Alle thuiszorginstellingen; productie en exploitatie, 1998 - 2005

Instellingen naar categorie, uitgevoerde activiteit, productie,
personeel en exploitatie.
1998 - 2005.
Gewijzigd op 21 mei 2007.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Alle thuiszorginstellingen; productie en exploitatie, 1998 - 2005

Perioden Aantal instellingen (absoluut) Instellingen naar categorieMet toelating ATZ, prenatale zorg/diët.Tot. inst. ATZ en prenat. zorg/diët. (absoluut) Met toelating ATZ, prenatale zorg/diët.BatenTotaal baten (mln euro) Met toelating ATZ, prenatale zorg/diët.BatenAWBZ-thuiszorg (mln euro) Met toelating ATZ, prenatale zorg/diët.BatenOverige thuiszorg (mln euro) Met toelating ATZ, prenatale zorg/diët.BatenJGZ, prenatale zorg, diëtetiek (mln euro) Met toelating ATZ, prenatale zorg/diët.BatenKraamzorg (mln euro) Met toelating ATZ, prenatale zorg/diët.BatenAndere activiteiten (mln euro) Met toelating ATZ, prenatale zorg/diët.BatenFinanciële en buitengewone baten (mln euro) Instellingen naar categorieMet alleen toelating ATZTotaal instellingen met alleen ATZ (absoluut) Met alleen toelating ATZBatenTotaal baten (mln euro) Met alleen toelating ATZBatenAWBZ-thuiszorg (mln euro) Met alleen toelating ATZBatenOverige thuiszorg (mln euro) Met alleen toelating ATZBatenJGZ, prenatale zorg, diëtetiek (mln euro) Met alleen toelating ATZBatenKraamzorg (mln euro) Met alleen toelating ATZBatenAndere activiteiten (mln euro) Met alleen toelating ATZBatenFinanciële en buitengewone baten (mln euro) Instellingen naar categorieKraamzorginstellingenTotaal kraamzorginstellingen (absoluut) KraamzorginstellingenBatenTotaal baten (mln euro) KraamzorginstellingenBatenAWBZ-thuiszorg (mln euro) KraamzorginstellingenBatenOverige thuiszorg (mln euro) KraamzorginstellingenBatenJGZ, prenatale zorg, diëtetiek (mln euro) KraamzorginstellingenBatenKraamzorg (mln euro) KraamzorginstellingenBatenAndere activiteiten (mln euro) KraamzorginstellingenBatenFinanciële en buitengewone baten (mln euro) Instellingen naar categorieEntadministratiesTotaal entadministraties (absoluut) EntadministratiesBatenTotaal baten (mln euro) EntadministratiesBatenAWBZ-thuiszorg (mln euro) EntadministratiesBatenOverige thuiszorg (mln euro) EntadministratiesBatenJGZ, prenatale zorg, diëtetiek (mln euro) EntadministratiesBatenKraamzorg (mln euro) EntadministratiesBatenAndere activiteiten (mln euro) EntadministratiesBatenFinanciële en buitengewone baten (mln euro) Instellingen naar categorieOverige instellingenTotaal overige instellingen (absoluut) Overige instellingenBatenTotaal baten (mln euro) Overige instellingenBatenAWBZ-thuiszorg (mln euro) Overige instellingenBatenOverige thuiszorg (mln euro) Overige instellingenBatenJGZ, prenatale zorg, diëtetiek (mln euro) Overige instellingenBatenKraamzorg (mln euro) Overige instellingenBatenAndere activiteiten (mln euro) Overige instellingenBatenFinanciële en buitengewone baten (mln euro) Instellingen naar uitgevoerde activiteit(Gezins)verzorging (absoluut) Instellingen naar uitgevoerde activiteit(Wijk)verpleging (absoluut) Instellingen naar uitgevoerde activiteitUitleen verpleegartikelen (absoluut) Instellingen naar uitgevoerde activiteitIntensieve thuiszorg (CVZ) (absoluut) Instellingen naar uitgevoerde activiteitOverige thuiszorg (absoluut) Instellingen naar uitgevoerde activiteitJGZ (absoluut) Instellingen naar uitgevoerde activiteitVoeding- en dieetadvisering (absoluut) Instellingen naar uitgevoerde activiteitPrenatale zorg (absoluut) Instellingen naar uitgevoerde activiteitKraamzorg (absoluut) Instellingen naar uitgevoerde activiteitAlgemeen Maatschappelijk Werk (absoluut) Instellingen naar uitgevoerde activiteitThuiszorgwinkel (absoluut) Instellingen naar uitgevoerde activiteitCoördinatie vrijwillige thuiszorg (absoluut) Instellingen naar uitgevoerde activiteitPersoonsalarmering (absoluut) Instellingen naar uitgevoerde activiteitExtern verstrekken van maaltijden (absoluut) Instellingen naar uitgevoerde activiteitErgotherapie (absoluut) ProductieVerpleging en verzorging (uren)Totaal verpleging en verzorging (x 1 000) ProductieVerpleging en verzorging (uren)Alpha-hulpverlening (x 1000) ProductieVerpleging en verzorging (uren)Verpleging, huish. en persoonlijke verz. (x 1000) ProductieKraamzorgKraamverzorgingen (x 1000) ProductieKraamzorgPartus-assist. bij bevallingen (x 1000) ProductieKraamzorgVerzorgingsuren (x 1000) ProductieKraamzorgGemiddeld aantal uren per verzorging (absoluut) ProductieKraamzorgLevendgeborenen (x 1000) ProductieKraamzorgMarktaandeel kraamzorg (%) JGZ-cliënten in zorg en bereikAantal cliënten in zorgTotaal cliënten (absoluut) JGZ-cliënten in zorg en bereikAantal cliënten in zorg0-jarigen (absoluut) JGZ-cliënten in zorg en bereikAantal cliënten in zorg1-4 jarigen (absoluut) JGZ-cliënten in zorg en bereikAantal cliënten in bereikTotaal bereik (absoluut) JGZ-cliënten in zorg en bereikAantal cliënten in bereik0-jarigen (absoluut) JGZ-cliënten in zorg en bereikAantal cliënten in bereik1-4 jarigen (absoluut) Pre- en postnatale cursussenAantal cursussenPrenatale zwangerschapsgymnastiek (absoluut) Pre- en postnatale cursussenAantal cursussenPostnatale zwangerschapsgymnastiek (absoluut) Pre- en postnatale cursussenAantal cursussenAanstaande ouders (absoluut) Pre- en postnatale cursussenAantal cursussenOuders van zuigelingen (absoluut) Pre- en postnatale cursussenAantal cursussenOuders van peuters (absoluut) Pre- en postnatale cursussenAantal deelnemersPrenatale zwangerschapsgymnastiek (x 1 000) Pre- en postnatale cursussenAantal deelnemersPostnatale zwangerschapsgymnastiek (x 1 000) Pre- en postnatale cursussenAantal deelnemersAanstaande ouders (x 1 000) Pre- en postnatale cursussenAantal deelnemersOuders van zuigelingen (x 1 000) Pre- en postnatale cursussenAantal deelnemersOuders van peuters (x 1 000) JGZ-consultenZuigelingenTotaal consulten zuigelingen (x 1000) JGZ-consultenZuigelingenDoor artsen (x 1000) JGZ-consultenZuigelingenDoor verpleegkundigen (x 1000) JGZ-consultenPeutersTotaal consulten peuters (x 1000) JGZ-consultenPeutersDoor artsen (x 1000) JGZ-consultenPeutersDoor verpleegkundigen (x 1000) JGZ-consulten en huisbezoekenPre- en postnatale huisbezoekenPrenataal (x 1000) JGZ-consulten en huisbezoekenPre- en postnatale huisbezoekenZuigelingen (x 1000) JGZ-consulten en huisbezoekenPre- en postnatale huisbezoekenPeuters/kleuters (x 1000) ProductieJGZ en prenatale zorgPrenatale zorguren (x 1 000) ProductieDiëtetiekTotaal aantal consulten (x 1 000) ProductieDiëtetiekEerste consulten (x 1 000) TotaalbeeldFTE'sTotaal FTE's (absoluut) TotaalbeeldFTE'sAandeel toegelaten instellingen (%) Personeel op de loonlijstPersoneel (excl. oproepkrachten)Totaal personeel (excl. oproepkrachten) (absoluut) Personeel op de loonlijstPersoneel (excl. oproepkrachten)Aandeel in totaal personeel (%) Personeel op de loonlijstPersoneel (excl. oproepkrachten)Uitvoerend personeel (absoluut) Personeel op de loonlijstPersoneel (excl. oproepkrachten)Leidinggevend personeel (absoluut) Personeel op de loonlijstPersoneel (excl. oproepkrachten)Ondersteunend personeel (absoluut) FTE'sPersoneel op de loonlijstOproepkrachten (absoluut) FTE'sPersoneel niet op de loonlijstTotaal personeel niet op de loonlijst (absoluut) FTE'sPersoneel niet op de loonlijstAlpha-helpenden (absoluut) FTE'sPersoneel niet op de loonlijstUitzendkrachten (absoluut) FTE'sPersoneel niet op de loonlijstOverig personeel (excl. stagiaires) (absoluut) TotaalbeeldWerkzame personenTotaal werkzame personen (absoluut) TotaalbeeldWerkzame personenAandeel toegelaten instellingen (%) Personeel op de loonlijstPersoneel (excl. oproepkrachten)Totaal personeel (excl. oproepkrachten) (absoluut) 109 Personeel op de loonlijstPersoneel (excl. oproepkrachten)Uitvoerend personeel (absoluut) 110 Personeel op de loonlijstPersoneel (excl. oproepkrachten)Leidinggevend personeel (absoluut) 111 Personeel op de loonlijstPersoneel (excl. oproepkrachten)Ondersteunend personeel (absoluut) 112 Werkzame personenPersoneel op de loonlijstOproepkrachten (absoluut) TotaalbeeldWerkzame personenAlpha-helpenden (absoluut) Personeel op de loonlijstFTE's (excl. oproepkrachten)Totaal FTE's (excl. oproepkrachten) (absoluut) FTE's (excl. oproepkrachten)Uitvoerend personeelTotaal uitvoerend personeel (absoluut) FTE's (excl. oproepkrachten)Uitvoerend personeelSub-totaal verpleging en verzorging (absoluut) FTE's (excl. oproepkrachten)Uitvoerend personeelThuishulpen A (absoluut) FTE's (excl. oproepkrachten)Uitvoerend personeelVerzorgingshulpen B (absoluut) FTE's (excl. oproepkrachten)Uitvoerend personeelVerzorgenden C (absoluut) FTE's (excl. oproepkrachten)Uitvoerend personeelVerzorgenden D (absoluut) FTE's (excl. oproepkrachten)Uitvoerend personeelVerzorgenden E (absoluut) FTE's (excl. oproepkrachten)Uitvoerend personeelWijkziekenverzorgenden (absoluut) FTE's (excl. oproepkrachten)Uitvoerend personeelVerpleegkundigen in de wijk (absoluut) FTE's (excl. oproepkrachten)Uitvoerend personeelWijkverpleegkundigen ouder- en kindzorg (absoluut) FTE's (excl. oproepkrachten)Uitvoerend personeelOverige wijkverpleegkundigen (absoluut) FTE's (excl. oproepkrachten)Uitvoerend personeelGVO-ers (absoluut) FTE's (excl. oproepkrachten)Uitvoerend personeelDiëtisten (absoluut) FTE's (excl. oproepkrachten)Uitvoerend personeelConsultatiebureauartsen (absoluut) FTE's (excl. oproepkrachten)Uitvoerend personeelCB-assistenten/weeghulpen (absoluut) FTE's (excl. oproepkrachten)Uitvoerend personeelUitvoerend personeel uitleen (absoluut) FTE's (excl. oproepkrachten)Uitvoerend personeelKraamverzorgenden (absoluut) FTE's (excl. oproepkrachten)Uitvoerend personeelKraamverpleegkundigen (absoluut) FTE's (excl. oproepkrachten)Uitvoerend personeelPersoneel entadministratie (absoluut) FTE's (excl. oproepkrachten)Uitvoerend personeelAlgemeen maatschappelijk werkenden (absoluut) FTE's (excl. oproepkrachten)Uitvoerend personeelOverig algemeen maatschappelijk werk (absoluut) FTE's (excl. oproepkrachten)Uitvoerend personeelOverig uitvoerend personeel (absoluut) FTE's (excl. oproepkrachten)Leidinggevend personeelTotaal leidinggevend personeel (absoluut) FTE's (excl. oproepkrachten)Leidinggevend personeelDirecteuren (absoluut) FTE's (excl. oproepkrachten)Leidinggevend personeelLeidinggevenden directe zorg (absoluut) FTE's (excl. oproepkrachten)Leidinggevend personeelLeidinggevenden ondersteunende diensten (absoluut) FTE's (excl. oproepkrachten)Leidinggevend personeelOverig leidingevend personeel (absoluut) FTE's (excl. oproepkrachten)Ondersteunend personeelTotaal ondersteunend personeel (absoluut) FTE's (excl. oproepkrachten)Ondersteunend personeelPersoneel personeelszaken (absoluut) FTE's (excl. oproepkrachten)Ondersteunend personeelTechnisch/huishoudelijk personeel (absoluut) FTE's (excl. oproepkrachten)Ondersteunend personeelAdministratief/secretariële functies (absoluut) FTE's (excl. oproepkrachten)Ondersteunend personeelStafverpleegkundigen (absoluut) FTE's (excl. oproepkrachten)Ondersteunend personeelStafartsen (absoluut) FTE's (excl. oproepkrachten)Ondersteunend personeelOverig ondersteunend personeel (absoluut) Personeel op de loonlijstWerkzame pers. (excl. oproepkrachten)Totaal werkz. pers. (excl. oproepkr.) (absoluut) Personeel op de loonlijstWerkzame pers. (excl. oproepkrachten)Fulltimers (absoluut) Personeel op de loonlijstWerkzame pers. (excl. oproepkrachten)Parttimers (absoluut) Werkzame pers. (excl. oproepkrachten)Uitvoerend personeelTotaal uitvoerend personeel (absoluut) Werkzame pers. (excl. oproepkrachten)Uitvoerend personeelFulltimers (absoluut) Werkzame pers. (excl. oproepkrachten)Uitvoerend personeelParttimers (absoluut) Uitvoerend personeelSub-totaal verpleging en verzorgingSub-totaal verpleging en verzorging (absoluut) Uitvoerend personeelSub-totaal verpleging en verzorgingFulltimers (absoluut) Uitvoerend personeelSub-totaal verpleging en verzorgingParttimers (absoluut) Uitvoerend personeelThuishulpen ATotaal thuishulpen A (absoluut) Uitvoerend personeelThuishulpen AFulltimers (absoluut) Uitvoerend personeelThuishulpen AParttimers (absoluut) Uitvoerend personeelVerzorgingshulpen BTotaal verzorgingshulpen B (absoluut) Uitvoerend personeelVerzorgingshulpen BFulltimers (absoluut) Uitvoerend personeelVerzorgingshulpen BParttimers (absoluut) Uitvoerend personeelVerzorgenden CTotaal verzorgenden C (absoluut) Uitvoerend personeelVerzorgenden CFulltimers (absoluut) Uitvoerend personeelVerzorgenden CParttimers (absoluut) Uitvoerend personeelVerzorgenden DTotaal verzorgenden D (absoluut) Uitvoerend personeelVerzorgenden DFulltimers (absoluut) Uitvoerend personeelVerzorgenden DParttimers (absoluut) Uitvoerend personeelVerzorgenden ETotaal verzorgenden E (absoluut) Uitvoerend personeelVerzorgenden EFulltimers (absoluut) Uitvoerend personeelVerzorgenden EParttimers (absoluut) Uitvoerend personeelWijkziekenverzorgendenTotaal wijkziekenverzorgenden (absoluut) Uitvoerend personeelWijkziekenverzorgendenFulltimers (absoluut) Uitvoerend personeelWijkziekenverzorgendenParttimers (absoluut) Uitvoerend personeelVerpleegkundigen in de wijkTotaal verpleegkundigen in de wijk (absoluut) Uitvoerend personeelVerpleegkundigen in de wijkFulltimers (absoluut) Uitvoerend personeelVerpleegkundigen in de wijkParttimers (absoluut) Uitvoerend personeelWijkverpleegkundigen ouder- en kindzorgTotaal ouder- en kindzorg (absoluut) Uitvoerend personeelWijkverpleegkundigen ouder- en kindzorgFulltimers (absoluut) Uitvoerend personeelWijkverpleegkundigen ouder- en kindzorgParttimers (absoluut) Uitvoerend personeelOverige wijkverpleegkundigenTotaal overige wijkverpleegkundigen (absoluut) Uitvoerend personeelOverige wijkverpleegkundigenFulltimers (absoluut) Uitvoerend personeelOverige wijkverpleegkundigenParttimers (absoluut) Uitvoerend personeelGVO-ersTotaal GVO-ers (absoluut) Uitvoerend personeelGVO-ersFulltimers (absoluut) Uitvoerend personeelGVO-ersParttimers (absoluut) Uitvoerend personeelDiëtistenTotaal diëtisten (absoluut) Uitvoerend personeelDiëtistenFulltimers (absoluut) Uitvoerend personeelDiëtistenParttimers (absoluut) Uitvoerend personeelConsultatiebureauartsenTotaal consultatiebureauartsen (absoluut) Uitvoerend personeelConsultatiebureauartsenFulltimers (absoluut) Uitvoerend personeelConsultatiebureauartsenParttimers (absoluut) Uitvoerend personeelCB-assistenten/weeghulpenTotaal CB-assistenten/weeghulpen (absoluut) Uitvoerend personeelCB-assistenten/weeghulpenFulltimers (absoluut) Uitvoerend personeelCB-assistenten/weeghulpenParttimers (absoluut) Uitvoerend personeelUitvoerend personeel uitleenTotaal uitvoerend personeel uitleen (absoluut) Uitvoerend personeelUitvoerend personeel uitleenFulltimers (absoluut) Uitvoerend personeelUitvoerend personeel uitleenParttimers (absoluut) Uitvoerend personeelKraamverzorgendenTotaal kraamverzorgenden (absoluut) Uitvoerend personeelKraamverzorgendenFulltimers (absoluut) Uitvoerend personeelKraamverzorgendenParttimers (absoluut) Uitvoerend personeelKraamverpleegkundigenTotaal kraamverpleegkundigen (absoluut) Uitvoerend personeelKraamverpleegkundigenFulltimers (absoluut) Uitvoerend personeelKraamverpleegkundigenParttimers (absoluut) Uitvoerend personeelPersoneel entadministratieTotaal personeel entadministratie (absoluut) Uitvoerend personeelPersoneel entadministratieFulltimers (absoluut) Uitvoerend personeelPersoneel entadministratieParttimers (absoluut) Uitvoerend personeelAlgemeen maatschappelijk werkendenTotaal alg. maatschappelijk werkenden (absoluut) Uitvoerend personeelAlgemeen maatschappelijk werkendenFulltimers (absoluut) Uitvoerend personeelAlgemeen maatschappelijk werkendenParttimers (absoluut) Uitvoerend personeelOverig algemeen maatschappelijk werkTotaal overig AMW (absoluut) Uitvoerend personeelOverig algemeen maatschappelijk werkFulltimers (absoluut) Uitvoerend personeelOverig algemeen maatschappelijk werkParttimers (absoluut) Uitvoerend personeelOverig uitvoerend personeelTotaal overig uitvoerend personeel (absoluut) Uitvoerend personeelOverig uitvoerend personeelFulltimers (absoluut) Uitvoerend personeelOverig uitvoerend personeelParttimers (absoluut) Werkzame pers. (excl. oproepkrachten)Leidinggevend personeelTotaal leidinggevend personeel (absoluut) Werkzame pers. (excl. oproepkrachten)Leidinggevend personeelFulltimers (absoluut) Werkzame pers. (excl. oproepkrachten)Leidinggevend personeelParttimers (absoluut) Leidinggevend personeelDirecteurenTotaal directeuren (absoluut) Leidinggevend personeelDirecteurenFulltimers (absoluut) Leidinggevend personeelDirecteurenParttimers (absoluut) Leidinggevend personeelLeidinggevenden directe zorgTotaal leidinggevenden directe zorg (absoluut) Leidinggevend personeelLeidinggevenden directe zorgFulltimers (absoluut) Leidinggevend personeelLeidinggevenden directe zorgParttimers (absoluut) Leidinggevend personeelLeidinggevenden ondersteunende dienstenTotaal ondersteunende diensten (absoluut) Leidinggevend personeelLeidinggevenden ondersteunende dienstenFulltimers (absoluut) Leidinggevend personeelLeidinggevenden ondersteunende dienstenParttimers (absoluut) Leidinggevend personeelOverig leidinggevend personeelTotaal overig leidinggevend personeel (absoluut) Leidinggevend personeelOverig leidinggevend personeelFulltimers (absoluut) Leidinggevend personeelOverig leidinggevend personeelParttimers (absoluut) Werkzame pers. (excl. oproepkrachten)Ondersteunend personeelTotaal ondersteunend personeel (absoluut) Werkzame pers. (excl. oproepkrachten)Ondersteunend personeelFulltimers (absoluut) Werkzame pers. (excl. oproepkrachten)Ondersteunend personeelParttimers (absoluut) Ondersteunend personeelPersoneel personeelszakenTotaal personeel personeelszaken (absoluut) Ondersteunend personeelPersoneel personeelszakenFulltimers (absoluut) Ondersteunend personeelPersoneel personeelszakenParttimers (absoluut) Ondersteunend personeelTechnisch/huishoudelijk personeelTotaal technisch/huishoudelijk personeel (absoluut) Ondersteunend personeelTechnisch/huishoudelijk personeelFulltimers (absoluut) Ondersteunend personeelTechnisch/huishoudelijk personeelParttimers (absoluut) Ondersteunend personeelAdministratief/secretariële functiesTotaal adm./secretariële functies (absoluut) Ondersteunend personeelAdministratief/secretariële functiesFulltimers (absoluut) Ondersteunend personeelAdministratief/secretariële functiesParttimers (absoluut) Ondersteunend personeelStafverpleegkundigenTotaal stafverpleegkundigen (absoluut) Ondersteunend personeelStafverpleegkundigenFulltimers (absoluut) Ondersteunend personeelStafverpleegkundigenParttimers (absoluut) Ondersteunend personeelStafartsenTotaal stafartsen (absoluut) Ondersteunend personeelStafartsenFulltimers (absoluut) Ondersteunend personeelStafartsenParttimers (absoluut) Ondersteunend personeelOverig ondersteunend personeelTotaal overig ondersteunend personeel (absoluut) Ondersteunend personeelOverig ondersteunend personeelFulltimers (absoluut) Ondersteunend personeelOverig ondersteunend personeelParttimers (absoluut) Leerlingen, werknemers en I/D-ersWerkzaam en in opleidingTotaal werkzaam en in opleiding (absoluut) Leerlingen, werknemers en I/D-ersWerkzaam en in opleidingHelpende (niveau 2) (absoluut) Leerlingen, werknemers en I/D-ersWerkzaam en in opleidingVerzorgende (niveau 3) (absoluut) Leerlingen, werknemers en I/D-ersWerkzaam en in opleidingVerpleegkundige MBO (niveau 4) (absoluut) Leerlingen, werknemers en I/D-ersWerkzaam en in opleidingVerpleegkundige HBO (niveau 5) (absoluut) Personeel op de loonlijstLeerlingen, werknemers en I/D-ersWerkzaam in kader van I/D-regeling (absoluut) Personeel op de loonlijstOproepkrachtenGewerkte uren (x 1000) Personeel op de loonlijstOproepkrachtenWerkzame personen (absoluut) Personeel op de loonlijstUitstroomTotaal personeel (absoluut) Personeel op de loonlijstUitstroomUitvoerend personeel (absoluut) Personeel op de loonlijstUitstroomLeidinggevend personeel (absoluut) Personeel op de loonlijstUitstroomOndersteunend personeel (absoluut) Personeel niet op loonlijstAlphahelpendenGewerkte uren (x 1000) Personeel niet op loonlijstAlphahelpendenWerkzame personen (absoluut) PersoneelPersoneel niet op loonlijstUitzendkrachten gewerkte uren (x 1000) PersoneelPersoneel niet op loonlijstOp honorariumbasis gewerkte uren (x 1000) Personeel niet op loonlijstStagiaires in opleidingTotaal stagiaires in opleiding (absoluut) Personeel niet op loonlijstStagiaires in opleidingTot helpende (niveau 2) (absoluut) Personeel niet op loonlijstStagiaires in opleidingTot verzorgende (niveau 3) (absoluut) Personeel niet op loonlijstStagiaires in opleidingTot verpleegkundige MBO (niveau 4) (absoluut) Personeel niet op loonlijstStagiaires in opleidingTot verpleegkundige HBO (niveau 5) (absoluut) Personeel niet op loonlijstStagiaires in opleidingOverige stagiaires (absoluut) BedrijfsresultaatBedrijfsopbrengstenTotaal bedrijfsopbrengsten (mln euro) BedrijfsopbrengstenWettelijk budget aanvaardbare kostenTot. wettelijk budget aanvaarbare kosten (mln euro) BedrijfsopbrengstenWettelijk budget aanvaardbare kostenAlgemene thuiszorg (mln euro) BedrijfsopbrengstenWettelijk budget aanvaardbare kostenPrenatale zorg en diëtetiek (mln euro) BedrijfsopbrengstenWettelijk budget aanvaardbare kostenEntadministratie (mln euro) BedrijfsopbrengstenOverige bedrijfsopbrengstenTotaal overige bedrijfsopbrengsten (mln euro) BedrijfsopbrengstenOverige bedrijfsopbrengstenThuiszorg (mln euro) BedrijfsopbrengstenOverige bedrijfsopbrengstenJGZ (mln euro) BedrijfsopbrengstenOverige bedrijfsopbrengstenKraamzorg (mln euro) BedrijfsopbrengstenOverige bedrijfsopbrengstenAndere zorg en dienstverlening (mln euro) BedrijfsresultaatBedrijfslastenTotaal bedrijfslasten (mln euro) BedrijfslastenArbeidskostenTotaal arbeidskosten (mln euro) BedrijfslastenArbeidskostenBruto lonen en salarissen (mln euro) BedrijfslastenArbeidskostenPensioenlasten en sociale lasten (mln euro) BedrijfslastenAndere personeelskostenTotaal andere personeelskosten (mln euro) BedrijfslastenAndere personeelskostenKosten uitzendkr. en overig inhuur (mln euro) BedrijfslastenAndere personeelskostenOverig personeelskosten (mln euro) BedrijfsresultaatBedrijfslastenAfschrijvingen (im)materiële vaste act. (mln euro) BedrijfsresultaatBedrijfslastenOverige bedrijfslasten (mln euro) ExploitatieBedrijfsresultaatTotaal bedrijfsresultaat (mln euro) ExploitatieFinancieel resultaatFinanciële baten (mln euro) ExploitatieFinancieel resultaatFinanciële lasten (mln euro) ExploitatieFinancieel resultaatTotaal financieel resultaat (mln euro) ExploitatieBuitengewoon resultaatBuitengewone baten (mln euro) ExploitatieBuitengewoon resultaatBuitengewone lasten (mln euro) ExploitatieBuitengewoon resultaatTotaal buitengewoon resultaat (mln euro) ExploitatieResultaat (mln euro)
1998 170 63 1.637 . . . . . . 48 258 . . . . . . 16 52 . . . . . . 10 37 . . . . . . 33 31 . . . . . . 104 80 69 93 88 61 64 . 83 41 45 24 36 12 16 58.303 12.195 46.108 176 55 7.875 44,6 199 88 751.000 190.700 560.300 969.367 192.308 777.059 7.513 3.846 956 574 500 79 37 12 5 7 2.004 1.019 985 1.444 712 732 35 233 93 . 432 105 63.380 98 50.610 79 41.340 3.420 5.850 3.300 9.470 6.960 2.330 180 173.050 98 98.190 84.380 4.400 9.410 18.980 55.870 50.610 41.340 34.630 9.740 6.670 6.890 3.450 930 2.310 1.010 1.150 2.480 50 250 290 . 250 4.170 120 60 740 50 730 3.420 220 2.360 400 440 5.850 520 590 2.940 130 30 1.640 98.190 6.850 91.340 84.380 3.790 80.600 73.160 2.130 71.050 23.740 180 23.560 13.700 280 13.420 12.640 560 12.090 7.370 230 7.150 1.390 160 1.230 4.960 200 4.760 3.130 50 3.080 1.930 160 1.780 4.300 310 3.980 110 x 110 430 40 390 870 x 870 . . . 420 120 300 6.230 1.180 5.050 210 20 190 80 30 50 1.110 200 900 90 20 70 1.690 60 1.640 4.400 1.320 3.080 230 200 30 3.150 630 2.520 470 280 190 550 220 340 9.410 1.740 7.670 730 170 560 1.290 160 1.120 4.380 920 3.460 210 30 180 60 10 50 2.750 460 2.290 720 90 500 60 70 1.340 5.815 18.980 17.710 14.790 570 2.350 12.195 55.870 4.105 325 4.890 500 2.410 670 830 490 2.009 1.570 1.399 141 30 439 . . . . 1.987 1.408 1.255 153 178 131 47 29 372 22 1 7 -6 5 10 -5 11
1999 172 62 1.749 . . . . . . 46 224 . . . . . . 20 79 . . . . . . 9 41 . . . . . . 35 51 . . . . . . 107 88 60 89 100 63 63 . 73 36 40 24 37 13 17 59.163 12.619 46.544 179 55 7.932 44,4 200 89 757.400 193.400 564.000 976.175 199.728 776.447 6.913 4.319 1.214 679 670 63 38 12 5 8 1.812 934 878 1.494 747 747 43 193 113 . 433 105 66.710 97 53.100 80 43.290 3.530 6.280 3.550 10.060 7.390 2.550 120 177.130 97 101.190 86.400 4.500 10.290 19.810 56.140 53.100 43.290 36.150 10.440 6.740 6.900 3.540 1.010 2.620 1.330 1.260 2.310 60 260 310 220 290 4.420 160 60 640 50 680 3.530 230 2.530 420 360 6.280 520 570 3.140 110 30 1.900 101.190 6.920 94.270 86.400 3.750 82.650 74.540 2.080 72.450 24.130 170 23.970 13.480 290 13.190 12.450 550 11.900 7.460 230 7.220 1.500 130 1.370 5.560 200 5.360 3.890 40 3.840 2.070 160 1.910 4.000 310 3.690 150 x 150 430 30 400 900 10 900 850 x 850 470 130 340 6.420 1.140 5.280 250 30 220 80 30 50 950 180 770 70 20 50 1.280 80 1.200 4.500 1.420 3.080 240 210 30 3.340 690 2.660 480 310 170 440 220 220 10.290 1.750 8.530 720 190 540 1.280 170 1.100 4.750 920 3.830 170 30 140 40 x 40 3.320 440 2.880 1.090 280 680 110 30 1.070 6.043 19.810 17.670 14.750 570 2.350 12.619 56.140 4.341 208 4.200 500 2.190 450 640 420 2.139 1.666 1.488 145 33 473 . . . . 2.127 1.513 1.326 187 223 162 61 29 362 12 1 6 -5 5 11 -6 1
2000 174 62 1.938 . . . . . . 45 247 . . . . . . 21 92 . . . . . . 8 47 . . . . . . 38 101 . . . . . . 113 91 67 85 102 63 58 . 67 31 39 27 35 21 12 61.677 12.960 48.717 184 60 7.905 43,1 207 89 745.300 191.500 553.800 983.491 201.748 781.743 6.396 3.821 1.982 892 690 62 29 10 6 9 1.703 857 846 1.622 823 799 33 184 103 . 452 109 70.130 97 55.760 80 45.550 3.640 6.570 3.890 10.480 7.730 2.570 180 183.750 96 106.070 90.620 4.700 10.750 22.500 55.180 55.760 45.550 37.990 11.140 7.110 6.760 3.920 1.060 2.860 1.580 1.320 2.240 50 270 320 250 320 4.700 160 60 640 60 730 3.640 250 2.550 500 330 6.570 590 610 3.310 110 30 1.920 106.070 7.070 99.010 90.620 3.740 86.880 78.020 2.110 75.890 25.620 190 25.430 14.100 300 13.810 12.340 450 11.890 8.080 260 7.820 1.590 140 1.440 5.970 220 5.750 4.280 90 4.180 2.240 130 2.100 3.800 330 3.470 140 x 140 460 30 430 880 10 870 960 10 950 510 140 370 7.000 1.060 5.930 250 30 210 90 30 60 920 160 760 70 20 50 1.330 120 1.210 4.700 1.480 3.230 270 240 40 3.410 730 2.680 570 330 230 450 170 280 10.750 1.850 8.900 820 200 620 1.240 210 1.020 5.140 940 4.190 180 30 150 50 10 40 3.320 450 2.860 2.440 870 1.290 210 80 730 6.489 22.500 19.860 17.080 720 2.060 12.960 55.180 4.289 301 3.680 340 1.870 490 530 460 2.413 1.862 1.670 155 37 551 . . . . 2.374 1.687 1.471 216 244 171 73 35 408 39 2 7 -5 9 18 -9 25
2001 192 62 2.202 1.699 90 191 99 95 28 51 310 254 23 0 11 21 1 25 104 0 0 0 103 0 2 8 49 0 0 0 6 44 0 46 126 0 70 0 9 47 0 110 94 64 96 105 61 62 . 74 37 31 32 39 18 18 64.488 12.839 51.649 181 59 7.768 43,0 203 89 751.100 188.400 562.700 1.001.085 207.097 793.988 6.077 3.790 1.518 882 703 61 31 10 6 9 1.693 869 824 1.646 862 784 35 179 100 . 479 116 72.940 97 58.780 79 48.190 3.710 6.870 3.130 11.030 7.690 3.100 240 181.030 96 112.680 97.150 4.610 10.920 16.730 51.620 58.780 48.190 40.680 14.140 6.680 7.470 3.140 1.280 2.880 1.620 1.270 2.200 100 370 370 300 320 4.610 120 60 750 90 430 3.710 200 2.410 480 630 6.870 790 580 3.440 150 20 1.880 112.680 7.200 105.480 97.150 3.710 93.440 84.340 2.260 82.100 30.970 210 30.760 14.440 260 14.180 11.820 460 11.360 8.480 320 8.170 1.790 170 1.620 6.310 230 6.080 4.140 90 4.050 2.290 130 2.160 4.100 390 3.720 240 10 230 500 50 450 920 x 910 1.070 x 1.070 470 150 320 7.200 910 6.290 220 30 180 90 30 50 1.020 180 840 150 30 120 920 60 860 4.610 1.520 3.080 210 180 30 2.950 760 2.190 580 340 240 860 240 630 10.920 1.970 8.950 1.000 220 780 1.170 210 960 5.180 960 4.220 250 40 210 40 x 40 3.280 540 2.750 3.380 1.270 1.620 360 140 640 5.214 16.730 22.030 19.190 610 2.230 12.839 51.620 5.171 415 3.180 430 1.650 350 480 270 2.760 2.167 1.953 172 42 593 184 19 227 163 2.723 1.889 1.604 285 385 270 114 46 403 37 10 6 4 21 16 5 46
2002 201 61 2.505 1.983 51 222 125 103 21 64 414 367 21 0 9 14 3 29 102 0 0 0 100 0 1 8 58 0 0 1 6 50 0 39 123 0 70 1 17 35 1 120 107 74 131 60 61 . 80 32 32 27 38 15 12 71.655 12.568 59.087 173 58 7.415 42,9 202 86 752.300 187.000 565.300 1.014.622 204.039 810.583 6.017 3.744 1.491 873 695 59 30 10 6 9 1.692 864 828 1.641 860 781 35 180 101 . 491 122 77.870 96 63.700 82 52.700 3.960 7.030 2.750 11.420 7.530 3.520 370 197.190 96 125.620 109.160 4.990 11.470 18.280 53.290 63.700 52.700 45.040 15.350 7.610 6.910 4.130 1.220 3.450 2.410 1.340 2.620 80 360 360 300 370 4.660 100 70 730 100 530 3.960 240 2.780 490 460 7.030 730 690 3.160 190 30 2.240 125.620 7.800 117.820 109.160 3.970 105.190 95.250 2.420 92.850 36.580 210 36.370 15.560 290 15.280 12.880 480 12.400 8.590 310 8.280 1.850 170 1.680 7.240 290 6.960 5.620 200 5.420 2.290 100 2.190 4.640 370 4.270 270 10 260 580 60 520 1.050 x 1.050 1.070 x 1.070 610 200 410 7.600 960 6.640 180 10 170 100 30 60 1.060 180 870 150 40 110 1.240 50 1.190 4.990 1.790 3.200 270 210 60 3.560 980 2.580 560 340 220 600 260 340 11.470 2.040 9.430 1.070 240 820 1.290 210 1.080 4.980 850 4.130 340 60 280 40 10 40 3.750 680 3.070 3.590 1.250 1.720 440 180 560 4.593 18.280 22.940 20.380 630 1.930 12.577 53.290 5.882 616 3.580 570 1.640 380 510 490 3.176 2.577 2.350 178 49 599 143 45 257 153 3.087 2.105 1.767 338 467 319 147 50 466 89 12 3 9 15 20 -5 93
2003 212 61 2.765 2.215 25 237 124 139 25 75 616 546 22 0 12 28 8 30 133 0 0 0 132 0 1 8 64 0 0 0 6 57 0 38 164 0 40 8 22 93 1 131 121 74 135 60 62 55 82 30 33 25 38 12 11 77.745 12.546 65.199 187 61 8.068 43,2 200 93 760.000 185.700 574.300 1.022.613 202.386 820.227 . . . . . . . . . . 1.694 869 825 1.643 864 779 . . . 95 495 . 83.420 96 69.370 83 57.390 4.040 7.940 2.600 11.450 7.510 3.620 320 209.270 96 138.960 121.060 5.050 12.850 18.140 52.170 69.370 57.390 49.010 16.480 9.010 7.400 4.360 1.400 3.930 2.390 1.430 2.610 60 440 370 310 310 5.270 80 80 790 80 580 4.040 230 2.950 610 250 7.940 780 510 3.660 240 30 2.720 138.960 7.500 131.470 121.060 3.690 117.390 106.320 2.250 104.070 41.470 170 41.300 18.340 250 18.090 14.400 420 13.980 8.890 300 8.590 2.150 200 1.950 8.230 270 7.960 6.000 160 5.840 2.430 110 2.320 4.410 370 4.040 120 10 110 670 70 600 1.030 10 1.020 1.090 x 1.090 500 150 350 8.570 810 7.760 140 30 110 110 40 70 1.090 200 890 130 20 110 1.310 100 1.210 5.040 1.640 3.400 260 200 60 3.740 960 2.780 700 400 300 350 90 260 12.850 2.170 10.680 1.150 260 890 1.020 160 860 5.760 910 4.850 370 40 330 40 x 40 4.510 800 3.710 3.850 1.330 1.890 450 180 470 4.351 18.140 23.360 20.930 600 1.830 12.533 52.170 6.044 731 3.600 510 1.620 320 460 690 3.707 2.882 2.761 66 55 824 88 179 296 261 3.586 2.400 1.994 406 531 336 195 56 599 120 26 8 18 11 10 1 139
2004 243 62 2.593 2.073 23 233 112 133 19 88 692 603 27 0 14 41 7 34 129 0 0 0 128 0 1 8 62 0 0 0 5 56 1 51 161 0 38 8 17 95 3 145 135 81 158 60 64 56 85 33 31 25 36 10 10 79.568 11.035 68.533 177 56 7.682 43,3 194 91 743.000 176.700 566.300 1.021.216 200.781 820.435 . . . . . . . . . . 1.683 860 824 1.618 844 774 . . . 94 501 . 81.217 96 68.403 84 56.883 4.024 7.496 2.560 10.254 6.608 3.341 305 204.176 96 136.049 118.903 5.081 12.065 16.941 51.186 68.403 56.883 48.958 16.165 9.126 7.093 4.545 1.402 3.998 2.752 1.334 2.543 68 432 360 318 304 4.847 68 80 766 75 608 4.024 259 2.904 589 272 7.496 728 543 3.554 238 26 2.408 136.049 7.348 128.701 118.903 3.705 115.198 104.967 2.369 102.598 39.780 181 39.599 18.426 264 18.162 13.762 450 13.312 9.324 319 9.005 2.152 210 1.942 8.354 277 8.077 6.524 192 6.332 2.329 99 2.230 4.316 377 3.939 134 3 131 652 79 573 992 4 988 1.062 x 1.059 487 170 317 7.910 743 7.167 123 19 104 113 29 84 1.064 203 861 109 19 90 1.290 64 1.226 5.081 1.662 3.419 291 226 65 3.745 927 2.818 672 393 279 373 116 257 12.065 1.981 10.084 1.064 233 831 1.038 185 853 5.666 844 4.822 354 43 311 39 x 36 3.904 673 3.231 3.887 1.268 1.974 454 190 402 4.275 16.941 24.254 21.465 681 2.108 11.035 51.186 5.579 509 3.653 517 1.567 421 588 560 3.607 2.794 2.676 69 50 813 88 173 277 275 3.517 2.429 2.013 417 450 297 153 50 588 90 19 7 12 11 10 1 103
2005 264 61 2.608 2.071 23 241 106 148 18 87 730 630 33 0 15 44 7 43 129 0 0 0 128 0 1 8 65 0 0 0 5 59 1 65 205 0 68 8 17 103 9 146 137 80 189 59 61 59 95 36 35 24 37 13 14 79.042 10.275 68.767 175 63 7.446 42,6 188 93 718.800 177.800 540.900 1.010.626 193.763 816.863 . . . . . . . . . . 1.606 806 800 1.600 837 763 . . . 85 469 . 81.202 96 68.842 85 57.567 3.849 7.427 2.542 9.818 6.153 3.450 215 205.917 96 138.989 122.357 4.801 11.831 16.987 49.941 68.842 57.567 49.995 16.904 8.529 6.824 5.253 1.508 4.042 2.959 1.320 2.655 90 435 352 330 333 4.527 71 81 655 70 628 3.849 259 2.727 598 265 7.427 807 542 3.226 232 29 2.591 138.989 7.185 131.804 122.357 3.628 118.729 108.849 2.452 106.397 42.139 208 41.931 17.533 270 17.263 13.441 457 12.984 10.852 336 10.516 2.327 230 2.097 8.558 270 8.288 7.121 196 6.925 2.299 96 2.203 4.579 389 4.190 182 0 182 691 63 628 1.009 3 1.006 1.058 x 1.054 488 175 313 7.507 635 6.872 125 16 109 117 24 93 926 180 746 95 17 78 1.310 59 1.251 4.801 1.558 3.243 276 211 65 3.480 841 2.639 692 392 300 353 114 239 11.831 1.999 9.832 1.185 255 930 1.032 201 831 5.136 767 4.369 261 39 222 48 x 45 4.169 734 3.435 3.811 1.188 1.982 445 196 352 4.245 16.987 25.028 22.168 709 2.151 10.275 49.941 5.762 359 3.641 527 1.614 382 542 576 3.700 2.835 2.715 68 51 865 124 181 271 289 3.607 2.494 2.067 427 448 312 136 54 611 93 21 7 14 15 10 5 112
Bron: CBS
Verklaring van tekens