Schadeverzekeraars; brancheresultaten 2000-2015

Schadeverzekeraars; brancheresultaten 2000-2015

Schadeverzekeraars naar branche Perioden Resultaat technische rekening (mln euro) Baten Baten totaal (mln euro) Baten Premiebaten eigen rekening Verdiende premies eigen rekening (mln euro) Lasten Premielasten eigen rekening Geleden schaden eigen rekening (mln euro) Lasten Premielasten eigen rekening Geboekte schaden eigen rekening (mln euro)
Schadeverzekeraars totaal 2013 787 19.368 18.368 13.642 13.062
Schadeverzekeraars totaal 2014 565 18.114 17.191 12.818 12.660
Schadeverzekeraars totaal 2015 509 17.899 17.256 12.714 12.739
Ongevallen- en ziekteverzekering 2013 360 8.555 8.040 6.708 6.244
Ongevallen- en ziekteverzekering 2014 310 8.329 7.761 6.543 6.194
Ongevallen- en ziekteverzekering 2015 550 8.186 7.813 6.168 6.301
Motorrijtuigverzekering 2013 64 4.441 4.252 3.068 3.096
Motorrijtuigverzekering 2014 -221 3.888 3.738 2.903 2.756
Motorrijtuigverzekering 2015 -310 3.809 3.713 2.957 2.831
Zee-, transport-, luchtvaartverzekering 2013 100 684 654 370 566
Zee-, transport-, luchtvaartverzekering 2014 90 452 430 190 417
Zee-, transport-, luchtvaartverzekering 2015 -17 543 518 368 396
Brand en andere schade aan goederen 2013 -70 3.226 3.145 2.150 1.906
Brand en andere schade aan goederen 2014 104 3.128 3.048 1.894 2.058
Brand en andere schade aan goederen 2015 12 3.071 3.008 1.962 1.958
Overige schade 2013 333 2.462 2.277 1.346 1.250
Overige schade 2014 282 2.317 2.214 1.288 1.235
Overige schade 2015 274 2.290 2.204 1.259 1.253
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel zijn de brancheresultaten van de schadeverzekeraars opgenomen. Per branche zijn de baten en lasten opgenomen met als saldo het technische resultaat. De vijf hoofdbranches die worden beschreven zijn: Ongevallen- en ziekte, motorrijtuigen, brand en andere schade, zeetransport en luchtvaart en overig schade.

Gegevens beschikbaar van 2000 tot en met 2015

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 8 december 2017:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
In het kader van de strategische samenwerking tussen het CBS en DNB is een nieuwe taakverdeling afgesproken. Verzekeraars en Pensioenfondsen vallen daarbij expliciet onder het werkgebied van DNB. De publicatie van tabellen door het CBS met betrekking tot Verzekeraars en Pensioenfondsen wordt daarom stopgezet. Meer informatie is te vinden via de link in paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Resultaat technische rekening
De winst behaald met verzekeringsactiviteiten. Het resultaat op de technische rekening wordt overgeboekt naar de batenkant van de niet-technische rekening.
Het resultaat technische rekening wordt ook wel genoemd branche-resultaat.
Baten
Dit betreft de baten uit het verzekeringsbedrijf.
Baten totaal
De som van alle baten van de technische rekening.
Premiebaten eigen rekening
Het totaal van de baten uit premies, dat gebruikt kan worden om de risico's van dit jaar te dekken.
Het gaat hier om de risico's die de verzekeraar zelf draagt, dus na afzondering van het deel dat is herverzekerd.
Verdiende premies eigen rekening
Het totaal van de baten uit premies, dat gebruikt kan worden om de risico's van dit jaar te dekken.
Het gaat hier om de risico's die de verzekeraar zelf draagt, dus na afzondering van het deel dat is herverzekerd. Deze post wordt bepaald als geboekte premies eigen rekening minus toename voorziening premies eigen rekening.
Lasten
Dit betreft de lasten uit het verzekeringsbedrijf.
Premielasten eigen rekening
Het totaal van de schaden, die in het boekjaar zijn ontstaan en voor vergoeding in aanmerking komen.
Het gaat hier om de risico's die de verzekeraar zelf draagt, dus na afzondering van het deel dat is herverzekerd.
Geleden schaden eigen rekening
Het totaal van de schaden, die in het boekjaar zijn ontstaan en voor vergoeding in aanmerking komen.
Het gaat hier om de risico's die de verzekeraar zelf draagt, dus na afzondering van het deel dat is herverzekerd. Deze post wordt bepaald als Geboekte schade eigen rekening plus de toename voorziening schaden eigen rekening.
Geboekte schaden eigen rekening
Het totaal van alle schadebetalingen gedurende het boekjaar na aftrek van de ontvangen schadeuitkeringen van herverzekeraars.