Regionale inkomensverdeling 2000, kerncijfers.

Bewerk tabel
Besteedbaar inkomen; inkomensverdelingen van personen en huishoudens
Per gemeente (1 - 1- 2001), COROP-gebied, provincie, landsdeel, stads-
2000
Gewijzigd op 02 juli 2004.
Verschijningsfrequentie: Eenmalig.

Regionale inkomensverdeling 2000, kerncijfers.

Regio's Totale bevolkingAantal personenBevolking ultimo 2000 (x 1 000) Totale bevolkingAantal personenPersonen met 52 weken inkomen (x 1 000) Totale bevolkingAantal personenPersonen met 52 wk. inkomen % bevolking (%) Totale bevolkingGemiddeld besteedbaar inkomenPer inwoner (1 000 euro) Totale bevolkingGemiddeld besteedbaar inkomenRangnummer inkomen per inwoner (ab_so_luut) Totale bevolkingGemiddeld besteedbaar inkomenOntwikkeling 1989-2000 (alle inwoners) (1989=100) Totale bevolkingGemiddeld besteedbaar inkomenPer persoon met 52 weken inkomen (1 000 euro) Totale bevolkingGemiddeld besteedbaar inkomenRangnummer inkomen (pers. met 52 wk.ink) (absoluut) Totale bevolkingGemiddeld besteedbaar inkomenOntwikkeling 1989-2000 (met 52 wk. ink) (1989=100) Naar geslacht / leeftijdAantal personenMan; 15 jaar en ouder (x 1 000) Naar geslacht / leeftijdAantal personenVrouw; 15 jaar en ouder (x 1 000) Naar geslacht / leeftijdAantal personen15-24 jaar (x 1 000) Naar geslacht / leeftijdAantal personen25-44 jaar (x 1 000) Naar geslacht / leeftijdAantal personen45-64 jaar (x 1 000) Naar geslacht / leeftijdAantal personen65 jaar en ouder (x 1 000) Naar geslacht / leeftijdGemiddeld besteedbaar inkomenMan; 15 jaar en ouder (1 000 euro) Naar geslacht / leeftijdGemiddeld besteedbaar inkomenVrouw; 15 jaar en ouder (1 000 euro) Naar geslacht / leeftijdGemiddeld besteedbaar inkomen15-24 jaar (1 000 euro) Naar geslacht / leeftijdGemiddeld besteedbaar inkomen25-44 jaar (1 000 euro) Naar geslacht / leeftijdGemiddeld besteedbaar inkomen45-64 jaar (1 000 euro) Naar geslacht / leeftijdGemiddeld besteedbaar inkomen65 jaar en ouder (1 000 euro) Aantal personenActieve personen met 52 weken inkomenTotaal actief (x 1 000) Aantal personenActieve personen met 52 weken inkomenZelfstandige (x 1 000) Aantal personenActieve personen met 52 weken inkomenWerknemer (x 1 000) Aantal personenNiet-actieve personen met 52 wk.inkomenTotaal niet-actief (x 1 000) Aantal personenNiet-actieve personen met 52 wk.inkomenWerkloosheids- en bijstandsuitkering (x 1 000) Aantal personenNiet-actieve personen met 52 wk.inkomenPensioenontvanger (x 1 000) Gemiddeld besteedbaar inkomenActieve personen met 52 weken inkomenTotaal actief (1 000 euro) Gemiddeld besteedbaar inkomenActieve personen met 52 weken inkomenZelfstandige (1 000 euro) Gemiddeld besteedbaar inkomenActieve personen met 52 weken inkomenWerknemer (1 000 euro) Gemiddeld besteedbaar inkomenNiet-actieve personen met 52 wk. inkomenTotaal niet-actief (1 000 euro) Gemiddeld besteedbaar inkomenNiet-actieve personen met 52 wk. inkomenWerkloosheids- en bijstandsuitkering (1 000 euro) Gemiddeld besteedbaar inkomenNiet-actieve personen met 52 wk. inkomenPensioenontvanger (1 000 euro) Autochtonen / AllochtonenAantal personenPersonen met 52 weken inkomen (x 1 000) Autochtonen / AllochtonenAantal personenAutochtonen (x 1 000) Aantal personenAllochtonenTotaal allochtonen (x 1 000) Aantal personenAllochtonenWesters (x 1 000) Aantal personenAllochtonenNiet-westers (x 1 000) Autochtonen / AllochtonenGemiddeld besteedbaar inkomenPersonen met 52 weken inkomen (1 000 euro) Autochtonen / AllochtonenGemiddeld besteedbaar inkomenAutochtonen (1 000 euro) Gemiddeld besteedbaar inkomenAllochtonenTotaal allochtonen (1 000 euro) Gemiddeld besteedbaar inkomenAllochtonenWesters (1 000 euro) Gemiddeld besteedbaar inkomenAllochtonenNiet-westers (1 000 euro) Inkomens van personenInkomensverdelingTotaal personen met 52 wk. inkomen (x 1 000) Inkomens van personenInkomensverdelingMinder dan 6.700 euro (%) Inkomens van personenInkomensverdeling6.700 tot 9.200 euro (%) Inkomens van personenInkomensverdeling9.200 tot 11.000 euro (%) Inkomens van personenInkomensverdeling11.000 tot 13.000 euro (%) Inkomens van personenInkomensverdeling13.000 tot 15.000 euro (%) Inkomens van personenInkomensverdeling15.000 tot 17.100 euro (%) Inkomens van personenInkomensverdeling17.100 tot 19.400 euro (%) Inkomens van personenInkomensverdeling19.400 tot 22.200 euro (%) Inkomens van personenInkomensverdeling22.200 tot 26.900 euro (%) Inkomens van personenInkomensverdeling26.900 euro of meer (%) Inkomens van personenInkomensverdelingMinder dan 13.000 euro, laagste (40%) (%) Inkomens van personenInkomensverdeling13.000 tot 22.200 euro, midden (40%) (%) Inkomens van personenInkomensverdeling22.200 euro en meer, hoogste (20%) (%) Particuliere huishoudensAantal huishoudensTotaal particuliere huishoudens (x 1 000) Particuliere huishoudensAantal huishoudensEenpersoonshuishoudens (%) Aantal huishoudensMeerpersoonshuishoudensZonder minderjarige kinderen (%) Aantal huishoudensMeerpersoonshuishoudensMet minderjarige kinderen (%) Particuliere huishoudensGemiddeld besteedbaar inkomenTotaal particuliere huishoudens (1 000 euro) Particuliere huishoudensGemiddeld besteedbaar inkomenEenpersoonshuishoudens (1 000 euro) Gemiddeld besteedbaar inkomenMeerpersoonshuishoudensZonder minderjarige kinderen (1 000 euro) Gemiddeld besteedbaar inkomenMeerpersoonshuishoudensMet minderjarige kinderen (1 000 euro) Particuliere huishoudensGemiddeld besteedbaar inkomenGestandaardiseerd inkomen (1 000 euro) Huishoudens met een laag inkomenTotaal particuliere huishoudensAantal huishoudens (x 1 000) Huishoudens met een laag inkomenTotaal particuliere huishoudensPercentage met laag inkomen (%) Huishoudens met een laag inkomenEenpersoonshuishoudensAantal huishoudens (x 1 000) Huishoudens met een laag inkomenEenpersoonshuishoudensPercentage met laag inkomen (%) Huishoudens met een laag inkomenMeerpersoonshuish. zonder minderjarigeAantal huishoudens (x 1 000) Huishoudens met een laag inkomenMeerpersoonshuish. zonder minderjarigePercentage met laag inkomen (%) Huishoudens met een laag inkomenMeerpersoonshuish. met minderjarigeAantal huishoudens (x 1 000) Huishoudens met een laag inkomenMeerpersoonshuish. met minderjarigePercentage met laag inkomen (%) Particuliere huishoudensHuishoudens met langdurig laag inkomenAantal particuliere huishoudens (x 1 000) Particuliere huishoudensHuishoudens met langdurig laag inkomenAantal langdurig laag huishoudens (x 1 000) Particuliere huishoudensHuishoudens met langdurig laag inkomenPercentage (%) Particuliere huishoudensHuishoudens met langdurig laag inkomenRangnummer (absoluut) Particuliere huishoudensHuish. onder of rond het sociaal minimumAantal huishoudens rond minimum (x 1 000) Particuliere huishoudensHuish. onder of rond het sociaal minimumPercentage (%) Particuliere huishoudensHuish. onder of rond het sociaal minimumRangnummer (absoluut) HuishoudensledenAantal personenBevolking ultimo 2000 (x 1 000) HuishoudensledenAantal personenIn particuliere huishoudens (x 1 000) Inkomens van huishoudensHuishoudensledenGemiddeld gestandaardiseerd inkomen (1 000 euro) Inkomens van huishoudensInkomenstrekkersAantal inkomenstrekkers (x 1 000) Inkomens van huishoudensInkomenstrekkersGemiddeld besteedbaar inkomen (1 000 euro) Inkomens van huishoudensInkomenstrekkersInkomensontwikkeling 1989 - 2000 (1989=100) Inkomens van huishoudensEen- en tweeverdienersTweeverdiener huishouden (x 1 000) Inkomens van huishoudensEen- en tweeverdienersEenverdiener huishouden (x 1 000) InkomensverdelingParticuliere huishoudens met inkomenTotaal huishoudens (x 1 000) InkomensverdelingParticuliere huishoudens met inkomenMinder dan 10.700 euro (laagste) (%) InkomensverdelingParticuliere huishoudens met inkomen10.700 tot 14.000 euro (%) InkomensverdelingParticuliere huishoudens met inkomen14.000 tot 17.000 euro (%) InkomensverdelingParticuliere huishoudens met inkomen17.000 tot 20.100 euro (%) InkomensverdelingParticuliere huishoudens met inkomen20.100 tot 23.500 euro (%) InkomensverdelingParticuliere huishoudens met inkomen23.500 tot 27.100 euro (%) InkomensverdelingParticuliere huishoudens met inkomen27.100 tot 31.000 euro (%) InkomensverdelingParticuliere huishoudens met inkomen31.000 tot 35.900 euro (%) InkomensverdelingParticuliere huishoudens met inkomen35.900 tot 43.700 euro (%) InkomensverdelingParticuliere huishoudens met inkomenMeer dan 43.700 euro (hoogste) (%) InkomensverdelingParticuliere huishoudens met inkomenMinder dan 20.100 euro, laagste (40%) (%) InkomensverdelingParticuliere huishoudens met inkomen20.100 tot 35.900 euro, midden (40%) (%) InkomensverdelingParticuliere huishoudens met inkomenMeer dan 35.900 euro, hoogste (20%) (%) InkomensverdelingHuishoudens met inkomenTotaal huishoudens (x 1 000) InkomensverdelingHuishoudens met inkomenMinder dan 9.700 euro (laagste) (%) InkomensverdelingHuishoudens met inkomen9.700 tot 12.900 euro (%) InkomensverdelingHuishoudens met inkomen12.900 tot 15.900 euro (%) InkomensverdelingHuishoudens met inkomen15.900 tot 19.000 euro (%) InkomensverdelingHuishoudens met inkomen19.000 tot 22.400 euro (%) InkomensverdelingHuishoudens met inkomen22.400 tot 26.200 euro (%) InkomensverdelingHuishoudens met inkomen26.200 tot 30.200 euro (%) InkomensverdelingHuishoudens met inkomen30.200 tot 35.200 euro (%) InkomensverdelingHuishoudens met inkomen35.200 tot 43.000 euro (%) InkomensverdelingHuishoudens met inkomenMeer dan 43.000 euro (hoogste) (%) InkomensverdelingHuishoudens met inkomenMinder dan 9.700 euro, (10%) (%) InkomensverdelingHuishoudens met inkomen9.700 tot 19.000 euro, (30%) (%) InkomensverdelingHuishoudens met inkomen19.000 tot 35.200 euro, (40%) (%) InkomensverdelingHuishoudens met inkomenMeer dan 35.200 euro, (20%) (%)
Nederland 15.987,0 10.286,7 64,3 11,0 145,9 16,3 131,5 5.577,1 4.701,5 773,8 4.206,1 3.151,2 2.147,6 19,6 12,4 9,1 17,1 18,6 13,9 6.831,6 824,7 6.006,9 3.417,2 460,2 2.353,6 17,8 18,8 17,7 13,2 10,2 14,0 10.286,7 8.678,5 1.603,0 904,8 698,3 16,3 16,4 15,5 16,8 13,8 10.286,7 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 40,0 20,0 6.623,8 32,3 39,7 28,0 25,9 15,6 31,0 30,5 18,0 6.477,2 12,7 2.053,7 21,8 2.604,5 5,0 1.819,0 13,6 6.477,2 370,7 5,7 610,7 9,4 1 15.987,0 15.411,8 18,2 8.093,8 20,9 140,0 2.561,6 825,8 6.623,8 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 40,0 20,0 7.050,1 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 30,0 40,0 20,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens