Verplaatsing met gehandicaptenvervoermiddel naar motief 1999/2001

Verplaatsing met gehandicaptenvervoermiddel naar motief 1999/2001

Vervoerwijzen Motieven Aandeel verplaatsingen (%) Afgelegde afstand per verplaatsing (km) Aandeel afgelegde afstand (%) Gemiddelde reisduur per verplaatsing (minuten) Aandeel reisduur (%)
Totaal incl. gehandicaptenvervoermiddel Totaal motieven 100,0 10,3 100,0 19,6 100,0
Totaal incl. gehandicaptenvervoermiddel Diensten/persoonlijke verzorging 4,5 7,0 3,0 14,8 3,4
Totaal incl. gehandicaptenvervoermiddel Winkelen 20,8 4,7 9,4 12,7 13,5
Totaal incl. gehandicaptenvervoermiddel Visite/logeren 15,0 15,0 21,8 21,9 16,7
Totaal incl. gehandicaptenvervoermiddel Sociaal/Recreatief/overig 12,1 8,9 10,6 17,9 11,1
Totaal incl. gehandicaptenvervoermiddel Toeren/wandelen 7,1 8,7 6,0 29,6 10,8
Totaal incl. gehandicaptenvervoermiddel Werk/zakelijk/opleiding/overig 40,3 12,6 49,2 21,6 44,5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Aandeel verplaatsingen, afgelegde afstand per persoon per dag met
een gehandicaptenvervoermiddel naar motief.
1999 / 2001
Gewijzigd op 10 maart 2003.
Verschijningsfrequentie: Eenmalig.

Toelichting onderwerpen

Aandeel verplaatsingen
Percentage van het gemiddeld aantal verplaatsingen.
Een verplaatsing is gedefinieerd als een reis of een gedeelte van een reis
met een motief, waarbij het overgaan op een andere vervoerwijze niet als
nieuwe verplaatsing geldt.
Bij de berekening van verplaatsingen is gebruik gemaakt van de
hoofdvervoerwijze.
De hoofdvervoerwijze van een verplaatsing is die vervoerwijze die aan een
verplaatsing welke uit meer dan een rit bestaat wordt toegekend. De
toekenning geschiedt volgens een vooraf bepaalde prioriteitenvolgorde. Het
begrip hoofdvervoerwijze komt voor in de tabellen over aantallen
verplaatsingen en reistijd.
De gehanteerde prioriteitenvolgorde is als volgt:
- Trein
- Bus/tram/metro
- Autobestuurder
- Autopassagier
- Taxi
- Motor/scooter
- Bromfiets
- Snorfiets
- Fiets
- Bij iemand op de fiets
- Overig
- lopen
- Onbekend
Afgelegde afstand per verplaatsing
Afgelegde afstand per verplaatsing
Gemiddelde verplaatsingsafstand per persoon per dag
Aandeel afgelegde afstand
Gemiddelde reisduur per verplaatsing
Reisduur per verplaatsing
Gemiddelde reisduur per verplaatsing per persoon per dag
Aandeel reisduur
Gemiddelde reisduur in procenten.
De reisduur is gebaseerd op de door de respondent aangegeven vertrek-en
aankomsttijd van een verplaatsing.
Bij de berekening van reistijd is gebruik gemaakt van de
hoofdvervoerwijze.
De hoofdvervoerwijze van een verplaatsing is die vervoerwijze die aan een
verplaatsing welke uit meer dan een rit bestaat wordt toegekend. De
toekenning geschiedt volgens een vooraf bepaalde prioriteitenvolgorde. Het
begrip hoofdvervoerwijze komt voor in de tabellen over aantallen
verplaatsingen en reistijd.
De gehanteerde prioriteitenvolgorde is als volgt:
- Trein
- Bus/tram/metro
- Autobestuurder
- Autopassagier
- Taxi
- Motor/scooter
- Bromfiets
- Snorfiets
- Fiets
- Bij iemand op de fiets
- Overig
- lopen
- Onbekend