Producentenprijzen (1995=100) naar Prodcom

Producentenprijzen (1995=100) naar Prodcom

Afzet Producten Perioden Prijsindexcijfers (1995=100) Maand op maand ontwikkeling (%) Jaar op jaar ontwikkeling (%)
Totale Nederlandse afzet 20301200 Panelen voor parketvloeren, bek 2003 133 3,5
Totaal binnenlands verbruik 20301200 Panelen voor parketvloeren, bek 2003 126 1,4
Afzet binnenland 20301200 Panelen voor parketvloeren, bek 2003 132 1,3
Afzet buitenland 20301200 Panelen voor parketvloeren, bek 2003 . .
Import 20301200 Panelen voor parketvloeren, bek 2003 . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Prijsindexgegevens ingedeeld volgens de (Europese) ProdCom - nomenclatuur;
voor in Nederland afgezette goederen, geëxporteerd en geïmporteerd
1995 - 2003; januari 1995 - dec. 2003
Gewijzigd op 30 januari 2004.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Prijsindexcijfers
Prijsindexcijfers waarvan het basisjaar gesteld is op
(1995=100). Dat wil zeggen dat het jaarindexcijfer van 1995
gelijk is aan 100.
De prijsindexcijfers zijn op gehelen afgerond.
Maand op maand ontwikkeling
Procentuele maand op maand ontwikkeling. Hierbij wordt
het prijsindexcijfer van maand T vergeleken met het
prijsindexcijfer van maand T-1.
Jaar op jaar ontwikkeling
Procentuele jaar op jaar ontwikkeling. Hierbij wordt
het prijsindexcijfer van maand T vergeleken met het
prijsindexcijfer van maand T-12.