Institutionele beleggers; balans 1998 - 2012


Deze tabel bevat de balansgegevens van de institutionele beleggers. Het maakt analyses mogelijk over de verschuivingen binnen de balans van institutionele beleggers. Dat kan niet alleen voor het totaal van institutionele beleggers, maar ook voor de drie groepen: pensioenfondsen, verzekeraars en beleggingsinstellingen.

Gegevens beschikbaar van 1998 tot en met 2012.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn tot en met 2010 definitief, de uitkomsten voor 2011 zijn nader voorlopig en voor 2012 voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 5 februari 2015:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door Institutionele beleggers; balans. Zie paragraaf 3.

Institutionele beleggers; balans 1998 - 2012

Institutionele beleggers Perioden ActivaTotaal activa (mln euro) ActivaObligatiesTotaal obligaties (mln euro) ActivaAandelenTotaal aandelen (mln euro) ActivaLeningen op lange termijnLeningen op lange termijn buitenland (mln euro) ActivaHypothekenBuitenland (mln euro) ActivaOverige activa (mln euro) PassivaObligaties (mln euro) PassivaWaardepapieren op korte termijn (mln euro) PassivaLeningen op korte termijn (mln euro) PassivaLeningen op lange termijn (mln euro)
Totaal institutionele beleggers 2010 1.580.974 465.035 735.519 6.184 44 2.903 2.479 - 54.295 18.197
Totaal institutionele beleggers 2011 1.676.384 508.338 737.453 5.302 44 2.291 2.559 - 55.674 18.833
Totaal institutionele beleggers 2012* 1.884.616 583.220 844.538 6.712 44 1.489 2.823 - 48.563 21.121
Pensioenfondsen 2010 783.967 191.370 431.150 2.830 44 59 - - 17.546 748
Pensioenfondsen 2011 837.395 213.475 429.591 2.235 44 54 - - 19.819 1.148
Pensioenfondsen 2012* 965.451 248.119 508.498 2.263 44 54 - - 16.235 1.346
Verzekeraars 2010 434.803 172.156 108.289 1.129 - 2.776 888 - 20.728 8.275
Verzekeraars 2011 465.521 180.397 106.618 1.141 - 2.177 1.230 - 20.780 8.614
Verzekeraars 2012* 487.689 200.461 109.122 1.190 - 1.435 1.361 - 16.544 11.050
Beleggingsinstellingen 2010 362.204 101.509 196.080 2.225 - 68 1.591 - 16.021 9.174
Beleggingsinstellingen 2011 373.468 114.466 201.244 1.926 - 60 1.329 - 15.075 9.071
Beleggingsinstellingen 2012* 431.476 134.640 226.918 3.259 - - 1.462 - 15.784 8.725
Bron: CBS.
Verklaring van tekens