Historie niet-financële beurs-nv's, jaarrekening.

Bewerk tabel

Balans en resultatenrekening, jaarverslag, van de Nederlandse
niet-financiële beurs-nv's met een notering op de Amsterdamse
effecten beurs.
Gegevens beschikbaar vanaf 1977.
Verschijningsfrequentie: Vanaf statistiekjaar 2004 wordt deze tabel niet
meer geactualiseerd.

Historie niet-financële beurs-nv's, jaarrekening.

Perioden Aantal beurs-nv's (absoluut) Balans eindstandTotaal vermogen (mln euro) ActivaVaste activaTotale vaste activa (mln euro) ActivaVaste activaImmateriële vaste activa (mln euro) ActivaVaste activaMateriële activa tbv bedrijfsuitoefening (mln euro) ActivaVaste activaMater. act. niet tbv bedrijfsuitoefening (mln euro) ActivaVaste activaDeelnemingen (mln euro) ActivaVaste activaOverige financiële vaste activa (mln euro) ActivaVlottende activaTotale vlottende activa (mln euro) ActivaVlottende activaVoorraden (mln euro) ActivaVlottende activaKortlopende vorderingen (mln euro) ActivaVlottende activaLiquide middelen (mln euro) ActivaVlottende activaEffecten (mln euro) PassivaEigen vermogenTotaal eigen vermogen (mln euro) PassivaEigen vermogenGewoon gestort en opgevraagd kapitaal (mln euro) PassivaEigen vermogenOverig gestort en opgevraagd kapitaal (mln euro) PassivaEigen vermogenAgioreserve (mln euro) PassivaEigen vermogenHerwaarderingsreserve (mln euro) PassivaEigen vermogenIngehouden winst en overige reserves (mln euro) PassivaVreemd vermogen langTotaal vreemd vermogen lang (mln euro) PassivaVreemd vermogen langBelang van derden (mln euro) Vreemd vermogen langVoorzieningenTotale voorzieningen (mln euro) Vreemd vermogen langVoorzieningenPensioenvoorzieningen (mln euro) Vreemd vermogen langVoorzieningenBelastingvoorzieningen (mln euro) Vreemd vermogen langVoorzieningenOverige voorzieningen (mln euro) Vreemd vermogen langLanglopende schuldenTotaal langlopende schulden (mln euro) Vreemd vermogen langLanglopende schuldenAchtergestelde leningen (mln euro) Vreemd vermogen langLanglopende schuldenConverteerbare obligatieleningen (mln euro) Vreemd vermogen langLanglopende schuldenOverige obligatieleningen (mln euro) Vreemd vermogen langLanglopende schuldenDeelnemingen (mln euro) Vreemd vermogen langLanglopende schuldenKredietinstellingen (mln euro) Vreemd vermogen langLanglopende schuldenOverige langlopende schulden (mln euro) PassivaTotale vreemd vermogen kortTotaal kortlopende schulden (mln euro) PassivaTotale vreemd vermogen kortAflossingsverpl. op langlopende schulden (mln euro) PassivaTotale vreemd vermogen kortKredietinstellingen (mln euro) PassivaTotale vreemd vermogen kortLeveranciers (mln euro) PassivaTotale vreemd vermogen kortOverige niet-rentedragende kortl. schuld (mln euro) Balans beginstandTotale vermogen (mln euro) ActivaVaste activaTotale vaste activa (mln euro) 40 ActivaVaste activaImmateriële vaste activa (mln euro) 41 ActivaVaste activaMateriële activa tbv bedrijfsuitoefening (mln euro) 42 ActivaVaste activaMater. act. niet tbv bedrijfsuitoefening (mln euro) 43 ActivaVaste activaDeelnemingen (mln euro) 44 ActivaVaste activaOverige financiële vaste activa (mln euro) 45 ActivaVlottende activaTotale vlottende activa (mln euro) 46 ActivaVlottende activaVoorraden (mln euro) 47 ActivaVlottende activaKortlopende vorderingen (mln euro) 48 ActivaVlottende activaLiquide middelen (mln euro) 49 ActivaVlottende activaEffecten (mln euro) 50 PassivaEigen vermogenTotaal eigen vermogen (mln euro) 51 PassivaEigen vermogenGewoon gestort en opgevraagd kapitaal (mln euro) 52 PassivaEigen vermogenOverig gestort en opgevraagd kapitaal (mln euro) 53 PassivaEigen vermogenAgioreserve (mln euro) 54 PassivaEigen vermogenHerwaarderingsreserve (mln euro) 55 PassivaEigen vermogenIngehouden winst en overige reserves (mln euro) 56 PassivaVreemd vermogen langTotaal vreemd vermogen lang (mln euro) 57 PassivaVreemd vermogen langBelang van derden (mln euro) 58 Vreemd vermogen langVoorzieningenTotale voorzieningen (mln euro) 59 Vreemd vermogen langVoorzieningenPensioenvoorzieningen (mln euro) 60 Vreemd vermogen langVoorzieningenBelastingvoorzieningen (mln euro) 61 Vreemd vermogen langVoorzieningenOverige voorzieningen (mln euro) 62 Vreemd vermogen langLanglopende schuldenLanglopende schulden (mln euro) Vreemd vermogen langLanglopende schuldenAchtergestelde leningen (mln euro) 64 Vreemd vermogen langLanglopende schuldenConverteerbare obligatieleningen (mln euro) 65 Vreemd vermogen langLanglopende schuldenOverige obligatieleningen (mln euro) 66 Vreemd vermogen langLanglopende schuldenDeelnemingen (mln euro) 67 Vreemd vermogen langLanglopende schuldenKredietinstellingen (mln euro) 68 Vreemd vermogen langLanglopende schuldenOverige langlopende schulden (mln euro) 69 PassivaTotaal vreemd vermogen kortTotale kortlopende schulden (mln euro) PassivaTotaal vreemd vermogen kortAflossingsverpl. op langlopende schulden (mln euro) PassivaTotaal vreemd vermogen kortKredietinstellingen (mln euro) PassivaTotaal vreemd vermogen kortLeveranciers (mln euro) PassivaTotaal vreemd vermogen kortOverige niet-rentedragende kortl. schuld (mln euro) Resultatenrekening verslagjaarNetto-omzet en overige bedrijfsopbrengst (mln euro) Resultatenrekening verslagjaarKosten van de omzet (mln euro) Resultatenrekening verslagjaarAfschrijvingen (mln euro) Resultatenrekening verslagjaarPersoneelskosten (mln euro) Resultatenrekening verslagjaarBedrijfsresultaat (mln euro) Resultatenrekening verslagjaarFinanciële resultatenTotale financiële resultaten (mln euro) Resultatenrekening verslagjaarFinanciële resultatenResultaat deelnemingen (mln euro) Resultatenrekening verslagjaarFinanciële resultatenRentebaten (mln euro) Resultatenrekening verslagjaarFinanciële resultatenRentelasten (mln euro) Resultatenrekening verslagjaarFinanciële resultatenOverige financiële resultaten (mln euro) Resultatenrekening verslagjaarFinanciële resultatenBuitengewone baten (mln euro) Resultatenrekening verslagjaarFinanciële resultatenBuitengewone lasten (mln euro) Resultatenrekening verslagjaarResultaat vóór belastingen (mln euro) Resultatenrekening verslagjaarBelastingen (mln euro) Resultatenrekening verslagjaarResultaat ná belastingen (mln euro) Resultatenrekening verslagjaarAandeel van derden (mln euro) Resultatenrekening verslagjaarNettoresultaat (mln euro) Resultatenrekening verslagjaarDividendTotale dividend (mln euro) Resultatenrekening verslagjaarDividendContant dividend (mln euro) Resultatenrekening verslagjaarDividendKeuze dividend (mln euro) Resultatenrekening verslagjaarOverige uitkeringen (mln euro) Resultatenrekening verslagjaarReserveringen (mln euro) Resultatenrekening vorig jaarNetto-omzet en overige bedrijfsopbrengst (mln euro) Resultatenrekening vorig jaarKosten van de omzet (mln euro) Resultatenrekening vorig jaarAfschrijvingen (mln euro) Resultatenrekening vorig jaarPersoneelskosten (mln euro) Resultatenrekening vorig jaarBedrijfsresultaat (mln euro) Resultatenrekening vorig jaarFinanciële resultatenTotale financiële resultaten (mln euro) Resultatenrekening vorig jaarFinanciële resultatenResultaat deelnemingen (mln euro) Resultatenrekening vorig jaarFinanciële resultatenRentebaten (mln euro) Resultatenrekening vorig jaarFinanciële resultatenRentelasten (mln euro) Resultatenrekening vorig jaarFinanciële resultatenOverige financiële resultaten (mln euro) Resultatenrekening vorig jaarFinanciële resultatenBuitengewone baten (mln euro) Resultatenrekening vorig jaarFinanciële resultatenBuitengewone lasten (mln euro) Resultatenrekening vorig jaarResultaat vóór belastingen (mln euro) Resultatenrekening vorig jaarBelastingen (mln euro) Resultatenrekening vorig jaarResultaat ná belastingen (mln euro) Resultatenrekening vorig jaarAandeel van derden (mln euro) Resultatenrekening vorig jaarNettoresultaat (mln euro) Resultatenrekening vorig jaarDividendTotale dividend (mln euro) Resultatenrekening vorig jaarDividendContant dividend (mln euro) Resultatenrekening vorig jaarDividendKeuze dividend (mln euro) Resultatenrekening vorig jaarOverige uitkeringen (mln euro) Resultatenrekening vorig jaarReserveringen (mln euro) Aantal werknemersVerslagjaar (x 1 000) Aantal werknemersVorig jaar (x 1 000)
1977 152 73.167,9 31.710,3 655,3 26.904,8 504,7 2.502,2 1.143,3 41.456,9 19.367,7 16.216,9 5.872,3 . 24.458,0 4.117,2 273,5 1.056,9 2.014,7 16.995,7 21.673,0 2.047,4 7.625,1 2.326,7 3.283,8 2.014,6 12.000,5 436,1 534,1 3.318,1 93,2 . 7.619,0 27.037,0 1.211,0 3.635,9 9.899,9 12.290,2 67.962,3 28.325,8 542,3 23.912,4 482,0 2.174,2 1.214,9 39.636,2 17.838,7 15.358,6 6.438,9 . 22.887,0 4.070,6 273,5 1.004,0 1.884,5 15.654,4 45.075,3 1.808,8 7.069,9 2.054,4 3.014,8 2.000,7 11.351,8 281,4 540,3 3.258,8 83,5 . 7.187,8 24.844,8 1.234,0 3.170,9 9.429,2 11.010,7 89.900,7 -61.573,8 -2.964,7 -19.638,7 5.723,6 157,5 608,4 586,5 -1.546,8 2,5 822,5 -315,6 5.881,3 -3.226,5 2.654,8 311,2 2.343,8 -1.111,5 -1.096,0 -15,5 -31,0 1.200,2 84.623,2 -56.656,4 -2.814,2 -18.745,4 6.408,1 -3,5 280,8 613,4 -1.465,2 4,4 844,5 -281,4 6.403,4 -3.604,8 2.799,1 279,4 2.519,8 -1.053,3 -1.034,3 -19,0 -24,9 1.440,7 . .
1978 147 76.453,6 33.499,5 711,2 28.364,1 518,5 2.656,3 1.249,4 42.953,1 19.917,7 17.199,9 5.835,5 . 24.442,5 4.175,1 274,7 1.130,0 1.946,9 16.915,8 22.813,9 2.309,8 8.109,0 2.371,4 3.518,4 2.219,2 12.395,1 469,6 525,2 3.320,4 76,9 . 8.003,0 29.197,0 1.381,8 3.889,4 10.135,5 13.790,3 73.330,6 31.861,4 619,1 26.979,5 512,0 2.632,7 1.118,1 41.470,0 19.435,4 16.163,2 5.871,4 . 24.370,9 4.082,5 273,5 1.054,7 2.010,0 16.950,2 48.960,8 2.054,5 7.648,6 2.212,7 3.366,9 2.069,0 12.238,0 418,5 548,6 3.384,3 98,5 . 7.788,1 27.019,7 1.228,7 3.508,1 9.775,4 12.507,5 91.241,0 -62.163,5 -3.110,6 -20.545,9 5.420,6 -12,0 439,5 603,0 -1.626,0 4,7 841,9 -275,1 5.407,9 -2.926,7 2.481,4 276,4 2.205,1 -1.136,1 -1.119,4 -16,7 -32,9 1.034,9 89.440,6 -61.005,1 -2.993,1 -19.554,7 5.887,8 84,0 590,2 581,8 -1.563,5 2,5 785,7 -312,7 5.971,9 -3.248,3 2.723,8 319,9 2.403,9 -1.112,1 -1.092,4 -19,7 -34,3 1.256,6 . .
1979 138 89.632,5 40.041,0 2.849,9 31.884,6 497,5 3.606,9 1.202,1 49.590,2 23.674,7 19.962,4 5.953,1 . 28.561,4 4.238,6 273,8 1.106,2 2.134,6 20.808,2 27.715,4 2.583,1 10.039,2 2.614,4 4.730,5 2.694,3 15.093,1 584,5 485,1 3.358,5 450,0 . 10.215,0 33.355,9 1.233,1 5.063,0 12.407,8 14.652,0 77.691,2 34.244,1 713,4 28.561,4 468,8 3.249,9 1.250,6 43.446,6 20.731,1 16.861,8 5.853,7 . 24.613,0 4.209,7 274,6 1.106,1 1.899,4 17.123,2 53.078,3 2.326,8 8.211,7 2.341,7 3.621,0 2.249,0 12.851,7 582,3 515,1 3.446,9 189,5 . 8.117,9 29.688,1 1.256,5 3.931,9 10.416,0 14.083,7 104.689,5 -70.482,9 -3.515,6 -22.282,5 8.409,1 429,7 733,1 811,1 -1.958,3 10,6 997,2 -164,0 8.838,4 -3.864,6 4.974,4 365,9 4.608,5 -1.269,2 -1.266,6 -2,6 -27,3 3.311,2 90.965,6 -61.723,4 -3.132,7 -20.680,6 5.428,7 -22,2 439,2 628,8 -1.643,3 9,7 829,2 -285,8 5.406,4 -2.892,1 2.514,3 281,5 2.232,9 -1.141,5 -1.123,8 -17,7 -32,6 1.057,6 . .
1980 134 103.084,6 48.117,0 3.567,5 38.392,2 500,4 4.032,4 1.624,5 54.966,0 27.479,7 21.161,0 6.325,3 . 33.928,7 4.276,5 277,5 1.098,4 2.865,2 25.411,1 31.924,8 3.242,0 12.154,0 2.816,7 6.095,5 3.241,8 16.528,8 609,1 467,5 3.479,9 515,7 . 11.456,6 37.231,0 1.760,2 6.396,0 12.422,1 16.652,7 89.440,7 39.811,2 2.845,5 31.903,6 527,2 3.143,2 1.391,7 49.628,9 23.632,0 20.037,3 5.959,6 . 28.533,8 4.232,9 273,8 1.109,4 2.177,8 20.739,9 60.908,0 2.589,1 9.953,7 2.616,5 4.737,3 2.599,9 14.870,1 552,7 467,5 3.313,2 435,8 . 10.100,9 33.495,1 1.345,6 5.178,2 12.276,1 14.695,2 119.828,9 -82.920,1 -4.076,7 -23.979,3 8.853,0 -650,0 1.130,6 909,0 -2.406,9 5,1 169,2 -457,0 8.202,6 -4.431,0 3.771,4 425,6 3.345,9 -1.341,6 -1.334,7 -6,9 -1,8 2.002,0 104.823,5 -70.903,9 -3.507,3 -22.001,7 8.411,0 458,0 740,8 815,4 -1.958,2 5,6 1.009,1 -154,7 8.868,8 -3.867,1 5.002,2 366,6 4.635,6 -1.270,9 -1.268,3 -2,6 -2,2 3.361,7 . .
1981 127 110.896,5 51.356,9 3.789,3 41.066,3 504,2 4.203,0 1.794,1 59.539,2 27.794,0 23.752,8 7.992,4 . 35.409,0 4.291,8 276,9 1.210,3 3.387,4 26.242,6 35.224,5 3.348,4 13.560,6 2.894,0 7.013,5 3.653,1 18.315,5 671,3 434,0 3.878,7 293,2 . 13.038,3 40.263,0 1.930,1 6.743,0 13.592,1 17.997,8 102.062,9 47.814,6 3.552,4 38.289,9 484,8 3.924,6 1.562,9 54.245,5 26.622,6 21.278,3 6.344,6 . 33.891,4 4.217,4 275,9 1.059,2 2.935,4 25.403,5 68.173,1 3.231,0 12.208,2 2.811,6 6.179,7 3.216,9 16.431,0 589,9 465,2 3.466,6 503,4 . 11.405,9 36.302,9 1.749,5 6.548,3 12.186,0 15.819,1 137.797,8 -96.597,1 -4.500,6 -25.749,4 10.950,3 -1.388,4 842,8 1.158,2 -3.238,3 4,7 156,3 -312,1 9.562,1 -5.927,6 3.634,6 299,2 3.335,5 -1.444,4 -1.439,9 -4,5 -4,0 1.886,5 117.494,4 -81.188,5 -4.043,3 -23.063,9 9.198,8 -733,9 1.123,6 912,9 -2.470,7 5,4 180,3 -485,4 8.465,0 -4.578,1 3.886,7 436,1 3.450,7 -1.262,5 -1.248,8 -13,7 -5,1 2.182,3 . .
1982 122 115.637,7 57.738,4 4.655,4 46.035,2 340,7 4.782,2 1.924,9 57.898,2 26.148,9 22.739,8 9.009,5 . 38.352,9 4.178,0 273,0 1.179,7 3.765,7 28.956,5 39.427,0 4.074,9 15.268,6 2.734,6 8.416,7 4.117,3 20.083,5 1.028,7 261,4 4.497,9 920,8 . 13.374,7 37.857,8 2.018,9 6.535,5 12.903,6 16.399,8 110.889,6 53.278,2 4.188,4 42.380,3 382,2 4.365,0 1.962,3 57.611,6 26.852,8 23.172,7 7.586,1 . 36.847,4 4.156,0 276,9 1.173,6 3.484,8 27.756,1 74.043,4 3.676,9 13.761,0 2.604,2 7.277,6 3.879,2 18.745,2 673,7 431,0 3.811,3 795,4 . 13.033,8 37.860,3 1.825,2 6.794,8 12.798,2 16.442,1 146.372,8 -103.894,7 -5.205,9 -25.992,2 11.280,1 -921,4 1.127,6 1.239,5 -3.159,3 5,8 136,8 -271,8 10.358,9 -6.206,9 4.151,8 522,8 3.629,0 -1.515,6 -1.497,3 -18,3 -3,1 2.109,9 143.091,3 -101.201,7 -4.688,5 -25.502,4 11.698,6 -1.285,7 977,3 1.184,8 -3.286,1 6,3 115,1 -283,1 10.412,5 -6.173,3 4.239,4 531,5 3.708,1 -1.465,3 -1.450,3 -15,0 -4,0 2.238,1 . .
1983 117 130.084,6 65.157,8 101,6 56.781,3 339,4 5.971,3 1.964,2 64.925,8 27.241,3 25.128,1 12.556,4 . 44.202,5 4.514,5 272,1 1.469,2 4.022,5 33.924,2 44.026,4 4.949,2 17.661,4 3.055,1 10.282,3 4.324,0 21.415,8 1.104,5 348,0 4.902,0 1.036,1 . 14.025,2 41.855,6 2.617,0 5.958,3 14.486,4 18.793,9 115.546,1 58.043,7 127,6 50.534,1 354,5 5.317,8 1.709,7 57.502,9 26.125,7 22.225,9 9.151,3 . 38.327,9 4.168,2 272,7 1.177,5 3.800,5 28.909,0 77.219,7 4.074,8 14.878,7 2.754,2 8.165,8 3.958,7 20.186,4 1.026,5 380,4 4.415,8 900,6 . 13.463,1 38.079,8 2.333,6 5.876,6 12.794,3 17.075,3 150.211,7 -105.163,6 -5.797,0 -26.762,4 12.488,6 -562,2 1.053,7 1.224,3 -2.870,4 31,2 247,8 -248,8 11.926,2 -6.549,1 5.377,3 554,2 4.823,1 -1.721,0 -1.705,9 -15,1 -4,0 3.097,8 144.749,9 -102.665,8 -5.127,4 -25.946,1 11.010,4 -864,4 1.095,8 1.222,6 -3.156,8 22,6 260,7 -309,3 10.146,1 -5.974,6 4.171,2 510,5 3.660,7 -1.507,8 -1.497,8 -10,0 -3,1 2.149,5 . .
1984 117 141.090,5 74.068,0 33,7 65.839,5 201,7 6.108,8 1.884,3 67.022,2 25.229,2 29.468,7 12.324,3 . 51.805,5 4.765,9 281,2 1.797,4 4.421,2 40.539,8 45.093,6 3.040,2 19.661,8 3.512,5 11.368,6 4.780,7 22.391,6 1.376,7 350,8 4.413,1 336,8 . 15.914,2 44.191,4 3.485,4 6.888,4 12.791,2 21.026,4 126.416,7 64.374,0 49,2 57.426,9 207,1 5.304,6 1.386,2 62.043,0 22.932,6 26.716,9 12.393,5 . 44.237,0 4.527,7 272,2 1.469,4 3.962,1 34.005,6 82.180,7 4.913,6 17.647,1 3.197,1 10.346,9 4.103,1 20.552,1 1.080,7 219,4 4.752,8 107,1 . 14.392,1 39.067,9 2.606,7 6.560,6 11.217,2 18.683,4 173.442,0 -124.474,8 -6.827,2 -26.439,6 15.700,8 725,4 2.595,8 1.527,9 -3.606,4 279,4 139,8 -211,1 16.425,9 -9.181,6 7.244,2 386,4 6.857,7 -2.132,9 -2.123,8 -9,1 -5,3 4.719,3 150.481,4 -107.179,9 -5.675,2 -24.853,6 12.772,7 511,1 2.288,2 1.294,3 -3.260,7 268,1 99,7 -178,5 13.283,5 -7.875,7 5.408,0 557,5 4.850,6 -1.725,9 -1.724,2 -1,7 -3,3 3.121,2 1.033,6 .
1985 111 128.962,4 68.880,0 69,7 61.238,3 187,3 5.745,1 1.639,6 60.082,1 20.564,4 28.015,9 11.501,8 . 48.650,3 4.951,4 319,7 2.402,6 4.312,3 36.664,3 40.675,2 2.180,9 19.477,8 3.784,8 10.622,0 5.071,0 19.016,5 1.319,0 445,3 4.506,1 6,4 . 12.739,7 39.636,7 3.583,0 4.995,1 11.068,4 19.990,2 138.638,3 73.539,3 33,9 65.369,3 206,3 6.081,3 1.848,5 65.099,0 24.151,5 28.729,6 12.217,9 . 51.203,2 4.703,7 318,2 1.799,8 4.346,8 40.034,7 87.435,2 3.008,3 19.425,1 3.512,3 11.281,7 4.631,1 22.008,3 1.376,6 392,5 4.498,1 255,8 . 15.485,3 42.993,5 3.388,6 6.455,3 11.993,8 21.155,8 171.778,7 -120.658,2 -7.389,2 -28.875,3 14.856,1 171,2 2.555,1 1.678,7 -3.465,5 -270,9 82,4 -408,6 15.027,2 -8.686,3 6.340,9 186,5 6.154,5 -2.491,5 -2.490,2 -1,3 -3,3 3.659,7 168.981,6 -118.570,0 -6.868,9 -28.024,8 15.517,8 851,1 2.607,1 1.525,9 -3.447,9 264,2 165,3 -263,5 16.368,9 -9.214,9 7.153,8 372,1 6.781,6 -2.111,0 -2.109,7 -1,3 -2,3 4.668,1 1.013,4 1.012,2
1986 115 123.502,5 67.395,6 164,0 56.804,4 169,9 8.669,9 1.587,4 56.105,9 18.388,1 23.417,7 14.300,1 . 46.196,2 5.209,0 320,7 3.111,0 4.500,5 33.055,0 37.133,3 2.116,1 17.936,6 3.870,7 9.156,1 4.909,8 17.080,6 1.456,4 401,1 5.292,3 9,0 . 9.921,8 40.173,0 5.146,0 4.404,3 9.324,8 21.297,9 130.016,0 69.401,7 95,9 61.682,9 208,8 5.737,3 1.676,8 60.614,8 21.011,4 28.056,4 11.547,0 . 49.090,2 4.981,8 319,5 2.550,7 4.567,1 36.671,1 80.926,7 2.180,1 19.617,3 3.742,3 10.693,4 5.181,6 18.977,7 1.320,2 431,6 5.827,7 11,7 . 11.386,5 40.151,6 3.609,6 4.902,0 11.291,3 20.348,7 136.631,7 -92.468,7 -6.824,8 -27.202,2 10.136,5 -153,1 1.582,1 1.287,6 -2.857,2 86,3 43,7 -295,6 9.982,9 -4.526,3 5.456,7 179,4 5.277,0 -2.552,0 -2.520,1 -31,9 -15,2 2.709,6 172.797,4 -120.938,6 -7.805,2 -29.034,1 15.019,8 45,6 2.569,9 1.626,8 -3.728,8 97,0 44,6 -563,9 15.065,1 -8.701,5 6.363,5 174,9 6.188,6 -2.505,6 -2.478,9 -26,7 -14,2 3.668,6 1.034,6 1.023,3
1987 122 117.156,1 63.556,6 154,2 56.461,7 147,8 5.439,3 1.353,6 53.598,4 18.118,9 24.577,0 10.902,5 . 44.242,8 5.400,2 335,3 3.717,2 4.585,4 30.204,7 36.858,0 2.324,9 17.635,4 4.095,9 8.297,6 5.241,9 16.897,7 1.936,7 333,7 5.342,6 2,3 . 9.282,4 36.055,6 2.205,6 5.426,9 9.795,1 18.628,0 123.715,3 67.335,1 161,8 56.984,1 165,0 8.557,2 1.467,0 56.380,3 18.345,6 23.686,2 14.348,5 . 46.218,7 5.207,6 320,6 3.227,1 4.474,9 32.988,5 77.497,9 2.111,7 17.925,5 3.836,9 9.158,2 4.930,4 17.208,0 1.549,6 329,3 5.135,8 4,4 . 10.188,9 40.252,7 5.141,3 4.356,7 9.436,6 21.318,1 138.554,5 -94.504,3 -7.126,5 -27.422,2 9.501,7 -437,3 1.281,1 1.121,2 -2.813,1 123,3 182,1 -331,9 9.064,9 -3.931,3 5.133,6 136,2 4.997,3 -2.679,0 -2.637,5 -41,5 -13,6 2.304,9 137.549,0 -93.067,6 -6.890,4 -27.326,8 10.264,6 -137,3 1.572,7 1.264,1 -2.849,3 86,1 22,0 -232,9 10.126,8 -4.544,9 5.582,0 178,7 5.403,1 -2.565,8 -2.539,8 -26,0 -12,0 2.825,0 1.068,2 1.042,7
1988 117 129.991,5 71.280,3 256,2 62.354,7 149,5 6.869,1 1.650,8 58.711,1 19.815,0 27.696,0 11.200,1 . 50.675,0 5.605,1 349,5 4.062,1 5.444,0 35.214,3 39.156,8 2.386,5 17.431,6 4.418,0 7.783,6 5.230,0 19.338,7 2.487,3 296,0 6.524,9 4,0 . 10.026,5 40.159,9 3.223,2 5.146,3 11.339,2 20.451,2 116.042,4 62.893,8 141,8 55.887,3 153,6 5.467,2 1.243,9 53.147,7 18.049,1 24.409,9 10.688,7 . 44.711,3 5.391,5 339,8 3.728,5 4.803,4 30.448,1 71.331,1 2.331,5 16.543,6 4.115,0 7.242,6 5.186,0 16.700,8 1.935,2 285,7 5.355,0 1,5 . 9.123,4 35.755,2 2.217,4 5.387,8 9.970,1 18.179,9 147.614,0 -100.761,1 -7.132,1 -28.716,1 11.005,2 -57,9 1.361,2 1.330,3 -3.092,8 113,4 334,5 -104,5 10.947,4 -4.193,1 6.754,2 170,7 6.583,4 -3.099,7 -2.980,3 -119,4 -15,9 3.467,8 138.424,4 -94.312,4 -7.083,2 -27.661,2 9.368,1 -189,7 1.295,4 1.130,7 -2.738,3 116,2 276,2 -269,9 9.178,8 -4.060,3 5.118,5 130,7 4.987,9 -2.706,6 -2.674,9 -31,7 -12,8 2.268,5 1.090,7 1.073,6
1989 118 143.893,2 78.598,9 982,6 66.686,0 174,3 8.430,1 2.325,9 65.295,0 22.519,0 32.574,3 10.201,7 . 54.573,0 6.338,2 358,3 5.380,0 5.468,7 37.027,8 42.735,9 2.537,6 19.344,6 4.743,7 8.305,2 6.295,7 20.853,7 2.763,9 340,2 7.151,9 4,2 . 10.593,5 46.584,4 3.794,9 6.740,2 13.763,9 22.285,4 136.804,7 74.328,3 410,9 64.396,5 151,5 7.258,1 2.111,3 62.476,7 21.152,7 29.510,0 11.814,0 . 53.078,7 6.013,2 349,1 4.469,4 5.121,7 37.125,3 83.726,8 2.454,8 18.569,9 4.486,4 7.991,8 6.091,7 20.078,4 2.474,3 336,8 7.034,9 3,8 . 10.228,6 42.623,7 3.346,7 5.187,7 12.044,6 22.044,7 175.202,7 -121.424,8 -7.925,9 -31.710,9 14.141,2 811,9 1.548,3 1.810,1 -3.435,3 210,9 763,1 -85,2 14.953,2 -5.498,5 9.454,6 216,2 9.238,2 -3.645,7 -3.348,7 -297,0 -16,7 5.576,1 156.129,0 -106.697,1 -7.484,4 -30.144,1 11.803,7 -108,5 1.410,7 1.448,6 -3.225,6 101,5 329,3 -173,0 11.695,3 -4.463,8 7.231,3 172,6 7.058,5 -3.190,7 -2.930,5 -260,2 -15,9 3.851,9 1.156,9 1.141,1
1990 113 149.522,2 79.624,4 1.752,4 62.819,9 4.350,3 8.236,5 2.465,3 69.897,3 23.219,3 35.286,7 11.391,3 . 52.235,7 6.476,0 343,4 5.623,2 5.503,7 34.289,4 47.092,3 1.858,1 21.296,4 5.163,6 8.034,0 8.098,8 23.937,8 2.976,8 928,5 6.975,1 10,3 . 13.047,1 50.194,3 2.928,4 8.671,6 15.041,2 23.553,1 144.409,2 78.199,7 1.156,0 62.158,5 4.235,8 8.323,6 2.325,8 66.210,2 22.254,7 33.787,7 10.167,8 . 54.407,0 6.325,2 357,5 5.274,4 5.433,6 37.016,3 90.002,3 1.969,0 19.387,2 4.859,9 8.336,5 6.190,8 21.213,6 2.685,7 931,0 7.253,8 11,7 . 10.331,4 47.432,5 3.015,7 8.283,4 13.699,7 22.433,7 182.667,6 -127.623,9 -8.038,4 -33.097,3 13.907,9 -3.578,8 785,8 1.743,7 -3.907,6 141,9 198,8 -2.541,4 10.329,3 -5.034,4 5.295,2 193,7 5.101,5 -3.399,6 -3.119,6 -280,0 -17,9 1.684,0 175.416,3 -121.664,6 -7.934,4 -32.463,0 13.354,5 978,3 1.005,7 1.789,7 -3.332,3 450,1 1.126,0 -60,9 14.332,6 -4.844,0 9.488,6 199,0 9.289,3 -3.642,2 -3.204,0 -438,2 -17,7 5.629,7 1.227,1 1.209,3
1991 114 152.413,5 83.974,9 2.120,5 65.745,6 5.198,0 8.486,6 2.424,2 68.437,7 22.299,0 34.403,5 9.227,9 2.507,3 53.930,6 6.666,0 323,1 6.044,6 5.269,8 35.627,1 47.300,9 1.830,5 20.817,5 5.351,5 7.870,6 7.595,4 24.652,9 2.857,0 809,7 7.175,6 5,9 7.818,3 5.986,4 51.181,8 3.538,9 8.052,0 14.695,6 24.895,3 148.457,6 79.379,2 1.739,5 62.588,2 4.344,4 8.277,4 2.429,7 69.078,0 23.279,3 34.402,6 9.107,1 2.289,0 52.146,8 6.471,7 343,4 5.522,9 5.365,6 34.443,2 96.310,7 1.849,1 21.436,8 5.036,5 8.044,6 8.355,7 22.798,2 2.844,4 992,2 6.761,8 4,4 7.039,8 5.155,6 50.226,6 3.634,4 7.849,0 14.938,2 23.805,0 189.539,0 -133.508,1 -8.826,1 -35.076,0 12.129,4 -1.117,8 694,9 1.660,7 -3.874,1 352,3 1.065,5 -1.017,1 11.004,3 -4.059,8 6.944,1 164,1 6.780,3 -3.572,0 -3.258,1 -313,9 -21,1 3.187,0 183.065,2 -128.112,0 -8.045,9 -32.892,6 14.014,9 -3.775,0 788,6 1.525,3 -3.686,1 41,8 622,7 -3.067,3 10.239,9 -5.041,2 5.198,6 194,2 5.004,3 -3.403,6 -3.091,1 -312,5 -17,8 1.583,2 1.221,6 1.223,8
1992 110 150.903,5 83.728,7 2.370,9 70.201,0 152,7 8.715,1 2.289,0 67.173,6 21.791,5 33.492,7 9.650,4 2.239,0 53.933,7 6.734,0 288,5 5.998,9 322,5 40.589,8 45.908,5 1.911,9 20.930,5 6.384,3 7.100,6 7.445,6 23.066,1 2.594,4 510,3 6.908,2 5,9 6.994,0 6.053,3 51.061,3 4.292,5 7.581,2 14.348,0 24.839,6 148.216,0 81.731,7 2.127,8 68.572,8 222,4 8.396,3 2.412,4 66.483,6 21.346,8 33.435,8 9.193,5 2.507,5 52.821,0 6.548,8 294,7 5.658,9 485,3 39.833,3 95.395,5 1.790,2 20.320,2 5.317,5 7.635,8 7.366,9 23.580,3 2.644,9 567,9 6.931,6 5,9 7.110,5 6.319,5 49.704,8 3.524,0 6.997,6 14.297,5 24.885,7 185.098,1 -130.046,9 -8.836,3 -35.725,7 10.489,5 -1.724,8 675,9 1.875,8 -3.483,7 287,3 453,7 -1.533,8 8.763,9 -2.881,2 5.882,6 194,5 5.688,2 -3.494,4 -3.304,1 -190,3 -15,8 2.177,9 187.013,1 -131.614,6 -8.546,4 -34.595,0 12.257,6 -901,7 750,9 1.690,9 -3.763,6 140,5 946,4 -666,8 11.356,5 -4.055,5 7.301,0 165,3 7.136,0 -3.583,6 -3.307,6 -276,0 -16,7 3.535,7 1.202,7 1.205,1
1993 109 159.003,0 88.828,7 4.134,4 73.942,0 189,0 8.190,6 2.372,7 70.174,9 21.078,6 35.619,9 9.504,2 3.972,2 59.933,2 7.366,9 331,7 7.951,3 286,7 43.996,6 47.764,2 2.396,6 21.254,1 6.962,2 6.747,8 7.544,1 24.113,5 2.618,6 135,4 7.068,7 . 6.713,0 7.577,8 51.305,7 4.471,1 5.540,4 14.881,0 26.413,2 152.698,9 84.806,2 3.109,6 70.699,0 149,9 8.526,3 2.321,4 67.892,9 21.943,2 33.964,7 9.751,5 2.233,5 54.724,5 6.688,8 289,1 6.214,3 331,2 41.201,1 97.975,2 1.952,5 20.641,5 6.411,0 6.936,7 7.293,8 23.725,8 2.653,3 496,2 6.820,2 5,9 7.207,2 6.543,0 51.655,4 4.309,6 7.896,0 14.567,0 24.882,8 192.997,0 -137.162,5 -9.084,5 -35.909,4 10.839,9 -950,5 578,8 1.343,7 -3.211,8 107,3 1.222,4 -990,9 9.889,8 -3.209,5 6.680,4 196,7 6.483,6 -3.651,9 -3.336,0 -315,9 -17,7 2.813,8 187.392,9 -131.667,9 -8.920,0 -36.132,4 10.672,8 -1.857,5 601,7 1.874,3 -3.496,5 294,7 403,9 -1.535,6 8.815,4 -2.904,7 5.910,4 195,9 5.714,5 -3.493,8 -3.257,9 -235,9 -22,1 2.198,4 1.201,3 1.219,4
1994 140 177.865,5 98.811,8 4.632,8 82.602,4 294,8 8.048,8 3.233,0 79.052,5 22.671,3 40.090,3 13.077,5 3.213,4 68.688,2 9.833,9 395,5 12.498,1 326,7 45.634,0 51.511,3 2.374,3 22.724,1 8.064,7 5.912,1 8.747,3 26.412,9 3.784,8 291,3 7.558,0 . 5.508,7 9.270,1 57.666,1 4.444,2 5.664,0 17.155,5 30.402,4 174.766,0 100.158,0 4.227,8 84.320,6 296,3 8.410,9 2.902,4 74.609,0 22.062,2 38.426,4 10.992,5 3.127,9 66.728,2 9.737,5 339,9 11.902,2 294,5 44.454,1 108.038,0 2.071,6 23.248,2 7.672,8 6.879,9 8.695,5 27.032,0 3.101,7 197,6 7.426,1 . 6.812,4 9.494,2 55.686,2 5.561,6 5.857,8 15.831,6 28.435,2 216.577,9 -148.894,9 -11.213,5 -40.632,2 15.837,5 -821,2 878,5 1.717,8 -3.190,7 -57,6 461,7 -630,9 15.016,1 -4.066,4 10.950,1 334,9 10.615,1 -4.857,7 -3.823,1 -1.034,6 -20,9 5.736,8 207.331,7 -144.039,3 -10.831,7 -40.039,1 12.420,9 -1.130,8 613,5 1.451,3 -3.603,9 85,7 1.432,4 -1.109,8 11.290,9 -3.614,0 7.676,5 176,2 7.500,4 -4.183,2 -3.818,7 -364,5 -19,3 3.297,8 1.345,6 1.330,6
1995 137 184.633,6 102.102,7 5.073,5 83.999,3 249,4 9.302,3 3.478,2 82.529,9 23.640,8 42.237,6 13.543,6 3.107,9 71.960,8 9.799,7 496,3 12.832,2 291,6 48.541,0 52.062,9 3.193,0 23.450,9 8.550,6 6.192,1 8.708,2 25.419,0 3.000,2 369,2 7.093,9 . 5.986,0 8.969,7 60.610,2 4.212,3 6.599,5 18.306,7 31.491,7 176.593,6 98.840,8 4.547,7 82.607,9 284,0 8.115,7 3.285,5 77.752,9 21.696,0 39.786,7 12.725,6 3.544,6 68.970,4 9.568,5 561,1 12.219,3 328,9 46.292,6 107.624,3 2.366,3 22.833,3 8.192,7 5.969,8 8.670,8 25.581,1 3.149,8 192,5 6.743,7 . 5.921,8 9.573,3 56.843,6 4.390,4 5.186,3 17.012,1 30.254,8 228.991,1 -157.468,1 -11.242,6 -42.218,4 18.062,7 -664,2 953,7 1.380,5 -2.970,4 107,8 935,9 -1.071,7 17.397,9 -5.204,8 12.193,2 404,2 11.789,0 -5.448,6 -4.426,4 -1.022,2 -22,7 6.318,0 218.729,2 -150.330,0 -11.236,9 -40.961,8 16.200,8 -559,8 895,4 1.734,7 -3.094,9 -79,1 534,3 -550,2 15.640,8 -4.333,6 11.307,4 330,9 10.976,5 -4.881,1 -4.034,4 -846,7 -27,7 6.067,9 1.516,3 1.444,7
1996 140 211.113,0 117.356,9 9.335,1 93.335,1 237,6 10.911,1 3.538,0 93.756,0 25.981,9 50.478,6 14.218,2 3.077,3 79.014,6 9.311,9 648,4 15.706,6 396,0 52.951,7 59.776,4 3.559,8 26.113,8 8.986,3 7.142,0 9.985,5 30.102,8 3.305,0 361,0 8.741,6 . 8.864,1 8.831,1 72.322,0 4.587,1 8.713,1 22.330,8 36.691,0 186.293,4 102.911,0 5.135,8 84.729,3 249,8 9.300,3 3.495,8 83.381,6 23.929,5 42.742,3 13.902,2 2.807,6 72.324,4 9.849,7 545,6 12.962,3 353,6 48.613,2 113.969,2 3.242,5 23.825,9 8.644,3 6.281,6 8.900,0 25.748,8 3.004,7 367,6 6.941,0 . 7.346,5 8.089,0 61.152,0 4.286,7 6.776,3 18.474,4 31.614,6 261.735,5 -182.120,2 -11.929,5 -47.262,1 20.423,7 -1.844,7 1.053,4 1.308,3 -3.126,8 -63,2 686,4 -1.702,8 18.579,1 -6.504,4 12.074,9 348,0 11.727,1 -6.017,7 -4.708,0 -1.309,7 -22,6 5.686,7 230.128,9 -158.023,8 -11.162,0 -42.853,4 18.090,7 -644,9 946,0 1.356,0 -3.027,4 106,1 1.117,3 -1.142,9 17.445,1 -5.213,6 12.230,4 397,4 11.833,1 -5.461,0 -4.448,8 -1.012,2 -21,3 6.351,2 1.604,2 1.494,3
1997 146 236.232,5 130.919,7 11.084,0 97.612,9 233,9 14.946,1 7.042,8 105.317,0 28.568,2 56.257,3 16.499,0 3.992,5 94.001,1 9.628,3 649,6 16.982,7 383,2 66.357,3 62.841,9 3.662,4 27.849,9 8.827,8 7.963,2 11.058,9 31.329,6 3.693,5 552,8 8.237,3 7,8 10.006,5 8.831,7 79.389,5 4.277,4 8.981,5 25.580,9 40.549,7 213.021,7 120.405,2 9.690,3 93.925,9 229,6 11.069,5 5.489,9 92.617,4 26.326,2 48.880,7 14.285,6 3.124,9 79.448,2 9.381,2 649,5 16.112,3 372,1 52.933,1 133.574,2 3.614,1 26.171,3 9.038,2 7.152,2 9.980,9 30.407,3 3.340,6 633,3 8.462,8 5,3 9.455,8 8.509,5 73.381,5 4.740,4 8.653,7 22.864,8 37.122,6 310.084,4 -218.803,9 -13.341,9 -53.184,9 24.754,1 3.146,0 1.337,9 1.595,0 -3.703,7 -266,7 6.150,7 -1.967,2 27.899,0 -8.542,3 19.357,2 261,2 19.095,9 -7.291,8 -5.484,8 -1.807,0 -26,5 11.777,8 264.672,1 -184.928,9 -12.035,8 -46.924,4 20.782,8 -1.873,6 983,4 1.325,3 -3.222,5 -37,2 763,5 -1.686,1 18.908,6 -6.608,5 12.300,6 357,4 11.943,3 -6.029,2 -4.692,1 -1.337,1 -22,6 5.891,4 1.671,6 1.521,7
1998 149 241.998,0 138.282,8 14.573,5 96.648,0 167,9 17.122,4 9.771,0 103.715,0 27.324,0 50.920,2 20.717,8 4.753,0 87.349,3 8.121,9 635,3 23.538,4 288,2 54.765,5 67.660,3 2.912,8 25.843,4 8.263,1 6.931,0 10.649,3 38.904,1 5.465,1 703,4 10.792,2 1,8 11.620,2 10.321,4 86.988,5 5.561,9 10.964,1 24.731,7 45.730,8 228.774,7 130.336,8 9.585,8 95.046,1 209,0 16.105,7 9.390,2 98.438,8 26.942,2 51.285,0 15.629,8 4.581,8 91.397,1 9.797,1 651,6 18.236,4 336,3 62.375,7 137.378,5 3.097,7 26.958,0 8.244,4 7.824,7 10.888,9 31.367,4 3.658,5 462,1 8.275,7 1,8 9.314,4 9.654,9 75.955,4 4.106,1 8.627,0 24.539,5 38.682,8 300.321,1 -208.136,0 -15.294,7 -58.246,1 18.644,2 3.360,9 -148,5 1.414,4 -3.590,1 -35,4 7.209,5 -1.489,0 21.942,7 -5.271,5 16.564,1 55,2 16.494,0 -11.822,1 -10.031,1 -1.791,0 -28,0 4.644,3 300.627,0 -209.596,4 -13.192,4 -53.924,7 23.914,2 3.575,2 1.648,8 1.560,8 -3.659,1 -273,2 6.106,2 -1.808,3 27.489,5 -8.435,6 18.881,9 150,8 18.718,0 -7.051,6 -5.597,7 -1.453,9 -26,5 11.640,0 1.853,9 1.717,5
1999 155 288.605,6 168.208,3 32.777,0 104.793,4 142,6 18.788,4 11.706,9 120.397,4 30.141,6 63.323,0 22.425,1 4.507,7 102.959,0 6.725,2 447,8 30.401,3 1.005,1 64.379,6 83.286,4 3.493,4 26.977,6 9.089,7 7.587,7 10.300,2 52.815,4 6.494,3 2.150,9 17.713,7 344,9 13.910,5 12.201,1 102.360,2 7.734,7 13.556,7 32.108,3 48.960,5 235.758,9 135.449,5 14.627,6 93.611,8 155,0 15.320,3 11.734,8 100.309,5 25.563,1 49.030,4 21.393,8 4.322,2 85.095,6 7.729,0 469,3 23.542,2 269,1 53.086,0 150.663,3 2.842,3 24.783,7 8.361,6 6.591,9 9.830,2 38.593,0 5.271,0 694,7 10.857,3 613,0 11.532,2 9.624,8 84.444,3 5.358,2 10.615,0 23.959,4 44.511,7 326.812,5 -224.056,5 -15.855,5 -62.817,4 24.083,1 -1.365,0 1.633,5 1.303,9 -4.084,6 113,2 1.918,5 -2.249,5 22.718,0 -7.058,8 15.659,2 -383,2 15.276,0 -7.802,2 -5.909,0 -1.893,2 -35,7 7.438,1 289.265,6 -200.429,9 -15.011,7 -56.262,1 17.561,9 4.011,3 -103,2 1.376,3 -3.533,8 -18,5 7.643,7 -1.353,2 21.573,2 -5.245,6 16.327,5 -71,4 16.256,1 11.672,3 9.892,5 1.779,8 28,7 4.091,4 1.916,0 1.755,8
2000 143 412.013,5 259.517,2 94.011,2 115.874,4 81,8 31.041,5 18.508,3 144.936,3 35.654,2 79.333,5 27.791,1 2.157,5 131.539,2 6.928,0 1.891,2 42.777,4 137,0 79.805,6 144.454,3 6.662,7 30.486,1 10.194,1 9.268,0 11.024,0 107.305,5 8.961,2 11.241,9 39.179,5 . 21.565,1 26.357,8 136.019,9 22.314,4 13.578,9 39.428,6 60.698,0 287.732,2 167.045,9 33.029,4 103.452,3 142,1 18.833,0 11.589,1 120.686,4 29.866,1 62.723,7 23.684,8 4.411,8 103.352,8 6.842,4 446,5 31.180,3 126,8 64.756,8 184.379,5 3.484,8 26.804,1 9.084,1 7.494,0 10.226,0 53.262,8 6.599,5 2.176,8 18.441,8 . 14.274,7 11.770,0 100.827,8 7.577,4 13.833,9 31.821,0 47.595,5 425.624,8 -298.345,2 -21.038,9 -72.322,3 33.918,4 6.023,2 2.451,5 2.251,5 -7.610,9 2.049,3 9.652,6 -2.770,8 39.941,7 -12.023,8 27.917,9 -278,8 27.639,0 -8.682,5 -6.609,2 -2.073,3 -39,5 18.917,1 323.262,3 -221.667,8 -15.638,1 -61.866,4 24.089,9 -1.378,3 1.638,7 1.316,4 -4.057,1 115,8 1.928,6 -2.320,7 22.711,6 -6.978,4 15.733,2 -383,4 15.349,7 7.716,2 5.787,2 1.929,0 35,7 7.597,8 2.061,1 1.889,3
2001 127 398.939,7 259.270,2 87.615,7 121.258,1 89,0 28.221,4 22.086,0 139.669,5 34.538,1 74.993,8 29.309,5 828,1 128.636,0 6.966,5 2.057,0 53.846,6 189,3 65.576,6 131.538,9 4.858,2 34.220,3 11.997,8 10.671,5 11.551,0 92.460,4 9.143,5 5.568,8 43.032,9 . 15.471,8 19.243,4 138.764,8 30.201,1 12.085,3 37.035,4 59.443,0 402.119,9 258.943,7 94.184,1 113.689,2 80,2 31.788,0 19.202,2 143.176,0 35.367,0 77.888,8 27.779,7 2.140,5 131.246,5 6.632,4 1.929,7 43.523,6 169,3 78.991,5 270.873,4 6.649,5 31.156,1 11.276,9 9.321,2 10.558,0 98.582,5 8.863,3 3.671,1 38.591,2 . 21.321,7 26.135,2 134.485,3 22.254,0 13.083,8 38.887,1 60.260,4 439.676,7 -314.837,8 -23.999,5 -77.295,6 23.543,7 -16.675,9 85,4 2.333,0 -9.475,4 -268,8 12.915,6 -22.265,7 6.867,8 -8.368,9 -1.501,1 1.557,5 56,4 -8.228,0 -6.999,1 -1.228,9 -2,4 -8.174,0 420.854,8 -295.297,0 -20.975,3 -71.157,0 33.425,5 5.798,8 2.448,2 2.208,5 -7.510,9 2.030,3 9.326,5 -2.703,8 39.224,2 -11.969,6 27.254,6 -279,5 26.975,1 8.644,5 6.577,5 2.067,0 1,5 18.329,1 2.074,2 2.032,0
2002 126 352.542,4 226.279,8 68.887,8 117.923,4 140,0 20.365,5 18.963,1 126.262,5 32.327,6 72.115,4 18.474,6 3.344,9 107.399,3 6.520,6 567,9 55.803,2 81,9 44.425,7 124.577,1 3.853,1 37.617,5 14.871,5 12.449,5 10.296,5 83.106,5 9.802,0 3.235,5 41.301,4 55,0 10.874,2 17.838,4 120.566,0 16.636,0 14.032,4 34.495,0 55.402,6 380.767,9 247.642,9 83.687,7 113.007,1 84,2 28.039,2 22.824,7 133.124,9 33.032,1 71.518,6 27.873,0 701,2 130.174,0 6.372,4 571,6 52.768,6 77,2 70.384,2 250.594,0 4.080,4 33.460,7 12.313,1 10.368,5 10.779,1 91.331,1 10.455,1 4.175,8 44.952,8 193,0 12.323,8 19.230,6 121.721,8 21.048,6 10.764,4 33.677,4 56.231,4 434.966,4 -311.017,6 -22.816,0 -75.758,1 25.374,8 -21.781,6 736,9 1.590,8 -7.376,3 -6,8 3.474,8 -20.201,0 3.593,2 -8.580,5 -4.987,3 -477,6 -5.464,9 -7.694,9 -6.845,9 -849,0 -1,8 -13.161,6 411.680,4 -292.514,5 -21.914,1 -73.977,0 23.274,8 -12.916,7 518,1 2.318,0 -8.353,0 -32,2 12.763,7 -20.131,3 10.358,1 -8.042,4 2.315,8 1.138,9 3.454,7 8.204,9 6.989,9 1.215,0 2,4 -4.752,6 1.942,7 1.971,0
2003 117 322.737,5 206.510,8 59.813,6 108.257,7 74,5 17.254,5 21.110,5 116.226,9 29.604,3 62.532,4 22.427,0 1.663,2 106.771,9 6.488,2 604,3 57.959,6 70,8 41.649,0 111.164,2 3.610,2 35.913,9 13.089,9 13.202,7 9.621,3 71.640,1 6.746,1 2.531,4 35.399,0 . 11.537,4 15.426,2 104.801,5 13.870,7 10.888,7 30.714,8 49.327,3 347.589,9 224.884,5 69.185,7 116.349,2 69,1 20.155,1 19.125,4 122.705,3 32.236,1 70.071,4 17.107,4 3.290,4 106.176,5 6.323,2 576,0 56.082,7 80,0 43.114,6 241.413,3 3.845,7 36.473,1 14.229,9 12.195,9 10.047,3 83.156,1 9.720,7 3.235,5 41.562,4 55,0 11.143,1 17.439,4 117.938,4 15.962,8 12.823,8 34.331,4 54.820,4 404.756,7 -285.561,8 -23.321,2 -72.708,4 23.165,3 -2.472,3 1.758,6 1.822,2 -5.949,8 -182,7 277,9 -198,5 20.692,9 -6.035,1 14.657,8 -468,3 14.189,5 -8.125,7 -7.437,9 -687,8 -2,9 6.060,9 423.104,6 -302.618,4 -24.659,0 -74.856,9 20.970,2 -17.268,8 -2.154,8 1.566,8 -7.331,6 71,1 834,1 -10.254,4 3.701,4 -8.679,1 -4.977,7 -491,6 -5.469,3 7.650,9 6.796,7 854,2 2,0 -13.122,2 1.887,4 1.914,8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens