Rijk; financiële positie conform ESR 95, transacties, 1999 - 2009


Het CBS verzamelt, binnen het kader van de statistieken van de
overheidsfinanciën, gegevens over de omvang, de samenstelling en de
bestemming van de uitgaven en inkomsten en de balansstanden van het rijk.

Het rijk bestaat uit ministeries, begrotingsfondsen en agentschappen.
Ministeries zijn vooral actief bij het bepalen van het rijksbeleid. In
begrotingsfondsen worden bepaalde budgetten of inkomsten meerjarig
beschikbaar gehouden voor een speciaal beleidsterrein. Agentschappen zijn
belast met uitvoerende taken.

Deze tabel bevat een deel van de uitkomsten van de kwartaalanalyse van de
rijksfinanciën: de mutaties van de vorderingen en schulden van het rijk in
termen van de transacties van het Europees Systeem van Rekeningen 1995.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 1999
Frequentie: stopgezet

Status van de cijfers:
Cijfers t/m 2006 betreffen definitieve gegevens.
Cijfers vanaf 2007 t/m 2009 zijn voorlopige gegevens.

Wijzigingen per 7 april 2010:
De voorlopige cijfers voor 4e kwartaal 2009 en jaar 2009 zijn opgenomen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing.

Rijk; financiële positie conform ESR 95, transacties, 1999 - 2009

Perioden VorderingenTotaal vorderingen (mln euro) VorderingenChartaal geld en deposito's (mln euro) VorderingenLeningenTotaal leningen (mln euro) VorderingenAandelen en deelnemingenTotaal aandelen en deelnemingen (mln euro) VorderingenHandelskredieten, transitorische posten (mln euro) SchuldenTotaal schulden (mln euro) SchuldenChartaal geld (mln euro) SchuldenEffecten met uitzondering van aandelenTotaal effecten behalve aandelen (mln euro) SchuldenLeningenTotaal leningen (mln euro) SchuldenHandelskredieten, transitorische posten (mln euro)
2006 -4.454 -3.786 -945 -2.257 2.534 -6.396 -8 -9.871 -1.460 4.943
2007 3e kwartaal* -4.635 -4.372 364 0 -627 -3.287 -15 -2.668 515 -1.119
2007 4e kwartaal* 2.329 2.436 -1.393 -684 1.970 -4.374 26 -11.050 3.407 3.243
2007* 7.284 3.736 3.847 -973 674 4.556 -5 -2.373 7.147 -213
2008 1e kwartaal* -5.422 -2.638 -861 0 -1.923 -920 -30 6.173 -2.732 -4.331
2008 2e kwartaal* 6.233 5.370 380 0 483 4.889 4 5.476 2.660 -3.251
2008 3e kwartaal* 9.608 9.075 651 0 -118 9.753 0 1.281 6.746 1.726
2008 4e kwartaal* 79.655 -11.802 51.186 36.695 3.576 73.882 20 62.224 4.706 6.932
2008* 90.074 5 51.356 36.695 2.018 87.604 -6 75.154 11.380 1.076
2009 1e kwartaal* -7.387 -3.159 -1.513 413 -3.128 -1.278 0 -8.353 6.118 957
2009 2e kwartaal* 15.889 18.319 -22.371 0 19.941 18.113 0 -14.073 6.799 25.387
2009 3e kwartaal* -16.714 -14.733 -4.705 -521 3.245 -8.361 0 11.666 -8.986 -11.041
2009 4e kwartaal* -7.569 -3.761 887 -6.308 1.613 -5.713 -3 -2.974 -8.416 5.680
2009* -15.781 -3.334 -27.702 -6.416 21.671 2.761 -3 -13.734 -4.485 20.983
Bron: CBS.
Verklaring van tekens