Capaciteit in logiesaccommodaties; logiesvorm per regio '00-'12

Capaciteit in logiesaccommodaties; logiesvorm per regio '00-'12

Regio's Perioden Totaal logiesvormen Accommodaties totaal (aantal) Hotels/pensions/jeugdaccommodaties Accommodaties totaal (aantal) Verblijfsrecreatieve logiesvormen Accommodaties totaal (aantal) Verblijfsrecreatieve logiesvormen Kampeerterreinen Accommodaties totaal (aantal) Verblijfsrecreatieve logiesvormen Huisjesterreinen Accommodaties per 1 januari (aantal) Verblijfsrecreatieve logiesvormen Groepsaccommodaties Accommodaties per 1 januari (aantal)
Nederland 2011 december 6.967 3.194 3.773 2.214 856 703
Nederland 2012 december 6.852 3.155 3.697 2.159 847 691
Noord-Nederland (LD) 2011 december 1.381 535 846 451 171 224
Noord-Nederland (LD) 2012 december 1.362 526 836 447 168 221
Oost-Nederland (LD) 2011 december 1.707 543 1.164 741 235 188
Oost-Nederland (LD) 2012 december 1.660 532 1.128 713 228 187
West-Nederland (LD) 2011 december 2.384 1.426 958 597 268 93
West-Nederland (LD) 2012 december 2.373 1.416 957 590 275 92
Zuid-Nederland (LD) 2011 december 1.495 690 805 425 182 198
Zuid-Nederland (LD) 2012 december 1.457 681 776 409 176 191
Groningen (PV) 2011 december 218 121 97 63 17 17
Groningen (PV) 2012 december 217 125 92 63 14 15
Friesland (PV) 2011 december 672 261 411 190 88 133
Friesland (PV) 2012 december 659 255 404 187 86 131
Drenthe (PV) 2011 december 491 153 338 198 66 74
Drenthe (PV) 2012 december 486 146 340 197 68 75
Overijssel (PV) 2011 december 631 190 441 280 84 77
Overijssel (PV) 2012 december 609 184 425 267 81 77
Flevoland (PV) 2011 december 85 23 62 44 10 8
Flevoland (PV) 2012 december 88 27 61 43 11 7
Gelderland (PV) 2011 december 991 330 661 417 141 103
Gelderland (PV) 2012 december 963 321 642 403 136 103
Utrecht (PV) 2011 december 201 108 93 56 21 16
Utrecht (PV) 2012 december 195 110 85 51 20 14
Noord-Holland (PV) 2011 december 1.012 720 292 145 111 36
Noord-Holland (PV) 2012 december 1.006 717 289 146 109 34
Zuid-Holland (PV) 2011 december 542 367 175 110 46 19
Zuid-Holland (PV) 2012 december 546 365 181 110 50 21
Zeeland (PV) 2011 december 629 231 398 286 90 22
Zeeland (PV) 2012 december 626 224 402 283 96 23
Noord-Brabant (PV) 2011 december 762 288 474 264 73 137
Noord-Brabant (PV) 2012 december 742 287 455 254 68 133
Limburg (PV) 2011 december 733 402 331 161 109 61
Limburg (PV) 2012 december 715 394 321 155 108 58
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft een overzicht van het aantal accommodaties en het aantal slaapplaatsen in Nederland bij alle hotels, motels, pensions, appartementen met hoteldienstverlening, jeugdaccommodaties en bed&breakfasts met ten minste 5 slaapplaatsen en bij alle kampeerterreinen, huisjescomplexen en in groepsaccommodaties of mengvorm met ten minste 20 slaapplaatsen.
De gegevens zijn beschikbaar naar logiesvorm per landsdeel, provincie, COROP-gebied, toeristengebied, 5 grote toeristensteden en hotelsterrenclassificatie (totaal en in Amsterdam).

Gegevens beschikbaar van 2000 tot en met 2012.

Wijzigingen per 06 augustus 2013
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen nieuwe cijfers
Niet meer van toepassing.

Deze tabel wordt opgevolg door een nieuwe reeks logiestabellen. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Totaal logiesvormen
Accommodaties totaal
Hotels/pensions/jeugdaccommodaties
Hotel, motel, pension, appartement met hoteldienstverlening, jeugdaccommodatie of bed&breakfast.
Accommodaties totaal
Verblijfsrecreatieve logiesvormen
Kampeerterrein, huisjescomplex, groepsaccommodatie of mengvorm.
Accommodaties totaal
Kampeerterreinen
Accommodaties totaal
Huisjesterreinen
Accommodaties per 1 januari
Groepsaccommodaties
Accommodaties per 1 januari