Alle thuiszorginstellingen; productie en exploitatie, 1998 - 2005

Alle thuiszorginstellingen; productie en exploitatie, 1998 - 2005

Perioden Aantal instellingen (absoluut) Instellingen naar categorie Met toelating ATZ, prenatale zorg/diët. Tot. inst. ATZ en prenat. zorg/diët. (absoluut) Instellingen naar categorie Met toelating ATZ, prenatale zorg/diët. Baten Totaal baten (mln euro) Instellingen naar categorie Met toelating ATZ, prenatale zorg/diët. Baten AWBZ-thuiszorg (mln euro) Instellingen naar categorie Met toelating ATZ, prenatale zorg/diët. Baten Overige thuiszorg (mln euro) Instellingen naar categorie Met toelating ATZ, prenatale zorg/diët. Baten JGZ, prenatale zorg, diëtetiek (mln euro) Instellingen naar categorie Met toelating ATZ, prenatale zorg/diët. Baten Kraamzorg (mln euro) Instellingen naar categorie Met toelating ATZ, prenatale zorg/diët. Baten Andere activiteiten (mln euro) Instellingen naar categorie Met toelating ATZ, prenatale zorg/diët. Baten Financiële en buitengewone baten (mln euro) Instellingen naar categorie Met alleen toelating ATZ Totaal instellingen met alleen ATZ (absoluut) Instellingen naar categorie Met alleen toelating ATZ Baten Totaal baten (mln euro) Instellingen naar categorie Met alleen toelating ATZ Baten AWBZ-thuiszorg (mln euro) Instellingen naar categorie Met alleen toelating ATZ Baten Overige thuiszorg (mln euro) Instellingen naar categorie Met alleen toelating ATZ Baten JGZ, prenatale zorg, diëtetiek (mln euro) Instellingen naar categorie Met alleen toelating ATZ Baten Kraamzorg (mln euro) Instellingen naar categorie Met alleen toelating ATZ Baten Andere activiteiten (mln euro) Instellingen naar categorie Met alleen toelating ATZ Baten Financiële en buitengewone baten (mln euro) Instellingen naar categorie Kraamzorginstellingen Totaal kraamzorginstellingen (absoluut) Instellingen naar categorie Kraamzorginstellingen Baten Totaal baten (mln euro) Instellingen naar categorie Kraamzorginstellingen Baten AWBZ-thuiszorg (mln euro) Instellingen naar categorie Kraamzorginstellingen Baten Overige thuiszorg (mln euro) Instellingen naar categorie Kraamzorginstellingen Baten JGZ, prenatale zorg, diëtetiek (mln euro) Instellingen naar categorie Kraamzorginstellingen Baten Kraamzorg (mln euro) Instellingen naar categorie Kraamzorginstellingen Baten Andere activiteiten (mln euro) Instellingen naar categorie Kraamzorginstellingen Baten Financiële en buitengewone baten (mln euro) Instellingen naar categorie Entadministraties Totaal entadministraties (absoluut) Instellingen naar categorie Entadministraties Baten Totaal baten (mln euro) Instellingen naar categorie Entadministraties Baten AWBZ-thuiszorg (mln euro) Instellingen naar categorie Entadministraties Baten Overige thuiszorg (mln euro) Instellingen naar categorie Entadministraties Baten JGZ, prenatale zorg, diëtetiek (mln euro) Instellingen naar categorie Entadministraties Baten Kraamzorg (mln euro) Instellingen naar categorie Entadministraties Baten Andere activiteiten (mln euro) Instellingen naar categorie Entadministraties Baten Financiële en buitengewone baten (mln euro) Instellingen naar categorie Overige instellingen Totaal overige instellingen (absoluut) Instellingen naar categorie Overige instellingen Baten Totaal baten (mln euro) Instellingen naar categorie Overige instellingen Baten AWBZ-thuiszorg (mln euro) Instellingen naar categorie Overige instellingen Baten Overige thuiszorg (mln euro) Instellingen naar categorie Overige instellingen Baten JGZ, prenatale zorg, diëtetiek (mln euro) Instellingen naar categorie Overige instellingen Baten Kraamzorg (mln euro) Instellingen naar categorie Overige instellingen Baten Andere activiteiten (mln euro) Instellingen naar categorie Overige instellingen Baten Financiële en buitengewone baten (mln euro) Instellingen naar uitgevoerde activiteit (Gezins)verzorging (absoluut) Instellingen naar uitgevoerde activiteit (Wijk)verpleging (absoluut) Instellingen naar uitgevoerde activiteit Uitleen verpleegartikelen (absoluut) Instellingen naar uitgevoerde activiteit Intensieve thuiszorg (CVZ) (absoluut) Instellingen naar uitgevoerde activiteit Overige thuiszorg (absoluut) Instellingen naar uitgevoerde activiteit JGZ (absoluut) Instellingen naar uitgevoerde activiteit Voeding- en dieetadvisering (absoluut) Instellingen naar uitgevoerde activiteit Prenatale zorg (absoluut) Instellingen naar uitgevoerde activiteit Kraamzorg (absoluut) Instellingen naar uitgevoerde activiteit Algemeen Maatschappelijk Werk (absoluut) Instellingen naar uitgevoerde activiteit Thuiszorgwinkel (absoluut) Instellingen naar uitgevoerde activiteit Coördinatie vrijwillige thuiszorg (absoluut) Instellingen naar uitgevoerde activiteit Persoonsalarmering (absoluut) Instellingen naar uitgevoerde activiteit Extern verstrekken van maaltijden (absoluut) Instellingen naar uitgevoerde activiteit Ergotherapie (absoluut) Productie Verpleging en verzorging (uren) Totaal verpleging en verzorging (x 1 000) Productie Verpleging en verzorging (uren) Alpha-hulpverlening (x 1000) Productie Verpleging en verzorging (uren) Verpleging, huish. en persoonlijke verz. (x 1000) Productie Kraamzorg Kraamverzorgingen (x 1000) Productie Kraamzorg Partus-assist. bij bevallingen (x 1000) Productie Kraamzorg Verzorgingsuren (x 1000) Productie Kraamzorg Gemiddeld aantal uren per verzorging (absoluut) Productie Kraamzorg Levendgeborenen (x 1000) Productie Kraamzorg Marktaandeel kraamzorg (%) Productie JGZ en prenatale zorg JGZ-cliënten in zorg en bereik Aantal cliënten in zorg Totaal cliënten (absoluut) Productie JGZ en prenatale zorg JGZ-cliënten in zorg en bereik Aantal cliënten in zorg 0-jarigen (absoluut) Productie JGZ en prenatale zorg JGZ-cliënten in zorg en bereik Aantal cliënten in zorg 1-4 jarigen (absoluut) Productie JGZ en prenatale zorg JGZ-cliënten in zorg en bereik Aantal cliënten in bereik Totaal bereik (absoluut) Productie JGZ en prenatale zorg JGZ-cliënten in zorg en bereik Aantal cliënten in bereik 0-jarigen (absoluut) Productie JGZ en prenatale zorg JGZ-cliënten in zorg en bereik Aantal cliënten in bereik 1-4 jarigen (absoluut) Productie JGZ en prenatale zorg Pre- en postnatale cursussen Aantal cursussen Prenatale zwangerschapsgymnastiek (absoluut) Productie JGZ en prenatale zorg Pre- en postnatale cursussen Aantal cursussen Postnatale zwangerschapsgymnastiek (absoluut) Productie JGZ en prenatale zorg Pre- en postnatale cursussen Aantal cursussen Aanstaande ouders (absoluut) Productie JGZ en prenatale zorg Pre- en postnatale cursussen Aantal cursussen Ouders van zuigelingen (absoluut) Productie JGZ en prenatale zorg Pre- en postnatale cursussen Aantal cursussen Ouders van peuters (absoluut) Productie JGZ en prenatale zorg Pre- en postnatale cursussen Aantal deelnemers Prenatale zwangerschapsgymnastiek (x 1 000) Productie JGZ en prenatale zorg Pre- en postnatale cursussen Aantal deelnemers Postnatale zwangerschapsgymnastiek (x 1 000) Productie JGZ en prenatale zorg Pre- en postnatale cursussen Aantal deelnemers Aanstaande ouders (x 1 000) Productie JGZ en prenatale zorg Pre- en postnatale cursussen Aantal deelnemers Ouders van zuigelingen (x 1 000) Productie JGZ en prenatale zorg Pre- en postnatale cursussen Aantal deelnemers Ouders van peuters (x 1 000) Productie JGZ en prenatale zorg JGZ-consulten en huisbezoeken JGZ-consulten Zuigelingen Totaal consulten zuigelingen (x 1000) Productie JGZ en prenatale zorg JGZ-consulten en huisbezoeken JGZ-consulten Zuigelingen Door artsen (x 1000) Productie JGZ en prenatale zorg JGZ-consulten en huisbezoeken JGZ-consulten Zuigelingen Door verpleegkundigen (x 1000) Productie JGZ en prenatale zorg JGZ-consulten en huisbezoeken JGZ-consulten Peuters Totaal consulten peuters (x 1000) Productie JGZ en prenatale zorg JGZ-consulten en huisbezoeken JGZ-consulten Peuters Door artsen (x 1000) Productie JGZ en prenatale zorg JGZ-consulten en huisbezoeken JGZ-consulten Peuters Door verpleegkundigen (x 1000) Productie JGZ en prenatale zorg JGZ-consulten en huisbezoeken Pre- en postnatale huisbezoeken Prenataal (x 1000) Productie JGZ en prenatale zorg JGZ-consulten en huisbezoeken Pre- en postnatale huisbezoeken Zuigelingen (x 1000) Productie JGZ en prenatale zorg JGZ-consulten en huisbezoeken Pre- en postnatale huisbezoeken Peuters/kleuters (x 1000) Productie JGZ en prenatale zorg Prenatale zorguren (x 1 000) Productie Diëtetiek Totaal aantal consulten (x 1 000) Productie Diëtetiek Eerste consulten (x 1 000) Personeel Totaalbeeld FTE's Totaal FTE's (absoluut) Personeel Totaalbeeld FTE's Aandeel toegelaten instellingen (%) Personeel Totaalbeeld FTE's Personeel op de loonlijst Personeel (excl. oproepkrachten) Totaal personeel (excl. oproepkrachten) (absoluut) Personeel Totaalbeeld FTE's Personeel op de loonlijst Personeel (excl. oproepkrachten) Aandeel in totaal personeel (%) Personeel Totaalbeeld FTE's Personeel op de loonlijst Personeel (excl. oproepkrachten) Uitvoerend personeel (absoluut) Personeel Totaalbeeld FTE's Personeel op de loonlijst Personeel (excl. oproepkrachten) Leidinggevend personeel (absoluut) Personeel Totaalbeeld FTE's Personeel op de loonlijst Personeel (excl. oproepkrachten) Ondersteunend personeel (absoluut) Personeel Totaalbeeld FTE's Personeel op de loonlijst Oproepkrachten (absoluut) Personeel Totaalbeeld FTE's Personeel niet op de loonlijst Totaal personeel niet op de loonlijst (absoluut) Personeel Totaalbeeld FTE's Personeel niet op de loonlijst Alpha-helpenden (absoluut) Personeel Totaalbeeld FTE's Personeel niet op de loonlijst Uitzendkrachten (absoluut) Personeel Totaalbeeld FTE's Personeel niet op de loonlijst Overig personeel (excl. stagiaires) (absoluut) Personeel Totaalbeeld Werkzame personen Totaal werkzame personen (absoluut) Personeel Totaalbeeld Werkzame personen Aandeel toegelaten instellingen (%) Personeel Totaalbeeld Werkzame personen Personeel op de loonlijst Personeel (excl. oproepkrachten) Totaal personeel (excl. oproepkrachten) (absoluut) Personeel Totaalbeeld Werkzame personen Personeel op de loonlijst Personeel (excl. oproepkrachten) Uitvoerend personeel (absoluut) Personeel Totaalbeeld Werkzame personen Personeel op de loonlijst Personeel (excl. oproepkrachten) Leidinggevend personeel (absoluut) Personeel Totaalbeeld Werkzame personen Personeel op de loonlijst Personeel (excl. oproepkrachten) Ondersteunend personeel (absoluut) Personeel Totaalbeeld Werkzame personen Personeel op de loonlijst Oproepkrachten (absoluut) Personeel Totaalbeeld Werkzame personen Alpha-helpenden (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst FTE's (excl. oproepkrachten) Totaal FTE's (excl. oproepkrachten) (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst FTE's (excl. oproepkrachten) Uitvoerend personeel Totaal uitvoerend personeel (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst FTE's (excl. oproepkrachten) Uitvoerend personeel Sub-totaal verpleging en verzorging (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst FTE's (excl. oproepkrachten) Uitvoerend personeel Thuishulpen A (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst FTE's (excl. oproepkrachten) Uitvoerend personeel Verzorgingshulpen B (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst FTE's (excl. oproepkrachten) Uitvoerend personeel Verzorgenden C (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst FTE's (excl. oproepkrachten) Uitvoerend personeel Verzorgenden D (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst FTE's (excl. oproepkrachten) Uitvoerend personeel Verzorgenden E (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst FTE's (excl. oproepkrachten) Uitvoerend personeel Wijkziekenverzorgenden (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst FTE's (excl. oproepkrachten) Uitvoerend personeel Verpleegkundigen in de wijk (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst FTE's (excl. oproepkrachten) Uitvoerend personeel Wijkverpleegkundigen ouder- en kindzorg (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst FTE's (excl. oproepkrachten) Uitvoerend personeel Overige wijkverpleegkundigen (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst FTE's (excl. oproepkrachten) Uitvoerend personeel GVO-ers (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst FTE's (excl. oproepkrachten) Uitvoerend personeel Diëtisten (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst FTE's (excl. oproepkrachten) Uitvoerend personeel Consultatiebureauartsen (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst FTE's (excl. oproepkrachten) Uitvoerend personeel CB-assistenten/weeghulpen (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst FTE's (excl. oproepkrachten) Uitvoerend personeel Uitvoerend personeel uitleen (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst FTE's (excl. oproepkrachten) Uitvoerend personeel Kraamverzorgenden (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst FTE's (excl. oproepkrachten) Uitvoerend personeel Kraamverpleegkundigen (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst FTE's (excl. oproepkrachten) Uitvoerend personeel Personeel entadministratie (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst FTE's (excl. oproepkrachten) Uitvoerend personeel Algemeen maatschappelijk werkenden (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst FTE's (excl. oproepkrachten) Uitvoerend personeel Overig algemeen maatschappelijk werk (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst FTE's (excl. oproepkrachten) Uitvoerend personeel Overig uitvoerend personeel (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst FTE's (excl. oproepkrachten) Leidinggevend personeel Totaal leidinggevend personeel (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst FTE's (excl. oproepkrachten) Leidinggevend personeel Directeuren (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst FTE's (excl. oproepkrachten) Leidinggevend personeel Leidinggevenden directe zorg (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst FTE's (excl. oproepkrachten) Leidinggevend personeel Leidinggevenden ondersteunende diensten (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst FTE's (excl. oproepkrachten) Leidinggevend personeel Overig leidingevend personeel (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst FTE's (excl. oproepkrachten) Ondersteunend personeel Totaal ondersteunend personeel (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst FTE's (excl. oproepkrachten) Ondersteunend personeel Personeel personeelszaken (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst FTE's (excl. oproepkrachten) Ondersteunend personeel Technisch/huishoudelijk personeel (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst FTE's (excl. oproepkrachten) Ondersteunend personeel Administratief/secretariële functies (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst FTE's (excl. oproepkrachten) Ondersteunend personeel Stafverpleegkundigen (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst FTE's (excl. oproepkrachten) Ondersteunend personeel Stafartsen (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst FTE's (excl. oproepkrachten) Ondersteunend personeel Overig ondersteunend personeel (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst Werkzame pers. (excl. oproepkrachten) Totaal werkz. pers. (excl. oproepkr.) (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst Werkzame pers. (excl. oproepkrachten) Fulltimers (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst Werkzame pers. (excl. oproepkrachten) Parttimers (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst Werkzame pers. (excl. oproepkrachten) Uitvoerend personeel Totaal uitvoerend personeel (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst Werkzame pers. (excl. oproepkrachten) Uitvoerend personeel Fulltimers (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst Werkzame pers. (excl. oproepkrachten) Uitvoerend personeel Parttimers (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst Werkzame pers. (excl. oproepkrachten) Uitvoerend personeel Sub-totaal verpleging en verzorging Sub-totaal verpleging en verzorging (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst Werkzame pers. (excl. oproepkrachten) Uitvoerend personeel Sub-totaal verpleging en verzorging Fulltimers (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst Werkzame pers. (excl. oproepkrachten) Uitvoerend personeel Sub-totaal verpleging en verzorging Parttimers (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst Werkzame pers. (excl. oproepkrachten) Uitvoerend personeel Thuishulpen A Totaal thuishulpen A (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst Werkzame pers. (excl. oproepkrachten) Uitvoerend personeel Thuishulpen A Fulltimers (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst Werkzame pers. (excl. oproepkrachten) Uitvoerend personeel Thuishulpen A Parttimers (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst Werkzame pers. (excl. oproepkrachten) Uitvoerend personeel Verzorgingshulpen B Totaal verzorgingshulpen B (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst Werkzame pers. (excl. oproepkrachten) Uitvoerend personeel Verzorgingshulpen B Fulltimers (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst Werkzame pers. (excl. oproepkrachten) Uitvoerend personeel Verzorgingshulpen B Parttimers (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst Werkzame pers. (excl. oproepkrachten) Uitvoerend personeel Verzorgenden C Totaal verzorgenden C (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst Werkzame pers. (excl. oproepkrachten) Uitvoerend personeel Verzorgenden C Fulltimers (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst Werkzame pers. (excl. oproepkrachten) Uitvoerend personeel Verzorgenden C Parttimers (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst Werkzame pers. (excl. oproepkrachten) Uitvoerend personeel Verzorgenden D Totaal verzorgenden D (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst Werkzame pers. (excl. oproepkrachten) Uitvoerend personeel Verzorgenden D Fulltimers (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst Werkzame pers. (excl. oproepkrachten) Uitvoerend personeel Verzorgenden D Parttimers (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst Werkzame pers. (excl. oproepkrachten) Uitvoerend personeel Verzorgenden E Totaal verzorgenden E (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst Werkzame pers. (excl. oproepkrachten) Uitvoerend personeel Verzorgenden E Fulltimers (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst Werkzame pers. (excl. oproepkrachten) Uitvoerend personeel Verzorgenden E Parttimers (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst Werkzame pers. (excl. oproepkrachten) Uitvoerend personeel Wijkziekenverzorgenden Totaal wijkziekenverzorgenden (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst Werkzame pers. (excl. oproepkrachten) Uitvoerend personeel Wijkziekenverzorgenden Fulltimers (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst Werkzame pers. (excl. oproepkrachten) Uitvoerend personeel Wijkziekenverzorgenden Parttimers (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst Werkzame pers. (excl. oproepkrachten) Uitvoerend personeel Verpleegkundigen in de wijk Totaal verpleegkundigen in de wijk (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst Werkzame pers. (excl. oproepkrachten) Uitvoerend personeel Verpleegkundigen in de wijk Fulltimers (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst Werkzame pers. (excl. oproepkrachten) Uitvoerend personeel Verpleegkundigen in de wijk Parttimers (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst Werkzame pers. (excl. oproepkrachten) Uitvoerend personeel Wijkverpleegkundigen ouder- en kindzorg Totaal ouder- en kindzorg (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst Werkzame pers. (excl. oproepkrachten) Uitvoerend personeel Wijkverpleegkundigen ouder- en kindzorg Fulltimers (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst Werkzame pers. (excl. oproepkrachten) Uitvoerend personeel Wijkverpleegkundigen ouder- en kindzorg Parttimers (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst Werkzame pers. (excl. oproepkrachten) Uitvoerend personeel Overige wijkverpleegkundigen Totaal overige wijkverpleegkundigen (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst Werkzame pers. (excl. oproepkrachten) Uitvoerend personeel Overige wijkverpleegkundigen Fulltimers (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst Werkzame pers. (excl. oproepkrachten) Uitvoerend personeel Overige wijkverpleegkundigen Parttimers (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst Werkzame pers. (excl. oproepkrachten) Uitvoerend personeel GVO-ers Totaal GVO-ers (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst Werkzame pers. (excl. oproepkrachten) Uitvoerend personeel GVO-ers Fulltimers (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst Werkzame pers. (excl. oproepkrachten) Uitvoerend personeel GVO-ers Parttimers (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst Werkzame pers. (excl. oproepkrachten) Uitvoerend personeel Diëtisten Totaal diëtisten (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst Werkzame pers. (excl. oproepkrachten) Uitvoerend personeel Diëtisten Fulltimers (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst Werkzame pers. (excl. oproepkrachten) Uitvoerend personeel Diëtisten Parttimers (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst Werkzame pers. (excl. oproepkrachten) Uitvoerend personeel Consultatiebureauartsen Totaal consultatiebureauartsen (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst Werkzame pers. (excl. oproepkrachten) Uitvoerend personeel Consultatiebureauartsen Fulltimers (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst Werkzame pers. (excl. oproepkrachten) Uitvoerend personeel Consultatiebureauartsen Parttimers (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst Werkzame pers. (excl. oproepkrachten) Uitvoerend personeel CB-assistenten/weeghulpen Totaal CB-assistenten/weeghulpen (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst Werkzame pers. (excl. oproepkrachten) Uitvoerend personeel CB-assistenten/weeghulpen Fulltimers (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst Werkzame pers. (excl. oproepkrachten) Uitvoerend personeel CB-assistenten/weeghulpen Parttimers (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst Werkzame pers. (excl. oproepkrachten) Uitvoerend personeel Uitvoerend personeel uitleen Totaal uitvoerend personeel uitleen (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst Werkzame pers. (excl. oproepkrachten) Uitvoerend personeel Uitvoerend personeel uitleen Fulltimers (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst Werkzame pers. (excl. oproepkrachten) Uitvoerend personeel Uitvoerend personeel uitleen Parttimers (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst Werkzame pers. (excl. oproepkrachten) Uitvoerend personeel Kraamverzorgenden Totaal kraamverzorgenden (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst Werkzame pers. (excl. oproepkrachten) Uitvoerend personeel Kraamverzorgenden Fulltimers (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst Werkzame pers. (excl. oproepkrachten) Uitvoerend personeel Kraamverzorgenden Parttimers (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst Werkzame pers. (excl. oproepkrachten) Uitvoerend personeel Kraamverpleegkundigen Totaal kraamverpleegkundigen (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst Werkzame pers. (excl. oproepkrachten) Uitvoerend personeel Kraamverpleegkundigen Fulltimers (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst Werkzame pers. (excl. oproepkrachten) Uitvoerend personeel Kraamverpleegkundigen Parttimers (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst Werkzame pers. (excl. oproepkrachten) Uitvoerend personeel Personeel entadministratie Totaal personeel entadministratie (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst Werkzame pers. (excl. oproepkrachten) Uitvoerend personeel Personeel entadministratie Fulltimers (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst Werkzame pers. (excl. oproepkrachten) Uitvoerend personeel Personeel entadministratie Parttimers (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst Werkzame pers. (excl. oproepkrachten) Uitvoerend personeel Algemeen maatschappelijk werkenden Totaal alg. maatschappelijk werkenden (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst Werkzame pers. (excl. oproepkrachten) Uitvoerend personeel Algemeen maatschappelijk werkenden Fulltimers (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst Werkzame pers. (excl. oproepkrachten) Uitvoerend personeel Algemeen maatschappelijk werkenden Parttimers (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst Werkzame pers. (excl. oproepkrachten) Uitvoerend personeel Overig algemeen maatschappelijk werk Totaal overig AMW (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst Werkzame pers. (excl. oproepkrachten) Uitvoerend personeel Overig algemeen maatschappelijk werk Fulltimers (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst Werkzame pers. (excl. oproepkrachten) Uitvoerend personeel Overig algemeen maatschappelijk werk Parttimers (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst Werkzame pers. (excl. oproepkrachten) Uitvoerend personeel Overig uitvoerend personeel Totaal overig uitvoerend personeel (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst Werkzame pers. (excl. oproepkrachten) Uitvoerend personeel Overig uitvoerend personeel Fulltimers (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst Werkzame pers. (excl. oproepkrachten) Uitvoerend personeel Overig uitvoerend personeel Parttimers (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst Werkzame pers. (excl. oproepkrachten) Leidinggevend personeel Totaal leidinggevend personeel (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst Werkzame pers. (excl. oproepkrachten) Leidinggevend personeel Fulltimers (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst Werkzame pers. (excl. oproepkrachten) Leidinggevend personeel Parttimers (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst Werkzame pers. (excl. oproepkrachten) Leidinggevend personeel Directeuren Totaal directeuren (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst Werkzame pers. (excl. oproepkrachten) Leidinggevend personeel Directeuren Fulltimers (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst Werkzame pers. (excl. oproepkrachten) Leidinggevend personeel Directeuren Parttimers (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst Werkzame pers. (excl. oproepkrachten) Leidinggevend personeel Leidinggevenden directe zorg Totaal leidinggevenden directe zorg (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst Werkzame pers. (excl. oproepkrachten) Leidinggevend personeel Leidinggevenden directe zorg Fulltimers (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst Werkzame pers. (excl. oproepkrachten) Leidinggevend personeel Leidinggevenden directe zorg Parttimers (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst Werkzame pers. (excl. oproepkrachten) Leidinggevend personeel Leidinggevenden ondersteunende diensten Totaal ondersteunende diensten (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst Werkzame pers. (excl. oproepkrachten) Leidinggevend personeel Leidinggevenden ondersteunende diensten Fulltimers (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst Werkzame pers. (excl. oproepkrachten) Leidinggevend personeel Leidinggevenden ondersteunende diensten Parttimers (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst Werkzame pers. (excl. oproepkrachten) Leidinggevend personeel Overig leidinggevend personeel Totaal overig leidinggevend personeel (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst Werkzame pers. (excl. oproepkrachten) Leidinggevend personeel Overig leidinggevend personeel Fulltimers (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst Werkzame pers. (excl. oproepkrachten) Leidinggevend personeel Overig leidinggevend personeel Parttimers (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst Werkzame pers. (excl. oproepkrachten) Ondersteunend personeel Totaal ondersteunend personeel (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst Werkzame pers. (excl. oproepkrachten) Ondersteunend personeel Fulltimers (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst Werkzame pers. (excl. oproepkrachten) Ondersteunend personeel Parttimers (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst Werkzame pers. (excl. oproepkrachten) Ondersteunend personeel Personeel personeelszaken Totaal personeel personeelszaken (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst Werkzame pers. (excl. oproepkrachten) Ondersteunend personeel Personeel personeelszaken Fulltimers (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst Werkzame pers. (excl. oproepkrachten) Ondersteunend personeel Personeel personeelszaken Parttimers (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst Werkzame pers. (excl. oproepkrachten) Ondersteunend personeel Technisch/huishoudelijk personeel Totaal technisch/huishoudelijk personeel (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst Werkzame pers. (excl. oproepkrachten) Ondersteunend personeel Technisch/huishoudelijk personeel Fulltimers (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst Werkzame pers. (excl. oproepkrachten) Ondersteunend personeel Technisch/huishoudelijk personeel Parttimers (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst Werkzame pers. (excl. oproepkrachten) Ondersteunend personeel Administratief/secretariële functies Totaal adm./secretariële functies (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst Werkzame pers. (excl. oproepkrachten) Ondersteunend personeel Administratief/secretariële functies Fulltimers (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst Werkzame pers. (excl. oproepkrachten) Ondersteunend personeel Administratief/secretariële functies Parttimers (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst Werkzame pers. (excl. oproepkrachten) Ondersteunend personeel Stafverpleegkundigen Totaal stafverpleegkundigen (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst Werkzame pers. (excl. oproepkrachten) Ondersteunend personeel Stafverpleegkundigen Fulltimers (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst Werkzame pers. (excl. oproepkrachten) Ondersteunend personeel Stafverpleegkundigen Parttimers (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst Werkzame pers. (excl. oproepkrachten) Ondersteunend personeel Stafartsen Totaal stafartsen (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst Werkzame pers. (excl. oproepkrachten) Ondersteunend personeel Stafartsen Fulltimers (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst Werkzame pers. (excl. oproepkrachten) Ondersteunend personeel Stafartsen Parttimers (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst Werkzame pers. (excl. oproepkrachten) Ondersteunend personeel Overig ondersteunend personeel Totaal overig ondersteunend personeel (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst Werkzame pers. (excl. oproepkrachten) Ondersteunend personeel Overig ondersteunend personeel Fulltimers (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst Werkzame pers. (excl. oproepkrachten) Ondersteunend personeel Overig ondersteunend personeel Parttimers (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst Leerlingen, werknemers en I/D-ers Werkzaam en in opleiding Totaal werkzaam en in opleiding (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst Leerlingen, werknemers en I/D-ers Werkzaam en in opleiding Helpende (niveau 2) (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst Leerlingen, werknemers en I/D-ers Werkzaam en in opleiding Verzorgende (niveau 3) (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst Leerlingen, werknemers en I/D-ers Werkzaam en in opleiding Verpleegkundige MBO (niveau 4) (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst Leerlingen, werknemers en I/D-ers Werkzaam en in opleiding Verpleegkundige HBO (niveau 5) (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst Leerlingen, werknemers en I/D-ers Werkzaam in kader van I/D-regeling (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst Oproepkrachten Gewerkte uren (x 1000) Personeel Personeel op de loonlijst Oproepkrachten Werkzame personen (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst Uitstroom Totaal personeel (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst Uitstroom Uitvoerend personeel (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst Uitstroom Leidinggevend personeel (absoluut) Personeel Personeel op de loonlijst Uitstroom Ondersteunend personeel (absoluut) Personeel Personeel niet op loonlijst Alphahelpenden Gewerkte uren (x 1000) Personeel Personeel niet op loonlijst Alphahelpenden Werkzame personen (absoluut) Personeel Personeel niet op loonlijst Uitzendkrachten gewerkte uren (x 1000) Personeel Personeel niet op loonlijst Op honorariumbasis gewerkte uren (x 1000) Personeel Personeel niet op loonlijst Stagiaires in opleiding Totaal stagiaires in opleiding (absoluut) Personeel Personeel niet op loonlijst Stagiaires in opleiding Tot helpende (niveau 2) (absoluut) Personeel Personeel niet op loonlijst Stagiaires in opleiding Tot verzorgende (niveau 3) (absoluut) Personeel Personeel niet op loonlijst Stagiaires in opleiding Tot verpleegkundige MBO (niveau 4) (absoluut) Personeel Personeel niet op loonlijst Stagiaires in opleiding Tot verpleegkundige HBO (niveau 5) (absoluut) Personeel Personeel niet op loonlijst Stagiaires in opleiding Overige stagiaires (absoluut) Exploitatie Bedrijfsresultaat Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten (mln euro) Exploitatie Bedrijfsresultaat Bedrijfsopbrengsten Wettelijk budget aanvaardbare kosten Tot. wettelijk budget aanvaarbare kosten (mln euro) Exploitatie Bedrijfsresultaat Bedrijfsopbrengsten Wettelijk budget aanvaardbare kosten Algemene thuiszorg (mln euro) Exploitatie Bedrijfsresultaat Bedrijfsopbrengsten Wettelijk budget aanvaardbare kosten Prenatale zorg en diëtetiek (mln euro) Exploitatie Bedrijfsresultaat Bedrijfsopbrengsten Wettelijk budget aanvaardbare kosten Entadministratie (mln euro) Exploitatie Bedrijfsresultaat Bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten Totaal overige bedrijfsopbrengsten (mln euro) Exploitatie Bedrijfsresultaat Bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten Thuiszorg (mln euro) Exploitatie Bedrijfsresultaat Bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten JGZ (mln euro) Exploitatie Bedrijfsresultaat Bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten Kraamzorg (mln euro) Exploitatie Bedrijfsresultaat Bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten Andere zorg en dienstverlening (mln euro) Exploitatie Bedrijfsresultaat Bedrijfslasten Totaal bedrijfslasten (mln euro) Exploitatie Bedrijfsresultaat Bedrijfslasten Arbeidskosten Totaal arbeidskosten (mln euro) Exploitatie Bedrijfsresultaat Bedrijfslasten Arbeidskosten Bruto lonen en salarissen (mln euro) Exploitatie Bedrijfsresultaat Bedrijfslasten Arbeidskosten Pensioenlasten en sociale lasten (mln euro) Exploitatie Bedrijfsresultaat Bedrijfslasten Andere personeelskosten Totaal andere personeelskosten (mln euro) Exploitatie Bedrijfsresultaat Bedrijfslasten Andere personeelskosten Kosten uitzendkr. en overig inhuur (mln euro) Exploitatie Bedrijfsresultaat Bedrijfslasten Andere personeelskosten Overig personeelskosten (mln euro) Exploitatie Bedrijfsresultaat Bedrijfslasten Afschrijvingen (im)materiële vaste act. (mln euro) Exploitatie Bedrijfsresultaat Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten (mln euro) Exploitatie Bedrijfsresultaat Totaal bedrijfsresultaat (mln euro) Exploitatie Financieel resultaat Financiële baten (mln euro) Exploitatie Financieel resultaat Financiële lasten (mln euro) Exploitatie Financieel resultaat Totaal financieel resultaat (mln euro) Exploitatie Buitengewoon resultaat Buitengewone baten (mln euro) Exploitatie Buitengewoon resultaat Buitengewone lasten (mln euro) Exploitatie Buitengewoon resultaat Totaal buitengewoon resultaat (mln euro) Exploitatie Resultaat (mln euro)
1998 170 63 1.637 . . . . . . 48 258 . . . . . . 16 52 . . . . . . 10 37 . . . . . . 33 31 . . . . . . 104 80 69 93 88 61 64 . 83 41 45 24 36 12 16 58.303 12.195 46.108 176 55 7.875 44,6 199 88 751.000 190.700 560.300 969.367 192.308 777.059 7.513 3.846 956 574 500 79 37 12 5 7 2.004 1.019 985 1.444 712 732 35 233 93 . 432 105 63.380 98 50.610 79 41.340 3.420 5.850 3.300 9.470 6.960 2.330 180 173.050 98 98.190 84.380 4.400 9.410 18.980 55.870 50.610 41.340 34.630 9.740 6.670 6.890 3.450 930 2.310 1.010 1.150 2.480 50 250 290 . 250 4.170 120 60 740 50 730 3.420 220 2.360 400 440 5.850 520 590 2.940 130 30 1.640 98.190 6.850 91.340 84.380 3.790 80.600 73.160 2.130 71.050 23.740 180 23.560 13.700 280 13.420 12.640 560 12.090 7.370 230 7.150 1.390 160 1.230 4.960 200 4.760 3.130 50 3.080 1.930 160 1.780 4.300 310 3.980 110 x 110 430 40 390 870 x 870 . . . 420 120 300 6.230 1.180 5.050 210 20 190 80 30 50 1.110 200 900 90 20 70 1.690 60 1.640 4.400 1.320 3.080 230 200 30 3.150 630 2.520 470 280 190 550 220 340 9.410 1.740 7.670 730 170 560 1.290 160 1.120 4.380 920 3.460 210 30 180 60 10 50 2.750 460 2.290 720 90 500 60 70 1.340 5.815 18.980 17.710 14.790 570 2.350 12.195 55.870 4.105 325 4.890 500 2.410 670 830 490 2.009 1.570 1.399 141 30 439 . . . . 1.987 1.408 1.255 153 178 131 47 29 372 22 1 7 -6 5 10 -5 11
1999 172 62 1.749 . . . . . . 46 224 . . . . . . 20 79 . . . . . . 9 41 . . . . . . 35 51 . . . . . . 107 88 60 89 100 63 63 . 73 36 40 24 37 13 17 59.163 12.619 46.544 179 55 7.932 44,4 200 89 757.400 193.400 564.000 976.175 199.728 776.447 6.913 4.319 1.214 679 670 63 38 12 5 8 1.812 934 878 1.494 747 747 43 193 113 . 433 105 66.710 97 53.100 80 43.290 3.530 6.280 3.550 10.060 7.390 2.550 120 177.130 97 101.190 86.400 4.500 10.290 19.810 56.140 53.100 43.290 36.150 10.440 6.740 6.900 3.540 1.010 2.620 1.330 1.260 2.310 60 260 310 220 290 4.420 160 60 640 50 680 3.530 230 2.530 420 360 6.280 520 570 3.140 110 30 1.900 101.190 6.920 94.270 86.400 3.750 82.650 74.540 2.080 72.450 24.130 170 23.970 13.480 290 13.190 12.450 550 11.900 7.460 230 7.220 1.500 130 1.370 5.560 200 5.360 3.890 40 3.840 2.070 160 1.910 4.000 310 3.690 150 x 150 430 30 400 900 10 900 850 x 850 470 130 340 6.420 1.140 5.280 250 30 220 80 30 50 950 180 770 70 20 50 1.280 80 1.200 4.500 1.420 3.080 240 210 30 3.340 690 2.660 480 310 170 440 220 220 10.290 1.750 8.530 720 190 540 1.280 170 1.100 4.750 920 3.830 170 30 140 40 x 40 3.320 440 2.880 1.090 280 680 110 30 1.070 6.043 19.810 17.670 14.750 570 2.350 12.619 56.140 4.341 208 4.200 500 2.190 450 640 420 2.139 1.666 1.488 145 33 473 . . . . 2.127 1.513 1.326 187 223 162 61 29 362 12 1 6 -5 5 11 -6 1
2000 174 62 1.938 . . . . . . 45 247 . . . . . . 21 92 . . . . . . 8 47 . . . . . . 38 101 . . . . . . 113 91 67 85 102 63 58 . 67 31 39 27 35 21 12 61.677 12.960 48.717 184 60 7.905 43,1 207 89 745.300 191.500 553.800 983.491 201.748 781.743 6.396 3.821 1.982 892 690 62 29 10 6 9 1.703 857 846 1.622 823 799 33 184 103 . 452 109 70.130 97 55.760 80 45.550 3.640 6.570 3.890 10.480 7.730 2.570 180 183.750 96 106.070 90.620 4.700 10.750 22.500 55.180 55.760 45.550 37.990 11.140 7.110 6.760 3.920 1.060 2.860 1.580 1.320 2.240 50 270 320 250 320 4.700 160 60 640 60 730 3.640 250 2.550 500 330 6.570 590 610 3.310 110 30 1.920 106.070 7.070 99.010 90.620 3.740 86.880 78.020 2.110 75.890 25.620 190 25.430 14.100 300 13.810 12.340 450 11.890 8.080 260 7.820 1.590 140 1.440 5.970 220 5.750 4.280 90 4.180 2.240 130 2.100 3.800 330 3.470 140 x 140 460 30 430 880 10 870 960 10 950 510 140 370 7.000 1.060 5.930 250 30 210 90 30 60 920 160 760 70 20 50 1.330 120 1.210 4.700 1.480 3.230 270 240 40 3.410 730 2.680 570 330 230 450 170 280 10.750 1.850 8.900 820 200 620 1.240 210 1.020 5.140 940 4.190 180 30 150 50 10 40 3.320 450 2.860 2.440 870 1.290 210 80 730 6.489 22.500 19.860 17.080 720 2.060 12.960 55.180 4.289 301 3.680 340 1.870 490 530 460 2.413 1.862 1.670 155 37 551 . . . . 2.374 1.687 1.471 216 244 171 73 35 408 39 2 7 -5 9 18 -9 25
2001 192 62 2.202 1.699 90 191 99 95 28 51 310 254 23 0 11 21 1 25 104 0 0 0 103 0 2 8 49 0 0 0 6 44 0 46 126 0 70 0 9 47 0 110 94 64 96 105 61 62 . 74 37 31 32 39 18 18 64.488 12.839 51.649 181 59 7.768 43,0 203 89 751.100 188.400 562.700 1.001.085 207.097 793.988 6.077 3.790 1.518 882 703 61 31 10 6 9 1.693 869 824 1.646 862 784 35 179 100 . 479 116 72.940 97 58.780 79 48.190 3.710 6.870 3.130 11.030 7.690 3.100 240 181.030 96 112.680 97.150 4.610 10.920 16.730 51.620 58.780 48.190 40.680 14.140 6.680 7.470 3.140 1.280 2.880 1.620 1.270 2.200 100 370 370 300 320 4.610 120 60 750 90 430 3.710 200 2.410 480 630 6.870 790 580 3.440 150 20 1.880 112.680 7.200 105.480 97.150 3.710 93.440 84.340 2.260 82.100 30.970 210 30.760 14.440 260 14.180 11.820 460 11.360 8.480 320 8.170 1.790 170 1.620 6.310 230 6.080 4.140 90 4.050 2.290 130 2.160 4.100 390 3.720 240 10 230 500 50 450 920 x 910 1.070 x 1.070 470 150 320 7.200 910 6.290 220 30 180 90 30 50 1.020 180 840 150 30 120 920 60 860 4.610 1.520 3.080 210 180 30 2.950 760 2.190 580 340 240 860 240 630 10.920 1.970 8.950 1.000 220 780 1.170 210 960 5.180 960 4.220 250 40 210 40 x 40 3.280 540 2.750 3.380 1.270 1.620 360 140 640 5.214 16.730 22.030 19.190 610 2.230 12.839 51.620 5.171 415 3.180 430 1.650 350 480 270 2.760 2.167 1.953 172 42 593 184 19 227 163 2.723 1.889 1.604 285 385 270 114 46 403 37 10 6 4 21 16 5 46
2002 201 61 2.505 1.983 51 222 125 103 21 64 414 367 21 0 9 14 3 29 102 0 0 0 100 0 1 8 58 0 0 1 6 50 0 39 123 0 70 1 17 35 1 120 107 74 131 60 61 . 80 32 32 27 38 15 12 71.655 12.568 59.087 173 58 7.415 42,9 202 86 752.300 187.000 565.300 1.014.622 204.039 810.583 6.017 3.744 1.491 873 695 59 30 10 6 9 1.692 864 828 1.641 860 781 35 180 101 . 491 122 77.870 96 63.700 82 52.700 3.960 7.030 2.750 11.420 7.530 3.520 370 197.190 96 125.620 109.160 4.990 11.470 18.280 53.290 63.700 52.700 45.040 15.350 7.610 6.910 4.130 1.220 3.450 2.410 1.340 2.620 80 360 360 300 370 4.660 100 70 730 100 530 3.960 240 2.780 490 460 7.030 730 690 3.160 190 30 2.240 125.620 7.800 117.820 109.160 3.970 105.190 95.250 2.420 92.850 36.580 210 36.370 15.560 290 15.280 12.880 480 12.400 8.590 310 8.280 1.850 170 1.680 7.240 290 6.960 5.620 200 5.420 2.290 100 2.190 4.640 370 4.270 270 10 260 580 60 520 1.050 x 1.050 1.070 x 1.070 610 200 410 7.600 960 6.640 180 10 170 100 30 60 1.060 180 870 150 40 110 1.240 50 1.190 4.990 1.790 3.200 270 210 60 3.560 980 2.580 560 340 220 600 260 340 11.470 2.040 9.430 1.070 240 820 1.290 210 1.080 4.980 850 4.130 340 60 280 40 10 40 3.750 680 3.070 3.590 1.250 1.720 440 180 560 4.593 18.280 22.940 20.380 630 1.930 12.577 53.290 5.882 616 3.580 570 1.640 380 510 490 3.176 2.577 2.350 178 49 599 143 45 257 153 3.087 2.105 1.767 338 467 319 147 50 466 89 12 3 9 15 20 -5 93
2003 212 61 2.765 2.215 25 237 124 139 25 75 616 546 22 0 12 28 8 30 133 0 0 0 132 0 1 8 64 0 0 0 6 57 0 38 164 0 40 8 22 93 1 131 121 74 135 60 62 55 82 30 33 25 38 12 11 77.745 12.546 65.199 187 61 8.068 43,2 200 93 760.000 185.700 574.300 1.022.613 202.386 820.227 . . . . . . . . . . 1.694 869 825 1.643 864 779 . . . 95 495 . 83.420 96 69.370 83 57.390 4.040 7.940 2.600 11.450 7.510 3.620 320 209.270 96 138.960 121.060 5.050 12.850 18.140 52.170 69.370 57.390 49.010 16.480 9.010 7.400 4.360 1.400 3.930 2.390 1.430 2.610 60 440 370 310 310 5.270 80 80 790 80 580 4.040 230 2.950 610 250 7.940 780 510 3.660 240 30 2.720 138.960 7.500 131.470 121.060 3.690 117.390 106.320 2.250 104.070 41.470 170 41.300 18.340 250 18.090 14.400 420 13.980 8.890 300 8.590 2.150 200 1.950 8.230 270 7.960 6.000 160 5.840 2.430 110 2.320 4.410 370 4.040 120 10 110 670 70 600 1.030 10 1.020 1.090 x 1.090 500 150 350 8.570 810 7.760 140 30 110 110 40 70 1.090 200 890 130 20 110 1.310 100 1.210 5.040 1.640 3.400 260 200 60 3.740 960 2.780 700 400 300 350 90 260 12.850 2.170 10.680 1.150 260 890 1.020 160 860 5.760 910 4.850 370 40 330 40 x 40 4.510 800 3.710 3.850 1.330 1.890 450 180 470 4.351 18.140 23.360 20.930 600 1.830 12.533 52.170 6.044 731 3.600 510 1.620 320 460 690 3.707 2.882 2.761 66 55 824 88 179 296 261 3.586 2.400 1.994 406 531 336 195 56 599 120 26 8 18 11 10 1 139
2004 243 62 2.593 2.073 23 233 112 133 19 88 692 603 27 0 14 41 7 34 129 0 0 0 128 0 1 8 62 0 0 0 5 56 1 51 161 0 38 8 17 95 3 145 135 81 158 60 64 56 85 33 31 25 36 10 10 79.568 11.035 68.533 177 56 7.682 43,3 194 91 743.000 176.700 566.300 1.021.216 200.781 820.435 . . . . . . . . . . 1.683 860 824 1.618 844 774 . . . 94 501 . 81.217 96 68.403 84 56.883 4.024 7.496 2.560 10.254 6.608 3.341 305 204.176 96 136.049 118.903 5.081 12.065 16.941 51.186 68.403 56.883 48.958 16.165 9.126 7.093 4.545 1.402 3.998 2.752 1.334 2.543 68 432 360 318 304 4.847 68 80 766 75 608 4.024 259 2.904 589 272 7.496 728 543 3.554 238 26 2.408 136.049 7.348 128.701 118.903 3.705 115.198 104.967 2.369 102.598 39.780 181 39.599 18.426 264 18.162 13.762 450 13.312 9.324 319 9.005 2.152 210 1.942 8.354 277 8.077 6.524 192 6.332 2.329 99 2.230 4.316 377 3.939 134 3 131 652 79 573 992 4 988 1.062 x 1.059 487 170 317 7.910 743 7.167 123 19 104 113 29 84 1.064 203 861 109 19 90 1.290 64 1.226 5.081 1.662 3.419 291 226 65 3.745 927 2.818 672 393 279 373 116 257 12.065 1.981 10.084 1.064 233 831 1.038 185 853 5.666 844 4.822 354 43 311 39 x 36 3.904 673 3.231 3.887 1.268 1.974 454 190 402 4.275 16.941 24.254 21.465 681 2.108 11.035 51.186 5.579 509 3.653 517 1.567 421 588 560 3.607 2.794 2.676 69 50 813 88 173 277 275 3.517 2.429 2.013 417 450 297 153 50 588 90 19 7 12 11 10 1 103
2005 264 61 2.608 2.071 23 241 106 148 18 87 730 630 33 0 15 44 7 43 129 0 0 0 128 0 1 8 65 0 0 0 5 59 1 65 205 0 68 8 17 103 9 146 137 80 189 59 61 59 95 36 35 24 37 13 14 79.042 10.275 68.767 175 63 7.446 42,6 188 93 718.800 177.800 540.900 1.010.626 193.763 816.863 . . . . . . . . . . 1.606 806 800 1.600 837 763 . . . 85 469 . 81.202 96 68.842 85 57.567 3.849 7.427 2.542 9.818 6.153 3.450 215 205.917 96 138.989 122.357 4.801 11.831 16.987 49.941 68.842 57.567 49.995 16.904 8.529 6.824 5.253 1.508 4.042 2.959 1.320 2.655 90 435 352 330 333 4.527 71 81 655 70 628 3.849 259 2.727 598 265 7.427 807 542 3.226 232 29 2.591 138.989 7.185 131.804 122.357 3.628 118.729 108.849 2.452 106.397 42.139 208 41.931 17.533 270 17.263 13.441 457 12.984 10.852 336 10.516 2.327 230 2.097 8.558 270 8.288 7.121 196 6.925 2.299 96 2.203 4.579 389 4.190 182 0 182 691 63 628 1.009 3 1.006 1.058 x 1.054 488 175 313 7.507 635 6.872 125 16 109 117 24 93 926 180 746 95 17 78 1.310 59 1.251 4.801 1.558 3.243 276 211 65 3.480 841 2.639 692 392 300 353 114 239 11.831 1.999 9.832 1.185 255 930 1.032 201 831 5.136 767 4.369 261 39 222 48 x 45 4.169 734 3.435 3.811 1.188 1.982 445 196 352 4.245 16.987 25.028 22.168 709 2.151 10.275 49.941 5.762 359 3.641 527 1.614 382 542 576 3.700 2.835 2.715 68 51 865 124 181 271 289 3.607 2.494 2.067 427 448 312 136 54 611 93 21 7 14 15 10 5 112
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Instellingen naar categorie, uitgevoerde activiteit, productie,
personeel en exploitatie.
1998 - 2005.
Gewijzigd op 21 mei 2007.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Aantal instellingen
Instellingen naar categorie
In 2004 en 2005 exclusief nieuwe instellingen met een toelating sinds
1 april 2003 voor één of meer van de AWBZ-functies huishoudelijke
en persoonlijke verzorging, verpleging, uitleen van verpleegartikelen,
dieetadvisering, prenatale zorg. Dit betreft instellingen met
nevenactiviteit thuiszorg, zoals verzorgings- en verpleeghuizen. Deze
instellingen hebben een aandeel van 16% in het totaal aantal geleverde
uren verpleging en verzorging in 2005.
Met toelating ATZ, prenatale zorg/diët.
Instellingen met toelating ATZ en prenatale zorg/diëtetiek. ATZ=algemene
thuiszorg (vanaf 2003: AWBZ-functies huishoudelijke en persoonlijke
verzorging, verpleging). Tot 2003 ouder- en kindzorg in de plaats van
prenatale zorg.
Tot. inst. ATZ en prenat. zorg/diët.
Totaal instellingen met ATZ en prenatatale zorg/diëtetiek.
Baten
Totaal baten
AWBZ-thuiszorg
Overige thuiszorg
JGZ, prenatale zorg, diëtetiek
Tot 2003 ouder- en kindzorg (OKZ) en diëtetiek. Vanaf 2003 prenatale
zorg, jeugdgezondheidszorg (JGZ) en diëtetiek.
Kraamzorg
Kraamzorg omvat de verzorging van moeder en kind vanaf de dag van
bevalling. De verzorging strekt zich ook uit tot het huishouden.
Andere activiteiten
Financiële en buitengewone baten
Met alleen toelating ATZ
ATZ: Algemene thuiszorg.
Totaal instellingen met alleen ATZ
Baten
Totaal baten
AWBZ-thuiszorg
Overige thuiszorg
JGZ, prenatale zorg, diëtetiek
Tot 2003 ouder- en kindzorg (OKZ) en diëtetiek. Vanaf 2003 prenatale
zorg, jeugdgezondheidszorg (JGZ) en diëtetiek.
Kraamzorg
Kraamzorg omvat de verzorging van moeder en kind vanaf de dag van
bevalling. De verzorging strekt zich ook uit tot het huishouden.
Andere activiteiten
Financiële en buitengewone baten
Kraamzorginstellingen
Totaal kraamzorginstellingen
Baten
Totaal baten
AWBZ-thuiszorg
Overige thuiszorg
JGZ, prenatale zorg, diëtetiek
Tot 2003 ouder- en kindzorg (OKZ) en diëtetiek. Vanaf 2003 prenatale
zorg, jeugdgezondheidszorg (JGZ) en diëtetiek.
Kraamzorg
Kraamzorg omvat de verzorging van moeder en kind vanaf de dag van
bevalling. De verzorging strekt zich ook uit tot het huishouden.
Andere activiteiten
Financiële en buitengewone baten
Entadministraties
De entadministraties coördineren de uitvoering van het rijksprogramma
voor de vaccinatie van kinderen tegen een aantal ziekten. De
consultatiebureaus van de thuiszorginstellingen voeren de vaccinaties uit.
Totaal entadministraties
Baten
Totaal baten
AWBZ-thuiszorg
Overige thuiszorg
JGZ, prenatale zorg, diëtetiek
Tot 2003 ouder- en kindzorg (OKZ) en diëtetiek. Vanaf 2003 prenatale
zorg, jeugdgezondheidszorg (JGZ) en diëtetiek.
Kraamzorg
Kraamzorg omvat de verzorging van moeder en kind vanaf de dag van
bevalling. De verzorging strekt zich ook uit tot het huishouden.
Andere activiteiten
Financiële en buitengewone baten
Overige instellingen
Totaal overige instellingen
Baten
Totaal baten
AWBZ-thuiszorg
Overige thuiszorg
JGZ, prenatale zorg, diëtetiek
Tot 2003 ouder- en kindzorg (OKZ) en diëtetiek. Vanaf 2003 prenatale
zorg, jeugdgezondheidszorg (JGZ) en diëtetiek.
Kraamzorg
Kraamzorg omvat de verzorging van moeder en kind vanaf de dag van
bevalling. De verzorging strekt zich ook uit tot het huishouden.
Andere activiteiten
Financiële en buitengewone baten
Instellingen naar uitgevoerde activiteit
Er zijn veelal meerdere activiteiten per instelling zodat de totalen
per activiteit niet optellen tot het totaal aantal instellingen.
Binnen de thuiszorg vormen verzorging (zowel persoonlijke als
huishoudelijke) en verpleging de getalsmatig belangrijkste activiteiten.
De doelgroep wordt gevormd door al die personen die door ziekte,
handicap of ouderdom niet in staat zijn zelfstandig of met hulp van
buren, familie of vrienden het eigen huishouden te voeren. Hoewel
verzorging en verpleging wordt geboden aan eenieder die daaraan
behoefte heeft ongeacht leeftijd, behoort het overgrote deel van de
cliënten tot de oudere bevolking.
Een andere belangrijke activiteit van veel (maar lang niet alle) instel-
lingen voor thuiszorg vormt de kraamzorg. Deze zorg omvat de verzorging
van moeder en kind vanaf de dag van bevalling. De verzorging strekt zich
ook uit tot het huishouden.
Een derde groep activiteiten wordt gevormd door de ouder- en kindzorg,
diëtetiek en preventie. De ouder- en kindzorg vindt voor het grootste
deel plaats door artsen en verpleegkundigen binnen de hiervoor
bestemde consultatiebureaus. Daarnaast worden ook wel huisbezoeken
gebracht aan ouders met jonge kinderen, en er worden cursussen
georganiseerd voor aanstaande ouders, ouders van zuigelingen en
ouders van peuters. Belangrijk zijn ook de cursussen zwangerschaps-
gymnastiek (zowel pre- als postnataal). De ouder- en kindzorg richt zich
op kinderen (en hun ouders) tot en met vier jaar - op de leeftijdsgroep
dus die nog niet naar school gaat.
Diëtetiek houdt vooral in het geven van individuele voedingsadviezen
door diëtisten. Preventie heeft veelal de vorm van cursussen op het
gebied van gezondheid, bijvoorbeeld gericht op personen met een
bepaald type aandoening.
Een andere activiteit waaraan aandacht wordt besteed, betreft het
AWBZ-gefinancierde Rijksvaccinatieprogramma voor zuigelingen en
kinderen en dat wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van
provinciale entadministraties.
Tot slot moet worden genoemd het Algemeen Maatschappelijk Werk
(AMW). Dit vindt gedeeltelijk plaats binnen instellingen voor thuiszorg.
Daarnaast zijn er ook zelfstandige instellingen voor AMW. Gegevens
over het AMW in deze publicatie hebben uitsluitend betrekking op dat
gedeelte van deze vorm van hulpverlening die wordt geboden binnen
de instellingen voor thuiszorg.
(Gezins)verzorging
(Wijk)verpleging
Uitleen verpleegartikelen
Intensieve thuiszorg (CVZ)
Instellingen die zich ook bezig houden met intensieve thuiszorg. Hiervan
is sprake als er meer dan drie uur lijfgebonden zorg nodig is en met die
extra zorginzet een opname in een ziekenhuis of verpleeghuis kan worden
voorkomen of worden bekort. Ook de zogeheten ziekenhuis-gerelateerde
thuiszorg wordt hier meegerekend. De kosten hiervan worden door het
Ziekenfonds (of ziektekostenverzekeringsmaatschappij) vergoed.
Intensieve thuiszorg komt m.i.v. 2002 niet meer voor.
Overige thuiszorg
Verpleging en verzorging niet gefinancierd door de AWBZ, maar door
persoonsgebonden budgetten en eigen betalingen.
JGZ
Tot 2003 ouder- en kindzorg (OKZ), inclusief prenatale zorg. Vanaf 2003
jeugdgezondheidszorg (JGZ), exclusief prenatale zorg."
Voeding- en dieetadvisering
Prenatale zorg
Prenatale zorg betreft huisbezoeken en cursussen voor aanstaande ouders
(zoals zwangerschapsgymnastiek). Tot 2003 impliciet onderdeel van ouder-
en kindzorg (OKZ). Vanaf 2003 expliciet zichtbaar.
Kraamzorg
Kraamzorg omvat de verzorging van moeder en kind vanaf de dag van
bevalling. De verzorging strekt zich ook uit tot het huishouden.
Algemeen Maatschappelijk Werk
Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) vindt gedeeltelijk plaats binnen
instellingen voor thuiszorg. Daarnaast zijn er ook zelfstandige
instellingen voor AMW. Gegevens over het AMW hebben uitsluitend
betrekking op het gedeelte van deze vorm van hulpverlening dat wordt
geboden binnen de instellingen voor thuiszorg.
Thuiszorgwinkel
Winkel waar men artikelen kan kopen voor thuisverblijvende zieken of
gehandicapten, variërend van knopenhaken tot elektrische rolstoelen.
Coördinatie vrijwillige thuiszorg
Persoonsalarmering
Waarschuwingssysteem (dmv drukknopapparaatje) dat, vooral, ouderen op
eigen aanvraag bij zich kunnen dragen om in geval van nood de meest
nabij gelegen thuiszorginstelling te kunnen alarmeren.
Extern verstrekken van maaltijden
Warme maaltijdvoorziening (meestal onder supervisie van het nabijgelegen
verzorgings- of verpleeghuis) voor ouderen die nog in hun eigen huis
wonen.
Ergotherapie
Therapie om door spel, arbeid en oefening bepaalde spierfuncties te
activeren.
Productie
Verpleging en verzorging (uren)
Totaal verpleging en verzorging
Zowel AWBZ-gefinancierd als gefinancierd door persoonsgebonden
budgetten en eigen betalingen. Inclusief: alpha-hulpverlenging,
huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging, verpleging en
gespecialiseerde verpleging.
Exclusief: ondersteunende begeleiding, activerende begeleiding
(of gespecialiseerde verzorging), dagverzorging/-activiteiten, advies,
instructie en voorlichting.
Alpha-hulpverlening
Huishoudelijke hulp (zoals schoonmaken, wassen, koken) door zorgverleners
die niet in dienst zijn van een thuiszorginstelling maar van de
zorgcliënt. Dit betekent dat de zorgcliënt zelf de regie voert over de
planning van de activiteiten. De thuiszorginstelling bemiddelt tussen de
zorgcliënt en de alpha-helpende.
Verpleging, huish. en persoonlijke verz.
Inclusief: huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging, verpleging
en gespecialiseerde verpleging.
Exclusief: ondersteunende begeleiding, activerende begeleiding
(of gespecialiseerde verzorging), dagverzorging/-activiteiten, advies,
instructie en voorlichting.
Kraamzorg
Kraamzorg omvat de verzorging van moeder en kind vanaf de dag van
bevalling. De verzorging strekt zich ook uit tot het huishouden.
Kraamverzorgingen
Partus-assist. bij bevallingen
Verzorgingsuren
Inclusief partus-assistentie.
Gemiddeld aantal uren per verzorging
Levendgeborenen
Marktaandeel kraamzorg
JGZ en prenatale zorg
Tot 2003 ouder- en kindzorg. Vanaf 2003 jeugdgezondheidszorg (JGZ) en
prenatale zorg. De ouder- en kindzorg vindt voor het grootste deel plaats
door artsen en verpleegkundigen binnen de hiervoor bestemde
consultatiebureaus. Daarnaast worden ook wel huisbezoeken gebracht aan
ouders met jonge kinderen, en er worden cursussen georganiseerd voor
aanstaande ouders, ouders van zuigelingen en ouders van peuters.
Belangrijk zijn ook de cursussen zwangerschapsgymnastiek (zowel pre- als
postnataal). De ouder- en kindzorg richt zich op kinderen (en hun ouders)
tot en met vier jaar, op de leeftijdsgroep dus die nog niet naar school
gaat.
Preventie heeft veelal de vorm van cursussen op het gebied van
gezondheid, bijvoorbeeld gericht op personen met een bepaald type
aandoening.
JGZ-cliënten in zorg en bereik
Aantal cliënten in zorg
Totaal cliënten
0-jarigen
1-4 jarigen
Aantal cliënten in bereik
Totaal bereik
0-jarigen
1-4 jarigen
Pre- en postnatale cursussen
Met ingang van verslagjaar 2003 wordt het aantal pre- en
postnatale huisbezoeken en het aantal deelnemers aan pre- en postnatale
cursussen niet meer waargenomen. In de plaats daarvan wordt het aantal
uren besteed aan pre- en postnatale huisbezoeken en cursussen waargenomen.
Aantal cursussen
Prenatale zwangerschapsgymnastiek
Postnatale zwangerschapsgymnastiek
Aanstaande ouders
Ouders van zuigelingen
Ouders van peuters
Aantal deelnemers
Prenatale zwangerschapsgymnastiek
Postnatale zwangerschapsgymnastiek
Aanstaande ouders
Ouders van zuigelingen
Ouders van peuters
JGZ-consulten en huisbezoeken
JGZ-consulten
Zuigelingen
Totaal consulten zuigelingen
Consulten door artsen en consulten door verpleegkundigen gesommeerd.
Door artsen
Door verpleegkundigen
Peuters
Totaal consulten peuters
Consulten door artsen en consulten door verpleegkundigen gesommeerd.
Door artsen
Door verpleegkundigen
Pre- en postnatale huisbezoeken
Met ingang van verslagjaar 2003 wordt het aantal pre- en
postnatale huisbezoeken en het aantal deelnemers aan pre- en postnatale
cursussen niet meer waargenomen. In de plaats daarvan wordt het aantal
uren besteed aan pre- en postnatale huisbezoeken en cursussen waargenomen.
Prenataal
Zuigelingen
Peuters/kleuters
Prenatale zorguren
Prenatale zorg betreft huisbezoeken en cursussen gericht op begeleiding
van aanstaande ouders.
Diëtetiek
Diëtetiek houdt vooral in het geven van individuele voedingsadviezen
door diëtisten.
Totaal aantal consulten
Eerste consulten
Personeel
Totaalbeeld
Totaalbeeld (equivalenten van) bezette arbeidsplaatsen en werkzame
personen, stand per 31 december.
FTE's
Totaal FTE's
Aandeel toegelaten instellingen
Personeel op de loonlijst
Personeel (excl. oproepkrachten)
Totaal personeel (excl. oproepkrachten)
Aandeel in totaal personeel
Exclusief oproepkrachten.
Uitvoerend personeel
Leidinggevend personeel
Ondersteunend personeel
Oproepkrachten
Equivalenten van FTE's is berekend als het aantal gewerkte uren gedeeld
door de jaarlijkse arbeidsduur van een voltijd-werknemer in de thuiszorg
conform de CAO.
Personeel niet op de loonlijst
Equivalenten van FTE's is berekend als het aantal gewerkte uren gedeeld
door de jaarlijkse arbeidsduur van een voltijd-werknemer in de thuiszorg
conform de CAO.
Totaal personeel niet op de loonlijst
Alpha-helpenden
Alpha-helpenden zijn zorgverleners op het terrein van de huishoudelijke
verzorging die niet in dienst zijn van een thuiszorginstelling maar van
de zorgcliënt. De thuiszorginstelling bemiddelt tussen de zorgcliënt en
de alpha-helpende.
Uitzendkrachten
Overig personeel (excl. stagiaires)
Werkzame personen
Totaal werkzame personen
Exclusief uitzendkrachten en overig personeel niet op de loonlijst.
Aandeel toegelaten instellingen
Personeel op de loonlijst
Personeel (excl. oproepkrachten)
Totaal personeel (excl. oproepkrachten)
Uitvoerend personeel
Leidinggevend personeel
Ondersteunend personeel
Oproepkrachten
Alpha-helpenden
Alpha-helpenden zijn zorgverleners op het terrein van de huishoudelijke
verzorging die niet in dienst zijn van een thuiszorginstelling maar van
de zorgcliënt. De thuiszorginstelling bemiddelt tussen de zorgcliënt en
de alpha-helpende.
Personeel op de loonlijst
FTE's (excl. oproepkrachten)
Totaal FTE's (excl. oproepkrachten)
Uitvoerend personeel
Totaal uitvoerend personeel
Sub-totaal verpleging en verzorging
Thuishulpen A
Verzorgingshulpen B
Verzorgenden C
Verzorgenden D
Verzorgenden E
Wijkziekenverzorgenden
Verpleegkundigen in de wijk
Wijkverpleegkundigen ouder- en kindzorg
Overige wijkverpleegkundigen
GVO-ers
Diëtisten
Consultatiebureauartsen
CB-assistenten/weeghulpen
In 1998 opgenomen onder overig uitvoerend personeel.
Uitvoerend personeel uitleen
Kraamverzorgenden
Kraamverpleegkundigen
Personeel entadministratie
Algemeen maatschappelijk werkenden
Overig algemeen maatschappelijk werk
Overig uitvoerend personeel
Leidinggevend personeel
Totaal leidinggevend personeel
Directeuren
Leidinggevenden directe zorg
Leidinggevenden ondersteunende diensten
Overig leidingevend personeel
Ondersteunend personeel
Totaal ondersteunend personeel
Personeel personeelszaken
Technisch/huishoudelijk personeel
Administratief/secretariële functies
Stafverpleegkundigen
Stafartsen
Overig ondersteunend personeel
Werkzame pers. (excl. oproepkrachten)
Werkzame personen (exclusief oproepkrachten).
Totaal werkz. pers. (excl. oproepkr.)
Totaal werkzame personen (exclusief oproepkrachten).
Fulltimers
Parttimers
Uitvoerend personeel
Totaal uitvoerend personeel
Fulltimers
Parttimers
Sub-totaal verpleging en verzorging
Sub-totaal verpleging en verzorging
Fulltimers
Parttimers
Thuishulpen A
Totaal thuishulpen A
Fulltimers
Parttimers
Verzorgingshulpen B
Totaal verzorgingshulpen B
Fulltimers
Parttimers
Verzorgenden C
Totaal verzorgenden C
Fulltimers
Parttimers
Verzorgenden D
Totaal verzorgenden D
Fulltimers
Parttimers
Verzorgenden E
Totaal verzorgenden E
Fulltimers
Parttimers
Wijkziekenverzorgenden
Totaal wijkziekenverzorgenden
Fulltimers
Parttimers
Verpleegkundigen in de wijk
Totaal verpleegkundigen in de wijk
Fulltimers
Parttimers
Wijkverpleegkundigen ouder- en kindzorg
Totaal ouder- en kindzorg
Fulltimers
Parttimers
Overige wijkverpleegkundigen
Totaal overige wijkverpleegkundigen
Fulltimers
Parttimers
GVO-ers
Totaal GVO-ers
Fulltimers
Parttimers
Diëtisten
Totaal diëtisten
Fulltimers
Parttimers
Consultatiebureauartsen
Totaal consultatiebureauartsen
Fulltimers
Parttimers
CB-assistenten/weeghulpen
Totaal CB-assistenten/weeghulpen
Fulltimers
Parttimers
Uitvoerend personeel uitleen
Totaal uitvoerend personeel uitleen
Fulltimers
Parttimers
Kraamverzorgenden
Totaal kraamverzorgenden
Fulltimers
Parttimers
Kraamverpleegkundigen
Totaal kraamverpleegkundigen
Fulltimers
Parttimers
Personeel entadministratie
Totaal personeel entadministratie
Fulltimers
Parttimers
Algemeen maatschappelijk werkenden
Totaal alg. maatschappelijk werkenden
Fulltimers
Parttimers
Overig algemeen maatschappelijk werk
Totaal overig AMW
Fulltimers
Parttimers
Overig uitvoerend personeel
Totaal overig uitvoerend personeel
Fulltimers
Parttimers
Leidinggevend personeel
Totaal leidinggevend personeel
Fulltimers
Parttimers
Directeuren
Totaal directeuren
Fulltimers
Parttimers
Leidinggevenden directe zorg
Totaal leidinggevenden directe zorg
Fulltimers
Parttimers
Leidinggevenden ondersteunende diensten
Totaal ondersteunende diensten
Fulltimers
Parttimers
Overig leidinggevend personeel
Totaal overig leidinggevend personeel
Fulltimers
Parttimers
Ondersteunend personeel
Totaal ondersteunend personeel
Fulltimers
Parttimers
Personeel personeelszaken
Totaal personeel personeelszaken
Fulltimers
Parttimers
Technisch/huishoudelijk personeel
Totaal technisch/huishoudelijk personeel
Fulltimers
Parttimers
Administratief/secretariële functies
Totaal adm./secretariële functies
Fulltimers
Parttimers
Stafverpleegkundigen
Totaal stafverpleegkundigen
Fulltimers
Parttimers
Stafartsen
Totaal stafartsen
Fulltimers
Parttimers
Overig ondersteunend personeel
Totaal overig ondersteunend personeel
Fulltimers
Parttimers
Leerlingen, werknemers en I/D-ers
I/D = in- en doorstroombanen, voorheen Melkertbanen.
Exclusief oproepkrachten.
Werkzaam en in opleiding
Werkzaam en in opleiding als leerling/werknemer in het kader van het
Ministerie van OCW.
Totaal werkzaam en in opleiding
Helpende (niveau 2)
Verzorgende (niveau 3)
Verpleegkundige MBO (niveau 4)
Verpleegkundige HBO (niveau 5)
Werkzaam in kader van I/D-regeling
I/D = in- en doorstroombanen, voorheen Melkertbanen.
Oproepkrachten
Hoewel oproepkrachten officieel wel behoren tot het personeel in
loondienst, nemen zij een specifieke positie in. Daarmee samenhangend
worden in de Statistiek thuiszorg over deze groep andere vragen gesteld
dan over het overige personeel op de loonlijst.
Gewerkte uren
Werkzame personen
Uitstroom
Totaal personeel
Uitvoerend personeel
Leidinggevend personeel
Ondersteunend personeel
Personeel niet op loonlijst
Alphahelpenden
Alpha-helpenden zijn zorgverleners op het terrein van de huishoudelijke
verzorging die niet in dienst zijn van een thuiszorginstelling maar van
de zorgcliënt. De thuiszorginstelling bemiddelt tussen de zorgcliënt en
de alpha-helpende.
Gewerkte uren
Werkzame personen
Uitzendkrachten gewerkte uren
Op honorariumbasis gewerkte uren
Stagiaires in opleiding
Totaal stagiaires in opleiding
Tot helpende (niveau 2)
Tot verzorgende (niveau 3)
Tot verpleegkundige MBO (niveau 4)
Tot verpleegkundige HBO (niveau 5)
Overige stagiaires
Exploitatie
Bedrijfsresultaat
Verschil tussen bedrijfsopbrengsten en bedrijfslasten.
Exclusief saldo financiële baten en lasten, saldo buitengewone
baten en lasten.
Bedrijfsopbrengsten
De opbrengsten uit de normale bedrijfsvoering, oftewel de som van
wettelijk budget aanvaardbare kosten en overige bedrijfsopbrengsten.
Exclusief financiële en buitengewone baten.
Totaal bedrijfsopbrengsten
Wettelijk budget aanvaardbare kosten
Bedrag toegekend door het College Tarieven Gezondheidszorg/Zorg-
autoriteit i.o. via de Wet Tarieven Gezondheidszorg op basis
van een raming van de kosten. Op basis van deze raming worden de
tarieven vastgesteld die de instelling per zorgprestatie in rekening mag
brengen en gefinancierd worden op basis van de AWBZ.
Tot. wettelijk budget aanvaarbare kosten
Algemene thuiszorg
AWBZ-budget voor huishoudelijke en persoonlijke verzorging, verpleging,
uitleen van verpleegartikelen in natura.
Prenatale zorg en diëtetiek
AWBZ-budget voor prenatale zorg en diëtetiek.
Prenatale zorg betreft huisbezoeken en cursussen voor aanstaande ouders.
Diëtetiek betreft door een arts voorgeschreven voorlichting over voeding
en eetgewoonten door een diëtist.
Tot 2003 inclusief jeugdgezondheidszorg (JGZ). Vanaf 2003 exclusief JGZ.
Met ingang van 2003 andere financiering van JGZ, niet meer via AWBZ, maar
via gemeenten.
Entadministratie
AWBZ-budget voor uitvoering van algemene Rijksvaccinatieprogramma voor
kinderen door provinciale entadministratie.
Overige bedrijfsopbrengsten
Opbrengsten uit niet-gebudgetteerde zorgverlening, opbrengsten uit
dienstverlening, opbrengsten uit zorg in opdracht van andere instel-
lingen, subsidies, verhuur van onroerend goed, ontvangsten voor uitleen
personeel, en overige bedrijfsopbrengsten niet eerder genoemd.
Exclusief financiële en buitengewone baten.
Totaal overige bedrijfsopbrengsten
Thuiszorg
Betalingen voor thuiszorg door particulieren, al dan niet via een
Persoonsgebonden Budget (PGB).
JGZ
Opbrengsten uit jeugdgezondheidszorg (JGZ). Let op: met ingang van 2003
andere financiering (niet meer via AWBZ, maar via gemeenten).
Kraamzorg
Betalingen voor kraamzorg door ziekenfondsen, particuliere
zorgverzekeraars en cliënten.
Andere zorg en dienstverlening
Bedrijfsopbrengsten n.e.g., zoals opbrengsten uit algemeen
maatschappelijk werk, verkoop/verhuur van verpleegartikelen,
uitleen van personeel, verhuur onroerend goed.
Bedrijfslasten
Het totaal van de lasten die zijn gemaakt om de bedrijfsopbrengsten te
realiseren.
Exclusief financiële en buitengewone lasten.
Totaal bedrijfslasten
Arbeidskosten
Salarissen, pensioenlasten en sociale lasten.
Totaal arbeidskosten
Bruto lonen en salarissen
Pensioenlasten en sociale lasten
Pensioenpremies, werkgeversaandeel sociale voorzieningen,
ziektekostenregelingen, verhuiskosten, kosten van kinderopvang e.d..
Andere personeelskosten
Totaal andere personeelskosten
Som van de kosten voor uitzendkrachten e.d. en de overige
personeelskosten (zoals kosten opleiding, kantine, arbodienst, werving).
Kosten uitzendkr. en overig inhuur
Betalingen voor stagiaires, uitzendkrachten en overig ingehuurd
personeel.
Overig personeelskosten
Kosten werving en selectie, opleiding, kleding, kinderopvang e.d. voor
personeel.
Afschrijvingen (im)materiële vaste act.
Afschrijvingen op materiële en immateriële vaste activa.
Overige bedrijfslasten
Alle, niet eerder genoemde bedrijfslasten, zoals vervoerskosten,
huisvestingskosten, algemene kosten.
Exclusief financiële en buitengewone lasten.
Totaal bedrijfsresultaat
Financieel resultaat
Verschil tussen financiële baten en financiële lasten.
Financiële baten
Ontvangen rente, dividenden en overige financiële baten.
Financiële lasten
Betaalde rente, kosten van leningen en overige financiële lasten.
Totaal financieel resultaat
Buitengewoon resultaat
Verschil tussen buitengewone baten en buitengewone lasten. Dit betreffen
baten en lasten die niets te maken hebben met de normale bedrijfsvoering.
Buitengewone baten
Buitengewone lasten
Totaal buitengewoon resultaat
Resultaat
Som van bedrijfsresultaat, financieel resultaat en buitengewoon resultaat.