Industrie; arbeid en financiën, alle bedrijven 2000 - 2005

Industrie; arbeid en financiën, alle bedrijven 2000 - 2005

SBI'93 Grootteklasse Perioden Bedrijven (aantal) Werkzame personen Aantal werkzame personen eind september (x 100) Bedrijfsopbrengsten Totale bedrijfsopbrengsten (mln euro) Bedrijfsresultaat (mln euro) Financieel resultaat Financieel resultaat (mln euro) Voorzieningen Saldo voorzieningen (mln euro) Buitengewone baten en lasten Saldo buitengewone baten minus lasten (mln euro) Resultaat voor belastingen (mln euro)
D Industrie (excl. 36631 sociale.. Totaal grootteklasse 2003 45.895 8.842 223.443 12.811 -1.385 -403 -256 10.766
D Industrie (excl. 36631 sociale.. Totaal grootteklasse 2004 46.500 8.691 239.630 15.678 -1.830 -318 -332 13.198
D Industrie (excl. 36631 sociale.. Totaal grootteklasse 2005 45.505 8.470 257.894 16.762 -1.399 -272 262 15.353
DA Vervaardiging van voedings- en.. Totaal grootteklasse 2003 4.785 1.592 53.841 3.708 124 -51 -190 3.591
DA Vervaardiging van voedings- en.. Totaal grootteklasse 2004 4.565 1.579 54.759 3.868 422 -32 -131 4.128
DA Vervaardiging van voedings- en.. Totaal grootteklasse 2005 4.605 1.528 54.655 3.988 558 -100 -54 4.393
DB Vervaardiging van textiel en.. Totaal grootteklasse 2003 2.430 237 3.375 194 -32 -14 -18 130
DB Vervaardiging van textiel en.. Totaal grootteklasse 2004 2.740 210 3.182 154 -20 -11 4 127
DB Vervaardiging van textiel en.. Totaal grootteklasse 2005 2.830 200 3.140 194 -58 -9 -1 127
DC Vervaardiging van leer en.. Totaal grootteklasse 2003 435 27 323 24 -3 -1 -1 19
DC Vervaardiging van leer en.. Totaal grootteklasse 2004 305 23 328 17 -4 -1 -1 12
DC Vervaardiging van leer en.. Totaal grootteklasse 2005 310 22 332 25 -4 -1 1 21
DD Houtindustrie en vervaardiging van.. Totaal grootteklasse 2003 2.340 203 2.576 124 -27 0 -5 93
DD Houtindustrie en vervaardiging van.. Totaal grootteklasse 2004 2.010 203 2.759 157 -21 1 0 136
DD Houtindustrie en vervaardiging van.. Totaal grootteklasse 2005 1.980 204 2.860 187 -21 0 2 168
DE Vervaardiging van papier, karton en.. Totaal grootteklasse 2003 6.990 1.095 17.905 1.515 -69 -83 -37 1.325
DE Vervaardiging van papier, karton en.. Totaal grootteklasse 2004 7.105 1.064 18.300 1.412 -85 -67 -48 1.213
DE Vervaardiging van papier, karton en.. Totaal grootteklasse 2005 6.860 1.048 18.780 1.463 -87 -82 -104 1.190
DF Aardolie- en steenkoolverwerkende.. Totaal grootteklasse 2003 40 92 18.087 315 2 -7 68 377
DF Aardolie- en steenkoolverwerkende.. Totaal grootteklasse 2004 40 90 20.460 345 192 -7 14 545
DF Aardolie- en steenkoolverwerkende.. Totaal grootteklasse 2005 30 68 30.204 -469 144 -38 -53 -417
DG Vervaardiging van chemische producten Totaal grootteklasse 2003 800 746 40.163 2.922 -986 -24 -40 1.873
DG Vervaardiging van chemische producten Totaal grootteklasse 2004 900 730 46.845 3.749 -1.455 -44 -161 2.090
DG Vervaardiging van chemische producten Totaal grootteklasse 2005 735 713 50.056 4.831 -1.324 19 185 3.711
DH Vervaardiging van producten van.. Totaal grootteklasse 2003 1.165 378 6.364 351 -53 -6 29 320
DH Vervaardiging van producten van.. Totaal grootteklasse 2004 1.290 373 6.479 324 -45 -16 9 272
DH Vervaardiging van producten van.. Totaal grootteklasse 2005 1.180 373 6.873 385 -43 -4 5 342
DI Vervaardiging van glas, aardewerk,.. Totaal grootteklasse 2003 2.025 333 5.981 454 -46 -10 -37 361
DI Vervaardiging van glas, aardewerk,.. Totaal grootteklasse 2004 1.580 335 6.036 411 -44 24 17 408
DI Vervaardiging van glas, aardewerk,.. Totaal grootteklasse 2005 1.615 324 6.025 387 -56 -6 42 367
DJ Vervaardiging van metalen in.. Totaal grootteklasse 2003 7.730 1.313 20.254 1.087 -137 -19 23 954
DJ Vervaardiging van metalen in.. Totaal grootteklasse 2004 7.915 1.297 22.071 1.598 -119 -30 34 1.484
DJ Vervaardiging van metalen in.. Totaal grootteklasse 2005 7.385 1.256 23.545 1.830 -127 -18 7 1.693
DK Vervaardiging van machines en.. Totaal grootteklasse 2003 4.175 957 15.835 621 -88 -47 -72 414
DK Vervaardiging van machines en.. Totaal grootteklasse 2004 4.255 955 17.606 1.144 -66 -50 3 1.031
DK Vervaardiging van machines en.. Totaal grootteklasse 2005 4.435 967 18.697 1.323 -70 -38 -8 1.207
DL Vervaardiging van elektrische en.. Totaal grootteklasse 2003 3.855 894 20.713 662 -22 -42 -7 590
DL Vervaardiging van elektrische en.. Totaal grootteklasse 2004 3.740 895 20.832 1.013 -136 9 -61 826
DL Vervaardiging van elektrische en.. Totaal grootteklasse 2005 3.740 863 22.400 1.051 147 134 184 1.517
DM Vervaardiging van transportmiddelen Totaal grootteklasse 2003 2.105 552 12.406 453 1 -73 26 408
DM Vervaardiging van transportmiddelen Totaal grootteklasse 2004 2.400 530 14.347 1.176 -400 -72 -10 694
DM Vervaardiging van transportmiddelen Totaal grootteklasse 2005 2.450 508 14.287 1.217 -409 -111 52 749
DN Vervaardiging van meubels;.. Totaal grootteklasse 2003 7.025 423 5.619 381 -49 -25 6 313
DN Vervaardiging van meubels;.. Totaal grootteklasse 2004 7.655 405 5.624 309 -52 -22 -2 233
DN Vervaardiging van meubels;.. Totaal grootteklasse 2005 7.350 396 6.041 349 -49 -17 3 286
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Deze publicatie geeft een inzicht in de ontwikkelingen van Nederlandse
bedrijven met industriÙle productie als hoofdactiviteit.
De gegevens betreffen onder meer overzichten over het aantal bedrijven, de
werkgelegenheid, bedrijfsopbrengsten en bedrijfslasten.

De cijfers worden ook geleverd aan het Europese Bureau voor de Statistiek
(Eurostat). De jaarstatistieken vormen verder een vast onderdeel van
overkoepelende statistische overzichten zoals de Nationale Rekeningen en
zijn daarmee een bron voor beleid en praktijk in Nederland.

De arbeids- en financiële gegevens in deze publicatie zijn gepubliceerd
naar jaar, indeling van de economische activiteit volgens de Standaard
BedrijfsIndeling (SBI).
De publicatie bevat geen gegevens over 'Sociale werkvoorziening'
(SBI 36631).

Er is nog een vergelijkbare tabel (zie paragraaf 3) met daarin gegevens
over bedrijven in de industrie met 100 of meer werkzame personen; die
publicatie bevat meer onderwerpen en een uitgebreidere detaillering naar
bedrijfsgroepen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2000

Status van de cijfers: de jaarcijfers 2000 - 2005 zijn definitief

Frequentie: per jaar

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De publicatie in deze vorm is stopgezet.
Het statistische onderzoek dat de basis vormt van de uitkomsten heeft voor
het jaar 2006 een groot aantal wijzigingen ondergaan ten opzichte van
voorafgaande jaren. Zo is de vragenlijst die bedrijven in verband met het
onderzoek voorgelegd krijgen, ingrijpend gewijzigd. Tevens is de populatie
van bedrijven, die het onderzoek beschrijft, sterk gewijzigd als gevolg
van een herontwerp van het Algemeen Bedrijfsregister van het CBS.
Door deze wijzigingen zijn de uitkomsten van het jaar 2006 niet
vergelijkbaar met die van voorafgaande jaren. Daarom heeft het CBS ervoor
gekozen om vanaf het verslagjaar 2006 te starten met een nieuwe tabel (zie
paragraaf 3).Wijzigingen ten opzichte van voorgaande versie(s):

(Versie juli 2007)
Met ingang van statistiekjaar 2005 hebben structurele wijzigingen
plaatsgevonden in de interpretatie van het bronmateriaal van een
aantal bedrijven in SBI 22 (Drukkerijen en uitgeverijen) en 244
(Vervaardiging van farmaceutische producten). Een aantal bedrijven
is op een andere manier in de cijfers verwerkt dan in voorgaande
jaren om consistent te blijven met andere statistieken en te voldoen
aan internationale richtlijnen. De correcties werken ook door in
aggregaten waar genoemde reeksen deel van uit maken. De aanpassingen
zijn erop gericht de beschrijving van de Nederlandse industrie zo
zuiver mogelijk te houden.

(Versie juli 2006)
Met ingang van statistiekjaar 2004 hebben structurele wijzigingen
plaatsgevonden in de interpretatie van het bronmateriaal van een
aantal bedrijven in SBI DL (Vervaardiging van elektrische en optische
instrumenten) en 34 (Vervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggers.
In SBI DL (Vervaardiging van elektrische en optische instrumenten) zijn de
onderzoek en ontwikkeling door derden, en daarmee ook de verkoopkosten,
vanaf statistiekjaar 2004 niet vergelijkbaar met 2003 en eerder.
In SBI 34 (Vervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggers) zijn de
omzet hoofdactiviteit en de inkoopwaarde omzet vanaf
statistiekjaar 2004 niet vergelijkbaar met 2003 en eerder.

(Versie juli 2005)
In SBI 23 (Aardolie- en steenkoolverwerkende industrie; bewerking van
splijt- en kweekstoffen) en 24 (Vervaardiging van chemische producten)
heeft met ingang van statistiekjaar 2003 een structurele
correctie plaatsgevonden in de waarneming van de post 'energieverbruik'.
De correctie behelst een verschuiving van de waarde van ingekochte
grond- en hulpstoffen naar energieverbruik. Het gedeelte van de ingekochte
grond- en hulpstoffen dat wordt gebruikt voor eigen energie-opwekking,
bijvoorbeeld het omzetten van nafta in gas t.b.v. de eigen productie,
wordt beschouwd als energieverbruik. Voor de vergelijkbaarheid in de tijd
van de cijfers in deze tabel is de desbetreffende correctie tevens
uitgevoerd voor de jaren 2000 t/m 2002.

(Versie oktober 2004)
Als gevolg van het ter beschikking komen van nieuwe informatie heeft in de
gepubliceerde cijfers over het jaar 2002 in de sectie DL (Vervaardiging
van elektrische en optische apparaten en instrumenten) een bijstelling
plaatsgevonden van de variabelen 'Verkoopkosten' en 'Totaal overige
bedrijfsopbrengsten'. In de voorafgaande jaren hebben geen aanpassingen
plaatsgevonden t.o.v. eerdere publicaties.

Toelichting onderwerpen

Bedrijven
Definitie:
Het aantal bedrijven dat in deze tabel gepubliceerd is, betreft het
aantal economisch actieve bedrijven per 1 januari van het verslagjaar.
Alleen bedrijven waarin ten minste voor 15 uur per week wordt gewerkt,
zijn meegeteld.
Op deze manier wordt aangesloten bij de Europese definitie zoals die
wordt gehanteerd in de statistieken van economische demografie.
Verenigingen en stichtingen worden alleen als bedrijf beschouwd indien
zij personeel in loondienst hebben.
Werkzame personen
Het betreft de aantallen werkzame personen op de peildatum 30 september
van elk jaar.
Aantal werkzame personen eind september
Tot de werkzame personen van een bedrijf worden gerekend alle personen
die arbeid verrichten onder toezicht van dat bedrijf, ongeacht of zij
feitelijk als werknemer op de loonlijst staan van dat bedrijf.
Dit laatste impliceert dat ook:
- meewerkende eigenaren en gezinsleden meetellen;
- uitzendkrachten zijn geteld bij het bedrijf, en dus in de branche,
waarin zij daadwerkelijk werkzaam zijn.
Bedrijfsopbrengsten
Hieronder vallen alle opbrengsten uit de normale bedrijfsuitoefening.
Deze bestaan uit de verkopen van goederen en diensten, alsook de waarde
van de mutaties in de voorraad onderhanden werk, subsidies,
schade-uitkeringen en geactiveerde productie voor het eigen bedrijf
(geactiveerde productie voor het eigen bedrijf is de door het bedrijf
zelf vervaardigde vaste activa voor eigen gebruik, zoals machines en
gebouwen. Deze activa worden tegen de productiekosten gewaardeerd).
Totale bedrijfsopbrengsten
Dit zijn de totale opbrengsten uit de normale bedrijfsuitoefening. Hiertoe
behoren opbrengsten uit de verkopen van goederen en diensten, alsmede de
waarde van
- voorraadmutaties,
- geactiveerde productie voor het eigen bedrijf, en
- subsidies en schade-uitkeringen.
Bedrijfsresultaat
Het resultaat behaald uit productieactiviteiten, i.c. de verkopen van
goederen en diensten, alsmede de waarde van voorraadmutaties,
geactiveerde productie voor het eigen bedrijf, subsidies en
schade-uitkeringen.
Financieel resultaat
Financieel resultaat
De financiële baten minus de financiële lasten. De baten bestaan uit
rentebaten, baten uit deelnemingen, ontvangen dividenden, winst op
beleggingen en overige financiële baten. De lasten omvatten de
rentelasten, de kosten van leningen, het verlies op deelnemingen en het
verlies op beleggingen.
Voorzieningen
Saldo voorzieningen
Het verschil tussen onttrekkingen (incl. vrijval) en toevoegingen aan
voorzieningen.
Buitengewone baten en lasten
Saldo buitengewone baten minus lasten
Het resultaat van de buitengewone baten minus de buitengewone lasten.
---
Buitengewone baten: de winsten welke niet uit de eigenlijke
bedrijfsvoering voortvloeien, zoals koersverschillen, positieve
resultaten uit deelnemingen, buitenlandse vestigingen, beleggingen
en termijnhandel. Voorts ook de vrijgevallen bedragen van de
egalisatierekening voor de WIR-premies, de boekwinsten bij verkoop of
tenietgaan (brand e.d.) van vaste activa en ontvangsten voor goodwill
e.d.
---
Buitengewone lasten: de verliezen welke niet uit de eigenlijke
bedrijfsvoering voortvloeien, zoals verliezen op vorderingen,
koersverschillen, negatieve resultaten uit deelnemingen, buitenlandse
vestigingen, beleggingen en termijnhandel. Voorts ook de boekverliezen
bij verkoop of tenietgaan (brand e.d.) van vaste activa,
reorganisatiekosten e.d.
Resultaat voor belastingen
De som van het bedrijfsresultaat, het financieel resultaat, de mutatie
voorzieningen en het saldo buitengewone baten/lasten.