Uitgaven rechtsbescherming en veiligheid door de overheid, 1990 - 2008

Uitgaven van Justitie, Defensie, Binnenlandse zaken, gemeenten,
politie - regio's, Rijksgebouwendienst.
1990 - 2008*.
Gewijzigd op 28 oktober 2008.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Uitgaven rechtsbescherming en veiligheid door de overheid, 1990 - 2008

Perioden Ministerie van JustitieTotaal uitgaven Min. van Justitie (mln euro) Ministerie van JustitieMinisterie algemeen (mln euro) Ministerie van JustitieRechtshandhaving (mln euro) Ministerie van JustitieVreemdelingenzaken en asielzoekers (mln euro) Ministerie van JustitiePreventie, jeugdbesch. en reclassering (mln euro) Ministerie van JustitieDienst Justitiële Inrichtingen (mln euro) Ministerie van JustitieWetgeving, rechtspleging en -bijstand (mln euro) Ministerie van JustitieCentraal Justitieel Incasso Bureau (mln euro) Ministerie van Defensie (KMAR) (mln euro) Min. van Binnenl. Zkn (Politie & Brandw) (mln euro) GemeentenTotaal 'openbare orde en veiligheid' (mln euro) GemeentenPolitie (mln euro) GemeentenBrandweer en rampenbestrijding (mln euro) GemeentenOverige beschermende maatregelen (mln euro) Politie-regio's (mln euro) Rijksgebouwendienst (mln euro)
1990 1.711 83 604 25 174 388 437 122 1.193 1.443 1.069 354 20 172
1991 1.816 94 624 37 182 403 476 120 1.242 1.488 1.105 362 22 .
1992 1.987 76 687 47 200 444 533 133 1.383 1.593 1.190 383 20 67
1993 2.092 69 683 53 210 510 567 144 1.512 1.640 1.192 426 23 108
1994 1.913 76 321 75 225 581 635 157 2.034 486 29 436 19 1.864 215
1995 2.426 92 312 498 281 574 669 166 2.136 510 20 447 42 1.973 266
1996 2.537 124 299 495 298 638 668 15 187 2.226 522 23 440 59 2.056 231
1997 2.946 124 326 656 359 703 754 24 209 2.338 552 27 466 58 2.156 192
1998 3.330 132 296 893 412 758 817 22 216 2.542 590 36 501 54 2.299 334
1999 4.023 162 305 1.099 493 953 980 31 233 2.980 647 46 545 56 2.411 267
2000 3.982 154 129 1.031 576 931 1.120 41 250 3.296 710 42 595 73 2.607 265
2001 4.975 211 147 1.409 638 1.154 1.366 50 286 3.759 813 59 665 90 2.881 310
2002 5.239 197 676 1.411 417 1.370 1.108 60 289 4.089 948 70 763 115 3.166 336
2003 5.757 181 651 1.753 484 1.448 1.176 64 317 4.376 1.029 57 822 150 3.304 386
2004 5.543 189 602 1.478 455 1.552 1.199 69 367 4.607 1.117 846 270 3.359 428
2005 5.578 236 594 1.351 382 1.673 1.260 82 352 4.585 1.272 912 360 3.468 355
2006 5.709 210 636 1.346 380 1.751 1.303 84 366 4.771 1.373 980 393 3.733 372
2007 5.925 231 668 1.060 402 2.144 1.328 92 373 4.968 1.347 977 370 3.929 432
2008* 5.788 234 633 959 414 2.176 1.302 69 367 4.741 1.511 1.072 440 3.939 .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens