45 0 15 20 0 20 10 20 5 5 0 0 10 0 5 0 5 5 5 5 5 5 0 0 5 15 0 5 10 25 15 0 5 0 10 0 0 5 15 0 0 0
Mannen Groningen (SG) 1996
Mannen Groningen (SG) 2005 1.370 20 0 0 0 5 15 450 440 10 15 25 35 5 10 5 20 5 135 10 0 55 5 10 45 55 5 5 40 30 10 45 5 0 40 40 0 20 20 415 165 115 50 120 50 80 155 0 60 60 0 60 25 45 5 5 0 0 35 0 5 0 5 25 15 15 10 5 0 0 0 40 0 20 25 70 35 15 10 0 10 5 5 5 25 5 0 5
Mannen Leeuwarden (SG) 1996
Mannen Leeuwarden (SG) 2005 665 10 0 0 0 0 10 215 210 5 10 10 15 0 5 0 5 5 60 0 0 30 5 10 20 40 5 0 20 15 5 15 5 0 20 25 0 10 20 205 65 40 25 50 45 45 60 5 20 35 0 30 10 25 0 5 5 0 20 0 5 0 5 15 15 10 5 5 0 0 0 25 0 15 10 35 20 5 5 0 10 0 0 0 10 0 0 0
Mannen Zwolle (SG) 1996
Mannen Zwolle (SG) 2005 680 5 0 0 0 0 0 210 205 5 10 5 20 10 0 0 10 5 55 5 0 20 5 10 10 30 5 5 15 15 0 15 0 0 10 25 0 10 10 225 75 50 25 75 35 35 85 5 30 35 0 40 15 25 0 5 5 0 20 5 5 0 0 10 5 5 5 5 5 0 5 20 0 5 15 35 15 0 5 0 10 0 5 0 15 0 0 0
Vrouwen Nederland 1996 68.550 710 55 25 15 30 585 17.030 16.465 155 355 750 1.675 455 185 230 910 30 1.800 190 3.550 230 390 1.055 320 325 1.425 2.440 560 215 2.525 1.905 620 2.975 50 5 2.915 1.710 50 435 1.220 26.105 8.965 6.775 2.195 6.460 7.430 3.245 5.875 170 3.190 2.165 15 2.150 345 2.950 240 285 140 145 2.430 370 605 200 400 1.580 890 695 25 220 295 45 70 180 3.175 15 1.715 1.455 2.190 1.535 360 345 15 1.015 20 25 105 530 65 20 40
Vrouwen Nederland 2005 70.040 985 25 5 15 15 920 18.655 18.105 195 410 565 1.880 455 225 210 1.135 40 3.055 280 3.300 235 425 950 385 345 1.350 2.665 545 320 2.645 2.160 485 4.520 55 5 4.465 1.965 45 510 1.415 22.580 5.710 4.140 1.570 6.900 6.295 3.675 7.010 210 3.095 2.700 35 2.660 1.010 3.025 170 315 150 160 2.540 270 545 185 365 1.670 820 845 15 220 260 30 70 160 3.090 10 1.370 1.705 2.270 1.540 215 205 5 1.155 15 35 110 500 60 25 155
Vrouwen Aa en Hunze 1996
Vrouwen Aa en Hunze 2005 105 0 0 0 0 0 0 30 30 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 5 5 0 0 0 5 0 0 5 5 0 0 0 0 5 5 0 5 5 35 15 5 5 10 15 5 10 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrouwen Aalburg 1996 50 0 0 0 0 0 0 15 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 20 5 5 0 5 10 5 10 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrouwen Aalburg 2005 50 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 5 20 10 5 5 5 5 0 10 0 5 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrouwen Aalsmeer 1996 95 0 0 0 0 0 0 25 20 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 5 0 5 0 0 5 5 0 0 5 35 5 0 5 20 15 5 5 0 5 5 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrouwen Aalsmeer 2005 95 0 0 0 0 0 0 20 20 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10 0 0 0 0 30 5 10 5 10 5 5 10 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 5 5 5 0 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 10 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrouwen Noord-Nederland 1996 7.765 60 0 5 0 0 55 1.875 1.805 20 30 95 190 50 20 35 105 5 140 15 390 30 45 130 45 25 160 280 65 30 305 235 70 380 0 0 380 200 5 55 145 3.035 1.045 810 235 745 915 340 595 20 290 245 5 245 40 340 25 40 20 25 275 40 65 20 45 235 140 95 5 15 35 10 10 20 325 0 130 195 220 145 40 40 0 85 5 5 10 55 15 5 5
Vrouwen Noord-Nederland 2005 7.700 105 5 0 0 0 100 2.085 2.030 25 45 75 200 60 20 15 115 5 310 30 400 30 45 95 40 35 170 330 55 25 295 245 50 500 10 0 490 200 5 65 140 2.610 670 490 185 825 715 395 725 15 300 290 0 285 120 295 20 35 15 20 240 25 45 10 35 195 95 105 5 25 25 5 5 20 315 5 70 240 220 145 25 25 0 105 0 5 10 65 0 0 15
Vrouwen Oost-Nederland 1996 13.550 160 10 5 0 0 140 3.375 3.270 35 60 115 335 95 30 50 170 5 335 45 755 35 75 215 65 65 285 490 105 50 505 390 115 560 5 0 555 360 10 85 260 5.200 1.745 1.290 455 1.315 1.495 650 1.195 30 670 425 5 420 70 550 35 50 25 30 460 65 115 50 65 280 150 135 5 55 70 10 20 45 590 0 255 330 405 290 85 80 0 180 5 5 15 100 10 5 5
Vrouwen Oost-Nederland 2005 14.145 180 5 0 5 0 175 3.810 3.705 40 80 105 385 90 55 50 240 5 620 55 655 45 95 190 80 65 290 570 100 70 535 455 85 855 10 5 845 390 10 105 275 4.555 1.125 800 325 1.360 1.315 750 1.510 50 660 595 10 580 205 620 30 65 30 35 520 50 125 50 70 300 145 155 5 50 65 5 15 45 580 0 220 360 460 320 55 55 0 230 0 10 20 95 5 5 40
Vrouwen West-Nederland 1996 33.615 360 30 10 5 25 290 8.325 8.060 85 195 365 805 205 80 100 465 15 955 95 1.690 115 190 495 130 165 720 1.185 265 95 1.220 885 335 1.510 30 0 1.475 845 30 210 605 12.520 4.235 3.270 965 3.140 3.515 1.630 2.990 90 1.630 1.080 10 1.075 190 1.500 135 140 70 70 1.225 200 310 95 215 795 445 355 10 105 115 20 20 70 1.605 10 915 685 1.105 775 140 135 5 550 10 15 60 265 30 15 20
Vrouwen West-Nederland 2005 33.300 465 10 5 10 10 430 8.785 8.515 95 205 260 885 205 100 105 565 15 1.455 135 1.580 105 195 440 165 160 630 1.210 270 160 1.240 1.010 230 2.235 30 0 2.205 1.015 25 250 740 10.565 2.675 1.980 695 3.230 2.890 1.780 3.220 75 1.475 1.215 20 1.195 450 1.475 90 130 75 55 1.255 155 285 90 195 855 410 445 10 115 115 10 35 70 1.500 10 675 820 1.110 770 80 75 5 605 15 15 55 205 45 15 75
Vrouwen Zuid-Nederland 1996 13.625 130 20 10 5 5 100 3.455 3.325 20 60 175 345 110 45 45 160 5 375 35 715 50 75 220 75 75 260 490 125 40 495 400 90 520 15 0 510 305 5 80 215 5.345 1.945 1.400 540 1.260 1.510 630 1.095 30 600 410 5 410 50 560 45 55 25 25 465 55 115 35 80 260 155 110 5 50 75 15 20 45 660 0 415 245 460 320 95 90 0 195 0 5 20 115 10 5 10
Vrouwen Zuid-Nederland 2005 14.895 230 10 0 0 5 220 3.980 3.850 35 85 125 405 100 50 45 220 10 670 65 670 55 95 220 100 90 260 550 130 60 575 455 115 935 10 0 925 360 5 90 265 4.850 1.235 870 370 1.485 1.375 750 1.565 60 660 605 5 600 230 635 35 80 30 45 525 45 95 30 60 310 175 135 0 30 55 5 15 30 700 5 405 290 480 305 55 50 0 215 0 10 25 135 10 5 25
Vrouwen Groningen (PV) 1996 2.860 30 0 0 0 5 25 675 655 5 10 45 80 20 10 15 30 0 50 5 120 15 25 45 10 5 65 100 20 10 120 90 25 150 0 0 155 90 0 15 70 1.110 385 300 85 290 300 135 210 10 100 95 0 95 5 125 10 15 10 5 100 10 25 10 20 100 65 35 0 10 10 0 5 10 110 0 35 75 75 50 10 10 0 30 0 0 5 20 5 0 0
Vrouwen Groningen (PV) 2005 2.690 45 0 0 0 0 45 745 730 5 20 25 80 25 10 10 40 0 120 10 135 15 15 30 10 10 50 115 20 10 110 90 25 180 5 0 175 65 0 20 40 910 255 185 70 305 220 130 265 5 95 120 5 115 45 85 5 15 5 10 70 5 15 5 10 70 35 35 0 5 10 0 5 5 115 5 25 90 60 40 5 5 0 35 0 0 0 15 0 0 5
Vrouwen Friesland (PV) 1996 2.915 25 5 0 0 0 20 680 655 10 15 30 60 15 5 15 40 0 50 0 140 10 10 55 20 5 60 105 30 10 120 95 30 130 0 0 130 65 0 20 50 1.175 415 320 90 275 375 115 225 10 115 85 0 80 20 125 10 15 5 10 100 25 25 10 15 90 50 40 5 5 15 5 0 10 120 0 35 85 75 55 25 20 0 25 5 0 5 15 5 5 5
Vrouwen Friesland (PV) 2005 2.855 30 0 0 0 0 30 770 750 10 15 25 80 20 10 5 35 5 110 5 145 10 15 35 15 10 65 135 20 10 110 90 15 145 0 5 140 90 5 20 70 985 250 180 65 295 290 155 255 10 115 90 0 90 40 115 10 15 5 5 95 10 20 5 10 75 35 40 0 10 10 0 0 10 115 0 25 90 105 65 15 15 0 45 0 0 5 25 0 0 5
Vrouwen Drenthe (PV) 1996 1.995 10 0 0 0 0 10 520 500 0 5 20 45 20 5 5 35 0 40 5 125 5 15 35 20 15 35 70 15 10 65 45 15 100 0 5 100 45 0 20 25 755 245 190 60 175 240 85 160 0 75 70 0 65 5 90 5 10 5 5 75 5 15 0 10 45 25 20 0 0 5 0 0 0 95 0 60 35 75 40 5 10 0 30 0 0 0 25 5 0 5
Vrouwen Drenthe (PV) 2005 2.155 35 0 0 0 0 30 575 555 15 15 20 45 15 5 5 35 0 80 5 115 5 15 30 10 10 55 80 15 5 80 65 10 175 0 0 175 50 0 20 30 715 170 125 50 225 205 110 205 10 85 75 0 75 30 90 0 15 10 10 75 5 15 5 10 55 25 30 5 10 5 0 0 5 85 0 20 65 60 35 5 5 0 25 0 5 5 15 0 0 10
Vrouwen Oost-Groningen (CR) 1996 875 5 0 0 0 0 5 215 205 0 5 15 25 5 5 5 10 0 10 0 40 0 10 10 5 5 20 35 5 5 35 35 0 45 0 0 45 35 0 0 30 345 115 90 25 100 85 45 50 5 25 25 0 25 0 35 0 5 5 5 35 0 5 5 5 30 20 10 0 0 5 0 0 5 25 0 5 20 10 10 5 5 0 0 0 5 0 5 0 5 0
Vrouwen Oost-Groningen (CR) 2005 810 10 0 0 0 0 10 220 220 0 5 10 20 5 5 5 10 0 40 0 45 5 5 5 5 5 20 30 5 5 40 35 10 45 0 0 40 10 0 5 10 290 90 75 15 95 55 50 75 0 30 30 0 30 10 35 5 5 0 5 25 0 5 0 5 15 10 5 0 0 5 0 5 0 40 0 0 35 15 15 0 0 0 10 0 0 0 5 0 0 0
Vrouwen Delfzijl en omgeving (CR) 1996 270 0 0 0 0 0 0 80 75 0 0 10 10 0 0 5 5 0 10 5 10 0 0 5 0 0 10 10 0 0 15 10 5 20 0 0 15 5 0 0 0 95 35 25 10 25 25 15 15 5 10 5 0 0 0 5 0 0 0 0 5 5 5 5 5 10 10 5 0 5 5 0 5 5 10 0 0 10 10 10 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0
Vrouwen Delfzijl en omgeving (CR) 2005 255 0 0 0 0 0 0 75 75 0 0 0 5 0 5 0 5 0 15 0 15 0 0 5 5 0 0 15 0 0 10 10 0 10 0 0 10 10 0 0 10 90 25 20 5 35 20 10 25 5 10 15 0 15 5 10 0 0 0 0 5 0 0 0 0 10 5 5 0 0 0 0 0 0 10 5 5 0 5 5 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0
Vrouwen Overig Groningen (CR) 1996 1.720 20 0 0 0 0 20 385 370 5 5 20 45 10 0 15 10 0 30 0 70 10 10 20 5 5 45 55 15 5 65 45 15 85 0 0 85 50 5 15 40 670 235 185 50 165 195 70 145 5 70 65 0 65 5 85 5 10 5 5 65 10 15 0 15 60 35 25 0 5 5 0 0 5 70 0 25 55 50 30 5 5 0 20 0 0 0 15 5 0 0
Vrouwen Overig Groningen (CR) 2005 1.625 35 0 0 0 0 35 445 435 0 10 15 50 20 5 5 25 5 70 5 75 5 10 20 10 5 30 70 15 5 60 45 10 130 5 0 125 40 0 20 20 530 140 95 45 175 140 75 165 0 55 75 5 70 30 50 5 5 5 5 35 5 10 5 5 45 20 25 0 0 5 0 0 5 70 0 20 50 45 25 0 0 0 20 0 0 5 15 0 0 0
Vrouwen Groningen (GA) 1996
Vrouwen Groningen (GA) 2005 905 20 0 0 0 0 25 240 235 5 5 10 30 10 0 5 5 0 35 0 40 5 5 5 0 5 20 40 10 5 25 20 5 80 5 0 80 25 0 10 15 290 60 40 20 95 85 40 85 5 30 40 0 40 15 25 0 5 0 5 20 5 5 0 0 30 15 15 0 0 0 0 0 5 40 0 10 25 25 10 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0
Vrouwen Leeuwarden (GA) 1996
Vrouwen Leeuwarden (GA) 2005 480 5 0 0 0 0 5 115 115 0 0 5 15 0 5 0 0 0 15 0 30 0 0 5 5 0 5 15 0 0 20 15 0 30 0 0 30 20 0 10 10 155 40 25 15 45 45 25 50 5 20 15 0 15 10 20 0 5 5 0 15 0 5 0 5 15 5 10 0 0 5 0 0 0 20 0 5 15 20 15 5 5 0 5 0 0 0 5 0 0 0
Vrouwen Zwolle (GA) 1996
Vrouwen Zwolle (GA) 2005 510 10 5 0 0 0 5 120 115 0 0 5 10 0 0 0 5 0 20 5 20 0 5 5 5 0 10 20 5 5 15 10 5 40 0 0 40 15 0 5 15 155 35 25 10 60 45 20 50 5 20 15 0 15 10 25 0 5 0 0 20 0 10 5 5 10 10 5 0 0 5 0 5 0 20 0 5 15 25 20 5 0 0 10 0 0 5 5 0 0 0
Vrouwen Groningen (SG) 1996
Vrouwen Groningen (SG) 2005 1.510 35 0 0 0 0 35 395 385 5 5 15 50 15 0 5 15 0 60 0 70 5 5 15 5 0 35 70 10 0 55 40 10 135 5 0 130 40 0 15 20 500 120 75 40 170 140 70 155 5 60 70 0 65 20 45 0 5 0 5 35 5 5 0 5 35 15 20 0 0 5 0 0 5 70 0 20 55 40 25 0 0 0 20 0 0 0 15 0 0 5
Vrouwen Leeuwarden (SG) 1996
Vrouwen Leeuwarden (SG) 2005 745 10 0 0 0 0 10 185 180 0 5 5 20 5 0 0 10 5 35 0 40 5 5 10 0 0 15 30 5 0 30 25 5 40 0 0 40 30 0 10 20 245 60 40 20 70 75 45 75 0 35 25 0 20 20 35 5 5 5 5 30 0 5 0 0 25 10 15 0 5 0 0 0 0 30 0 5 25 30 20 10 5 0 15 0 0 0 10 0 0 0
Vrouwen Zwolle (SG) 1996
Vrouwen Zwolle (SG) 2005 725 15 0 0 0 0 5 170 160 0 0 5 20 5 5 0 10 0 20 5 25 0 5 10 5 5 10 25 5 5 25 20 5 50 0 0 55 20 0 10 15 240 60 40 15 80 60 35 75 5 35 25 0 20 15 35 0 5 0 0 25 5 10 5 5 15 5 10 0 5 5 0 5 0 30 0 10 20 35 20 5 5 0 15 5 0 5 5 0 5 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over overledenen naar belangrijke primaire
doodsoorzaken, leeftijd (op het moment van overlijden) en geslacht per
regio in de periode 1996-2005. De aantallen zijn op basis van toeval
(aselect) afgerond op veelvouden van vijf. De regio's worden samengesteld
uit de gemeenten.
Overledenen worden getoond naar de gemeente van inschrijving. Van de
volgende regio's zijn gegevens beschikbaar: gemeente, landsdeel,
provincie, COROP-gebied, stadsgewest en grootstedelijke agglomeratie.

Gegevens beschikbaar 1996-2005.

Status van de cijfers:
Het betreft definitieve cijfers.

Wijzigingen per:
5 november 2009
Deze tabel heeft een nieuwe naam gekregen en is stopgezet. De tabel wordt
opgevolgd door de nieuwe tabel Href="http://statline.cbs.nl/StatWeb/selection/?DM=SLNL&PA=80202NED"
>Doodsoorzaken; korte lijst, regio
.

22 februari 2008
De GGD-regio's zijn verwijderd uit de tabel. Ook zijn de cijfers niet meer
uitgesplitst naar leeftijdsklassen. De toepassing van een aselecte
afronding blijkt met name bij deze uitsplitsing tot verwarring te leiden.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Doodsoorzaken
Totaal alle doodsoorzaken
Alle doodsoorzaken tezamen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: A00-Y89;
ICD-9: 001-E999;
ICD-8: 000-E999
1 Infectieuze en parasitaire ziekten
1 Infectieuze en parasitaire ziekten.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: A00-B99;
ICD-9: 001-139, 279.8 (Eigen CBS-code. Europese code: 040-042);
ICD-8: 000-136
Totaal infectieuze en parasitaire zktn
Totaal infectieuze en parasitaire ziekten.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: A00-B99;
ICD-9: 001-139, 279.8 (Eigen CBS-code. Europese code: 040-042);
ICD-8: 000-136
1.1 Tuberculose
1.1 Tuberculose (TBC).
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: A15-A19, B90;
ICD-9: 010-018, 137;
ICD-8: 010-019
1.2 Meningokokkeninfecties
1.2 Meningokokkeninfecties.
Bijbehorende officiële ICD-codes:
ICD-10: A39;
ICD-9: 036;
ICD-8: 036
1.3 Virale hepatitis
1.3 Virale hepatitis.
Bijbehorende officiële ICD-codes:
ICD-10: B15-B19;
ICD-9: 070;
ICD-8: 070
1.4 AIDS
1.4 Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS).
Bijbehorende officiële ICD-codes:
ICD-10: B20-B24;
ICD-9: 279.8 (Eigen CBS-code. Europese code: 040-042);
ICD-8: --
1.5 Ov. infectieuze en parasitaire zktn
1.5 Overige infectieuze en parasitaire ziekten.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: A00-A09, A20-A38, A40-B09, B25-99;
ICD-9: 001-009, 018-035, 037-066, 071-136, 138-139;
ICD-8: 000-009, 020-035, 037-068, 070-136
2 Nieuwvormingen
2 Nieuwvormingen.
Bijbehorende officiële ICD-codes:
ICD-10: C00-D48;
ICD-9: 140-239;
ICD-8: 140-239
Totaal nieuwvormingen
Totaal nieuwvormingen.
Bijbehorende officiële ICD-codes:
ICD-10: C00-D48;
ICD-9: 140-239;
ICD-8: 140-239
2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen
2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen.
Bijbehorende officiële ICD-codes:
ICD-10: C00-C97;
ICD-9: 140-208;
ICD-8: 140-209
Totaal kwaadaardige nieuwvormingen
Totaal kwaadaardige nieuwvormingen.
Bijbehorende officiële ICD-codes:
ICD-10: C00-C97;
ICD-9: 140-208;
ICD-8: 140-209
2.1.1 Kw. nv. van lip, mond en keel
2.1.1 Kwaadaardige nieuwvorming van lip, mond en keel.
Bijbehorende officiële ICD-codes:
ICD-10: C00-C14;
ICD-9: 140-149;
ICD-8: 140-149
2.1.2 Kw. nv. van slokdarm
2.1.2 Kwaadaardige nieuwvorming van slokdarm (oesophagus).
Bijbehorende officiële ICD-codes:
ICD-10: C15;
ICD-9: 150;
ICD-8: 150
2.1.3 Kw. nv. van maag
2.1.3 Kwaadaardige nieuwvorming van maag.
Bijbehorende officiële ICD-codes:
ICD-10: C16;
ICD-9: 151;
ICD-8: 151
2.1.4 Kw. nv. van dikke darm
2.1.4 Kwaadaardige nieuwvorming van dikke darm (colon).
Bijbehorende officiële ICD-codes:
ICD-10: C18;
ICD-9: 153;
ICD-8: 153
2.1.5 Kw. nv. van endeldarm en anus
2.1.5 Kwaadaardige nieuwvorming van endeldarm (rectum) en anus.
Bijbehorende officiële ICD-codes:
ICD-10: C19-C21;
ICD-9: 154;
ICD-8: 154
2.1.6 Kw. nv. lever en intrah. galwegen
2.1.6 Kwaadaardige nieuwvorming van lever en intrahepatische galwegen.
Bijbehorende officiële ICD-codes:
ICD-10: C22;
ICD-9: 155.0-155.1;
ICD-8: 155
2.1.7 Kw. nv. van galblaas en galwegen
2.1.7 Kwaadaardige nieuwvorming van galblaas en galwegen.
Bijbehorende officiële ICD-codes:
ICD-10: C23-C24;
ICD-9: 156;
ICD-8: 156
2.1.8 Kw. nv. van alvleesklier
2.1.8 Kwaadaardige nieuwvorming van alvleesklier (pancreas).
Bijbehorende officiële ICD-codes:
ICD-10: C25;
ICD-9: 157;
ICD-8: 157
2.1.9 Kw. nv. van strottehoofd
2.1.9 Kwaadaardige nieuwvorming van strottehoofd (larynx).
Bijbehorende officiële ICD-codes:
ICD-10: C32;
ICD-9: 161;
ICD-8: 161
2.1.10 Kw. nv. van luchtpijp en long
2.1.10 Kwaadaardige nieuwvorming van luchtpijp (-vertakkingen) en long.
Bijbehorende officiële ICD-codes:
ICD-10: C33-C34;
ICD-9: 162;
ICD-8: 162
2.1.11 Melanoom van huid
2.1.11 Melanoom van huid.
Bijbehorende officiële ICD-codes:
ICD-10: C43;
ICD-9: 172;
ICD-8: 172
2.1.12 Kw. nv. van borst
2.1.12 Kwaadaardige nieuwvorming van borst (mamma).
Bijbehorende officiële ICD-codes:
ICD-10: C50;
ICD-9: 174-175;
ICD-8: 174
2.1.13 Kw. nv. van baarmoederhals
2.1.13 Kwaadaardige nieuwvorming van baarmoederhals (cervix uteri).
Bijbehorende officiële ICD-codes:
ICD-10: C53;
ICD-9: 180;
ICD-8: 180
2.1.14 Kw. nv. van baarmoederlichaam
2.1.14 Kwaadaardige nieuwvorming van baarmoederlichaam (corpus uteri en
uteri niet nader onderverdeeld).
Bijbehorende officiële ICD-codes:
ICD-10: C54-C55;
ICD-9: 179,182;
ICD-8: 182
2.1.15 Kw. nv. van eierstok
2.1.15 Kwaadaardige nieuwvorming van eierstok (ovarium).
Bijbehorende officiële ICD-codes:
ICD-10: C56;
ICD-9: 183.0;
ICD-8: 183.0
2.1.16 Kw. nv. van prostaat
2.1.16 Kwaadaardige nieuwvorming van prostaat.
Bijbehorende officiële ICD-codes:
ICD-10: C61;
ICD-9: 185;
ICD-8: 185
2.1.17 Kw. nv. nier, behalve nierbekken
2.1.17 Kwaadaardige nieuwvorming van nier, behalve nierbekken.
Bijbehorende officiële ICD-codes:
ICD-10: C64;
ICD-9: 189.0;
ICD-8: 189.0
2.1.18 Kw. nv. van urineblaas
2.1.18 Kwaadaardige nieuwvorming van urineblaas.
Bijbehorende officiële ICD-codes:
ICD-10: C67;
ICD-9: 188;
ICD-8: 188
2.1.19 Kw. nv. lymf. en bloedv. weefsel
2.1.19 Kwaadaardige nieuwvorming van lymfatisch en bloedvormend weefsel.
Bijbehorende officiële ICD-codes:
ICD-10: C81-C96;
ICD-9: 200-208;
ICD-8: 200-209
2.1.20 Ov. kwaadaardige nieuwvormingen
2.1.20 Overige kwaadaardige nieuwvormingen.
Bijbehorende officiële ICD-codes:
ICD-10: C17, C26-C31, C35-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63,
C65-C66, C68-C80, C97;
ICD-9: 152, 155.2, 158-160, 163-171, 173, 179, 181, 183.2-183,9, 184,
186-187, 189.1-189.9, 190-199;
ICD-8: 452,158-160, 163-171, 173, 181, 183.1-183.9, 184, 186-187,
189.1-189.9, 190-199
2.2 Overige nieuwvormingen
2.2 Overige nieuwvormingen.
Bijbehorende officiële ICD-codes:
ICD-10: D00-D48;
ICD-9: 219-239;
ICD-8: 210-239
3 Ziekten van bloed, bloedber. organen..
3 Ziekten van bloed, bloedbereidende organen en immuniteitsstoornissen.
Bijbehorende officiële ICD-codes:
ICD-10: D50-D89;
ICD-9: 279-289 excl. 279.8;
ICD-8: 280-289
4 Endocriene, voedings-, stofw. zktn
4 Endocriene, voedings-, stofwisselingsziekten.
Bijbehorende officiële ICD-codes:
ICD-10: E00-E90;
ICD-9: 240-278;
ICD-8: 240-279
Totaal endocriene, voedings-, stofw. z..
Totaal endocriene, voedings-, stofwisselingsziekten.
Bijbehorende officiële ICD-codes:
ICD-10: E00-E90;
ICD-9: 240-278;
ICD-8: 240-279
4.1 Suikerziekte
4.1 Suikerziekte (diabetes mellitus).
Bijbehorende officiële ICD-codes:
ICD-10: E10-E14;
ICD-9: 250;
ICD-8: 250
4.2 Ov. endocriene, voedings-, stofwis..
4.2 Overige endocriene, voedings-, stofwisselingsziekten.
Bijbehorende officiële ICD-codes:
ICD-10: E00-E07, E15-E90;
ICD-9: 240-246, 251-278;
ICD-8: 240-246, 251-279
5 Psychische stoornissen
5 Psychische stoornissen.
Bijbehorende officiële ICD-codes:
ICD-10: F00-F99;
ICD-9: 290-319;
ICD-8: 290-315
Totaal psychische stoornissen
Totaal psychische stoornissen.
Bijbehorende officiële ICD-codes:
ICD-10: F00-F99;
ICD-9: 290-319;
ICD-8: 290-315
5.1 Psychische stoornissen door alcohol
5.1 Psychische stoornissen door gebruik van alcohol.
Bijbehorende officiële ICD-codes:
ICD-10: F10;
ICD-9: 291,303,305.0;
ICD-8: 291,303
5.2 Psychische stoornissen drugs en vl..
5.2 Psychische stoornissen door gebruik drugs en vluchtige oplosmiddelen.
Bijbehorende officiële ICD-codes:
ICD-10: F11-F16, F18-F19;
ICD-9: 304,305.2-305.9;
ICD-8: 304
5.3 Overige psychische stoornissen
5.3 Overige psychische stoornissen.
Bijbehorende officiële ICD-codes:
ICD-10: F00-F09, F17-F99;
ICD-9: 290, 292-302, 305.1, 306-319;
ICD-8: 290, 292-302, 305-315
6 Ziekten van zenuwstelsel en zintuigen
6 Ziekten van zenuwstelsel en zintuigen.
Bijbehorende officiële ICD-codes:
ICD-10: G00-H95;
ICD-9: 320-389;
ICD-8: 320-389
Totaal ziekten zenuwstelsel en zintuigen
Totaal ziekten van zenuwstelsel en zintuigen.
Bijbehorende officiële ICD-codes:
ICD-10: G00-H95;
ICD-9: 320-389;
ICD-8: 320-389
6.1 Hersenvliesontsteking
6.1 Hersenvliesontsteking (meningitis).
Bijbehorende officiële ICD-codes:
ICD-10: G00-G03;
ICD-9: 320-322;
ICD-8: 320
6.2 Ziekte van Parkinson
6.2 Ziekte van Parkinson.
Bijbehorende officiële ICD-codes:
ICD-10: G20-G21;
ICD-9: 332;
ICD-8: 342
6.3 Ov. zktn zenuwstelsel en zintuigen
6.3 Overige ziekten van zenuwstelsel en zintuigen.
Bijbehorende officiële ICD-codes:
ICD-10: G04-G13, G22-H95;
ICD-9: 323-331, 333-389;
ICD-8: 321-341, 343-389
7 Ziekten van hart en vaatstelsel
7 Ziekten van hart en vaatstelsel.
Bijbehorende officiële ICD-codes:
ICD-10: I00-I99;
ICD-9: 390-459;
ICD-8: 390-458
Totaal ziekten van hart en vaatstelsel
Totaal ziekten van hart en vaatstelsel.
Bijbehorende officiële ICD-codes:
ICD-10: I00-I99;
ICD-9: 390-459;
ICD-8: 390-458
7.1 Ziekten van de kransvaten
7.1 Ziekten van de kransvaten (ischemische hartziekten).
Bijbehorende officiële ICD-codes:
ICD-10: I20-I25;
ICD-9: 410-414;
ICD-8: 410-414
Totaal ziekten van de kransvaten
Totaal ziekten van de kransvaten (ischemische hartziekten).
Bijbehorende officiële ICD-codes:
ICD-10: I20-I25;
ICD-9: 410-414;
ICD-8: 410-414
7.1.1 Acuut hartinfarct
7.1.1 Acuut hartinfarct.
Bijbehorende officiële ICD-codes:
ICD-10: I21-I22;
ICD-9: 410;
ICD-8: 410
7.1.2 Overige ziekten van de kransvaten
7.1.2 Overige ziekten van de kransvaten.
Bijbehorende officiële ICD-codes:
ICD-10: I20, I23-I25;
ICD-9: 411-414;
ICD-8: 411-414
7.2 Overige hartziekten
7.2 Overige hartziekten.
Bijbehorende officiële ICD-codes:
ICD-10: I30-I33, I39-I52;
ICD-9: 420-423, 425-429;
ICD-8: 420-423, 425-429
7.3 Hersenvaatletsels
7.3 Hersenvaatletsels (CVA).
Bijbehorende officiële ICD-codes:
ICD-10: I60-I69;
ICD-9: 430-438;
ICD-8: 430-438
7.4 Overige ziekten hart en vaatstelsel
7.4 Overige ziekten van hart en vaatstelsel.
Bijbehorende officiële ICD-codes:
ICD-10: I00-I15, I26-I28, I34-I52, I70-I99;
ICD-9: 390-405, 415-417, 424, 440-459;
ICD-8: 390-404, 424, 440-458
8 Ziekten van de ademhalingsorganen
8 Ziekten van de ademhalingsorganen.
Bijbehorende officiële ICD-codes:
ICD-10: J00-J99;
ICD-9: 460-519;
ICD-8: 460-519
Totaal ziekten van de ademhalingsorganen
Totaal ziekten van de ademhalingsorganen.
Bijbehorende officiële ICD-codes:
ICD-10: J00-J99;
ICD-9: 460-519;
ICD-8: 460-519
8.1 Griep
8.1 Griep (influenza).
Bijbehorende officiële ICD-codes:
ICD-10: J10-J11;
ICD-9: 487;
ICD-8: 470-474
8.2 Longontsteking
8.2 Longontsteking (pneumonie).
Bijbehorende officiële ICD-codes:
ICD-10: J12-J18;
ICD-9: 480-486;
ICD-8: 480-486
8.3 Chron. aand. onderste luchtwegen
8.3 Chronische aandoeningen onderste luchtwegen (CARA).
Bijbehorende officiële ICD-codes:
ICD-10: J40-J47;
ICD-9: 490-494,496;
ICD-8: 490-493,518
Totaal chronische aand. onderste lucht..
Totaal chronische aandoeningen onderste luchtwegen.
Bijbehorende officiële ICD-codes:
ICD-10: J40-J47;
ICD-9: 490-494,496;
ICD-8: 490-493,518
8.3.1 Astma
8.3.1 Astma.
Bijbehorende officiële ICD-codes:
ICD-10: J45-J46;
ICD-9: 493;
ICD-8: 493
8.3.2 Ov. chron. aand. onderste luchtw..
8.3.2 Overige chronische aandoeningen onderste luchtwegen.
Bijbehorende officiële ICD-codes:
ICD-10: J40-J44, J47;
ICD-9: 490-492, 494, 496;
ICD-8: 490-492, 518
8.4 Overige ziekten ademhalingsorganen
8.4 Overige ziekten van de ademhalingsorganen.
Bijbehorende officiële ICD-codes:
ICD-10: J00-J06, J20-J39, J60-J99;
ICD-9: 460-478, 495-519;
ICD-8: 460-466, 500-517, 519
9 Ziekten van de spijsverteringsorganen
9 Ziekten van de spijsverteringsorganen.
Bijbehorende officiële ICD-codes:
ICD-10: K00-K93;
ICD-9: 520-579;
ICD-8: 520-577
Totaal ziekten spijsverteringsorganen
Totaal ziekten van de spijsverteringsorganen.
Bijbehorende officiële ICD-codes:
ICD-10: K00-K93;
ICD-9: 520-579;
ICD-8: 520-577
9.1 Maagzweer en zweer aan twaalfvinge..
9.1 Maagzweer en zweer aan twaalfvingerige en nuchtere darm.
Bijbehorende officiële ICD-codes:
ICD-10: K25-K28;
ICD-9: 531-534;
ICD-8: 531-534
9.2 Chronische leveraandoeningen
9.2 Chronische leveraandoeningen.
Bijbehorende officiële ICD-codes:
ICD-10: K70,K73-K74;
ICD-9: 571;
ICD-8: 571
Totaal chronische leveraandoeningen
Totaal chronische leveraandoeningen.
Bijbehorende officiële ICD-codes:
ICD-10: K70,K73-K74;
ICD-9: 571;
ICD-8: 571
9.2.1 Chronische leveraand. alcohol
9.2.1 Chronische leveraandoeningen onder invloed van alcohol.
Bijbehorende officiële ICD-codes:
ICD-10: K70;
ICD-9: 571.0-571.3;
ICD-8: 571.0
9.2.2 Ov. chronische leveraandoeningen
9.2.2 Overige chronische leveraandoeningen.
Bijbehorende officiële ICD-codes:
ICD-10: K73-K74;
ICD-9: 571.4-571.9;
ICD-8: 571.9
9.3 Ov. ziekten spijsverteringsorganen
9.3 Overige ziekten van de spijsverteringsorganen.
Bijbehorende officiële ICD-codes:
ICD-10: K00-K23, K29-K67, K71-K72, K75-K93;
ICD-9: 520-530, 535-570, 572-579;
ICD-8: 520-530, 535-570, 572-577
10 Ziekten huid, onderhuids bindweefsel
10 Ziekten van huid en onderhuids bindweefsel.
Bijbehorende officiële ICD-codes:
ICD-10: L00-L99;
ICD-9: 680-709;
ICD-8: 680-709
11 Ziekten spieren, beenderen, bindwfsl
11 Ziekten van spieren, beenderen en bindweefsel.
Bijbehorende officiële ICD-codes:
ICD-10: M00-M99;
ICD-9: 710-739;
ICD-8: 710-738
Totaal ziekten spieren, beend., bindwfsl
Totaal ziekten van spieren, beenderen en bindweefsel.
Bijbehorende officiële ICD-codes:
ICD-10: M00-M99;
ICD-9: 710-739;
ICD-8: 710-738
11.1 Reumatoïde artritis en artrose
11.1 Reumatoïde artritis en artrose.
Bijbehorende officiële ICD-codes:
ICD-10: M05-M06, M15-M19;
ICD-9: 714;
ICD-8: 712
11.2 Ov. zktn spieren, beend., bindwfsl
11.2 Overige ziekten van spieren, beenderen en bindweefsel.
Bijbehorende officiële ICD-codes:
ICD-10: M00-M03, M07-M99;
ICD-9: 710-713, 715-739;
ICD-8: 710-711, 713-738
12 Ziekten urinewegen en gesl.organen
12 Ziekten urinewegen en geslachtsorganen.
Bijbehorende officiële ICD-codes:
ICD-10: N00-N99;
ICD-9: 580-629;
ICD-8: 580-629, 792
Totaal zktn urinewegen en gesl. organen
Totaal ziekten urinewegen en geslachtsorganen.
Bijbehorende officiële ICD-codes:
ICD-10: N00-N99;
ICD-9: 580-629;
ICD-8: 580-629, 792
12.1 Ziekten van nier en urineleider
12.1 Ziekten van nier en urineleider.
Bijbehorende officiële ICD-codes:
ICD-10: N00-N29;
ICD-9: 580-593;
ICD-8: 580-593
12.2 Ov. zktn urinewegen en gesl.organen
12.2 Overige ziekten urinewegen en geslachtsorganen.
Bijbehorende officiële ICD-codes:
ICD-10: N30-N99;
ICD-9: 594-629;
ICD-8: 594-629, 792
13 Complicaties zwangerschap, bevallin..
13 Complicaties van zwangerschap, bevalling, kraambed (moedersterfte).
Bijbehorende officiële ICD-codes:
ICD-10: O00-O99;
ICD-9: 630-676;
ICD-8: 630-678
14 Aandoeningen v.d. perinatale periode
14 Aandoeningen van de perinatale periode.
Bijbehorende officiële ICD-codes:
ICD-10: P00-P96;
ICD-9: 760-779;
ICD-8: 760-779
15 Aangeboren afwijkingen
15 Aangeboren afwijkingen.
Bijbehorende officiële ICD-codes:
ICD-10: Q00-Q99;
ICD-9: 740-759;
ICD-8: 740-759
Totaal aangeboren afwijkingen
Totaal aangeboren afwijkingen.
Bijbehorende officiële ICD-codes:
ICD-10: Q00-Q99;
ICD-9: 740-759;
ICD-8: 740-759
15.1 Aangeboren afw. zenuwstelsel
15.1 Aangeboren afwijkingen van zenuwstelsel.
Bijbehorende officiële ICD-codes:
ICD-10: Q00-Q07;
ICD-9: 740-742;
ICD-8: 740-743
15.2 Aangeboren afw. hart en bloedvaten
15.2 Aangeboren afwijkingen van hart en bloedvaten.
Bijbehorende officiële ICD-codes:
ICD-10: Q20-Q28;
ICD-9: 745-747;
ICD-8: 746-747
15.3 Overige aangeboren afwijkingen
15.3 Overige aangeboren afwijkingen.
Bijbehorende officiële ICD-codes:
ICD-10: Q10-Q18, Q30-Q99;
ICD-9: 743-744, 748-759;
ICD-8: 744-745, 748-759
16 Sympt. en onvoll. omschr. ziektebldn
16 Symptomen en onvolledig omschreven ziektebeelden.
Bijbehorende officiële ICD-codes:
ICD-10: R00-R99;
ICD-9: 780-799;
ICD-8: 780-791, 793-796
Totaal symp. en onvoll. omschr. ziekten
Totaal symptomen en onvolledig omschreven ziektebeelden.
Bijbehorende officiële ICD-codes:
ICD-10: R00-R99;
ICD-9: 780-799;
ICD-8: 780-791, 793-796
16.1 Wiegendood
16.1 Wiegendood (SIDS).
Bijbehorende officiële ICD-codes:
ICD-10: R95;
ICD-9: 798.0;
ICD-8: 795 bij <1 jaar
16.2 Onvoll. omschr. en onbek. oorzaken
16.2 Onvolledig omschreven en onbekende oorzaken.
Bijbehorende officiële ICD-codes:
ICD-10: R96-R99;
ICD-9: 798.1-799.9;
ICD-8: 795-796
16.3 Ov. symptomen en onvolledig omsch..
16.3 Overige symptomen en onvolledig omschreven ziektebeelden.
Bijbehorende officiële ICD-codes:
ICD-10: R00-R94;
ICD-9: 780-797;
ICD-8: 793-794
17 Uitwendige doodsoorzaken
17 Uitwendige doodsoorzaken (ook bekend als niet-natuurlijke dood).
Bijbehorende officiële ICD-codes:
ICD-10: V01-Y89;
ICD-9: E800-E999;
ICD-8: E800-E999
Totaal uitwendige doodsoorzaken
Totaal uitwendige doodsoorzaken (ook bekend als niet-natuurlijke dood).
Bijbehorende officiële ICD-codes:
ICD-10: V01-Y89;
ICD-9: E800-E999;
ICD-8: E800-E999
17.1 Ongevallen
17.1 Ongevallen.
Bijbehorende officiële ICD-codes:
ICD-10: V01-X59;
ICD-9: E800-E929;
ICD-8: E800-E929, E940-E946
Totaal ongevallen
Totaal ongevallen.
Bijbehorende officiële ICD-codes:
ICD-10: V01-X59;
ICD-9: E800-E929;
ICD-8: E800-E929, E940-E946
17.1.1 Vervoersongevallen
17.1.1 Vervoersongevallen.
Bijbehorende officiële ICD-codes:
ICD-10: V01-V99;
ICD-9: E800-E848;
ICD-8: E800-E845, E940-E941
Totaal vervoersongevallen
Totaal vervoersongevallen.
Bijbehorende officiële ICD-codes:
ICD-10: V01-V99;
ICD-9: E800-E848;
ICD-8: E800-E845, E940-E941
17.1.1.1 Wegverkeersongevallen
17.1.1.1 Wegverkeersongevallen.
Bijbehorende officiële ICD-codes:
ICD-10: Lijst van 4-tekencodes op aanvraag verkrijgbaar;
ICD-9: E810-E819, E826-E829;
ICD-8: E810-E819, E825-E827, E940-E941
17.1.1.2 Overige vervoersongevallen
17.1.1.2 Overige vervoersongevallen.
Bijbehorende officiële ICD-codes:
ICD-10: V01-V99 minus de lijst van 4-tekencodes op aanvraag verkrijgbaar;
ICD-9: E800-E807, E820-E825, E830-E848;
ICD-8: E800-E807, E820-E823, E830-E845
17.1.2 Accidentele val
17.1.2 Accidentele val.
Bijbehorende officiële ICD-codes:
ICD-10: W00-W19, X59;
ICD-9: E880-E888;
ICD-8: E880-E887
17.1.3 Accidentele verdrinking
17.1.3 Accidentele verdrinking.
Bijbehorende officiële ICD-codes:
ICD-10: W65-W74;
ICD-9: E910;
ICD-8: E910
17.1.4 Accidentele vergiftiging
17.1.4 Accidentele vergiftiging.
Bijbehorende officiële ICD-codes:
ICD-10: X40-X49;
ICD-9: E850-E869;
ICD-8: E850-E877
17.1.5 Overige ongevallen
17.1.5 Overige ongevallen.
Bijbehorende officiële ICD-codes:
ICD-10: W20-W64, W75-X39, X50-X58;
ICD-9: E870-E879, E890-E909, E911-E929;
ICD-8: E890-E909, E911-E929, E942-E946
17.2 Zelfdoding
17.2 Zelfdoding.
Bijbehorende officiële ICD-codes:
ICD-10: X60-X84;
ICD-9: E950-E959;
ICD-8: E950-E959
17.3 Moord en doodslag
17.3 Moord en doodslag.
Bijbehorende officiële ICD-codes:
ICD-10: X85-Y09;
ICD-9: E960-E969;
ICD-8: E960-E969
17.4 Gebeurtenissen opzet onbekend
17.4 Gebeurtenissen opzet onbekend.
Bijbehorende officiële ICD-codes:
ICD-10: Y10-Y34;
ICD-9: E980-E989;
ICD-8: E980-E989
17.5 Overige uitwendige doodsoorzaken
17.5 Overige uitwendige doodsoorzaken.
Bijbehorende officiële ICD-codes:
ICD-10: Y35-Y89;
ICD-9: E930-E949, E970-E978, E990-E999;
ICD-8: E930-E949, E970-E978, E990-E999