Gasten logiesaccommodaties; woonland, toeristengebied '98-'12

Gasten logiesaccommodaties; woonland, toeristengebied '98-'12

Toeristengebieden Perioden Gasten uit Alle landen (x 1 000) Gasten uit Nederland (x 1 000) Gasten uit Buitenland Buitenland totaal (x 1 000) Gasten uit Buitenland Europa Europa exclusief Nederland (x 1 000) Gasten uit Buitenland Europa Duitsland (x 1 000) Gasten uit Buitenland Europa Groot-Brittannië (x 1 000) Gasten uit Buitenland Amerika (x 1 000) Overnachtingen van gasten uit Alle landen (x 1 000) Overnachtingen van gasten uit Nederland (x 1 000) Overnachtingen van gasten uit Buitenland Buitenland totaal (x 1 000) Overnachtingen van gasten uit Buitenland Europa Europa exclusief Nederland (x 1 000) Overnachtingen van gasten uit Buitenland Europa Duitsland (x 1 000) Overnachtingen van gasten uit Buitenland Europa Groot-Brittannië (x 1 000) Overnachtingen van gasten uit Buitenland Amerika (x 1 000)
Nederland 2011 30.666,9 19.367,4 11.299,5 9.015,6 2.978,0 1.508,3 1.319,8 85.368,5 57.629,4 27.739,1 23.592,3 10.759,3 2.908,7 2.319,9
Nederland 2012 31.312,9 19.633,3 11.679,6 9.295,6 3.009,6 1.613,6 1.322,8 84.163,6 56.265,2 27.898,4 23.593,1 10.354,7 3.122,4 2.339,8
Waddeneilanden (TR) 2011 1.136,6 906,5 230,0 222,0 173,2 7,2 4,7 4.631,1 3.467,3 1.163,8 1.149,3 1.018,4 15,4 8,3
Waddeneilanden (TR) 2012 1.173,7 986,5 187,1 181,5 142,8 4,3 3,4 4.718,1 3.713,3 1.004,8 994,5 875,8 7,2 5,8
Noordzeebadplaatsen (TR) 2011 3.938,9 2.447,8 1.491,1 1.451,9 971,6 77,5 18,7 14.158,7 8.380,7 5.778,0 5.686,8 4.362,8 186,6 43,3
Noordzeebadplaatsen (TR) 2012 3.830,2 2.343,0 1.487,2 1.446,4 953,3 79,7 17,3 13.182,1 7.708,1 5.474,0 5.382,5 4.051,3 202,7 40,7
IJsselmeerkust (TR) 2011 1.056,2 780,7 275,5 253,7 151,1 17,5 5,5 3.497,1 2.506,3 990,8 938,1 646,1 54,5 12,6
IJsselmeerkust (TR) 2012 1.354,0 997,7 356,4 332,9 186,0 22,9 6,3 3.964,7 2.742,9 1.221,8 1.168,1 759,2 68,2 15,7
Deltagebied (TR) 2011 733,0 457,5 275,5 264,6 132,3 20,3 5,6 2.659,6 1.521,1 1.138,5 1.110,9 710,3 67,7 15,7
Deltagebied (TR) 2012 685,3 433,1 252,1 244,4 116,1 17,6 4,1 2.331,2 1.337,4 993,8 972,9 597,8 49,3 11,7
Meren in Gron., Fr. en Noordw.-Ov. (TR) 2011 427,0 332,3 94,7 85,8 46,1 5,3 2,4 1.156,8 914,5 242,2 228,5 144,0 10,5 4,6
Meren in Gron., Fr. en Noordw.-Ov. (TR) 2012 375,5 321,9 53,6 49,2 27,0 1,7 1,1 983,0 827,1 155,9 148,3 94,8 3,4 2,4
Hollands-Utrechtse meren (TR) 2011 209,0 145,5 63,5 55,2 16,1 5,5 4,9 391,6 285,6 106,1 92,2 30,2 9,0 8,2
Hollands-Utrechtse meren (TR) 2012 172,3 117,2 55,0 46,4 13,7 6,5 3,5 323,2 227,7 95,5 81,2 28,3 11,2 5,9
Utrechtse Heuvelrug en 't Gooi (TR) 2011 660,5 511,7 148,8 122,9 38,0 18,3 11,5 1.530,5 1.218,5 312,0 256,5 86,5 34,8 22,9
Utrechtse Heuvelrug en 't Gooi (TR) 2012 680,6 542,7 137,9 113,0 28,5 21,2 11,4 1.483,5 1.220,6 262,9 213,2 53,6 43,0 22,1
Veluwe en Veluwerand (TR) 2011 2.049,2 1.835,0 214,2 194,4 61,4 23,9 7,7 6.345,4 5.747,2 598,2 542,8 202,4 58,3 21,8
Veluwe en Veluwerand (TR) 2012 1.978,8 1.729,4 249,4 225,2 73,5 30,3 10,9 5.927,1 5.276,7 650,4 589,1 213,4 76,8 25,0
Gelders Rivierengebied (TR) 2011 172,8 150,6 22,2 20,0 6,1 2,6 . 510,7 467,1 43,6 39,4 13,8 4,7 .
Gelders Rivierengebied (TR) 2012 179,2 155,3 23,9 20,9 7,6 2,4 1,4 488,2 436,8 51,4 46,8 21,0 3,7 2,0
Achterhoek (TR) 2011 568,5 500,8 67,7 64,4 39,3 5,9 1,6 2.030,0 1.818,8 211,2 204,1 148,4 11,1 3,1
Achterhoek (TR) 2012 613,5 553,8 59,7 57,7 36,9 2,7 1,3 2.055,6 1.866,1 189,5 183,8 126,4 7,3 3,1
Twente, Salland en Vechtstreek (TR) 2011 1.427,5 1.243,1 184,4 171,5 69,9 13,9 6,3 5.110,7 4.556,8 553,9 527,8 259,8 29,6 12,4
Twente, Salland en Vechtstreek (TR) 2012 1.428,4 1.213,9 214,5 194,6 85,3 15,3 8,0 4.636,2 4.098,9 537,4 502,4 263,3 27,3 14,9
Groningse, Fr. en Dr. Zandgronden (TR) 2011 1.610,5 1.471,2 139,4 131,1 70,0 11,4 4,5 6.009,1 5.527,5 481,6 465,6 281,7 24,6 8,0
Groningse, Fr. en Dr. Zandgronden (TR) 2012 1.720,3 1.556,9 163,4 156,0 88,4 15,0 3,1 6.371,0 5.770,8 600,2 584,4 375,7 34,7 7,2
West- en Midden-Brabant (TR) 2011 2.626,6 1.942,1 684,5 603,1 130,0 76,2 33,6 7.850,0 6.122,0 1.728,0 1.538,6 357,4 182,1 75,2
West- en Midden-Brabant (TR) 2012 2.669,9 1.940,9 729,0 639,9 131,8 85,1 38,0 7.634,1 5.861,4 1.772,7 1.599,9 339,8 197,0 71,8
Oost-Br., N.- en Midden-L., Nijm. (TR) 2011 2.155,0 1.662,5 492,5 471,6 226,5 32,0 11,4 7.081,0 5.455,1 1.625,9 1.567,1 826,2 77,0 35,0
Oost-Br., N.- en Midden-L., Nijm. (TR) 2012 2.299,7 1.720,0 579,6 548,0 256,1 41,7 17,8 7.512,8 5.678,1 1.834,7 1.763,8 935,4 92,0 38,3
Zuid-Limburg (TR) 2011 1.731,8 1.408,6 323,2 292,4 81,3 42,5 18,4 4.092,1 3.471,2 620,9 562,1 144,6 99,0 34,1
Zuid-Limburg (TR) 2012 1.779,3 1.409,4 369,8 336,3 83,7 59,2 18,1 4.133,2 3.411,1 722,2 653,3 146,4 148,3 36,4
4 grote steden excl. Noordzeebadpl. (TR) 2011 6.818,4 1.711,0 5.107,4 3.545,6 516,3 851,4 925,1 12.406,1 2.873,5 9.532,6 6.751,6 999,0 1.557,3 1.617,7
4 grote steden excl. Noordzeebadpl. (TR) 2012 6.967,2 1.733,3 5.233,9 3.607,4 527,4 903,1 946,6 12.582,8 2.881,8 9.701,0 6.776,7 982,6 1.647,0 1.680,7
Overig Nederland (TR) 2011 3.345,4 1.860,6 1.484,8 1.065,4 248,8 296,7 256,9 5.908,0 3.296,2 2.611,8 1.930,9 527,7 486,5 395,2
Overig Nederland (TR) 2012 3.405,0 1.878,1 1.527,0 1.095,7 251,5 304,8 230,5 5.836,7 3.206,5 2.630,2 1.932,3 490,0 503,1 356,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft een overzicht van het aantal gasten en hun overnachtingen in Nederland in alle hotels, motels, pensions, appartementen met hoteldienstverlening, jeugdaccommodaties en bed&breakfasts met ten minste 5 slaapplaatsen en op alle kampeerterreinen, huisjescomplexen en in groepsaccommodaties of mengvorm met ten minste 20 slaapplaatsen.
De gegevens zijn beschikbaar naar land van herkomst van de gasten (woonland) per toeristengebied.

Gegevens beschikbaar van 1998 tot en met 2012.

Wijzigingen per 06 augustus 2013
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen nieuwe cijfers
Niet meer van toepassing.

Deze tabel wordt opgevolg door een nieuwe reeks logiestabellen. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Gasten uit
Bezoekers die één of meer nachten achtereen verblijven in een hotel, motel, pension, appartement met hoteldienstverlening, jeugdaccommodatie of bed&breakfast met ten minste 5 slaapplaatsen of op een kampeerterrein, op een huisjescomplex, in een groepsaccommodatie of mengvorm met ten minste 20 slaapplaatsen.
Een gast die meer dan twee maanden aaneengesloten verblijft in een logiesaccommodatie, wordt als vaste gast aangemerkt en telt niet mee voor de statistiek.
Asielzoekers en seizoenarbeiders worden niet als gast meegeteld, ook niet als ze korter dan twee maanden aaneengesloten verblijven in een logiesaccommodatie.
Per maand worden de in die maand vertrokken gasten waargenomen, ongeacht in welke maand de gast aangekomen is. Het is mogelijk dat een persoon twee of meerdere malen in een maand in dezelfde accommodatie of in verschillende accommodaties als gast wordt geteld.
Alle landen
Nederland
In Nederland woonachtig.
Buitenland
In het buitenland woonachtig.
Buitenland totaal
Europa
Europa exclusief Nederland
Duitsland
Groot-Brittannië
Amerika
Overnachtingen van gasten uit
Alle nachten die gasten doorbrengen in een hotel, motel, pension, appartement met hoteldienstverlening, jeugdaccommodatie of bed&breakfast met ten minste 5 slaapplaatsen of op een kampeerterrein, op een huisjescomplex, in een groepsaccommodatie of mengvorm met ten minste 20 slaapplaatsen.
Alle landen
Nederland
In Nederland woonachtig.
Buitenland
In het buitenland woonachtig.
Buitenland totaal
Europa
Europa exclusief Nederland
Duitsland
Groot-Brittannië
Amerika