Schadeverzekeraars; brancheresultaten 2000-2015


In deze tabel zijn de brancheresultaten van de schadeverzekeraars opgenomen. Per branche zijn de baten en lasten opgenomen met als saldo het technische resultaat. De vijf hoofdbranches die worden beschreven zijn: Ongevallen- en ziekte, motorrijtuigen, brand en andere schade, zeetransport en luchtvaart en overig schade.

Gegevens beschikbaar van 2000 tot en met 2015

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 8 december 2017:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
In het kader van de strategische samenwerking tussen het CBS en DNB is een nieuwe taakverdeling afgesproken. Verzekeraars en Pensioenfondsen vallen daarbij expliciet onder het werkgebied van DNB. De publicatie van tabellen door het CBS met betrekking tot Verzekeraars en Pensioenfondsen wordt daarom stopgezet. Meer informatie is te vinden via de link in paragraaf 3.

Schadeverzekeraars; brancheresultaten 2000-2015

Schadeverzekeraars naar branche Perioden Resultaat technische rekening (mln euro) BatenBaten totaal (mln euro) BatenPremiebaten eigen rekeningVerdiende premies eigen rekening (mln euro) LastenPremielasten eigen rekeningGeleden schaden eigen rekening (mln euro) LastenPremielasten eigen rekeningGeboekte schaden eigen rekening (mln euro)
Schadeverzekeraars totaal 2013 787 19.368 18.368 13.642 13.062
Schadeverzekeraars totaal 2014 565 18.114 17.191 12.818 12.660
Schadeverzekeraars totaal 2015 509 17.899 17.256 12.714 12.739
Ongevallen- en ziekteverzekering 2013 360 8.555 8.040 6.708 6.244
Ongevallen- en ziekteverzekering 2014 310 8.329 7.761 6.543 6.194
Ongevallen- en ziekteverzekering 2015 550 8.186 7.813 6.168 6.301
Motorrijtuigverzekering 2013 64 4.441 4.252 3.068 3.096
Motorrijtuigverzekering 2014 -221 3.888 3.738 2.903 2.756
Motorrijtuigverzekering 2015 -310 3.809 3.713 2.957 2.831
Zee-, transport-, luchtvaartverzekering 2013 100 684 654 370 566
Zee-, transport-, luchtvaartverzekering 2014 90 452 430 190 417
Zee-, transport-, luchtvaartverzekering 2015 -17 543 518 368 396
Brand en andere schade aan goederen 2013 -70 3.226 3.145 2.150 1.906
Brand en andere schade aan goederen 2014 104 3.128 3.048 1.894 2.058
Brand en andere schade aan goederen 2015 12 3.071 3.008 1.962 1.958
Overige schade 2013 333 2.462 2.277 1.346 1.250
Overige schade 2014 282 2.317 2.214 1.288 1.235
Overige schade 2015 274 2.290 2.204 1.259 1.253
Bron: CBS.
Verklaring van tekens