Toegelaten thuiszorginstellingen; productie en exploitatie, 1993 - 2005

Toegelaten thuiszorginstellingen; productie en exploitatie, 1993 - 2005

Perioden Productie JGZ en prenatale zorg JGZ-consulten op consultatiebureaus Totaal zuigelingen (x 1000) Productie JGZ en prenatale zorg JGZ-consulten op consultatiebureaus Totaal peuters (x 1000) Productie JGZ en prenatale zorg Pre- en postnatale huisbezoeken Prenataal (x 1000) Productie JGZ en prenatale zorg Pre- en postnatale huisbezoeken Zuigelingen (x 1000) Productie JGZ en prenatale zorg Pre- en postnatale huisbezoeken Peuters/kleuters (x 1000) Productie JGZ en prenatale zorg Deelnemers aan pre- en postnatale curs. Prenatale zwangerschapsgymnastiek (x 1000) Productie JGZ en prenatale zorg Deelnemers aan pre- en postnatale curs. Postnatale zwangerschapsgymnastiek (x 1000) Productie JGZ en prenatale zorg Deelnemers aan pre- en postnatale curs. Aanstaande ouders (x 1000) Productie JGZ en prenatale zorg Prenatale zorguren (x 1000 uren) Productie Diëtetiekconsulten Totaal aantal consulten (x 1000) Productie Diëtetiekconsulten Eerste consulten (x 1000) Productie Diëtetiekconsulten Herhalingsconsulten (x 1000) Productie Diëtetiekconsulten Herhalingsfactor (absoluut) Personeel Totaal FTE's (absoluut) Personeel Pers. op loonlijst (excl. oproepkr.) FTE's pers. op loonl. (excl. oproepkr.) Totaal FTE's personeel op loonlijst (absoluut) Personeel Pers. op loonlijst (excl. oproepkr.) FTE's pers. op loonl. (excl. oproepkr.) Uitvoerend personeel Totaal uitvoerend personeel (absoluut) Personeel Pers. op loonlijst (excl. oproepkr.) FTE's pers. op loonl. (excl. oproepkr.) Uitvoerend personeel Thuishulpen A/verzorgingshulpen B (absoluut) Personeel Pers. op loonlijst (excl. oproepkr.) FTE's pers. op loonl. (excl. oproepkr.) Uitvoerend personeel Verzorgenden C/D (absoluut) Personeel Pers. op loonlijst (excl. oproepkr.) FTE's pers. op loonl. (excl. oproepkr.) Uitvoerend personeel Verzorgenden E (absoluut) Personeel Pers. op loonlijst (excl. oproepkr.) FTE's pers. op loonl. (excl. oproepkr.) Uitvoerend personeel Wijkziekenverzorgenden (absoluut) Personeel Pers. op loonlijst (excl. oproepkr.) FTE's pers. op loonl. (excl. oproepkr.) Uitvoerend personeel Verpleegkundigen in de wijk (absoluut) Personeel Pers. op loonlijst (excl. oproepkr.) FTE's pers. op loonl. (excl. oproepkr.) Uitvoerend personeel Wijkverpleegkundigen (absoluut) Personeel Pers. op loonlijst (excl. oproepkr.) FTE's pers. op loonl. (excl. oproepkr.) Uitvoerend personeel Overig uitvoerend personeel Totaal overig uitvoerend personeel (absoluut) Personeel Pers. op loonlijst (excl. oproepkr.) FTE's pers. op loonl. (excl. oproepkr.) Uitvoerend personeel Overig uitvoerend personeel Consultatiebureauartsen (absoluut) Personeel Pers. op loonlijst (excl. oproepkr.) FTE's pers. op loonl. (excl. oproepkr.) Uitvoerend personeel Overig uitvoerend personeel Overig uitvoerend personeel (absoluut) Personeel Pers. op loonlijst (excl. oproepkr.) FTE's pers. op loonl. (excl. oproepkr.) Leidinggevend personeel (absoluut) Personeel Pers. op loonlijst (excl. oproepkr.) FTE's pers. op loonl. (excl. oproepkr.) Ondersteunend personeel (absoluut) Personeel Pers. op loonlijst (excl. oproepkr.) Werkzame personen Totaal werkzame personen (absoluut) Personeel Pers. op loonlijst (excl. oproepkr.) Werkzame personen Uitvoerend personeel Totaal uitvoerend personeel (absoluut) Personeel Pers. op loonlijst (excl. oproepkr.) Werkzame personen Uitvoerend personeel Thuishulpen A/verzorgingshulpen B (absoluut) Personeel Pers. op loonlijst (excl. oproepkr.) Werkzame personen Uitvoerend personeel Verzorgenden C/D (absoluut) Personeel Pers. op loonlijst (excl. oproepkr.) Werkzame personen Uitvoerend personeel Verzorgenden E (absoluut) Personeel Pers. op loonlijst (excl. oproepkr.) Werkzame personen Uitvoerend personeel Wijkziekenverzorgenden (absoluut) Personeel Pers. op loonlijst (excl. oproepkr.) Werkzame personen Uitvoerend personeel Verpleegkundigen in de wijk (absoluut) Personeel Pers. op loonlijst (excl. oproepkr.) Werkzame personen Uitvoerend personeel Wijkverpleegkundigen (absoluut) Personeel Pers. op loonlijst (excl. oproepkr.) Werkzame personen Uitvoerend personeel Overig uitvoerend personeel Totaal overig uitvoerend personeel (absoluut) Personeel Pers. op loonlijst (excl. oproepkr.) Werkzame personen Uitvoerend personeel Overig uitvoerend personeel Consultatiebureauartsen (absoluut) Personeel Pers. op loonlijst (excl. oproepkr.) Werkzame personen Uitvoerend personeel Overig uitvoerend personeel Overig uitvoerend personeel (absoluut) Personeel Pers. op loonlijst (excl. oproepkr.) Werkzame personen Leidinggevend personeel (absoluut) Personeel Pers. op loonlijst (excl. oproepkr.) Werkzame personen Ondersteunend personeel (absoluut) Personeel Pers. op loonlijst (excl. oproepkr.) Percentage parttimers Totaal percentage parttimers (%) Personeel Pers. op loonlijst (excl. oproepkr.) Percentage parttimers Uitvoerend personeel Totaal uitvoerend personeel (%) Personeel Pers. op loonlijst (excl. oproepkr.) Percentage parttimers Uitvoerend personeel Thuishulpen A/verzorgingshulpen B (%) Personeel Pers. op loonlijst (excl. oproepkr.) Percentage parttimers Uitvoerend personeel Verzorgenden C/D (%) Personeel Pers. op loonlijst (excl. oproepkr.) Percentage parttimers Uitvoerend personeel Verzorgenden E (%) Personeel Pers. op loonlijst (excl. oproepkr.) Percentage parttimers Uitvoerend personeel Wijkziekenverzorgenden (%) Personeel Pers. op loonlijst (excl. oproepkr.) Percentage parttimers Uitvoerend personeel Verpleegkundigen in de wijk (%) Personeel Pers. op loonlijst (excl. oproepkr.) Percentage parttimers Uitvoerend personeel Wijkverpleegkundigen (%) Personeel Pers. op loonlijst (excl. oproepkr.) Percentage parttimers Uitvoerend personeel Overig uitvoerend personeel Totaal overig uitvoerend personeel (%) Personeel Pers. op loonlijst (excl. oproepkr.) Percentage parttimers Uitvoerend personeel Overig uitvoerend personeel Consultatiebureauartsen (%) Personeel Pers. op loonlijst (excl. oproepkr.) Percentage parttimers Uitvoerend personeel Overig uitvoerend personeel Overig uitvoerend personeel (%) Personeel Pers. op loonlijst (excl. oproepkr.) Percentage parttimers Leidinggevend personeel (%) Personeel Pers. op loonlijst (excl. oproepkr.) Percentage parttimers Ondersteunend personeel (%) Personeel Pers. op loonlijst (excl. oproepkr.) P/A factor Totale P/A factor (absoluut) Personeel Pers. op loonlijst (excl. oproepkr.) P/A factor Uitvoerend personeel Totaal uitvoerend personeel (absoluut) Personeel Pers. op loonlijst (excl. oproepkr.) P/A factor Uitvoerend personeel Thuishulpen A/verzorgingshulpen B (absoluut) Personeel Pers. op loonlijst (excl. oproepkr.) P/A factor Uitvoerend personeel Verzorgenden C/D (absoluut) Personeel Pers. op loonlijst (excl. oproepkr.) P/A factor Uitvoerend personeel Verzorgenden E (absoluut) Personeel Pers. op loonlijst (excl. oproepkr.) P/A factor Uitvoerend personeel Wijkziekenverzorgenden (absoluut) Personeel Pers. op loonlijst (excl. oproepkr.) P/A factor Uitvoerend personeel Verpleegkundigen in de wijk (absoluut) Personeel Pers. op loonlijst (excl. oproepkr.) P/A factor Uitvoerend personeel Wijkverpleegkundigen (absoluut) Personeel Pers. op loonlijst (excl. oproepkr.) P/A factor Uitvoerend personeel Overig uitvoerend personeel Totaal overig uitvoerend personeel (absoluut) Personeel Pers. op loonlijst (excl. oproepkr.) P/A factor Uitvoerend personeel Overig uitvoerend personeel Consultatiebureauartsen (absoluut) Personeel Pers. op loonlijst (excl. oproepkr.) P/A factor Uitvoerend personeel Overig uitvoerend personeel Overig uitvoerend personeel (absoluut) Personeel Pers. op loonlijst (excl. oproepkr.) P/A factor Leidinggevend personeel (absoluut) Personeel Pers. op loonlijst (excl. oproepkr.) P/A factor Ondersteunend personeel (absoluut) Personeel Oproepkrachten FTE's oproepkrachten (absoluut) Personeel Oproepkrachten Gewerkte uren oproepkrachten (x 1000) Personeel Personeel niet op loonlijst FTE's personeel niet op loonlijst Totaal FTE's (absoluut) Personeel Personeel niet op loonlijst FTE's personeel niet op loonlijst Uitzendkrachten (absoluut) Personeel Personeel niet op loonlijst FTE's personeel niet op loonlijst Overige FTE's (absoluut) Personeel Personeel niet op loonlijst Gew. uren personeel niet op loonlijst Totaal gew. uren pers. niet op loonlijst (x 1000) Personeel Personeel niet op loonlijst Gew. uren personeel niet op loonlijst Alpha-helpenden (x 1000) Personeel Personeel niet op loonlijst Gew. uren personeel niet op loonlijst Uitzendkrachten (x 1000) Personeel Personeel niet op loonlijst Gew. uren personeel niet op loonlijst Overig personeel niet op loonlijst Personeel Personeel niet op loonlijst Personen (Alphahelpenden) (absoluut) Exploitatie Baten (mln euro) Exploitatie Lasten Totaal lasten (mln euro) Exploitatie Lasten Personeelskosten (mln euro) Exploitatie Lasten Andere lasten (mln euro)
1993 2.129 1.106 67 255 110 104 31 20 . 368 87 281 3,2 55.670 49.642 41.076 18.978 8.683 877 1.764 718 4.085 5.971 270 5.701 . 8.566 95.661 83.083 44.800 15.921 1.286 3.093 2.321 6.466 9.196 847 8.349 . 12.578 89,7 92,4 97,7 92,3 83,9 91,8 96,4 85,2 . 99 . . 73,3 1,9 2,0 2,4 1,8 1,5 1,8 3,2 1,6 1,5 3,1 1,5 . 1,5 572 1.161 5.456 560 4.896 11.065 8.795 1.001 1.269 47.228 1.542 1.531 1.320 211
1994 2.206 1.297 45 262 135 92 31 19 . 359 86 273 3,2 55.917 49.043 40.333 18.045 8.855 945 1.790 692 4.090 5.916 257 5.659 3.816 4.894 95.037 81.926 43.166 16.314 1.478 3.212 2.123 6.750 8.883 749 8.134 5.007 8.104 90,0 92,3 97,4 93,0 86,3 92,9 97,2 85,6 . 100 . 70,2 78,7 1,9 2,0 2,4 1,8 1,6 1,8 3,1 1,7 1,5 2,9 1,4 1,3 1,7 781 1.584 6.093 854 5.239 12.358 9.945 1.526 887 45.278 1.631 1.598 1.374 224
1995 2.168 1.313 42 250 146 89 35 17 . 350 87 264 3,0 57.219 49.591 40.502 18.135 9.111 964 1.862 648 3.944 5.838 270 5.568 3.844 5.245 97.610 84.004 43.657 17.411 1.461 3.528 2.152 6.505 9.290 819 8.471 5.035 8.571 91,4 93,9 98,4 94,8 86,2 95,0 97,5 88,1 . 100 . 70,9 78,5 2,0 2,1 2,4 1,9 1,5 1,9 3,3 1,7 1,6 3,0 1,5 1,3 1,6 1.113 2.293 6.425 1.084 5.341 13.235 10.213 1.965 1.057 48.215 1.669 1.670 1.420 250
1996 2.147 1.400 52 209 93 84 38 18 . 405 96 309 3,2 57.232 48.895 40.426 16.749 9.612 971 1.956 719 3.800 6.619 281 6.338 3.484 4.985 97.577 84.373 40.485 18.562 1.456 3.992 2.410 6.447 11.021 886 10.135 4.666 8.538 92,5 94,8 98,6 95,8 86,8 95,6 98,6 89,7 . 100 . 71,8 81,0 2,0 2,1 2,4 1,9 1,5 2,0 3,4 1,7 1,7 3,2 1,6 1,3 1,7 1.011 2.081 7.326 1.579 5.747 15.090 11.233 2.867 990 53.242 1.718 1.722 1.465 256
1997 2.091 1.453 34 193 88 76 30 17 . 381 91 290 3,2 58.860 49.140 40.251 16.004 9.753 961 2.061 858 3.555 7.059 281 6.778 3.539 5.350 97.147 83.664 38.007 18.717 1.465 4.515 2.929 5.991 12.040 894 11.146 4.622 8.861 92,9 95,3 98,8 96,2 88,9 96,1 99,1 90,8 . 100 . 72,6 80,8 2,0 2,1 2,4 1,9 1,5 2,2 3,4 1,7 1,7 3,2 1,6 1,3 1,7 1.736 3.458 7.985 2.130 5.855 . 11.860 3.740 . 56.079 1.860 1.843 1.569 275
1998 2.004 1.444 35 233 93 79 37 12 . 432 105 327 3,1 62.260 49.991 40.825 16.302 10.202 929 2.234 964 3.600 6.594 288 6.306 3.342 5.824 97.164 83.516 37.243 19.800 1.389 4.845 3.044 6.169 11.026 870 10.156 4.291 9.357 93,2 95,7 98,9 96,4 88,6 96,7 98,9 92,6 86,1 100 85,0 70,3 81,5 1,9 2,0 2,3 1,9 1,5 2,2 3,2 1,7 1,7 3,0 1,6 1,3 1,6 2.840 4.997 9.426 2.300 7.126 16.585 12.195 4.039 351 55.874 1.978 1.969 1.652 317
1999 1.812 1.494 43 193 113 63 38 12 . 433 105 328 3,1 65.040 52.130 42.560 16.972 10.282 1.007 2.544 1.205 3.562 6.988 306 6.682 3.400 6.170 99.410 84.940 37.185 19.569 1.494 5.403 3.642 6.034 11.613 900 10.713 4.320 10.150 93,3 95,7 98,8 96,2 91,3 96,5 99,2 92,2 85,9 99 84,8 69,0 83,2 1,9 2,0 2,2 1,9 1,5 2,1 3,0 1,7 1,7 2,9 1,6 1,3 1,6 2.930 4.973 9.980 2.460 7.520 17.062 12.619 4.178 264 56.140 2.093 2.094 1.787 307
2000 1.703 1.622 33 184 103 62 29 10 . 452 109 343 3,1 67.790 54.450 44.580 17.957 10.457 1.057 2.782 1.467 3.525 7.335 317 7.018 3.470 6.410 103.450 88.440 38.996 19.884 1.571 5.801 4.026 5.948 12.214 880 11.334 4.490 10.520 93,4 95,9 98,8 96,5 90,8 96,3 98,2 92,2 87,1 99 86,1 69,3 83,0 1,9 2,0 2,2 1,9 1,5 2,1 2,7 1,7 1,7 2,8 1,6 1,3 1,6 2.980 4.975 10.350 2.500 7.850 17.371 12.960 4.185 226 55.180 2.323 2.302 1.946 357
2001 1.693 1.646 35 179 100 61 31 10 . 479 116 363 3,1 70.580 57.260 47.040 20.320 10.350 1.230 2.820 1.580 3.410 7.330 370 6.960 3.570 6.660 109.660 94.610 44.250 19.810 1.730 6.090 3.940 6.280 12.510 920 11.590 4.420 10.630 93,7 96,2 99,0 96,2 90,1 96,3 97,9 92,0 88,6 100 87,8 67,3 82,3 1,9 2,0 2,2 1,9 1,4 2,2 2,5 1,8 1,7 2,5 1,7 1,2 1,6 2.460 4.113 10.860 3.010 7.850 18.143 12.839 5.027 277 51.620 2.666 2.622 2.241 381
2002 1.692 1.641 35 180 101 59 30 10 . 491 122 369 3,0 74.660 61.480 50.910 22.190 10.750 1.210 3.340 2.250 3.880 7.290 360 6.940 3.820 6.750 120.880 105.040 50.070 20.820 1.820 6.990 5.270 6.750 13.320 1.050 12.270 4.790 11.050 93,8 96,3 99,0 96,3 90,8 96,0 96,5 93,2 88,9 100 87,9 64,5 82,4 2,0 2,1 2,3 1,9 1,5 2,1 2,3 1,7 1,8 2,9 1,8 1,3 1,6 2.030 3.388 11.150 3.370 7.780 18.624 12.577 5.623 424 53.290 3.079 2.995 2.495 500
2003 1.694 1.643 . . . . . . 95 495 . . . 80.180 66.980 55.670 24.350 11.560 1.400 3.760 2.240 4.020 8.340 370 7.970 3.910 7.400 133.430 116.630 56.780 22.800 2.150 7.850 5.640 6.800 14.610 1.020 13.590 4.890 11.910 94,6 96,9 99,3 96,9 90,6 96,9 97,4 93,0 90,1 100 89,4 67,6 83,0 2,0 2,1 2,3 2,0 1,5 2,1 2,5 1,7 1,8 2,8 1,7 1,2 1,6 1.990 3.330 11.210 3.470 7.740 18.712 12.533 5.791 388 52.170 3.579 3.451 2.820 631
2004 1.683 1.618 . . . . . . 94 501 . . . 78.084 66.088 55.102 24.581 11.342 1.401 3.830 2.581 3.807 7.560 346 7.214 3.883 7.103 130.683 114.379 56.068 22.354 2.149 7.927 6.083 6.542 13.256 959 12.297 4.909 11.395 94,6 96,8 99,2 96,7 90,2 96,6 97,0 92,9 90,0 100 89,2 67,5 83,3 2,0 2,1 2,3 2,0 1,5 2,1 2,4 1,7 1,8 2,8 1,7 1,3 1,6 2.003 3.351 9.993 3.176 6.817 16.702 11.035 5.307 360 51.186 3.476 3.378 2.773 605
2005 1.606 1.600 . . . . . . 85 469 . . . 77.787 66.096 55.422 24.515 11.716 1.508 3.851 2.756 3.907 7.169 337 6.832 3.689 6.985 132.365 116.586 56.848 23.337 2.327 8.014 6.506 6.774 12.780 979 11.801 4.610 11.169 94,8 97,0 99,2 96,7 90,1 96,7 97,1 92,9 90,8 100 90,1 68,0 82,9 2,0 2,1 2,3 2,0 1,5 2,1 2,4 1,7 1,8 2,9 1,7 1,2 1,6 1.960 3.273 9.731 3.363 6.368 16.230 10.275 5.617 338 49.941 3.531 3.428 2.808 619
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Ouder - en kindzorg en diëtetiek, personeel, bedrijfsbaten
en bedrijfslasten.
1993 - 2005.
Gewijzigd op 22 mei 2007.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Productie
JGZ en prenatale zorg
JGZ = jeugdgezondheidszorg in de vorm van consulten op
consultatiebureaus. Prenatale zorg = huisbezoeken en cursussen gericht op
begeleiding van aanstaande ouders.
JGZ-consulten op consultatiebureaus
JGZ = jeugdgezondheidszorg.
Totaal zuigelingen
Een kind dat de leeftijd van 1 jaar nog niet heeft bereikt.
Totaal peuters
Peuter: een kind in de leeftijd van 1 tot en met 4 jaar.
Pre- en postnatale huisbezoeken
Met ingang van verslagjaar 2003 wordt het aantal pre- en
postnatale huisbezoeken en het aantal deelnemers aan pre- en postnatale
cursussen niet meer waargenomen. In de plaats daarvan wordt het aantal
uren besteed aan pre- en postnatale huisbezoeken en cursussen waargenomen.
Prenataal
Zuigelingen
Een kind dat de leeftijd van 1 jaar nog niet heeft bereikt.
Peuters/kleuters
Peuter: een kind in de leeftijd van 1 tot en met 4 jaar.
Deelnemers aan pre- en postnatale curs.
Met ingang van verslagjaar 2003 wordt het aantal pre- en
postnatale huisbezoeken en het aantal deelnemers aan pre- en postnatale
cursussen niet meer waargenomen. In de plaats daarvan wordt het aantal
uren besteed aan pre- en postnatale huisbezoeken en cursussen waargenomen.
Prenatale zwangerschapsgymnastiek
Postnatale zwangerschapsgymnastiek
Aanstaande ouders
Prenatale zorguren
Prenatale zorg betreft huisbezoeken en cursussen gericht op begeleiding
van aanstaande ouders.
Diëtetiekconsulten
Voorlichting over voeding en eetgewoonten door diëtisten.
Totaal aantal consulten
Eerste consulten
Herhalingsconsulten
Herhalingsfactor
Het aantal herhalingsconsulten gedeeld door het aantal eerste consulten.
Personeel
Personeel op loonlijst (excl. oproepkrachten).
Totaal FTE's
Pers. op loonlijst (excl. oproepkr.)
Personeel op loonlijst (exclusief oproepkrachten)
Degenen van wie bij de geadresseerde instelling een loon- of salariskaart
aanwezig is (excl. oproepkrachten).
FTE's pers. op loonl. (excl. oproepkr.)
FTE's personeel op loonlijst (exclusief oproepkrachten).
Het aantal fulltimers gesommeerd met het aantal arbeidsplaatsen
(voltijd-equivalenten) van parttimers.
Totaal FTE's personeel op loonlijst
Exclusief oproepkrachten.
Uitvoerend personeel
Totaal uitvoerend personeel
Thuishulpen A/verzorgingshulpen B
Verzorgenden C/D
Verzorgenden E
Wijkziekenverzorgenden
Verpleegkundigen in de wijk
Wijkverpleegkundigen
Overig uitvoerend personeel
Totaal overig uitvoerend personeel
Consultatiebureauartsen
Overig uitvoerend personeel
Leidinggevend personeel
In 1993 zijn de gegevens voor leidinggevend en overige personeel samen
geteld.
Ondersteunend personeel
In 1993 zijn de gegevens voor leidinggevend en overige personeel samen
geteld.
Werkzame personen
Personen die in de instellingen werkzaam zijn, ongeacht of ze fulltimer
of parttimer zijn. Bij de gegevens in deze publicatie gaat het over het
algemeen om specifieke groepen werkzame personen, bijvoorbeeld alleen
degenen die in loondienst werkzaam zijn exclusief oproepkrachten.
Totaal werkzame personen
Uitvoerend personeel
Totaal uitvoerend personeel
Thuishulpen A/verzorgingshulpen B
Verzorgenden C/D
Verzorgenden E
Wijkziekenverzorgenden
Verpleegkundigen in de wijk
Wijkverpleegkundigen
Overig uitvoerend personeel
Totaal overig uitvoerend personeel
Consultatiebureauartsen
Overig uitvoerend personeel
Leidinggevend personeel
In 1993 zijn de gegevens voor leidinggevend en overige personeel samen
geteld.
Ondersteunend personeel
Percentage parttimers
Totaal percentage parttimers
Uitvoerend personeel
Totaal uitvoerend personeel
Thuishulpen A/verzorgingshulpen B
Verzorgenden C/D
Verzorgenden E
Wijkziekenverzorgenden
Verpleegkundigen in de wijk
Wijkverpleegkundigen
Overig uitvoerend personeel
Totaal overig uitvoerend personeel
Consultatiebureauartsen
Overig uitvoerend personeel
Leidinggevend personeel
In 1993 zijn de gegevens voor leidinggevend en overige personeel samen
geteld.
Ondersteunend personeel
P/A factor
Het aantal werkzame personen gedeeld door het aantal FTE's.
Totale P/A factor
Uitvoerend personeel
Totaal uitvoerend personeel
Thuishulpen A/verzorgingshulpen B
Verzorgenden C/D
Verzorgenden E
Wijkziekenverzorgenden
Verpleegkundigen in de wijk
Wijkverpleegkundigen
Overig uitvoerend personeel
Totaal overig uitvoerend personeel
Consultatiebureauartsen
Overig uitvoerend personeel
Leidinggevend personeel
In 1993 zijn de gegevens voor leidinggevend en overige personeel samen
geteld.
Ondersteunend personeel
Oproepkrachten
FTE's oproepkrachten
Equivalenten van bezette arbeidsplaatsen steeds op basis van aantal
gewerkte uren gedeeld door de jaarlijkse arbeidsduur van een
voltijd-werknemer in de thuiszorg conform de CAO.
Gewerkte uren oproepkrachten
Die personeelsleden met wie de instelling een zodanige overeenkomst heeft
gesloten dat die personeelsleden alleen dan werkzaam zijn indien zij
daartoe opgeroepen worden door de instelling in verband met tijdelijke
onderbezetting op bepaalde plaatsen binnen de organisatie. De
oproepkrachten behoren tot het personeel op de loonlijst maar zijn in de
gegevens over personeel op de loonlijst steeds uitgezonderd.
Personeel niet op loonlijst
FTE's personeel niet op loonlijst
Totaal FTE's
Equivalenten van bezette arbeidsplaatsen steeds op basis van aantal
gewerkte uren gedeeld door de jaarlijkse arbeidsduur van een
voltijd-werknemer in de thuiszorg conform de CAO.
Uitzendkrachten
Overige FTE's
Gew. uren personeel niet op loonlijst
Totaal gew. uren pers. niet op loonlijst
Totaal gewerkte uren personeel niet op loonlijst
Alpha-helpenden
Uitzendkrachten
Overig personeel niet op loonlijst
Personen (Alphahelpenden)
Stand per 31 december.
Exploitatie
Baten
Lasten
Totaal lasten
Personeelskosten
Andere lasten