Verloskundigenpraktijken; bedrijfsopbrengsten en - lasten, 1986 - 2003

Bedrijfslasten en - opbrengsten, exploitatiesaldo van vrijgevestigde
verloskundigenpraktijken.
1986 - 2003
Gewijzigd op 22 mei 2007.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Verloskundigenpraktijken; bedrijfsopbrengsten en - lasten, 1986 - 2003

Perioden BedrijfsopbrengstenTotaal bedrijfsopbrengsten (mln euro) BedrijfsopbrengstenOntvangen voor verloskundigehulpVan ziekenfondsen (mln euro) BedrijfsopbrengstenOntvangen voor verloskundigehulpVan niet-ziekenfondsverzekerden (mln euro) BedrijfsopbrengstenOverige opbrengsten (mln euro) BedrijfslastenTotaal bedrijfslasten (mln euro) BedrijfslastenPersoneelskosten (mln euro) BedrijfslastenAfschrijvingen vaste activa (mln euro) BedrijfslastenBetaalde rente (mln euro) BedrijfslastenOverige kosten (mln euro) Exploitatiesaldo (mln euro)
1986 . 20,4 6,4 . 7,7 1,4 . . . .
1987 . 25,0 7,7 . 8,2 1,4 . . . .
1988 . 28,1 8,2 . 9,1 1,8 . . . .
1989 . 28,6 9,5 . 9,1 1,4 . . . .
1990 . 32,2 10,0 . 9,1 2,3 . . . .
1991 . 32,7 10,4 . 9,5 1,8 . . . .
1992 . 33,6 11,5 . 10,3 2,9 . . . .
1993 . 35,5 12,2 . 11,9 3,9 . . . .
1994 52,9 39,0 13,3 0,6 12,2 3,6 . . . 40,7
1995 56,0 41,9 13,2 0,9 13,7 5,1 1,4 0,3 6,9 42,3
1996 59,0 44,5 13,5 1,0 14,4 5,3 1,3 0,3 7,5 44,6
1997 64,2 48,7 14,7 0,8 14,6 5,0 1,2 0,2 8,2 49,6
1998 68,0 52,3 14,3 1,4 14,8 5,1 1,5 0,4 7,9 53,2
1999 72,3 54,8 16,6 1,0 16,4 5,7 1,5 0,4 8,8 56,0
2000 85,7 66,0 18,5 1,1 19,2 7,4 1,8 0,4 9,6 66,5
2001 101,2 . . 1,3 24,0 10,0 1,6 0,3 12,1 77,2
2002 112,2 . . 1,4 26,6 11,1 1,8 0,3 13,4 85,5
2003 120,1 . . 1,2 37,3 18,4 2,6 0,5 15,8 82,8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens