Gasten verblijfsrecreatie; woonland per logiesvorm '00-'12

Gasten verblijfsrecreatie; woonland per logiesvorm '00-'12

Verblijfsrecreatieve logiesvormen Perioden Gasten uit Alle landen (x 1 000) Gasten uit Nederland (x 1 000) Gasten uit Buitenland Buitenland totaal (x 1 000) Gasten uit Buitenland Europa Europa exclusief Nederland (x 1 000) Overnachtingen van gasten uit Alle landen (x 1 000) Overnachtingen van gasten uit Nederland (x 1 000) Overnachtingen van gasten uit Buitenland Buitenland totaal (x 1 000) Overnachtingen van gasten uit Buitenland Europa Europa exclusief Nederland (x 1 000)
Totaal verblijfsrecreatieve logiesvormen 2011 10.791,1 8.518,3 2.272,7 2.251,3 50.792,8 39.738,9 11.053,9 10.950,9
Totaal verblijfsrecreatieve logiesvormen 2012 januari 426,3 346,5 79,8 79,4 1.626,0 1.301,1 324,8 323,0
Totaal verblijfsrecreatieve logiesvormen 2012 februari 420,3 350,1 70,3 69,9 1.597,4 1.311,7 285,7 284,1
Totaal verblijfsrecreatieve logiesvormen 2012 maart 524,4 429,5 94,8 94,1 1.917,6 1.532,3 385,3 382,5
Totaal verblijfsrecreatieve logiesvormen 2012 1e kwartaal 1.371,0 1.126,1 244,9 243,5 5.141,0 4.145,1 995,9 989,6
Totaal verblijfsrecreatieve logiesvormen 2012 april 1.061,3 742,2 319,1 317,1 4.136,5 2.702,5 1.434,0 1.427,2
Totaal verblijfsrecreatieve logiesvormen 2012 mei 1.389,8 1.153,2 236,6 234,9 5.719,0 4.774,8 944,2 937,7
Totaal verblijfsrecreatieve logiesvormen 2012 juni 1.170,7 945,2 225,4 222,4 5.274,2 4.198,2 1.076,0 1.062,7
Totaal verblijfsrecreatieve logiesvormen 2012 2e kwartaal 3.621,7 2.840,6 781,1 774,4 15.129,6 11.675,5 3.454,1 3.427,6
Totaal verblijfsrecreatieve logiesvormen 2012 juli 1.370,7 1.046,6 324,1 319,6 7.641,1 5.894,1 1.747,0 1.723,9
Totaal verblijfsrecreatieve logiesvormen 2012 augustus 1.603,0 1.229,6 373,4 368,7 9.210,5 7.232,4 1.978,1 1.955,7
Totaal verblijfsrecreatieve logiesvormen 2012 september 989,9 809,2 180,7 178,5 4.255,9 3.400,5 855,4 845,0
Totaal verblijfsrecreatieve logiesvormen 2012 3e kwartaal 3.963,5 3.085,5 878,1 866,8 21.107,5 16.527,1 4.580,5 4.524,6
Totaal verblijfsrecreatieve logiesvormen 2012 oktober 883,4 666,6 216,8 215,6 3.575,3 2.587,2 988,1 982,8
Totaal verblijfsrecreatieve logiesvormen 2012 november 536,6 408,6 127,9 127,5 1.945,7 1.426,7 519,0 517,2
Totaal verblijfsrecreatieve logiesvormen 2012 december 466,5 392,6 73,9 73,2 1.846,7 1.551,4 295,3 291,6
Totaal verblijfsrecreatieve logiesvormen 2012 4e kwartaal 1.886,5 1.467,8 418,6 416,3 7.367,7 5.565,4 1.802,4 1.791,6
Totaal verblijfsrecreatieve logiesvormen 2012 10.842,7 8.520,0 2.322,7 2.300,9 48.745,9 37.913,0 10.832,9 10.733,4
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft een overzicht van het aantal gasten en hun overnachtingen in Nederland op alle kampeerterreinen, huisjescomplexen en in groepsaccommodaties of mengvorm met ten minste 20 slaapplaatsen.
De gegevens zijn beschikbaar naar land van herkomst van de gasten (woonland) per logiesvorm.

Gegevens beschikbaar van 2000 tot en met 2012.

Wijzigingen per 06 augustus 2013
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen nieuwe cijfers
Niet meer van toepassing.

Deze tabel wordt opgevolg door een nieuwe reeks logiestabellen. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Gasten uit
Bezoekers die één of meer nachten achtereen verblijven op een kampeerterrein, op een huisjescomplex, in een groepsaccommodatie of mengvorm met ten minste 20 slaapplaatsen.
Een gast die meer dan twee maanden aaneengesloten verblijft in een logiesaccommodatie, wordt als vaste gast aangemerkt en telt niet mee voor de statistiek.
Asielzoekers en seizoenarbeiders worden niet als gast meegeteld, ook niet als ze korter dan twee maanden aaneengesloten verblijven in een
logiesaccommodatie.
Per maand worden de in die maand vertrokken gasten waargenomen, ongeacht in welke maand de gast aangekomen is. Het is mogelijk dat een persoon twee of meerdere malen in een maand in dezelfde accommodatie of in verschillende accommodaties als gast wordt geteld.
Alle landen
Nederland
In Nederland woonachtig.
Buitenland
In het buitenland woonachtig.
Buitenland totaal
Europa
Europa exclusief Nederland
Overnachtingen van gasten uit
Alle nachten die gasten doorbrengen op een kampeerterrein, op een huisjescomplex, in een groepsaccommodatie of mengvorm met ten minste 20 slaapplaatsen.
Alle landen
Nederland
In Nederland woonachtig.
Buitenland
In het buitenland woonachtig.
Buitenland totaal
Europa
Europa exclusief Nederland